Поиск Google по сайту

warningВ данном режиме просмотра документов существуют некоторые ограничения: закрыт просмотр предыдущих редакций документа и некоторые разделы базы нормативов. Для просмотра базы нормативов без ограничений и полном отсутствии рекламы Вы можете воспользоваться версией сайта "Закон и Норматив для профессионалов"

БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
 
            П О С Т А Н О В А
 
             IМЕНЕМ УКРАЇНИ
 
   "29" березня 2007 р.
 
   Справа № 6/374-06-9546
 
   Одеський апеляційний господарський суд у складі колегії
суддів:
 
   головуючого судді Савицького Я.Ф.,
 
   суддів Гладишевої Т.Я., Лавренюк О.Т.,
 
   при секретарі судового засідання Iоффе С.Б., Бухтіярової О.Г.
   за участю представників сторін в судовому засіданні від
01.03.2007 р.
 
   від прокуратури: Ярославцев М.В., посвідчення №868  від
25.09.2006р.;
 
   від позивача: Міністерство транспорту та зв'язку України -не
з'явилися;
 
   ДП Одеський морський торговельний порт -не з'явилися;
 
   від відповідача:  Паранюк  О.В.,  довіреність  №11  від
05.05.2006р.;
 
   за участю представників сторін в судовому засіданні від
15.03.2007 р.
 
   від прокуратури: Соломка  О.Б.,  довіреність  №171  від
25.09.2006р.;
 
   від позивача: Міністерство транспорту та зв'язку України -не
з'явилися;
 
   ДП Одеський морський торговельний порт -Кузьменко К.О.,
довіреність №020/7-3 від 03.01.2007р. ;
 
   від відповідача:  Паранюк  О.В.,  довіреність  №11  від
05.05.2006р.;
 
   за участю представників сторін в судовому засіданні від
29.03.2007 р.
 
   від прокуратури: Соломка  О.Б.,  довіреність  №171  від
25.09.2006р.;
 
   від позивача: Міністерство транспорту та зв'язку України -не
з'явилися;
 
   ДП Одеський морський торговельний порт -Кузьменко К.О.,
довіреність №020/7-3 від 03.01.2007р. ;
 
   від відповідача:  Паранюк  О.В.,  довіреність  №11  від
05.05.2006р.;
 
   розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу
Закритого акціонерного товариства з  іноземними  інвестиціями
"Синтез ойл"
 
   на рішення господарського суду Одеської області
 
   від 26 січня 2007р.
 
   по справі №6/374-06-9546
 
   за позовом:  Чорноморського  транспортного  прокурора  в
інтересах держави в особі Міністерства транспорту та зв'язку
України в особі Державного підприємства  "Одеський  морський
торговельний порт
 
   до  Закритого  акціонерного  товариства  з  іноземними
інвестиціями "Синтез ойл"
 
   про стягнення 2860979,62грн.
 
   Сторони належним чином повідомлені про час і місце засідання
суду.
 
   Повна фіксація судового процесу здійснювалась згідно ст. 129
Конституції України ( 254к/96-ВР ) (254к/96-ВР)
     та ст. 4-4 Господарського
процесуального Кодексу ( 1798-12 ) (1798-12)
    .
 
   Відповідно до ст. 77 ГПК України  ( 1798-12 ) (1798-12)
      розгляд
апеляційної скарги відкладено на  15.03.2007р.,  в  судовому
засіданні 15.03.2007р. оголошено перерву до 29.03.2007р..
 
   В С Т А Н О В И В :
 
   Рішенням  господарського  суду  Одеської  області  від
26.01.2007р. по справі №6/374-06-9546 (колегія суддів: Головуючий
суддя -Демешин О.А., судді Торчинська Л.О., Літвінов  С.В.)
задоволено позовні вимоги Чорноморського транспортного прокурора в
інтересах держави в особі Міністерства транспорту та зв'язку
України в особі Державного підприємства  "Одеський  морський
торговельний порт" до ЗАТ з II "Синтез ойл" про стягнення
2860979,62грн.: стягнуто з відповідача на користь ДП "Одеський
морський торговельний порт" борг у розмірі 2860979,62 грн.; на
користь Державного бюджету України державне мито у  розмірі
25500грн., на користь ДП "Судовий інформаційний центр" -118
грн. -витрати по сплаті IТЗ судового процесу, з посиланням на те,
що: 1)пунктом 6.4 договору передбачено зобов'язання відповідача
перераховувати прибуток порту у вигляді авансових платежів не
пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним, виходячи із
фактичного  щомісячного  прибутку,  отриманого  від  сумісної
діяльності сторін, остаточний розрахунок повинен був здійснюватися
за результатами сумісної діяльності за квартал, крім цього пунктом
3 додатку №1 (компенсаційний порядок розподілу вантажопотоку на
причалах нафтогавані порту) передбачена гарантована щорічна сума
прибутку порту від роботи причалів №№5,6 нафторайону -не менше
1500000 доларів США, у випадку невиконання якої, ЗАТ з II "Синтез
ойл" за рахунок своєї частини прибутку від сумісної діяльності
зобов'язувалося відшкодовувати її порту, пунктом 4 вказаного
додатку  №1  до  договору  передбачено,  що  вищезазначений
компенсаційний  порядок  застосовується  сторонами  в  межах
щоквартальних взаєморозрахунків по договору, що виконуються за
результатами кожного звітного кварталу; 2) згідно з довідками від
1.06.2006р. та від 17.07.2006р. про перерахування грошових коштів
з розрахункового рахунку сумісної діяльності "ОМТП - Синтез ойл"
за договором №КД-2245 від 19.12.2001р., за підписами представників
сторін, заборгованість відповідача по перерахуванню ДП Одеський
морський торговельний порт частини отриманого прибутку за 2
квартал 2006 року складає 2860979,62 грн.; 3) колегією суддів не
прийнято до уваги заперечення відповідача щодо  неможливості
здійснення перерахування позивачу його частини прибутку через
відсутність грошових коштів, оскільки ці кошти мали бути сплачені
компанією "Internatіonal Port Servіces Lіmіted"по контракту №01/ПР
від 01.01.2002р., а таких платежів компанією не було зроблено, так
як невиконання іншими особами своїх  зобов'язань  по  іншим
угодам -не звільняє відповідача від виконання своїх зобов'язань
перед позивачем по договору про спільну діяльність, особливо це
стосується гарантованих сум, які позивач має сплачувати позивачу
незалежно від результатів спільної діяльності.
 
   Не  погоджуючись  з  оскаржуваним  рішенням  місцевого
господарського суду до Одеського апеляційного господарського суду
з апеляційною скаргою №75 від 05.02.2007р. звернулося ЗАТ з II
"Синтез ойл", в якій просить рішення господарського суду Одеської
області від 26.01.2007р. скасувати і прийняти нове рішення,
мотивуючи це тим, що: 1)відповідно до п. 6.1 договору про сумісну
діяльність прибуток від спільної діяльності сторін утворюється
після відшкодування із виручки  від  її  здійснення  витрат
підприємства та порту згідно з цим договором, тобто для визначення
та перерахування (розподілу) прибутку між сторонами від здійснення
спільної діяльності повинна бути в наявності виручка -повинні
надійти грошові кошти на поточний рахунок учасників спільної
діяльності в банківській установі, таким чином, висновок суду про
те, що прибуток від сумісної діяльності за вказаним договором має
визначатися в порядку,  передбаченому  діючим  законодавством
України, яким регулюється здійснення сумісної діяльності  на
території України без створення юридичної особи та утворюється
після відшкодування витрат сторін від здійснення цієї діяльності,
є однобічним та необ'єктивним, оскільки він не в повній мірі
передає зміст п. 6.1 договору КД-2245; 2) при прийнятті рішення
суд не приділив достатньої уваги мовам формування і порядку
визначення прибутку від здійснення  спільної  діяльності  за
договором КД-2245, ігнорування судом  контракту  №01/ПР  від
01.02.2002р., укладеному з компанією "Internatіonal Port Servіces
Lіmіted", відповідно до якого спільна діяльність позивача і
відповідача надавала та надає послуги з обробки танкерів і в
зв'язку з цим отримує прибуток, призводить до того, що судом не
з'ясовано умови та особливості утворення прибутку.
 
   01.03.2007р. до Одеського апеляційного господарського суду
від Чорноморської транспортної прокуратури надійшов відзив на
апеляційну скаргу ЗАТ з II "Синтез ойл", в якому Чорноморський
транспортний прокурор просив рішення господарського суду залишити
без змін, оскільки воно відповідає чинному законодавству та
обставинам справи, а апеляційну скаргу без задоволення.
 
   15.03.2007р. до Одеського апеляційного господарського суду
від ДП Одеський морський торговельний порт також надійшов відзив
на апеляційну скаргу відповідача, в якому  позивач  просить
господарський суд апеляційної інстанції залишити рішення без змін,
в задоволенні апеляційної скарги відмовити.
 
   Розглянувши матеріали справи та доводи апеляційної скарги ЗАТ
з II "Синтез ойл", заслухавши представників сторін та прокуратури,
перевіривши правильність юридичної оцінки встановлених фактичних
обставин справи, застосування господарським судом першої інстанції
норм матеріального та процесуального права при прийнятті рішення,
колегія суддів Одеського апеляційного господарського суду вважає,
що апеляційна скарга підлягає задоволенню, рішення господарського
суду слід скасувати, прийняти нове рішення, яким відмовити у
задоволенні позову з огляду на таке.
 
   Дослідивши матеріали справи,  колегія  суддів  Одеського
апеляційного господарського суду встановила, що 19.12.2001р. між
ДП Одеський морський торговельний порт (порт) та ЗАТ з II "Синтез
ойл" (підприємство) укладено  договір  КД-2245  про  сумісну
діяльність в Одеському морському торговельному порту, відповідно
до умов якого сторони зобов'язані здійснювати  в  Одеському
морському торговельному порту на території  Станції  очистки
баластних вод та причалів №№2н-4н (причальна лінія) нафторайону
сумісну діяльність.
 
   Пунктом 3.1 договору встановлено, що керівництво сумісною
діяльністю та ведення загальних справ по виконанню зобов'язань по
даному  договору  доручається  підприємству  та  здійснюється
відповідно до чинного законодавства України, при цьому сумісна
діяльність здійснюється під загальним контролем порту (п. 3.2
договору).
 
   Розділом 6 договору встановлено порядок та умови розподілу
прибутку від сумісної діяльності.
 
   Так п. 6.1 договору передбачено, що прибуток від сумісної
діяльності сторін за даним договором визначається в порядку,
передбаченому діючим законодавством України, яким регулюється
здійснення сумісної діяльності на території України без створення
юридичної особи та складається після відшкодування з виручки від
її здійснення витрат підприємства та порту згідно з дійсним
договором.
 
   Розподіл прибутку від сумісної діяльності між сторонами
здійснюється після оплати податку на прибуток по декларації про
прибуток підприємства, яка прийнята податковим органом (п. 6.2
договору).
 
   Підприємство визначає результати сумісної діяльності  за
звітний квартал, загальний прибуток, який належить порту та
підприємству розподіляється між ними у пропорції: порт -50% та
підприємство 50% (п. 6.3 договору).
 
   Відповідно до п. 6.4 договору прибуток  перераховується
підприємством у вигляді щомісячних авансових платежів не пізніше
25 числа місяця наступного за звітним, виходячи з фактичного
щомісячного прибутку, отриманого від сумісної діяльності сторін;
кінцевий  розрахунок  здійснюється  по  результатам  сумісної
діяльності за квартал, дозволяється проведення в ті ж самі строки
звірки документів та здійснення  перерахування  на  підставі
складених за результатами перевірки актів звірки розрахунків та
погашення заборгованості.
 
   Додатком №4 до договору про сумісну діяльність КД-2245 від
19.12.2001р.  встановлено  компенсаційний  порядок  розподілу
вантажопотоку на причалах нафтогавані порту, який застосовується
при визначені прибутку порту та підприємства  від  сумісної
діяльності.
 
   У зв'язку з внесенням порту додаткового внеску до сумісної
діяльності у формі права користування причалами №5  та  №6
нафторайону по договору про сумісну діяльність сторони прийняти
доповнення №1 до додатку №4 до договору про сумісну діяльність
КД-2245 від 19.12.2001р., яким встановили нові компенсаційні
правила розподілу прибутку по договору.
 
   Відповідно до п. 3 доповнень №1 до додатку №4 до договору в
разі, якщо прибуток порту, отриманий від сумісної діяльності по
договору за результатами роботи причалів №№5, 6 нафторайону в
кожному календарному році, буде менше суми в розмірі еквівалент
1590000 доларів США, підприємство зобов'язано відшкодувати порту
неотриману суму за рахунок своєї частини від сумісної діяльності
по договору (оплата проводиться в національній валюті України по
курсу НБУ на дату платежу).
 
   Вказаний компенсаційний порядок застосовується сторонами в
межах щоквартальних взаєморозрахунків по договору, які проводяться
по результатам кожного  звітного  кварталу,  кінцева  звірка
взаєморозрахунків проводиться по результатам кожного календарного
року протягом всього строку дії договору (п. 4 доповнень №1 до
додатку №4 до договору).
 
   Пунктом 5 вказаного доповнення сторони встановили, що в разі
виводу причалу №5 нафторайону з експлуатації у  зв'язку  з
аварійними ситуаціями, а також здійсненням портом реконструкцій
(ремонту), вказана в. п. 3 сума підлягає зменшенню пропорційно
кількості днів, на які причал був виведений з експлуатації, в
рамках кожного календарного року.
 
   Додатковою угодою від 08.07.2003р. до договору про сумісну
діяльність в Одеському морському торговому порту КД-2245 від
19.12.2001р. внесено зміни до умов договору та доповнено новими
положеннями про сумісну діяльність, а саме : 1) п.3.1 договору
викладено в наступній редакції: керівництво сумісною діяльністю
здійснюють сумісно порт та підприємство в особі їх керівників, або
інших належним чином вповноважених осіб, на підставі видних їм
довіреностей; 2) розділ 3 доповнено пунктами 3.4 щодо відкриття
окремих рахунків в іноземній валюті та національній валюті,
використання грошових коштів на витрати, що пов'язані з сумісною
діяльністю сторін, та 3.5, який встановлює порядок укладення
договорів; 3) підпункти 4.1. та 4.2.1, 4.2.4 викладено в нових
редакціях, якими змінено зобов'язання порту та підприємства при
здійснені сумісної діяльності.
 
   В липні 2003 року сторони затвердили положення про порядок
укладення та підписання договорів, що укладені в межах ведення
сумісної діяльності по договору КД-2245 від 19.12.2001р., а також
наданням інших документів. пов'язаних з їх виконанням, вказане
положення прийнято у зв'язку з укладанням додаткової угоди від
08.07.2003р. до договору КД-2245 від 19.12.2001р..
 
   Розрахунок валових доходів від спільної діяльності проводився
з розрахунку : 1,50 долара США (без ПДВ), за одну тону сирої нафти
та\чи нафтопродукту, що прямують в митних режимах експорт, імпорт,
транзит.
 
   Валові витрати спільної діяльності в II кварталі 2006 року
склали 10303996 грн., прибуток до сплати податку -9647118 грн.,
податок на прибуток -2411779 грн.; після сплати податку на
прибуток, прибуток до розподілу між учасниками спільної діяльності
склав7235338 грн., з яких частка порту становила 4525215 грн.,
частка підприємства -2698612 грн..
 
   25.05.2006р. підприємством порту сплачено 1664235 грн. як
частину прибутку від спільної діяльності за квітень 2006 року
 
   Згідно з довідками від 21.06.2006р. та від 17.07.2006р. про
перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку сумісної
діяльності "ОМТП-Синтез ойл" за договором КД-2245 про сумісну
діяльність підприємство зобов'язано перерахувати на користь ДП
Одеський морський торговельний порт  прибуток  від  сумісної
діяльності за підсумком травня 2006р. у розмірі 1278908грн.,
відшкодування неотриманого прибутку порту по причалам №№5 та 6 за
II квартал 2006 року у розмірі 906089,62 грн. та прибуток
(кінцевий розрахунок) від сумісної діяльності за підсумком II
кварталу 2006 року у розмірі 675982 грн., що становить 2860979,62
грн., проте ТОВ з II "Синтез ойл" вказане зобов'язання за
договором не виконало, що стало підставою для звернення ДП
Одеський морський торговельний порт з  позовною  заявою  до
господарського суду.
 
   Позовні вимоги ДП Одеський морський  торговельний  порт
обгрунтовує тим, що відповідач повинен в будь-якому випадку
перераховувати на рахунок порту грошові суми -прибуток  від
здійснення сумісної діяльності.
 
   Проте, дослідивши умови договору та обставини справи, колегія
суддів приходить до висновку про те, що позовні вимоги  є
передчасними з огляду на таке.
 
   Відповідно до п. 6.1 договору  прибуток  від  сумісної
діяльності сторін за даним договором визначається в порядку,
передбаченому діючим законодавством України, яким регулюється
здійснення сумісної діяльності на території України без створення
юридичної особи та складається після відшкодування з виручки від
її здійснення витрат підприємства та порту згідно з дійсним
договором.
 
   Згідно  з  п.  6.4  договору  прибуток  перераховується
підприємством у вигляді щомісячних авансових платежів не пізніше
25 числа місяця наступного за звітним, виходячи з фактичного
щомісячного прибутку, отриманого від сумісної діяльності сторін;
кінцевий  розрахунок  здійснюється  по  результатам  сумісної
діяльності за квартал, дозволяється проведення в ті ж самі строки
звірки документів та здійснення  перерахування  на  підставі
складених за результатами перевірки актів звірки розрахунків та
погашення заборгованості.
 
   Отже, в самих умовах договору передбачено, що для визначення
та перерахування (розподілу) прибутку між сторонами від здійснення
спільної діяльності повинна бути виручка -повинні надійти грошові
кошти на поточний рахунок учасників спільної  діяльності  в
банківській установі.
 
   З пояснень відповідача та наданих ним до матеріалів справи
документів вбачається, що прибуток від сумісної діяльності порту
та підприємства, пов'язаний з наданням сторонами за договором про
сумісну діяльність послуг за контрактом, укладеному з компанією
"Internatіonal Port Servіces Lіmіted", відповідно до якого спільна
діяльність позивача і відповідача надавала та надає послуги з
обробки танкерів.
 
   Так, в II кварталі 2006 року валові доходи від спільної
діяльності склали 19951114 грн., вказані грошові кошти повинні
були надійти від компанії "Internatіonal Port Servіces Lіmіted"
відповідно до контракту за послуги щодо обробки танкерів компанії
"Internatіonal Port Servіces Lіmіted" як щодо транзитних сирої
нафти та нафтопродуктів, так і сирої нафти та нафтопродуктів, які
прямували в митних режимах експорт, імпорт, через територію
України.
 
   Проте, компанією "Internatіonal Port  Servіces  Lіmіted"
вказані грошові кошти перераховані не були, про що свідчить
рішення  Міжнародного  комерційного  арбітражного  суду  при
Торгово-промисловій палаті України від 25.01.2007р. по справі
АС№175и/2006, яким задоволено позовні вимоги ДП Одеський морський
торговельний порт до компанії "Internatіonal  Port  Servіces
Lіmіted" про розірвання договору №КД-128, укладеного 01.03.1999р.
та стягнення 6098181,2 долари США -вартість наданих по договору
послуг, пені за їх несвоєчасну оплату у розмірі 99185,38 доларів
США, відшкодування витрат по оплаті арбітражного збору.
 
   Вищезазначене рішення до матеріалів справи надано  саме
позивачем, а отже на момент розгляду справи йому було відомо про
те, що грошові кошти від сумісної діяльності за II квартал 2006
року на спільний рахунок не надійшли, а отже фактично прибутку
підприємство та порт не отримали, таким чином подання позовної
заяви про стягнення боргу по прибутку від сумісної діяльності за
II квартал 2006 року є передчасним.
 
   Крім  того,  колегія  суддів  Одеського  апеляційного
господарського суду вважає хибними твердження позивача про те, що
навіть в разі відсутності у сторін прибутку  від  сумісної
діяльності, підприємство зобов'язано оплатити еквівалент 1590000
доларів США з посиланням при цьому на п. 3 доповнення №1 до
додатку №4 договору КД-2245 від 19.12.2001р., з наступних підстав.
 
   Відповідно до п. 3 доповнень №1 до додатку №4 до договору в
разі, якщо прибуток порту, отриманий від сумісної діяльності по
договору за результатами роботи причалів №№5, 6 нафторайону в
кожному календарному році, буде менше суми в розмірі еквівалент
1590000 доларів США, підприємство зобов'язано відшкодувати порту
неотриману суму за рахунок своєї частини від сумісної діяльності
по договору (оплата проводиться в національній валюті України по
курсу НБУ на дату платежу).
 
   Отже, у вказаному пункті встановлено відшкодування порту
неотриманих доходів тільки від сумісної діяльності, але при цьому
визначено, що 1590000 доларів США повинний порт отримувати на
протязі календарного року, а отже й позовні вимоги позивач може
висунути лише після закінчення календарного року, а не півріччя,
кварталу чи місяця.
 
   Враховуючи  вищенаведене,  колегія  суддів  Одеського
апеляційного господарського суду вважає, що апеляційну скаргу ТОВ
з II "Синтез ойл" слід задовольнити, рішення господарського суду
скасувати, у позові відмовити.
 
   Керуючись ст. ст. 99, 101-105 ГПК України ( 1798-12 ) (1798-12)
    ,
Одеський апеляційний господарський суд, -
 
            П О С Т А Н О В И В:
 
   Апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю з
іноземними інвестиціями "Синтез ойл" задовольнити.
 
   Рішення господарського суду Одеської області від 26.01.2007р.
по справі №6/374-06-9546 скасувати.
 
   Відмовити у задоволенні позову Чорноморського транспортного
прокурора в інтересах держави в особі Міністерства транспорту та
зв'язку України в особі Державного підприємства Одеський морський
торговельний порт до товариства з обмеженою відповідальністю з
іноземними інвестиціями "Синтез ойл" про стягнення 2860979,62
грн..
 
   Стягнути з  Державного  підприємства  Одеський  морський
торговельний порт (65026, Митна площа, 1, р/р №26008660532590 в ОФ
АКБ соцрозвитку "Укрсоцбанк" IНН  011256615441,  код  ЄДРПОУ
01125666) на користь товариства з обмеженою відповідальністю з
іноземними інвестиціями "Синтез ойл" (68901, Одеська область, м.
Iллічівськ, вул. Леніна, 33, ЄДРПОУ 1434370, п/р №26007060033609 в
Філії Юного ГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк", МФО 328704, IНН 143437015039)
витрати по сплаті державного мита за подання апеляційної скарги в
сумі 11248 (одинадцять тисяч двісті сорок вісім) грн..
 
   Стягнути з  Державного  підприємства  Одеський  морський
торговельний порт (65026, Митна площа, 1, р/р №26008660532590 в ОФ
АКБ соцрозвитку "Укрсоцбанк" IНН  011256615441,  код  ЄДРПОУ
01125666) до Державного бюджету України (р/р №31114095700008
одержувач ГУДК в Одеській області, код ЄДРПОУ 23213460, банк
одержувача ГУДК в Одеській області, МФО 828011, код бюджетної
класифікації 22090200, символ звітності банку 95) державне мито у
розмірі 1502 (одна тисяча п'ятсот дві) грн..
 
   Стягнути з  Державного  підприємства  Одеський  морський
торговельний порт (65026, Митна площа, 1, р/р №26008660532590 в ОФ
АКБ соцрозвитку "Укрсоцбанк" IНН  011256615441,  код  ЄДРПОУ
01125666) до Державного бюджету України (р/р №31114095700008
одержувач ГУДК в Одеській області, код ЄДРПОУ 23213460, банк
одержувача ГУДК в Одеській області, МФО 828011, код бюджетної
класифікації 22090200, символ звітності банку 95) державне мито у
розмірі 25500 (двадцять п'ять тисяч п'ятсот) грн..
 
   Стягнути з  Державного  підприємства  Одеський  морський
торговельний порт (65026, Митна площа, 1, р/р №26008660532590 в ОФ
АКБ соцрозвитку "Укрсоцбанк" IНН  011256615441,  код  ЄДРПОУ
01125666) на користь ДП "Судовий інформаційний центр" (м. Київ,
р/р №26002014180001 у Львівській філії ВАТ "Банк Універсальний",
м. Львів, МФО 325707, код ЄДРПОУ 30045370 витрати на IТЗ судового
процесу в розмірі 118 (сто вісімнадцять) грн..
 
   Зобов'язати господарський суд Одеської област і видати наказ.
   Головуючий суддя: Я.Ф. Савицький
 
   Суддя: Т.Я. Гладишева
 
   Суддя: О. Т. Лавренюк
 
 

Найдите нас на Facebook