БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
         ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
             ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
 
25.12.2002                	 Справа N 8/188
 
Вищий господарський суд України у складі: судді Москаленка В.С.–
головуючий, суддів Джуня В.В. і Селіваненка В.П. ,
за участю представників:
позивача: не з’явились,
відповідача: Татаренка М.В.
розглянувши касаційну скаргу Державної податкової інспекції у м.
Кіровограді (далі – ДПІ)
на постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду
від 24.10.2002
зі справи № 8/188
за  позовом  товариства  з  обмеженою  відповідальністю
“СпецТехніка”, м. Кіровоград (далі – ТОВ “СпецТехніка”)
до ДПІ
 
про  зобов’язання надати висновок про відшкодування бюджетної
заборгованості з податку на додану вартість (далі – ПДВ) у сумі
112712,50 грн. за листопад 2001 року,
 
            В С Т А Н О В И В :
 
Рішенням господарського суду Кіровоградської області (суддя
Наливайко Є.М.) від 19.06.2002, залишеним без зміни постановою
Дніпропетровського апеляційного господарського суду (колегія
суддів у складі: Євстигнєєва О.С. – головуючого, суддів Тищик
І.В.  і  Павловського П. П.) від 24.10.2002,  позов  ТОВ
“СпецТехніка”  задоволено:  ДПІ зобов’язано  надати  органу
Державного казначейства України висновок щодо відшкодування
позивачеві  з державного бюджету 112712,50 грн.  бюджетної
заборгованості з ПДВ за листопад 2001 року.
 
Судові рішення обгрунтовано приписами підпунктів 7.7.1 та 7.7.3
пункту 7.7 статті 7 Закону України “Про податок на додану
вартість” ( 168/97-ВР ) (168/97-ВР)
    , за яким у разі коли за результатами
звітного  періоду  різниця між загальною сумою  податкових
зобов'язань та сумою податкового кредиту має від'ємне значення,
така сума підлягає відшкодуванню платнику податку з Державного
бюджету  України протягом місяця, наступного після  подачі
декларації. Підставою для отримання відшкодування є дані тільки
податкової декларації за звітний період.
 
У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України ДПІ
просить  скасувати судові рішення зі справи з огляду  на
непідвідомчість даного спору господарським судам.
 
Перевіривши правильність застосування судовими інстанціями норм
матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд
України дійшов висновку про необхідність скасування оскаржуваних
судових актів та припинення провадження у справі.
 
Згідно з підпунктом 7.7.1 пункту 7.7 статті 7 Закону України
“Про податок на додану вартість” ( 168/97-ВР ) (168/97-ВР)
     суми податку, що
підлягають сплаті до бюджету або відшкодуванню з бюджету,
визначаються  як  різниця  між загальною  сумою  податкових
зобов'язань, що виникли у зв'язку з будь-яким продажем товарів
(робіт, послуг) протягом звітного періоду, та сумою податкового
кредиту звітного періоду. Відповідно до припису підпункту 7.7.3
цієї статті у разі коли за результатами звітного періоду сума,
визначена згідно з підпунктом 7.7.1 цієї статті, має від'ємне
значення, така сума підлягає відшкодуванню платнику податку з
державного бюджету України протягом місяця, наступного після
подачі декларації. Підставою для отримання відшкодування є дані
тільки податкової декларації за звітний період.
 
Підставою для позову у даній справі є дані податкової декларації
ТОВ “СпецТехніка” стосовно сум бюджетної заборгованості з ПДВ за
листопад 2001 року, а змістом позову є вимога до суду про
зобов'язання  податкового органу надати органам  державного
казначейства висновок про відшкодування бюджетної заборгованості
з ПДВ.
 
Судовими інстанціями у справі судовий захист цій вимозі позивача
надано з посиланням на пункт 4 Порядку відшкодування податку на
додану вартість, затвердженого наказом Державної податкової
адміністрації  України  та Головного управління  Державного
казначейства України від 02.07.97 № 209/72 (далі – Порядок).
Проте задоволення цієї вимоги не відповідає матеріально-правовим
способам захисту порушеного права, визначеного законом.
 
Пункт 4 Порядку регулює відносини, пов’язані із взаємодією
податкових  органів  та територіальних  органів  Державного
казначейства України у вирішенні питання щодо відшкодування
платнику з державного бюджету України суми від’ємного значення
зобов’язань з ПДВ і не визначає спосіб судового захисту, за яким
платник податку може звернутись до суду.
 
Відповідно до абзацу п'ятого підпункту 7.7.3 пункту 7.7 статті 7
Закону України “Про податок на додану вартість” ( 168/97-ВР ) (168/97-ВР)
    
платник податку має право у будь-який момент після виникнення
бюджетної заборгованості звернутися до суду з позовом про
стягнення коштів бюджету. Отже цей Закон визначив  спосіб
судового захисту порушеного права платника податку на отримання
бюджетного відшкодування, за яким такий захист не ставиться у
залежність від того, чи подано державною податковою інспекцією
до органу державного казначейства висновок, про який йдеться у
пункті 4 Порядку.
 
Згідно  із статтею 1 Господарського процесуального кодексу
України ( 1798-12 ) (1798-12)
     підприємства, установи, організації, інші
юридичні  особи  (у тому числі іноземні), громадяни,  які
здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної
особи  і  в установленому порядку набули статусу суб'єкта
підприємницької  діяльності,  мають  право  звертатися  до
господарського  суду  згідно  з встановленою  підвідомчістю
господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних
прав і охоронюваних законом інтересів.
 
Однак у даній справі за змістом позову платника податків
вимагається вид судового захисту, який не відповідає визначеному
законом матеріально-правовому способу захисту порушеного права.
Оскільки вимога позивача до суду про зобов’язання податкового
органу надати висновок не може захистити його суб’єктивне право
на відшкодування бюджетної заборгованості з ПДВ, предмет спору у
цій справі відсутній. Тому за цією позовною вимогою провадження
у справі має бути припинено на підставі пункту 11 частини першої
статті  80 Господарського  процесуального  кодексу  України
( 1798-12 ) (1798-12)
    .
 
Суди першої і апеляційної інстанцій не врахували невідповідність
вимогам закону обраного позивачем способу захисту порушеного
права і помилково вирішили спір по суті. Тому судові рішення у
справі підлягають скасуванню.
 
З огляду на викладене та керуючись пунктом 11 частини першої
статті 80, статтями 111-9 - 111-11 Господарського процесуального
кодексу України ( 1798-12 ) (1798-12)
    , ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
 
           П О С Т А Н О В И В :
 
1. Рішення господарського суду Кіровоградської області від
19.06.2002  та  постанову  Дніпропетровського  апеляційного
господарського суду від 24.10.2002 зі справи № 8/188 скасувати.
 
2. Провадження у цій справі припинити.
 
Суддя   В. Москаленко
 
Суддя   В. Джунь
 
Суддя   В. Селіваненко