БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
          МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
           МІНІСТРА ОБОРОНИ УКРАЇНИ

 N 344 від 16.09.98          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   28 жовтня 1998 р.
                   за N 692/3132


     Про упорядкування умов оплати праці працівників
     (невійськовослужбовців) установ і організацій
     соціально-культурної сфери Міністерства оборони
        України, що фінансуються з бюджету


    ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міноборони
     N 70 ( z0191-00 ) від 20.03.2000 )   На виконання постанови Кабінету  Міністрів  України  від
29.05.96 N 565 ( 565-96-п ) "Про упорядкування умов оплати праці
працівників окремих галузей бюджетної сфери" (в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 02.12.96 N 1458 ( 1458-96-п ) "Про
нову редакцію додатків до постанови Кабінету Міністрів України від
29 травня 1996 року N 565") Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити:
   умови оплати  праці  працівників  (невійськовослужбовців)
військово-медичних  закладів Міністерства оборони України, що
додаються;
   схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників
(невійськовослужбовців)  бюджетних  установ  і  організацій
соціально-культурної сфери Міністерства оборони України (освіти,
культури, фізкультури і спорту, науки, архівів) та показники для
віднесення цих установ і організацій до груп за оплатою праці
керівників і спеціалістів ( z0693-98 );
   схему посадових окладів окремих категорій спеціалістів та
службовців,  загальних  для  всіх  установ  і  організацій
соціально-культурної  сфери  Міністерства  оборони  України
( z0694-98 ).
   2. Заступникам Міністра оборони України, командувачам військ
оперативних командувань,  начальникам  управлінь  центрального
апарату  Міністерства оборони України, начальнику залізничних
військ - начальнику управління залізничних військ, командирам
корпусів,   з'єднань,   військових   частин,   начальникам
військово-навчальних закладів, установ та організацій Міністерства
оборони України:
   забезпечити контроль  за  дотриманням  середнього  фонду
штатно-посадових   окладів  при  встановленні  працівникам
(невійськовослужбовцям)  бюджетних  установ  і  організацій
соціально-культурної сфери Міністерства оборони України розмірів
посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідно до вимог
цього наказу;
   оплату праці працівників (невійськовослужбовців) бюджетних
установ і організацій соціально-культурної сфери Міністерства
оборони України здійснювати з урахуванням тимчасових обмежень,
запроваджених  постановою  Кабінету  Міністрів  України  і
Національного банку України від 31.08.96 N 1033 ( 1033-96-п ) "Про
заходи  щодо  залучення додаткових надходжень до бюджету та
підвищення  ефективності  витрачання  бюджетних  коштів  для
забезпечення фінансування соціальних виплат населенню".
   3. Встановити, що:
   умови оплати  праці  та схеми посадових окладів (ставок
заробітної  плати)  працівників  (невійськовослужбовців),  що
зазначені у  пункті 1 цього наказу, застосовуються з 1 вересня
1996 року;
   посадові оклади заступників керівників бюджетних установ і
організацій та заступників керівників структурних підрозділів цих
установ і організацій встановлюються на 5 - 15 відсотків, головних
бухгалтерів - на 10 - 30 відсотків, а помічників керівників - на
30 - 40 відсотків нижче посадового окладу відповідного керівника;
   посадові оклади  (ставки  заробітної  плати)  працівників
бюджетних установ і організацій Міністерства оборони України, які
мають почесні звання, спортивні  звання,  науковий  ступінь,
підвищуються:
   за почесні звання України, колишнього СРСР, країн СНД та
Балтії, автономних республік: "народний" - на 40 відсотків,
"заслужений" - на 20 відсотків;
   за спортивні звання: "заслужений тренер", "заслужений майстер
спорту" - на 20 відсотків; "майстер спорту міжнародного класу" -
на 15 відсотків; "майстер спорту" - на 10 відсотків.
   Підвищення посадових окладів  (ставок  заробітної  плати)
працівникам,  які  мають  почесне  звання, спортивне звання,
провадиться, якщо діяльність працівників за профілем збігається з
наявним почесним або спортивним званням. За наявності двох або
більше звань підвищення посадових окладів (ставок) працівників
здійснюється за одним (вищим) званням;
   за науковий ступінь (крім посад у вищих військово-навчальних
закладах III і IV рівнів акредитації та наукових організаціях, для
яких наявність наукового ступеня передбачена кваліфікаційними
вимогами): доктора наук - на 25 відсотків, кандидата наук - на 15
відсотків. Підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати)
працівникам бюджетних установ і організацій провадиться, якщо
діяльність працівників за профілем збігається з наявним ступенем;
   тарифні ставки водіїв санітарних автомобілів підвищуються на
20 відсотків;
   посадові оклади  (ставки  заробітної  плати)  працівників
(невійськовослужбовців)  бюджетних  установ  і  організацій
соціально-культурної сфери Міністерства оборони України, посади
яких не передбачені цим наказом, встановлюються у розмірах,
затверджених наказом Міністра оборони України від 02.09.97 N 314
( z0429-97 ) "Про затвердження схем посадових окладів (ставок
заробітної плати) працівників (невійськовослужбовців) військових
частин, установ і організацій Міністерства оборони України, що
фінансуються з бюджету";
   якщо встановлені для  працівників  (невійськовослужбовців)
відповідно до цього наказу посадові оклади (ставки заробітної
плати) нижчі від діючих посадових окладів (ставок заробітної
плати), цим працівникам на період роботи в даній військовій
частині, установі,  закладі,  організації  на  даній  посаді
зберігається діючий розмір посадового окладу (ставки заробітної
плати);
   для працівників (невійськовослужбовців) бюджетних установ і
організацій соціально-культурної  сфери  Міністерства  оборони
України зберігається діючий порядок виплати премії та відсоткової
надбавки за безперервну роботу.
   4. Наказ Міністра  оборони  України від 02.11.93 N 262
( z0172-93 ) вважати таким, що втратив чинність.
   5. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
Головного фінансового управління Міністерства оборони України.
   6. Наказ розіслати до окремої військової частини.

 Міністр оборони України
 генерал армії України                  О.Кузьмук

                       Затверджено
                  Наказ Міністра оборони України
                  16.09.98 N 344

                  Зареєстровано в Міністерстві
                  юстиції України
                  28 жовтня 1998 р.
                  за N 692/3132

   Умови оплати праці працівників (невійськовослужбовців)
   військово-медичних  закладів Міністерства  оборони
   України (розроблені на підставі постанови Кабінету
    Міністрів України від 31.03.92 N 161 ( 161-92-п )

   ( Слова "заклади освіти" в усіх відмінках замінено на
    слова "навчальні заклади" у відповідних відмінках по
    всьому тексту згідно з Наказом Міноборони N 70
    ( z0191-00 ) від 20.03.2000 )

           1. Загальні положення

   1.1. Умови оплати праці працівників (невійськовослужбовців)
військово-медичних закладів Міністерства оборони України (далі -
Умови) розроблені стосовно до умов оплати праці, затверджених
наказами Міністерства охорони здоров'я України від 23.11.93 N 229
( z0198-93 ) та від 11.01.97 N 5 ( z0176-97 ), зареєстрованих
Міністерством юстиції України 27.12.93 за N 198 та 12.05.97 за
N 176/1980 відповідно, і застосовуються при оплаті праці:
   керівних працівників, лікарів, провізорів, фармацевтичного
персоналу, середнього та молодшого медичного персоналу (далі -
медичні та фармацевтичні працівники), а також інших категорій
працівників військово-медичних  закладів  (підрозділів)*,  баз
(складів) медичного майна, баз і будинків відпочинку, пансіонатів,
профілакторіїв і туристичних баз Міністерства оборони України;

_______________
   * До  військово-медичних  закладів (підрозділів) належать
військові (військово-морські) госпіталі, лікарні, поліклініки,
поліклінічні  відділення,  лабораторії,  санаторії,  лазарети,
диспансери, медичні загони всіх найменувань, медико-санітарні
батальйони, військово-санітарні поїзди (кораблі), медичні пункти
(медчастини) військових частин,  закладів,  військово-медичних
закладів, підприємств і організацій, станції переливання крові.

   працівників, які допущені за  встановленим  порядком  до
медичної та фармацевтичної діяльності;
   спеціалістів, які прирівняні за оплатою праці до медичних та
фармацевтичних працівників (психологи, біологи, зоологи).
   1.2. Посадові оклади (ставки заробітної плати) встановлюються
відповідно до цих Умов з урахуванням кваліфікаційних вимог на
підставі атестації та тарифікації. Оплата праці  працівників
здійснюється  пропорційно  відпрацьованому  часу  виходячи з
посадового окладу, або залежно від виробітку й відрядних розцінок,
з  урахуванням підвищень, доплат, надбавок, премій та інших
заохочувальних виплат, передбачених чинним законодавством.
   1.3. При   визначенні  посадових  окладів  керівників
військово-медичних закладів  (підрозділів),  баз  і  будинків
відпочинку,  пансіонатів,  профілакторіїв  і  туристичних баз
Міністерства оборони України та їх  заступників  -  лікарів
(провізорів) розміри їх схемних посадових окладів можуть бути не
нижчі від тих, що передбачені  цими  Умовами  для  лікарів
(провізорів)  -  керівників  структурних  підрозділів,  а за
відсутності в закладах структурних підрозділів - не нижчі від
схемних посадових окладів, що передбачені для лікарів (провізорів)
відповідної кваліфікації.
   1.4. Розміри доплат за роботу в нічний час, суміщення посад
(професій) та інші доплати і надбавки (крім зазначених у п.1.5
цього розділу) визначаються адміністрацією закладів за погодженням
з профспілковими комітетами за рахунок і в межах фонду заробітної
плати та відображаються у розрахункових відомостях на виплату
заробітної плати. Визначення розміру заробітної плати проводиться
у  всіх випадках окремо за основною посадою, суміщенням та
заміщенням (видами робіт).
   1.5. Розміри посадових окладів, їх підвищень та надбавок за
тривалість безперервної роботи окремим категоріям працівників
визначаються тарифікаційною комісією, склад якої затверджується
наказом командира  військової  частини  (начальника  закладу,
підприємства,  організації  Міністерства  оборони  України).
Тарифікаційна комісія створюється у складі заступника начальника
військово-медичного закладу або заступника командира військової
частини (заступника начальника закладу, підприємства, організації
Міністерства  оборони України), начальника фінансового органу
(головного  бухгалтера),  представника  кадрового  органу  та
представника профспілкового комітету, а також інших осіб, які
залучаються до тарифікації.
   За результатами  роботи  тарифікаційної  комісії  щорічно
складається тарифікаційний список (додаток 1), який підписують усі
члени комісії та затверджує командир військової частини (начальник
закладу, підприємства, організації Міністерства оборони України).
   Визначення розміру заробітної плати медичних і фармацевтичних
працівників за основною,  суміщеною  та  заміщеною  посадами
проводиться окремо за кожною із займаних посад залежно від
найменування посади, місця роботи, стажу роботи за спеціальністю,
наявності кваліфікаційної категорії та інших умов оплати праці.
   Тарифікаційні списки  на  медичних  і  фармацевтичних
працівників, які утримуються за штатними розписами, подаються для
затвердження у двох примірниках начальнику органу вищого рівня,
якому надане право затверджувати штатні розписи. Один примірник
затвердженого тарифікаційного списку  повертається  військовій
частині (закладу, підприємству, організації Міністерства оборони
України) разом зі штатним розписом.
   У разі  влаштування  на  роботу медичних, фармацевтичних
працівників після затвердження тарифікаційного списку тарифікація
проводиться не пізніше трьох днів після прийому на роботу з
наступним включенням їх до тарифікаційного списку.
   Затверджені розміри заробітної плати оголошуються наказом по
військовій  частині  (закладу,  підприємству,  організації
Міністерства оборони України).

   1.6. Зміни розмірів посадових окладів, підвищень, надбавок,
що визначають заробітну плату працівників, проводяться з дня:
   1.6.1. Призначення на іншу посаду спеціаліста відповідної
кваліфікації.
   1.6.2. Присвоєння кваліфікаційної категорії або почесного
звання.
   1.6.3. Ухвалення Вищою атестаційною комісією рішення про
видачу диплома - в разі присудження наукового ступеня.
   1.6.4. Зміни в установленому порядку планових показників - в
разі збільшення або зменшення обсягу роботи.
   1.6.5. Досягнення відповідного стажу безперервної роботи,
який дає право на отримання надбавки.

   1.7. Командир  військової  частини  (начальник  закладу,
підприємства,  організації Міністерства оборони України) несе
дисциплінарну та матеріальну відповідальність за своєчасне та
правильне визначення розміру заробітної плати працівникам.
   При встановленні факту неправильної оплати праці командир
військової частини (начальник закладу, підприємства, організації
Міністерства оборони України) зобов'язаний вживати заходів щодо
негайного виправлення помилок та виплати працівнику належної йому
суми за весь час неправильної оплати, а також визначити ступінь
відповідальності посадових осіб.

               2. Схеми
   посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників
   (невійськовослужбовців)  військово-медичних закладів
   (підрозділів), баз і будинків відпочинку, пансіонатів,
   профілакторіїв і туристичних баз Міністерства оборони
               України

   2.1. Визначення схемних посадових окладів лікарів:
--------------------------------------------------------------
|    Найменування посад   | Схемні посадові оклади  |
|                |     (грн.)      |
|--------------------------------+---------------------------|
|Лікарі-хірурги*,        |              |
|лікарі-ендоскопісти та     |              |
|лікарі-анестезіологи, які мають:|              |
|--------------------------------+---------------------------|
|вищу кваліфікаційну категорію  |      189       |
|--------------------------------+---------------------------|
|першу кваліфікаційну категорію |      172       |
|--------------------------------+---------------------------|
|другу кваліфікаційну категорію |      159       |
|--------------------------------+---------------------------|
|без категорії          |      147       |
|--------------------------------+---------------------------|
|Лікар-інтерн, лікар-стажист   |      135       |
|хірургічного профілю      |              |
|--------------------------------+---------------------------|
|Лікарі інших спеціальностей,  |              |
|які мають:           |              |
|--------------------------------+---------------------------|
|вищу кваліфікаційну категорію  |      169       |
|--------------------------------+---------------------------|
|першу кваліфікаційну категорію |      159       |
|--------------------------------+---------------------------|
|другу кваліфікаційну категорію |      147       |
|--------------------------------+---------------------------|
|без категорії          |      135       |
|--------------------------------+---------------------------|
|Лікар-інтерн, лікар-стажист   |      128       |
--------------------------------------------------------------

_______________
   * До  категорії  "лікар-хірург" належать: лікарі-хірурги,
лікарі-комбустіологи,          лікарі-хірурги-проктологи,
лікарі-ортопеди-травматологи, лікарі-нейрохірурги, лікарі-хірурги
судинні, лікарі-хірурги серцево-судинні, лікарі-хірурги-онкологи,
лікарі-радіологи,           лікарі-стоматологи-хірурги,
лікарі-акушери-гінекологи,       лікарі-гінекологи-онкологи,
лікарі-рентгенологи,  які  здійснюють хірургічні втручання із
застосуванням рентгенівської апаратури в  умовах  стаціонару,
лікарі-офтальмологи, лікарі-отоларингологи, лікарі-ендокринологи,
лікарі-урологи,          лікарі-отоларингологи-онкологи,
лікарі-трансплантологи,     лікарі-хірурги     торакальні,
лікарі-онкологи.

   2.1.1. Схемні   посадові   оклади   лікарів-хірургів,
лікарів-анестезіологів,  лікарів-ендоскопістів  підвищуються за
здійснення оперативних втручань залежно від обсягу, складності і
характеру  їх праці: при роботі в амбулаторно-поліклінічному
закладі (відділенні) - до 15 відсотків, у стаціонарі - до 40
відсотків.
   2.1.2. Схемні посадові оклади інспекторів-лікарів, а також
спеціалістів з вищою немедичною освітою (психологи, біологи,
ентомологи, зоологи та інші) і спеціалістів, які допущені на
лікарські  посади, встановлюються на рівні схемних посадових
окладів, передбачених для лікарів інших спеціальностей.
   2.1.3. Схемні  посадові оклади лікарів медичних відділів
протезно-ортопедичних підприємств Міністерства оборони України
встановлюються на рівні схемних посадових окладів, передбачених
для    лікарів-хірургів,    лікарів-ендоскопістів    та
лікарів-анестезіологів.

   2.2. Визначення  схемних  посадових  окладів  лікарів  -
керівників структурних підрозділів
   2.2.1. Лікарям  -  керівникам  структурних  підрозділів
(відділень, кабінетів, лабораторій, відділів та інших) схемні
посадові оклади встановлюються згідно з пунктом 2.1 з урахуванням
кваліфікаційної категорії та з підвищенням їх розмірів на 10 - 25
відсотків залежно від кількості лікарських посад відповідно до
штату (штатного розпису) з урахуванням посад завідувачів (посади
лікарів-інтернів не враховуються) у розмірах:
   на 10 відсотків - при кількості лікарських посад до 3 одиниць
(включно);
   на 20 відсотків - при кількості лікарських посад від 4 до
6 одиниць (включно);
   на 25 відсотків - при  кількості  лікарських посад  понад
6 одиниць.
   2.2.2. Лікарям    -    головам    лікарсько-льотних,
військово-лікарських та лікарсько-консультаційних комісій, старшим
лікарям  гірничо-рятувальних  частин  схемний посадовий оклад
установлюється на рівні схемних посадових окладів, передбачених
для лікарів інших спеціальностей, з підвищенням його розміру на 20
відсотків.

   2.3. Визначення  схемних  посадових  окладів  середнього
медичного персоналу:

-------------------------------------------------------
|    Найменування посад      |Схемні посадові |
|                  |   оклади   |
|                  |  (грн.)   |
|------------------------------------+----------------|
|Медичні сестри,  рентгенлаборанти,|        |
|інструктори,  медичні  статистики,|        |
|зубні    техніки,    гіпсові|        |
|техніки-ортезисти, дієтичні сестри,|        |
|які мають:             |        |
|------------------------------------+----------------|
|вищу кваліфікаційну категорію    |   117    |
|------------------------------------+----------------|
|першу кваліфікаційну категорію   |   111    |
|------------------------------------+----------------|
|другу кваліфікаційну категорію   |   101    |
|------------------------------------+----------------|
|без категорії            |   96    |
|------------------------------------+----------------|
|Акушерки,   медичні    сестри:|        |
|операційні, відділень (груп, палат)|        |
|анестезіології  та   інтенсивної|        |
|терапії,   пологових   будинків|        |
|(відділень,  палат),   відділень|        |
|(палат)  для  новонароджених  та|        |
|недоношених   дітей,   станцій|        |
|(відділень)   швидкої   медичної|        |
|допомоги та невідкладної медичної|        |
|допомоги;          медичні|        |
|сестри-аудіометристи-оптометристи; |        |
|помічники:  санітарного  лікаря,|        |
|лікаря-епідеміолога,        |        |
|лікаря-паразитолога,   ентомолога;|        |
|фельдшери,         лаборанти|        |
|(фельдшери-лаборанти), які мають:  |        |
|------------------------------------+----------------|
|вищу кваліфікаційну категорію    |   128    |
|------------------------------------+----------------|
|першу кваліфікаційну категорію   |   117    |
|------------------------------------+----------------|
|другу кваліфікаційну категорію   |   111    |
|------------------------------------+----------------|
|без категорії            |   101    |
|------------------------------------+----------------|
|Зубні лікарі, які мають:      |        |
|------------------------------------+----------------|
|вищу кваліфікаційну категорію    |   135    |
|------------------------------------+----------------|
|першу кваліфікаційну категорію   |   128    |
|------------------------------------+----------------|
|другу кваліфікаційну категорію   |   117    |
|------------------------------------+----------------|
|без категорії            |   111    |
|------------------------------------+----------------|
|Медичні реєстратори, дезінфектори  |   88    |
-------------------------------------------------------

   2.3.1. Старшим:  медичним сестрам, фельдшерам, акушеркам,
зубним технікам та іншим схемні посадові оклади встановлюються
згідно з пунктом 2.3 залежно від кваліфікаційної категорії з
підвищенням їх розмірів на 10 відсотків.
   2.3.2. Керівникам  військово-медичних  закладів  та  їх
структурних підрозділів із числа середнього медичного персоналу
схемні посадові оклади встановлюються згідно з пунктом 2.3 залежно
від кваліфікації з підвищенням їх розмірів: на 10 відсотків - при
кількості посад середнього медичного персоналу згідно із штатом
(штатним розписом) з урахуванням посади керівника до 3 одиниць
(включно); на 15 відсотків - понад 3 до 10 одиниць (включно); на
20 відсотків - понад 10 одиниць.
   2.3.3. Фельдшеру-начальнику  (завідувачу) аптеки посадовий
оклад установлюється на рівні схемного посадового окладу старшого
фельдшера відповідної кваліфікаційної категорії без підвищень,
визначених у підпункті 2.3.2.

   2.4. Визначення схемних посадових окладів молодшого медичного
персоналу:

---------------------------------------------------------------
|        Найменування посад         | Схемні |
|                          |посадові|
|                          | оклади |
|                          | (грн.) |
|----------------------------------------------------+--------|
|Санітарки операційних, перев'язувальних, палатні,  |  88  |
|молодші медичні сестри для догляду за хворими    |    |
|----------------------------------------------------+--------|
|Сестри-хазяйки                   |  88  |
|----------------------------------------------------+--------|
|Санітарки-буфетниці, санітарки-ванщиці,       |  85  |
|санітарки-роздавальниці, няні,           |    |
|санітарки-прибиральниці (палатні) та інший молодший |    |
|медичний персонал                  |    |
---------------------------------------------------------------

   2.4.1. Схемні посадові оклади молодшого медичного персоналу,
який застосовує у роботі дезінфікуючі засоби, підвищуються на 10
відсотків.

   2.5. Визначення  схемних  посадових  окладів  керівних
працівників військово-медичних закладів:

    ----------------------------------------------------
    |  Найменування посад   |Схемні посадові оклади |
    |             |   (грн.)      |
    |             |-----------------------|
    |             | I |II |III |IV | V |
    |--------------------------+----+----+----+----+---|
    |      1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
    |--------------------------+----+----+----+----+---|
    |Керівник (головний лікар, |191 |188 |179 |169 |159|
    |директор, начальник,   |  |  |  |  |  |
    |завідувач)        |  |  |  |  |  |
    |--------------------------+----+----+----+----+---|
    |Головна медична сестра  |147 |139 |135 |129 |128|
    |--------------------------+----+----+----+----+---|
    |Начальник (завідувач)   |  |  |  |  |  |
    |аптеки (структурний    |  |  |  |  |  |
    |підрозділ         |  |  |  |  |  |
    |лікувально-профілактичного|  |  |  |  |  |
    |закладу):         |  |  |  |  |  |
    |--------------------------+----+----+----+----+---|
    |провізор         |159 |147 |135 |128 |128|
    |--------------------------+----+----+----+----+---|
    |фармацевт         |147 |135 |128 |118 |118|
    |--------------------------+----+----+----+----+---|
    |Начальник         |122 |116 |110 |105 | - |
    |планово-економічного   |  |  |  |  |  |
    |відділу (відділення,   |  |  |  |  |  |
    |частини)         |  |  |  |  |  |
    |--------------------------+----+----+----+----+---|
    |Головні спеціалісти    |122 |114 |108 |100 | - |
    |--------------------------+----+----+----+----+---|
    |Начальник (завідувач)   |169 |159 |147 |140 |135|
    |контрольно-аналітичної  |  |  |  |  |  |
    |лабораторії        |  |  |  |  |  |
    |--------------------------+----+----+----+----+---|
    |Завідувач відділу аптеки, |  |  |  |  |  |
    |контрольно-аналітичної  |  |  |  |  |  |
    |лабораторії:       |  |  |  |  |  |
    |--------------------------+----+----+----+----+---|
    |провізор         |147 |141 |135 |128 | - |
    |--------------------------+----+----+----+----+---|
    |фармацевт         |135 |128 |118 |111 | - |
    |--------------------------+----+----+----+----+---|
    |Начальник відділу     |147 |147 |135 | - | - |
    |медичного постачання   |  |  |  |  |  |
    |--------------------------+----+----+----+----+---|
    |Помічник начальника    |155 |147 |135 |128 |117|
    |військово-медичного    |  |  |  |  |  |
    |закладу з         |  |  |  |  |  |
    |матеріально-технічного  |  |  |  |  |  |
    |постачання - начальник  |  |  |  |  |  |
    |відділу медичного     |  |  |  |  |  |
    |постачання        |  |  |  |  |  |
    |--------------------------+----+----+----+----+---|
    |Начальники інших відділів |135 |128 |118 |110 |100|
    |(крім секретного)     |  |  |  |  |  |
    |--------------------------+----+----+----+----+---|
    |Начальники самостійних  |122 |116 |110 |100 | 96|
    |служб, відділень, частин |  |  |  |  |  |
    |(крім секретних), які не |  |  |  |  |  |
    |входять до складу     |  |  |  |  |  |
    |відділів         |  |  |  |  |  |
    |--------------------------+----+----+----+----+---|
    |Начальники інших     |120 |110 |100 |96 | 92|
    |відділень, частин, які  |  |  |  |  |  |
    |входять до складу     |  |  |  |  |  |
    |відділів, начальник штабу |  |  |  |  |  |
    |цивільної оборони     |  |  |  |  |  |
    |--------------------------+----+----+----+----+---|
    |Начальник секретного   |100 |92 |92 |88 | 88|
    |відділу (відділення,   |  |  |  |  |  |
    |частини)         |  |  |  |  |  |
    ----------------------------------------------------

   2.5.1. Заступникам керівників військово-медичних  закладів
схемні посадові оклади встановлюються на 5 - 15 відсотків, а
начальнику фінансово-економічної (фінансової) служби (відділу,
відділення, частини) - головному бухгалтеру - на 10 - 15 відсотків
нижче від схемного посадового окладу керівника військово-медичного
закладу, при цьому:
   заступникам керівника - лікарям - на 5 відсотків;
   заступнику керівника з економічних питань - на 10 відсотків;
   заступнику завідувача аптеки - провізору - на 10 відсотків;
   заступнику завідувача аптеки - фармацевту - на 15 відсотків;
   іншим заступникам - на 15 відсотків.
   2.5.2. Посадові оклади заступників керівників структурних
підрозділів установлюються на 5 - 15 відсотків нижче від окладів
керівників відповідних підрозділів, при цьому посадові оклади
заступників  завідувачів  відділів-провізорів,   фармацевтів
установлюються на 5 відсотків нижче від схемних посадових окладів
завідувачів відділів з відповідною освітою.
   2.5.3. Посадові оклади начальників (завідувачів) аптечних
пунктів, відділень  аптеки,  не  передбачених  пунктом  2.5,
установлюються у розмірі 135 грн. - для провізорів і 111 грн. -
для фармацевтів.
   2.5.4. Керівникам  лікарських  здоровпунктів,  лікарських
амбулаторій схемний посадовий оклад установлюється в розмірі
159 грн., керівникам жіночих консультацій, які не входять до
складу інших лікувально-профілактичних закладів, - 147 грн.
   2.5.5. Схемні  посадові  оклади  керівних  працівників
військово-медичних закладів установлюються згідно з Показниками
для зарахування цих закладів до груп за оплатою праці керівників і
спеціалістів (додаток 2) з підвищенням за кваліфікаційну категорію
у розмірах:
   керівникам та їх заступникам (лікарям, провізорам),  які
мають:
   вищу кваліфікаційну категорію, - 55 грн.;
   I кваліфікаційну категорію, - 40 грн.;
   II кваліфікаційну категорію, - 29 грн.
   Керівникам з числа середнього медичного (фармацевтичного)
персоналу та головним медичним сестрам, які мають:
   вищу кваліфікаційну категорію, - 34 грн.;
   I кваліфікаційну категорію, - 22 грн.;
   II кваліфікаційну категорію, - 10 грн.

   2.6. Схемні посадові оклади працівників аптечних закладів:

-----------------------------------------------------------
|   Найменування посад    | Схемні посадові оклади |
|                |    (грн.)     |
|--------------------------------+------------------------|
|      1          |     2       |
|--------------------------------+------------------------|
|Фармацевтичний персонал     |            |
|--------------------------------+------------------------|
|Старші провізори, провізори   |            |
|контрольно-аналітичної     |            |
|лабораторії, які мають:     |            |
|--------------------------------+------------------------|
|вищу кваліфікаційну категорію  |     169      |
|--------------------------------+------------------------|
|першу кваліфікаційну категорію |     159      |
|--------------------------------+------------------------|
|другу кваліфікаційну категорію |     147      |
|--------------------------------+------------------------|
|без категорії          |     135      |
|--------------------------------+------------------------|
|Провізори, які мають:      |            |
|--------------------------------+------------------------|
|вищу кваліфікаційну категорію  |     159      |
|--------------------------------+------------------------|
|першу кваліфікаційну категорію |     147      |
|--------------------------------+------------------------|
|другу кваліфікаційну категорію |     135      |
|--------------------------------+------------------------|
|без категорії          |     128      |
|--------------------------------+------------------------|
|Провізори-інтерни        |     118      |
|--------------------------------+------------------------|
|Фармацевти, які мають:     |            |
|--------------------------------+------------------------|
|вищу кваліфікаційну категорію  |     128      |
|--------------------------------+------------------------|
|першу кваліфікаційну категорію |     117      |
|--------------------------------+------------------------|
|другу кваліфікаційну категорію |     111      |
|--------------------------------+------------------------|
|без категорії          |     101      |
|--------------------------------+------------------------|
|Лаборанти контрольно-аналітичної|            |
|лабораторії, які мають:     |            |
|--------------------------------+------------------------|
|вищу кваліфікаційну категорію  |     117      |
|--------------------------------+------------------------|
|першу кваліфікаційну категорію |     111      |
|--------------------------------+------------------------|
|другу кваліфікаційну категорію |     101      |
|--------------------------------+------------------------|
|без категорії          |     96      |
|--------------------------------+------------------------|
|Молодший фармацевт       |     88      |
|--------------------------------+------------------------|
|Допоміжний персонал       |            |
|--------------------------------+------------------------|
|Фасувальниці, санітарки-мийниці |     85      |
|--------------------------------+------------------------|
|Санітарки-мийниці, які     |     88      |
|використовують дезінфікуючі   |            |
|засоби             |            |
-----------------------------------------------------------

   2.6.1. Посадові  оклади провізорів, які зайняті виключно
інформаційною роботою, встановлюються на 5 відсотків вище від
посадового окладу провізора відповідної кваліфікаційної категорії.

   2.7. Схемні посадові оклади керівних працівників баз, складів
медичного майна:

------------------------------------------------------------------
| Найменування  |    Схемні посадові оклади (грн.)     |
|  посад    |                       |
|         |----------------------------------------------|
|         | I  |  II  |  III  |  IV  |  V  |
|-----------------+------+--------+-----------+---------+--------|
|Начальники: баз, |179  |  169 |  159  |  145 | 135  |
|складів     |   |    |      |     |    |
|-----------------+------+--------+-----------+---------+--------|
|Начальники    |   |    |      |     |    |
|відділів     |   |    |      |     |    |
|(відділень)   |   |    |      |     |    |
|зберігання:   |   |    |      |     |    |
|-----------------+------+--------+-----------+---------+--------|
|провізор     |156  |  150 |  145  |  139 | 111  |
|-----------------+------+--------+-----------+---------+--------|
|фармацевт    |147  |  135 |  128  |  118 | 110  |
|-----------------+------+--------+-----------+---------+--------|
|Начальники інших |120  |  110 |  100  |  96  |  92  |
|відділів     |   |    |      |     |    |
|(відділень),   |   |    |      |     |    |
|частин на правах |   |    |      |     |    |
|відділів     |   |    |      |     |    |
------------------------------------------------------------------

   2.7.1. Посадовий оклад заступника начальника бази, складу
встановлюється на 10 відсотків, а начальника фінансового відділу
(відділення, частини на правах відділу), головного бухгалтера - на
10 - 15 відсотків нижче від посадового окладу начальника бази,
складу.
   2.7.2. Посадові оклади заступників начальників відділів -
провізорів, фармацевтів установлюються на 5 відсотків, а інших
заступників - на 5 - 15 відсотків нижче від посадових окладів
начальників відділів з відповідною освітою.
   2.7.3. Схемні посадові оклади керівних працівників  баз,
складів медичного майна встановлюються згідно з Показниками для
зарахування військово-медичних закладів і підрозділів до груп за
оплатою праці керівників і спеціалістів (додаток 2).
   2.7.4. Посадові оклади керівних працівників баз, складів,
обсяг роботи яких перевищує в 2 рази показники I групи за оплатою
праці, підвищуються на 10 відсотків, а при перевищенні показників
у 3 рази - на 15 відсотків.

   2.8. Схемні  посадові оклади керівних працівників баз і
будинків відпочинку, пансіонатів, профілакторіїв і туристичних баз
Міністерства оборони України:

------------------------------------------------------------------
|Найменування посад |     Схемні посадові оклади (грн.)   |
|          |                      |
|          |-------------------------------------------|
|          |  I  | II | III | IV   |   V   |
|--------------------+-------+-----+-------+---------+-----------|
|Директор, начальник | 135 | 128 | 117 | 111   |  86   |
|(завідувач)     |    |   |    |     |      |
|--------------------+-------+-----+-------+---------+-----------|
|Начальник служби  | 117 | 111 |  -  | -   |   -   |
|(відділення,    |    |   |    |     |      |
|частини)      |    |   |    |     |      |
------------------------------------------------------------------

   2.8.1. Заступникам  директорів  (начальників)  зазначених
закладів посадові оклади встановлюються на 5 - 15 відсотків, а
начальнику  фінансового   відділення  (частини),  головному
бухгалтеру - на 10 відсотків нижче  від  посадового  окладу
керівника.
   2.8.2. Оплата праці вихователів та помічників вихователів
дитячих кімнат-майданчиків, будинків відпочинку і пансіонатів
здійснюється відповідно до пункту 1.4 Схем посадових окладів
(ставок  заробітної плати) працівників (невійськовослужбовців)
навчальних закладів Міністерства оборони України ( z0693-98 ),
затверджених цим наказом.
   2.8.3. Схемні посадові оклади керівних працівників баз і
будинків відпочинку, пансіонатів, профілакторіїв та туристичних
баз установлюються  згідно  з  Показниками  для  зарахування
військово-медичних закладів і підрозділів до груп за оплатою праці
керівників і спеціалістів (додаток 2).

       3. Підвищення схемних посадових окладів

   3.1. Підвищення схемних посадових окладів за наявність у
працівників кваліфікаційної категорії
   3.1.1. Підвищення схемних посадових окладів за наявність
кваліфікаційної категорії, передбаченої підпунктом 2.5.5 цих Умов,
проводиться незалежно від спеціальності, за  якою  присвоєна
кваліфікаційна категорія.
   3.1.2. Установлення схемних посадових окладів лікарям  -
керівникам структурних підрозділів з урахуванням кваліфікаційної
категорії проводиться за умови, що спеціальність, за якою їм
присвоєна кваліфікаційна категорія, відповідає профілю підрозділу,
який вони очолюють.
   3.1.3. Установлення схемних посадових окладів іншим медичним
та фармацевтичним працівникам з  урахуванням  кваліфікаційної
категорії проводиться у разі їх роботи за тією спеціальністю, за
якою присвоєно кваліфікаційну категорію.
   3.1.4. Присвоєння  кваліфікаційних  категорій  лікарям,
провізорам, середнім медичним та фармацевтичним працівникам і
спеціалістам, які не мають повної вищої медичної освіти, але
допущені до медичної та фармацевтичної діяльності, проводиться
встановленим порядком за результатами атестації.
   Виплата заробітної плати з урахуванням підвищення схемного
посадового  окладу  за  наявність  кваліфікаційної  категорії
проводиться протягом 5 років  з  дня  затвердження  наказом
військово-медичного закладу рішення атестаційної комісії про її
присвоєння (підтвердження).
   Особам, які  бажають  пройти  атестацію на підтвердження
кваліфікаційної категорії і своєчасно подали потрібні документи в
атестаційну комісію (не пізніше як за 2 місяці до закінчення
5-річного строку з моменту попередньої атестації або строку
переатестації), зазначена виплата проводиться до ухвалення рішення
атестаційної комісії про її підвищення (підтвердження) чи відміну.

   3.2. Підвищення схемних посадових окладів у  зв'язку  з
небезпечними для здоров'я та особливо важкими умовами праці
   3.2.1. Схемні посадові оклади (ставки заробітної  плати)
працівників закладів та підрозділів для лікування лепрозних та
психічних хворих, хворих на алкоголізм і наркоманію, протичумних,
інших закладів та їх структурних підрозділів з небезпечними для
здоров'я та особливо важкими умовами праці підвищуються на 30, 25
і 15 відсотків згідно з Переліком військово-медичних закладів та
посад, робота на яких дає право на підвищення схемних посадових
окладів (ставок) у зв'язку з небезпечними для здоров'я та особливо
важкими умовами праці (додаток 3).
   3.2.2. Схемні посадові оклади працівників госпіталів для
інвалідів Великої Вітчизняної війни, воїнів-інтернаціоналістів та
спеціальних відділень у складі лікарень підвищуються:
   медичним та фармацевтичним працівникам - на 15 відсотків;
   іншим працівникам - на 10 відсотків.
   3.2.3. Схемні посадові оклади працівників військово-медичних
закладів (підрозділів), які працюють з вірусом імунодефіциту
людини, підвищуються на 60  відсотків  згідно  з  Переліком
військово-медичних закладів та їх підрозділів, а також посад,
робота на яких дає право на підвищення схемних посадових окладів
(додаток 4).
   3.2.4. Схемні посадові оклади працівників військово-медичних
закладів (підрозділів), зайнятих оглядом та наданням медичної
допомоги тим, хто постраждав у зв'язку з аварією на Чорнобильській
АЕС,  підвищуються  на  25  відсотків  згідно  з  Переліком
спеціалізованих військово-медичних закладів та посад, безпосередня
робота на яких з надання медичної допомоги тим, хто постраждав
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (ЧАЕС), дає право на
підвищення схемних посадових окладів у зв'язку з небезпечними для
здоров'я та особливо важкими умовами праці (додаток 5).

   3.3. Інші підвищення схемних посадових окладів
   3.3.1. Схемні посадові оклади медичних та фармацевтичних
працівників лікувально-профілактичних, санітарно-епідеміологічних
та аптечних закладів, які обслуговують робітників та службовців
ліспромгоспів,  лістрансгоспів,  хімлісгоспів  та  сплавних
підприємств,  у  тому  числі  лісопунктів та нижніх складів
лісопромислових комбінатів та лісокомбінатів, підвищуються на 15
відсотків.
   Перелік зазначених закладів та посад установлюється Головним
військово-медичним управлінням Міністерства оборони України за
погодженням з Головним фінансовим управлінням Міністерства оборони
України.
   3.3.2. Схемні    посадові    оклади    ентомологів,
інженерів-гідротехніків    та    помічників   ентомологів
санітарно-епідеміологічних станцій, що розташовані в  районах
масового поширення гнусу та інших небезпечних комах і кліщів,
підвищуються на 15 відсотків.
   Порядок зарахування території до районів масового поширення
гнусу та інших небезпечних комах і кліщів затверджений наказом МОЗ
України від 10.08.92 N 123 "Про затвердження інструкції по
визначенню районів масового поширення гнусу та інших небезпечних
комах і кліщів".
   3.3.3. Схемні посадові  оклади  приймальників  золота  у
військово-медичних закладах підвищуються на 15 відсотків.

   3.4. У  всіх випадках, коли діючими нормативними актами
підвищення схемних посадових окладів (ставок заробітної плати)
працівників передбачено у відсотках, абсолютний розмір кожного
підвищення визначається із схемного  посадового  окладу  без
урахування інших підвищень, надбавок та виплат.
   3.5. Розміри підвищень, які передбачені пунктами 3.2 і 3.3
цих Умов, установлюються:
   лікарям, провізорам,  середньому  медичному  персоналу,
фармацевтам - від схемного посадового окладу;
   завідувачам структурних підрозділів - лікарям та керівникам з
числа середнього медичного персоналу - виходячи із схемного
посадового окладу з підвищенням за завідування або з урахуванням
старшинства;
   керівним працівникам із  числа  лікарів  або  середнього
медичного та фармацевтичного персоналу - виходячи із схемного
посадового окладу, визначеного пунктами 2.5 і 2.7 Умов,  з
урахуванням  розмірів  підвищень за наявність кваліфікаційної
категорії (підпункт 2.5.5 Умов).

              4. Доплати

   4.1. Доплати за роботу в нічний час
   4.1.1. Медичним,  фармацевтичним,  педагогічним  та іншим
працівникам військово-медичних закладів (підрозділів), а також
водіям санітарних автомобілів (які перебувають у штатах військових
частин, закладів, підприємств, організацій Міністерства оборони
України), які залучаються для роботи в нічний час, здійснюється
доплата в розмірі не менше 35 відсотків годинної тарифної ставки
(окладу) за кожну годину роботи в нічний час.
   4.1.2. Медичним працівникам (лікарям, середньому та молодшому
медичному персоналу) військово-медичних закладів (підрозділів),
зайнятим наданням швидкої та невідкладної медичної допомоги, та
персоналу виїзних бригад відділень невідкладної медичної допомоги
і допомоги вдома, відділень швидкої медичної допомоги здійснюється
доплата за роботу в нічний час у розмірі 50 відсотків годинної
тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи в нічний час.
   Перелік цих   військово-медичних   підрозділів  (посад)
затверджується командиром військової частини (начальником закладу,
підприємства,  організації  Міністерства  оборони України) за
погодженням з профспілковим комітетом.
   4.1.3. Доплати за роботу в нічний час нараховуються:
   медичним, фармацевтичним  та  педагогічним  працівникам,
спеціалістам та службовцям - виходячи з посадового окладу за
штатом (штатним розписом);
   робітникам -  з  установлених  годинних  тарифних ставок
(посадових окладів за місяць).

   4.2. Бригадна форма організації та оплати праці
   4.2.1. Бригадна  форма  організації  та  оплати праці у
військово-медичних закладах може застосовуватися незалежно від
діючої системи господарювання.
   4.2.2. Бригадна  форма  організації  та  оплати  праці
застосовується для лікарів, середнього і молодшого медичного
персоналу, спеціалістів, службовців і робітників. При цьому розмір
доплати  за  коефіцієнтом  трудової  участі, що виплачується
працівнику з колективного заробітку, не може перевищувати 75
відсотків посадового окладу (тарифної ставки) - для середнього і
молодшого медичного персоналу  і  робітників;  50  відсотків
посадового окладу - для спеціалістів і службовців.
   4.2.3. Бригади створюються для виконання робіт з догляду за
хворими, прибирання приміщень, технічного обслуговування медичного
обладнання і приладів з метою їх належного функціонування.
   До бригади можуть зараховуватися працівники однієї категорії
персоналу (наприклад, середнього медичного персоналу) та різних
категорій (наприклад, середнього і молодшого медичного персоналу,
інженерно-технічних працівників, робітників тощо).
   Бригада створюється на підставі наказу командира військової
частини  (начальника  закладу,  підприємства,  організації
Міністерства оборони України). Зарахування до бригади здійснюється
за згодою працівників, при цьому береться до уваги думка колективу
бригади.
   За бригадою закріплюється  виробнича  площа,  обладнання,
прилади, засоби праці. Бригада сама здійснює трудовий процес, несе
колективну відповідальність (у межах її можливостей) за результати
своєї праці і виконання покладених на неї завдань.
   Бригадир призначається наказом командира військової частини
(начальника  закладу,  підприємства,  організації Міністерства
оборони України) за згодою колективу бригади.  Бригадир  не
звільняється від виконання обов'язків за посадою.
   4.2.4. Обсяг і характер роботи бригад, обов'язки членів
бригад,  а  також обов'язки керівництва закладу оформлюються
договором, який підписують керівник закладу і бригадир.
   У договорі  зазначається:  який  обсяг  роботи  бригада
зобов'язується виконувати і в які строки, якість виконаних робіт,
початок і кінець робочого дня бригади (з перервою на обід),
порядок оплати праці (за встановленими окладами відповідно до
штату (штатного розпису) з урахуванням відпрацьованого часу і
коефіцієнта трудової участі (КТУ), не допускаючи перевитрати
встановленого фонду заробітної плати), показники, за які КТУ
підвищується, а також за які КТУ знижується.
   4.2.5. Урахування фактично виконаної роботи і розрахунки за
виконану роботу здійснюються за нарядами, табелями або іншими
документами, передбаченими договором.
   4.2.6. Для оплати праці працівників бригади утворюється фонд
заробітної  плати  виходячи  з  кількості посад працівників,
зарахованих до бригади, незалежно від кількості фізичних осіб, які
виконують роботу в бригаді. При цьому враховуються посадові оклади
працівників відповідно до тарифікаційних списків (штатні посадові
оклади та всі види їх підвищення).
   4.2.7. Працівникам, зарахованим до бригади,  доплата  за
суміщення професій (посад) і розширення зон обслуговування не
здійснюється.
   4.2.8. Бригадирам із числа членів бригади, не звільненим від
виконання основних обов'язків за посадою, проводиться доплата за
керівництво бригадою у розмірі до 15 відсотків посадового окладу
(тарифної  ставки) за чисельності бригади до 10 осіб і до
25 відсотків за чисельності понад 10 осіб.
   4.2.9. Застосування бригадної форми оплати праці не позбавляє
членів бригад права на надбавки, преміювання та інші виплати, що
передбачені чинним законодавством.

   4.3. Доплати за суміщення професій (посад), розширення зон
обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт
   4.3.1. Доплати за суміщення професій (посад), розширення зон
обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт проводяться
без обмеження їх розміру в межах затвердженого фонду оплати праці.
   Перелік професій  і  посад  працівників,  яким  можуть
установлюватися зазначені доплати та конкретний розмір цих доплат,
затверджується керівником закладу.
   4.3.2. Керівникам   військово-медичних   закладів,   їх
заступникам, а також керівникам структурних підрозділів суміщення
професій не дозволяється (за винятком  завідувачів  аптечних
закладів).
   4.3.3. Лікарям - керівникам військово-медичних закладів та їх
заступникам - лікарям дозволяється вести в закладах, у штатах яких
вони є, роботу за спеціальністю у межах робочого часу за основною
посадою з виплатою їм до 25 відсотків посадового окладу лікаря
відповідної спеціальності.
   Робота лікарів - керівників та їх заступників - лікарів
військово-медичних закладів за спеціальністю, незалежно від її
характеру та обсягу, повинна відображатися у відповідних медичних
документах.

   4.4. Доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутнього
працівника
   4.4.1. Спеціалістам, службовцям та робітникам за виконання у
свій робочий час (поряд з основною роботою) обов'язків тимчасово
відсутнього працівника проводиться доплата за фактичний обсяг
роботи.
   Зазначені доплати не поширюються на керівників закладів, їх
заступників, керівників структурних підрозділів (крім завідувачів
аптечних закладів).
   4.4.2. Спеціалістам, службовцям та робітникам за виконання
обов'язків тимчасово відсутнього працівника за межами робочого
часу  за  основною  посадою проводиться доплата за фактично
відпрацьований час за посадою відсутнього працівника.
   4.4.3. Доплата  штатним  заступникам  за  виконання ними
обов'язків тимчасово відсутніх керівників не проводиться.

   4.5. Інші доплати
   4.5.1. Працівникам військово-медичних закладів, яким за їх
згодою вводиться робочий день з розподілом зміни на частини (з
перервою у роботі понад 2 години), за відпрацьований час у ці дні
проводиться доплата до посадового окладу в розмірі, який визначає
керівник закладу за узгодженням з профспілковим комітетом у межах
фонду заробітної плати.
   Час внутрішньозмінної перерви в робочий час не включається.
   Перелік посад  працівників,  яким  можуть  виплачуватись
зазначені  доплати,  затверджується  керівником  закладу  за
узгодженням з профспілковим комітетом.
   4.5.2. Медичним працівникам морських та річкових суден за
роботу понад нормальну тривалість робочого часу у період рейсу
суден  здійснюється  доплата виходячи зі схемного посадового
окладу:
   тим, хто працює на плавучих базах та заводах, - 60 відсотків;
   тим, хто працює на інших морських суднах, - 45 відсотків;
   тим, хто працює на річкових суднах, - 20 відсотків.
   За роботу у вихідні та святкові дні сплачується компенсація.
Безкоштовне харчування надається у порядку, встановленому для
плавскладу відповідних суден.
   4.5.3. Лікарям, які працюють на суднах Військово-морських сил
України, проводиться доплата до схемного посадового окладу за
роботу у важких та шкідливих умовах праці за районами плавання:
   південно-східна Атлантика,  центрально-східна  Атлантика,
південно-східний  Тихий  океан (зона Перу), Індійський океан
(Кергеленська  антарктична  частина Індійського океану), Чорне
море - 8 відсотків;
   південно-східний Тихий океан, південно-західний Тихий океан,
південно-західна Атлантика, екваторіально-західна Атлантика, Нова
Зеландія, північно-східна Арктика, Курильські острови  -  12
відсотків;
   атлантична частина Індійського океану, атлантична частина
Атлантики, Кергелен - 16 відсотків.
   Зазначені доплати виплачуються за фактично відпрацьований
час.
   4.5.4. Медичним працівникам,  які  зайняті  збиранням  і
здаванням для переробки плацентарної, ретроплацентарної крові,
здійснюється додаткова оплата  за  розцінками,  затвердженими
обласними держадміністраціями.
   4.5.5. Доплати, які перелічені в підпунктах 4.5.2, 4.5.3,
установлюються від схемного посадового окладу, а завідувачам
структурних підрозділів - лікарям та керівникам з числа середнього
медичного персоналу виходячи із схемного посадового окладу, який
відповідає схемному посадовому окладу лікаря або  середнього
медичного  працівника,  з  підвищенням за завідування або з
урахуванням старшинства.
   Доплати, які передбачені пунктами 4.1.1, 4.1.2, 4.2, 4.3,
4.4, 4.5.1 цих Умов, установлюються у відсотках до посадового
окладу (схемний посадовий оклад плюс підвищення у зв'язку із
небезпечними для здоров'я та особливо важкими умовами праці, за
наявність наукового ступеня і почесного звання, за керівництво та
інші підвищення).
   4.5.6. За    керівництво    підготовкою    лікарів
(провізорів)-інтернів здійснюється доплата за час роботи інтернів
на базах стажування за кількості інтернів до 4 осіб - 10
відсотків, 5 - 7 осіб - 20 відсотків від заробітної плати
керівника за основною роботою.
   Стажування середнього медичного персоналу проводиться під
керівництвом вихователя медичного училища.

              5. Надбавки

   5.1. Надбавки за тривалість безперервної роботи в окремих
закладах, підрозділах та на посадах
   5.1.1. Перелік закладів, посад, розмірів надбавок та порядок
їх виплати:

----------------------------------------------------------------
|  Найменування  | Найменування |Макси-   |Порядок   |
|   закладів   |  посад   |мальний  |виплати   |
|  (підрозділів)  |        |розмір   |надбавок   |
|          |        |надбавок  |       |
|--------------------+---------------+-----------+-------------|
|    1      |   2    |  3   |   4    |
|--------------------+---------------+-----------+-------------|
|Медичні підрозділи |Лікарі     |  40   |За перші три |
|військових частин, |незалежно від | відсотків |роки     |
|військово-навчальних|найменування  |      |безперервної |
|закладів,      |посади, зубні |      |роботи та за |
|офіцерських курсів, |лікарі     |      |кожні    |
|шкіл прапорщиків і |        |      |наступні два |
|мічманів,      |        |      |роки по 10  |
|навчальних центрів |        |      |відсотків  |
|і таборів, шкіл   |        |      |схемного   |
|підготовки старшин, |        |      |посадового  |
|сержантів і     |        |      |окладу    |
|молодших      |        |      |       |
|спеціалістів    |        |      |       |
|рядового складу,  |        |      |       |
|шкіл з підготовки  |        |      |       |
|рядового      |        |      |       |
|плавскладу, центрів |        |      |       |
|бойового      |        |      |       |
|застосування,    |        |      |       |
|радіотехнічних   |        |      |       |
|вузлів, центрів і  |        |      |       |
|пунктів особливого |        |      |       |
|призначення,    |        |      |       |
|полігонів,     |        |      |       |
|арсеналів, складів |        |      |       |
|і баз збереження і |        |      |       |
|ремонту озброєння, |        |      |       |
|військової техніки, |        |      |       |
|боєприпасів і    |        |      |       |
|ракетного палива,  |        |      |       |
|вузлів зв'язку,   |        |      |       |
|гідрографічних і  |        |      |       |
|гідрометеорологічних|        |      |       |
|експедицій, таборів |        |      |       |
|і партій,      |        |      |       |
|інженерно-технічних |        |      |       |
|частин, що     |        |      |       |
|розташовані в    |        |      |       |
|сільській      |        |      |       |
|місцевості     |        |      |       |
|--------------------+---------------+-----------+-------------|
|Пункти (відділення) |Завідувач   |  30   |За перші три |
|медичної допомоги  |відділення -  | відсотків |роки     |
|вдома поліклінік,  |лікар,     |      |безперервної |
|поліклінічних    |лікар-терапевт,|      |роботи та за |
|відділень і     |лікар-педіатр, |      |кожні    |
|військових     |водії     |      |наступні два |
|госпіталів     |санітарних   |      |роки роботи |
|          |автомобілів  |      |по 10    |
|          |        |      |відсотків  |
|          |        |      |схемного   |
|          |        |      |посадового  |
|          |        |      |окладу    |
|--------------------+---------------+-----------+-------------|
|Відділення швидкої |Завідувач   |  60   |За перші три |
|медичної допомоги  |відділення -  | відсотків |роки     |
|поліклінік,     |лікар, лікарі |      |безперервної |
|поліклінічних    |та середній  |      |роботи та за |
|відділень і     |медперсонал  |      |кожні    |
|військових     |виїзних    |      |наступні два |
|госпіталів     |бригад, водії |      |роки роботи |
|          |та санітари  |      |по 20    |
|          |виїзних бригад |      |відсотків  |
|          |        |      |схемного   |
|          |        |      |посадового  |
|          |        |      |окладу    |
|--------------------+---------------+-----------+-------------|
|Протичумні заклади |Усі працівники | 40 - 80 |По 10    |
|та структурні    |незалежно від | відсотків |відсотків  |
|підрозділи з    |найменування  |(конкретний|схемного   |
|боротьби з особливо |посади     | розмір  |посадового  |
|небезпечними    |(професії)   |передбачено|окладу (з  |
|інфекціями інших  |        | в п.5.3 |урахуванням |
|закладів      |        | Умов)  |підвищення, |
|          |        |      |передбаченого|
|          |        |      |за роботу в |
|          |        |      |цих закладах |
|          |        |      |або     |
|          |        |      |підрозділах) |
|          |        |      |за кожний  |
|          |        |      |рік роботи  |
----------------------------------------------------------------

   5.1.2. Для  працівників  із  числа  середнього медичного
персоналу виїзних бригад (відділень) швидкої медичної допомоги,
які перейшли на посаду фельдшера (медичної сестри) для прийому
викликів та передачі їх виїзним бригадам, зберігаються розміри
надбавок за тривалість безперервної роботи, яку вони отримували на
момент переходу.
   5.1.3. Надбавки  за  тривалість  безперервної  роботи
нараховуються кожного місяця за основною посадою, роботою за
сумісництвом  та замісництвом (виконання обов'язків тимчасово
відсутнього працівника за межами робочого часу за  основною
роботою)  виходячи  із  схемного  посадового  окладу (ставки
заробітної плати) за посадою, яку займають, без  урахування
будь-яких надбавок і доплат.
   5.1.4. У протичумних закладах та підрозділах з боротьби з
особливо небезпечними інфекціями враховуються підвищення посадових
окладів (ставок заробітної плати), передбачені за роботу в цих
закладах (підрозділах).
   5.1.5. При зміні розміру посадового окладу (ставки заробітної
плати) надбавки за тривалість роботи обраховуються у відсотках
відповідно до стажу безперервної роботи, виходячи з нового окладу
(ставки заробітної плати) з дня його встановлення.

   5.2. Надбавки за складність, напруженість та високу якість
роботи
   5.2.1. Спеціалістам (у т.ч. керівним працівникам), службовцям
та робітникам за застосування у роботі досягнень науки  та
передових методів праці, складність, напруженість та високу якість
роботи або виконання особливо важливої  (термінової)  роботи
встановлюється надбавка в розмірі, який визначає керівник або
орган  управління  за  підпорядкуванням  за  погодженням  з
профспілковими комітетами. Зазначені надбавки встановлюються за
рахунок та в межах фонду заробітної плати на певний строк, після
закінчення якого керівник або орган управління приймає рішення про
збереження надбавки або про її відміну.

   5.3. Розміри максимальних надбавок за тривалість безперервної
роботи, які виплачуються працівникам протичумних закладів або
структурних підрозділів інших закладів з боротьби з особливо
небезпечними інфекціями
   5.3.1. Максимальні  розміри  надбавок,  які  виплачуються
працівникам протичумних закладів та структурних підрозділів інших
закладів з боротьби з особливо небезпечними  інфекціями  за
тривалість безперервної роботи, встановлюються залежно від групи
закладу в таких розмірах:

-------------------------------------------------------------
|   Найменування  |   Максимальні розміри надбавок  |
|    персоналу   |  відповідно до груп за оплатою  |
|           |     праці (у відсотках)    |
|           |------------------------------------|
|           |  I |    II   |   III  |
|----------------------+-------+----------------+-----------|
|Медичні працівники, в|  80 |    70   |   60  |
|тому числі      |    |        |      |
|лікарі-керівники,   |    |        |      |
|біологи та інші    |    |        |      |
|спеціалісти      |    |        |      |
|----------------------+-------+----------------+-----------|
|Спеціалісти,     |  60 |    50   |   40  |
|службовці, робітники |    |        |      |
-------------------------------------------------------------

   5.3.2. До I групи належать протичумні заклади і підрозділи,
медичний персонал яких працює з живими збудниками чуми, сказу,
орнітозу, епідемічних енцефалітів, вірусних геморагічних лихоманок
та рикетсій.
   5.3.3. До II групи закладів належать протичумні заклади і
підрозділи, медичний персонал яких працює з живими збудниками
туляремії,  сибірки,  лептоспірозу,  холери,  легіонельозу та
бруцельозу.
   5.3.4. До III групи закладів належать: підрозділи особливо
небезпечних  інфекцій  санітарно-епідеміологічних  закладів,
санітарно-карантинні     підрозділи     та     пункти
санітарно-епідеміологічних закладів, які здійснюють карантинний
догляд.

   5.4. Медичному  та  педагогічному персоналу психіатричних
лікарень (відділень) з посиленим наглядом та судово-психіатричних
відділень для осіб, які утримуються під вартою, встановлюється
надбавка до схемного посадового окладу в розмірі 50 відсотків.
   5.5. Інженерам-протезистам, технікам-протезистам, медичному
персоналу, а також керівникам протезно-ортопедичних підприємств
(підрозділів) Міністерства оборони України, які безпосередньо
здійснюють індивідуальну роботу з інвалідами,  встановлюється
надбавка до посадових окладів за особливо складні умови праці в
розмірі 25 відсотків.
   5.6. Надбавки,  що  перелічені  в  пунктах  5.1 - 5.5,
установлюються:
   лікарям, середньому  медичному  персоналу - від  схемного
посадового окладу;
   завідувачам структурних підрозділів - лікарям та керівникам з
числа середнього медичного персоналу - виходячи  зі  схемного
посадового окладу, який відповідає схемному посадовому окладу
лікаря або середнього медичного працівника з підвищенням за
завідування або з урахуванням старшинства;
   керівним працівникам з числа лікарів або середнього медичного
персоналу  -  виходячи  зі схемного посадового окладу, який
відповідає схемному посадовому окладу, що визначений пунктом 2.5,
з урахуванням розмірів підвищень за наявність кваліфікаційної
категорії (пункт 2.5.5);
   працівникам протичумних закладів та підрозділів з боротьби з
особливо небезпечними інфекціями, крім того,  з - урахуванням
підвищення за роботу в цих закладах і підрозділах.

          6. Інші питання оплати праці

   6.1. Чергування вдома
   6.1.1. Для лікарів  та  середнього  медичного  персоналу
військово-медичних закладів (підрозділів), що мають стаціонари,
можуть уводитися чергування вдома згідно з Переліком закладів і
посад, за якими може встановлюватись чергування вдома (додаток 6).
   Ці чергування здійснюються як у межах балансу робочого часу
відповідних працівників за обліковий період, так і за межами норми
робочого часу.
   6.1.2. Чергування вдома, що виконується в межах місячної
норми робочого часу як у денний, так і в нічний час, ураховується
як півгодини за кожну годину чергування.
   6.1.3. Час, витрачений на чергування вдома, яке здійснюється
за межами норми робочого часу, підлягає додатковій оплаті за
фактично відпрацьований час у половинному розмірі.
   6.1.4. У разі виклику працівника, який виконує зазначені
чергування (як у межах норми, так і понад норму робочого часу), в
заклад, на місце події, додому до хворого тощо час, витрачений
на виклик, сплачується із розрахунку посадового окладу спеціаліста
за фактично відпрацьований час із збереженням діючого порядку
оплати праці в нічний час.
   У такому ж порядку проводиться оплата чергувань удома в
неробочий, вечірній та нічний час спеціалістів медичних бригад
постійної готовності та багатофункціональних медичних загонів
спеціального призначення, що організовані для безпосереднього
надання екстреної медичної допомоги та рятувальних робіт в разі
аварій, катастроф, стихійного лиха та надзвичайних ситуацій.

   6.2. Ставки  погодинної  оплати  праці  працівників, які
залучаються військово-медичними закладами та організаціями для
проведення консультацій:

------------------------------------------------------------------
|  Науковий ступінь, учене звання  | Ставки погодинної оплати |
|                   |      (грн.)     |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Професор або доктор медичних наук  |    10,53       |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Доцент або кандидат медичних наук  |     8,86       |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Особи, які не мають наукового ступеня|     7,76       |
------------------------------------------------------------------
   Примітка. 
     Ставки  погодинної  оплати  праці  академіка  та
     члена-кореспондента підвищуються на 25 відсотків від
     ставок погодинної оплати праці професора або доктора
     медичних наук.

   6.2.1. До  ставки  погодинної оплати праці консультантів
включена оплата за дні відпустки.
   6.2.2. Разова консультація тривалістю менше однієї години
оплачується як за одну годину.
   6.2.3. Лікарям-консультантам оплата за час, витрачений на
перебування у дорозі, проводиться виходячи із посадового окладу
лікаря відповідної спеціальності за фактичний час перебування у
дорозі.

   6.3. Відрядна оплата праці
   6.3.1. З метою зміцнення  зацікавленості  працівників  у
зростанні продуктивності праці та підвищення рівня її нормування,
якості робіт, що виконуються, керівники закладів за умовами,
передбаченими  колективним договором, можуть уводити відрядну
оплату праці.
   6.3.2. Відрядна оплата праці може вводитись у межах фонду
заробітної плати працівників, для яких вона  застосовується.
Відрядні розцінки встановлюються виходячи з окладу за відповідною
посадою (професією) і кваліфікацією, а тим, хто працює  за
міжгалузевими  єдиними  нормами виробітку або прогресивнішими
нормами трудових витрат, - з підвищенням зазначеного окладу на 10
відсотків.

   6.4. Окремі види оплати праці
   6.4.1. Оплата  праці  працівників  закладів  (відділів,
відділень, лабораторій, кабінетів) зубопротезування проводиться:
   у закладах, що перебувають на державному бюджеті, - за
погодинною  системою,  за винятком зубних техніків, а також
полірувальників, ливарників та інших робітників, зайнятих на
зуботехнічних  роботах,  оплата  праці  яких  проводиться за
відрядно-преміальною системою;
   у закладах, які перебувають на госпрозрахунку або утримуються
за  рахунок  кошторису  спеціальних   коштів,   -   за
погодинно-преміальною системою, за винятком зубних техніків, а
також полірувальників, ливарників та інших робітників, зайнятих на
зуботехнічних  роботах,  оплата  праці  яких  проводиться за
відрядно-преміальною системою. Якщо відрядно-преміальна оплата
праці економічно недоцільна або застосування її не викликане
іншими причинами, то оплата праці зубних техніків здійснюється за
погодинною або погодинно-преміальною системою.
   6.4.2. Годинні тарифні ставки зубних техніків, оплата праці
яких здійснюється за відрядною системою, розраховані, виходячи з
місячних посадових окладів зубних техніків, які відповідають
схемному посадовому окладу та середньомісячній нормі робочого
часу.
   6.4.3. Годинні   тарифні   ставки   зубних  техніків,
полірувальників, ливарників, які виконують зуботехнічні роботи із
застосуванням дорогоцінних металів, підвищуються на 25 відсотків.
   6.4.4. Якщо комісією закладу (структурного підрозділу) з
якості зубопротезування встановлено непридатність зубного протеза
внаслідок неякісного його виготовлення, то із заробітної плати
конкретного порушника - посадової особи (лікаря, зубного техніка,
а також полірувальника, ливарника та інших робітників, які зайняті
на зуботехнічних роботах) утримується вартість бракованого зубного
протеза в порядку, передбаченому чинним законодавством.
   6.4.5. Місячні посадові оклади зубних техніків при погодинній
та погодинно-преміальній оплаті праці встановлюються у розмірах,
передбачених пунктом 2.3 цих Умов.
   6.4.6. Годинні тарифні ставки полірувальників та ливарників,
а також інших робітників, які зайняті на зуботехнічних роботах і
праця яких оплачується за відрядною системою, встановлюються
шляхом збільшення встановлених у 1990 році для цієї категорії
робітників годинних тарифних ставок згідно з прийнятими за минулий
час нормативними актами.

   6.5. Умови  оплати праці сезонних робітників протичумних
закладів
   6.5.1. Оплата праці сезонних робітників протичумних закладів
проводиться за погодинною або погодинно-преміальною системою.
   Погодинна система застосовується для оплати праці сезонних
працівників, які зайняті на підготовчих та допоміжних роботах в
обстежувальних та контрольних групах, в епідеміологічних загонах,
на роботах з виготовлення приманок, а також для оплати праці
копцевих, заправників отрут та інших сезонних робітників.
   Погодинно-преміальна система застосовується для оплати праці
сезонних робітників, які зайняті безпосередньо на роботах з
винищування гризунів.
   6.5.2. Оплата праці сезонних робітників протичумних закладів
проводиться за місячними посадовими окладами в розмірі 70 - 74
грн. з підвищенням цих окладів на 12 відсотків.
   6.5.3. При  погодинно-преміальній  системі  оплати  праці
сезонним робітникам, які безпосередньо зайняті на роботах з
винищування гризунів, установлюється  денна  тарифна  ставка,
розрахована з окладу, визначеного пунктом 6.5.2.
   6.5.4. Денні завдання (норми)  на  виконання  роботи  з
винищування гризунів в ензоотичних за чумою районах України, а
також якісні показники встановлюються  Міністерством  охорони
здоров'я України.
   6.5.5. Простої не з вини сезонних робітників (унаслідок
непогоди та інших причин) оплачуються з розрахунку денної ставки,
визначеної у пункті 6.5.2 цих Умов.
   6.5.6. Сезонним робітникам протичумних закладів, які зайняті
на роботах з винищування гризунів, замість добових та квартирних
виплачується  компенсація  з  розрахунку  місячного  окладу,
визначеного пунктом 6.5.2 Умов, за кожний місяць виконання цих
робіт.

                         Додаток 1
                    до п.1.5 Умов, затверджених
                    наказом  Міністра оборони
                    України від 16.09.98 N 344

       "Затверджую"
 ___________________________________

           Тарифікаційний список *
              
    працівників _____________________________________
            (повне найменування закладу)

    за станом на "___" _______________________ 19__ року

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Найме-|Пріз- |    Освіта    |Схемний| Підвищення схемного посадового окладу |Усього|   Доплати і |Усього|Допо-|
|нуван-|вище, |---------------------|посадо-|----------------------------------------|поса- |   надбавки  |заро- |міжні|
|ня по-|ім'я, |спеці-|наймену-|доку-|вий  |у зв'язку|за кваліфікаційну|інші підви- |довий |----------------|бітна |відо-|
|сади |по ба-|альні-|вання  |мент |оклад |з небез- |  категорію  |щення    |оклад |вид|розмір|підс-|плата |мості|
|   |тькові|сть, |навчаль-|про |(грн.) |печними |-----------------+------------|(грн.)|  |(грн.)|тава |(грн.)|   |
|   |   |квалі-|ного  |осві-|    |та    |спеціаль- |розмір|підс-|розмір|   |  |   |   |   |   |
|   |   |фіка- |закладу |ту, |    |важкими |ність і  |підви-|тава |(грн.)|   |  |   |   |   |   |
|   |   |ція  |    |N,  |    |умовами |категорія,|щення |   |   |   |  |   |   |   |   |
|   |   |   |    |дата,|    |праці  |N і дата |(грн.)|   |   |   |  |   |   |   |   |
|   |   |   |    |ким |    |     |наказу  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |
|   |   |   |    |вида-|    |     |     |   |   |   |   |  |   |   |   |   |
|   |   |   |    |но  |    |     |     |   |   |   |   |  |   |   |   |   |
|------+------+------+--------+-----+-------+---------+----------+------+-----+------+------+---+------+-----+------+-----|
| 1  |  2 |  3 |  4  | 5 | 6  |  7  |   8  |  9 | 10 | 11 | 12 | 13| 14 | 15 | 16  | 17 |
|------+------+------+--------+-----+-------+---------+----------+------+-----+------+------+---+------+-----+------+-----|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_______________
   * Складається за посадами, що передбачені в пункті 1.1 Умов.

                       Додаток 2
                 до пп.2.5.5, 2.7.3, 2.8.3 Умов,
                 затверджених  наказом Міністра
                 оборони  України від 16.09.98
                 N 344

              Показники
  для зарахування військово-медичних закладів і підрозділів
    до груп за оплатою праці керівників і спеціалістів

-----------------------------------------------------------------------------------------
|           Найменування закладів                | Групи за  |
|                                     |оплатою праці|
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|              1                      |   2   |
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|1. Військові госпіталі з кількістю ліжок (одиниць)*:           |       |
|                                     |       |
|______________                              |       |
|  * Тут і далі у кількості ліжок (одиниць) враховуються ліжка    |       |
|стаціонарів денного перебування.                     |       |
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|понад 900                                |   I   |
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|понад 650 до 900 включно                         |   II   |
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|понад 400 до 650 включно                         |   III   |
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|понад 250 до 400 включно                         |   IV   |
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|до 250 включно                              |   V   |
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|2. Поліклініки, диспансери, жіночі консультації, які не входять до  |       |
|складу   інших   лікувально-профілактичних   закладів,   інші  |       |
|амбулаторно-поліклінічні  і   санаторно-профілактичні   заклади  |       |
|(підрозділи) при чисельності прикріпленого особового складу (тис.  |       |
|осіб):                                  |       |
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|понад 15                                 |   I   |
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|понад 10 до 15 включно                          |   II   |
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|понад 5 до 10 включно                          |   III   |
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|понад 2 до 5 включно                           |   IV   |
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|до 2 включно                               |   V   |
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|3. Військові санаторії з кількістю ліжок (одиниць):           |       |
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|понад 600                                |   II   |
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|понад 400 до 600 включно                         |   III   |
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|понад 200 до 400 включно                         |   IV   |
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|до 200 включно                              |   V   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|Примітки до пункту 3:                                 |
|1. Дитячі і туберкульозні санаторно-курортні заклади зараховуються         |
|на одну групу вище, ніж передбачено показниками за пунктом 3.             |
|2. Керівникам Євпаторійського дитячого клінічного санаторію і             |
|Сакського центрального військового санаторію схемні посадові оклади         |
|встановлюються по I групі за оплатою праці.                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|4. Військово-медичні центри курортології та їх філіали з кількістю  |       |
|ліжок (одиниць):                             |       |
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|понад 1000                                |   I   |
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|понад 600 до 1000 включно                        |   II   |
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|понад 400 до 600 включно                         |   III   |
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|понад 200 до 400 включно                         |   IV   |
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|до 200 включно                              |   V   |
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|5. Реабілітаційні та спеціалізовані військово-медичні центри  з  |       |
|кількістю лікарських посад (одиниць):                  |       |
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|понад 250                                |   I   |
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|понад 150 до 250 включно                         |   II   |
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|понад 60 до 150 включно                         |   III   |
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|понад 20 до 60 включно                          |   IV   |
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|до 20 включно                              |   V   |
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|6. Санітарно-епідеміологічні лабораторії, центри, загони, станції:    |       |
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|центр державного санітарно-епідеміологічного нагляду Збройних сил України|   I   |
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|санітарно-епідеміологічні загони  видів  Збройних  сил  України,  |       |
|оперативних командувань                         |   II   |
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|санітарно-епідеміологічні загони з'єднань (гарнізонів)          |   III   |
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|інші санітарно-епідеміологічні підрозділи                |   IV   |
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|7. Контрольно-аналітичні лабораторії з  кількістю  розрахункових  |       |
|аналізів (тис. на рік):                         |       |
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|понад 15                                 |   I   |
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|понад 10 до 15 включно                          |   II   |
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|понад 5 до 10 включно                          |   III   |
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|понад 3 до 5 включно                           |   IV   |
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|до 3 включно                               |   V   |
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|8. Склади, бази медичного майна з річним обігом вантажів у тоннах:    |       |
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|понад 4000                                |   I   |
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|понад 2000 до 4000 включно                        |   II   |
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|понад 1000 до 2000 включно                        |   III   |
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|понад 500 до 1000 включно                        |   IV   |
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|до 500 включно                              |   V   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|Примітка. Посадові оклади керівників закладів, зазначених у пунктах 7         |
|і 8, визначаються встановленим порядком не частіше одного разу на         |
|рік.                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|9. Центри та станції переливання крові:                 |       |
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|9.1. Із заготівлі плазми при кількості заготовленої плазми (тис.  |       |
|літрів на рік):                             |       |
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|понад 10                                 |   I   |
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|понад 8 до 10 включно                          |   II   |
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|понад 6 до 8 включно                           |   III   |
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|понад 0,5 до 6 включно                          |   IV   |
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|9.2. З переробки плазми при кількості переробленої плазми (тис.  |       |
|літрів на рік):                             |       |
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|понад 8                                 |   I   |
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|понад 6 до 8 включно                           |   II   |
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|понад 4 до 6 включно                           |   III   |
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|понад 0,2 до 4 включно                          |   IV   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|Примітки до пункту 9:                                 |
|1. При встановленні групи за оплатою праці враховуються показники із         |
|заготівлі та переробки плазми.                             |
|2. Центрам та станціям переливання крові, які мають показники із         |
|заготівлі та переробки плазми і зараховані  до  різних  груп,         |
|установлюється група за показником заготівлі плазми.                 |
|3. Центри та станції переливання крові, які лише заготовляють         |
|плазму, зараховуються на одну групу нижче, ніж це передбачено         |
|показниками із заготівлі плазми.                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|10. Будинки відпочинку, пансіонати, туристичні бази, профілакторії,  |       |
|бази відпочинку з кількістю відпочивальників у людино-днях (тис. за  |       |
|рік):                                  |       |
|-------------------------------------------------------------------------|       |
|Будинки відпочинку, пансіонати         |   Туристичні бази,  |       |
|                        |   профілакторії   |       |
|------------------------------------------------+------------------------+-------------|
|понад 300                    |понад 600        |    I   |
|------------------------------------------------+------------------------+-------------|
|понад 200 до 300 включно            |понад 450 до 600 включно|   II   |
|------------------------------------------------+------------------------+-------------|
|понад 100 до 200 включно            |понад 200 до 450 включно|   III  |
|------------------------------------------------+------------------------+-------------|
|понад 35 до 100 включно             |понад 80 до 200 включно |   IV   |
|------------------------------------------------+------------------------+-------------|
|до 35 включно                  |до 80 включно      |    V   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|Примітки до пункту 10:                                 |
|1. Керівникам баз відпочинку група за оплатою праці встановлюється на         |
|одну групу нижче, ніж передбачено показниками для керівників будинків         |
|відпочинку.                                      |
|2. Туристичні бази в орендованих приміщеннях, туристичні, залізничні,         |
|морські та річкові маршрути зараховуються за оплатою праці на одну         |
|групу нижче, ніж передбачено для туристичних баз.                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|11.   Судово-медичні,    патолого-анатомічні    лабораторії,  |       |
|військово-лікарські комісії:                       |       |
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|центральні Міністерства оборони України                 |   II   |
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|видів Збройних сил України, оперативних командувань           |   III  |
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|інші                                   |   IV   |
|-------------------------------------------------------------------------+-------------|
|12. Центр судових експертиз Міністерства оборони України         |   II   |
-----------------------------------------------------------------------------------------

                      Додаток 3
               до п.3.2.1 Умов, затверджених наказом
               Міністра оборони України від 16.09.98
               N 344

               Перелік
    військово-медичних закладів та посад, робота на яких
    дає право на підвищення схемних посадових окладів
    (ставок) у зв'язку з небезпечними для здоров'я та
         особливо важкими умовами праці

----------------------------------------------------------------------------------------------
|                  Найменування посад                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|лікарів і провізорів, спеціалістів та |середнього медичного та  |молодшого медичного та  |
|службовців, які підлягають заміщенню |фармацевтичного      |фармацевтичного      |
|особами з повною вищою освітою    |персоналу, спеціалістів  |персоналу, робітників   |
|                   |та службовців       |             |
|--------------------------------------+--------------------------+--------------------------|
|         1          |      2       |      3       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Заклади, підрозділи та посади з особливо небезпечними для здоров'я та особливо важкими |
|умовами праці, робота на яких дає право на підвищення схемних посадових окладів (ставок) на |
|                    25 відсотків                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1.  Протичумні  заклади  (загони).  Лепрозорії, протилепрозорні відділення, палати,|
|ізолятори, кабінети, пункти.                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                Усі категорії працівників.                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.2.  Відділення,  палати та кабінети для психічних хворих, геріатричні відділення.|
|Спеціалізовані  приймальні  відділення  (кабінети)  лікувально-профілактичних закладів,|
|призначені для надання медичної допомоги особам, які дістали травму внаслідок гострого|
|алкогольного психозу або гострого алкогольного отруєння.                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Посади лікарів незалежно від їх    |Посади середнього     |Посади молодшого     |
|найменування             |медичного персоналу    |медичного персоналу    |
|                   |незалежно від їх     |незалежно від їх     |
|                   |найменування       |найменування, перукарі та |
|                   |             |інші професії робітників, |
|                   |             |що обслуговують хворих  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.3. Ясла та санаторії для дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням|
|психіки.                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Посади лікарів незалежно від їх    |Посади середнього     |Посади молодшого     |
|найменування             |медичного персоналу    |медичного персоналу    |
|                   |незалежно від їх     |незалежно від їх     |
|                   |найменування       |найменування       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.4. Психіатричні (психоневрологічні), наркологічні заклади, їх структурні підрозділи, за|
|винятком відділень, кабінетів, палат, що призначені для лікування психічних хворих та осіб,|
|які страждають хронічним алкоголізмом і наркоманією. Відділення, палати та кабінети для|
|лікування психічних хворих та осіб, які страждають хронічним алкоголізмом і наркоманією,|
|військових госпіталів, лазаретів.                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Посади лікарів незалежно від їх    |Посади середнього     |Посади молодшого     |
|найменування, у тому числі для    |медичного персоналу    |медичного персоналу    |
|обслуговування хворих у виробничих  |незалежно від їх     |незалежно від їх     |
|(трудових) майстернях та підсобних  |найменування, у тому   |найменування, у тому   |
|сільських господарствах (за винятком |числі для обслуговування |числі для обслуговування |
|посад лікарів відділень, кабінетів,  |хворих у         |хворих у         |
|палат, які не передбачені для     |лікувально-виробничих   |лікувально-виробничих   |
|лікування психічних хворих та осіб,  |(трудових) майстернях та |(трудових) майстернях та |
|які страждають на хронічний      |підсобних сільських    |підсобних сільських    |
|алкоголізм та наркоманію);      |господарствах (за     |господарствах; професії  |
|спеціалісти та службовці, в тому   |винятком посад середнього |робітників, які працюють |
|числі заступники головного лікаря з  |медичного персоналу    |у середині відділень;   |
|економічних питань, бібліотечні    |відділень, кабінетів,   |перукарі, гардеробники,  |
|працівники, працівники клубу,     |палат, не передбачених  |ліфтери та інші професії |
|психологи, юрисконсульти, завідувачі |для лікування психічних  |робітників, які зайняті  |
|господарства             |хворих та осіб, які    |обслуговуванням хворих  |
|                   |страждають на хронічний  |             |
|                   |алкоголізм і наркоманію, |             |
|                   |медичних реєстраторів   |             |
|                   |архіву); посади      |             |
|                   |спеціалістів та      |             |
|                   |службовців, в тому числі |             |
|                   |завідувачі господарства, |             |
|                   |бібліотечні працівники  |             |
|                   |клубів; юрисконсульти   |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.5. Станції (відділення) швидкої медичної допомоги, військово-санітарні поїзди.      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Посади лікарів спеціалізованих бригад |Посади середнього     |Посади молодшого     |
|з надання медичної допомоги та    |медичного персоналу    |медичного персоналу, а  |
|перевезення психічних хворих     |спеціалізованих бригад з |також водіїв автомобілів |
|                   |надання медичної допомоги |спеціалізованих бригад з |
|                   |та перевезення психічних |надання медичної допомоги |
|                   |хворих          |та перевезення психічних |
|                   |             |хворих          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.6. Бароопераційні.                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Посади працівників, які постійно   |Посади працівників, які  |Посади працівників, які  |
|зайняті на роботі в бароопераційних  |постійно зайняті на    |постійно зайняті на    |
|                   |роботі в бароопераційних |роботі в бароопераційних |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.7. Судово-медичні лабораторії, відділ експертизи (судово-психіатричної).         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Посади лікарів незалежно від їх    |Посади середнього     |Санітари (санітарки)   |
|найменування             |медичного персоналу    |             |
|                   |незалежно від їх     |             |
|                   |найменування       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.8. Військово-медичні заклади.                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |Посади дезінфекторів, які |             |
|                   |зайняті дезінфекційними  |             |
|                   |роботами в шахтах     |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.9. Спеціалізовані медико-соціальні експертні комісії, відділи (бюро) медико-соціальної|
|експертизи для психічних хворих.                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Посади лікарів незалежно від їх    |Посади середнього     |Посади молодшого     |
|найменування, у тому числі голови   |медичного персоналу    |медичного персоналу    |
|комісій                |незалежно від їх     |незалежно від їх     |
|                   |найменування       |найменування,       |
|                   |             |гардеробники       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.10. Лабораторії гіпнології та психопрофілактики клініки науково-дослідного закладу,|
|центру.                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Посади лікарів, спеціалістів та    |Посади середнього     |Посади молодшого     |
|службовців, які підлягають заміщенню |медичного персоналу,   |медичного персоналу,   |
|особами з повною вищою освітою    |спеціалістів та      |робітників        |
|                   |службовців        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  2. Заклади, підрозділи та посади з шкідливими для здоров'я та особливо важкими умовами  |
|  праці, робота на яких дає право на підвищення схемних посадових окладів (ставок) на 15  |
|                     відсотків                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1.  Туберкульозні  (протитуберкульозні):  клініки, госпіталі, диспансери, санаторії,|
|санаторії-профілакторії.                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Посади лікарів незалежно від їх    |Посади середнього     |Посади молодшого     |
|найменування; фармацевтичний     |медичного та       |медичного персоналу    |
|персонал, у т. ч. завідувачі аптек  |фармацевтичного персоналу |незалежно від їх     |
|(структурних підрозділів) зазначених |незалежно від їх     |найменування, допоміжного |
|закладів; спеціалісти та службовці, в |найменувань, у т. ч.   |персоналу аптек      |
|т. ч. бібліотечні працівники,     |завідувачі аптек     |(структурних підрозділів) |
|працівники клубів           |(структурних підрозділів) |зазначених закладів,   |
|                   |зазначених закладів;   |робітники всіх професій  |
|                   |спеціалісти та службовці, |             |
|                   |в т. ч. бібліотечні    |             |
|                   |працівники, працівники  |             |
|                   |клубів, евакуатори    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.2. Відділення, палати, ізолятори для хворих на туберкульоз лікувально-профілактичних|
|закладів. Протитуберкульозні кабінети.                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Посади лікарів незалежно від їх    |Посади середнього     |Посади молодшого     |
|найменування             |медичного персоналу    |медичного персоналу    |
|                   |незалежно від їх     |незалежно від їх     |
|                   |найменування       |найменування, робітники  |
|                   |             |всіх професій, які    |
|                   |             |обслуговують хворих та  |
|                   |             |працюють у середині    |
|                   |             |відділень         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.3.  Лікувально-діагностичні центри для обстеження та лікування інфекційних хворих,|
|інфекційні клініки й госпіталі.                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Посади лікарів незалежно від їх    |Посади середнього     |Посади молодшого     |
|найменування; фармацевтичний     |медичного та       |медичного персоналу    |
|персонал, у т. ч. завідувачі аптек  |фармацевтичного персоналу |незалежно від їх     |
|(структурних підрозділів) зазначених |незалежно від їх     |найменування, допоміжного |
|закладів; спеціалісти та службовці, в |найменувань, у т. ч.   |персоналу аптек, які   |
|т. ч. бібліотечні працівники,     |завідувачі аптек     |входять до штату     |
|працівники клубів           |(структурних підрозділів) |зазначених закладів,   |
|                   |зазначених закладів;   |робітники всіх професій  |
|                   |спеціалісти та службовці, |             |
|                   |в т. ч. бібліотечні    |             |
|                   |працівники, працівники  |             |
|                   |клубів, евакуатори    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.4.  Відділення, палати, ізолятори для інфекційних хворих та хворих, які заражені|
|гельмінтозами, військових госпіталів, лазаретів, поліклініки Євпаторійського клінічного|
|дитячого санаторію. Гельмінтологічні денні стаціонари. Кабінети інфекційних захворювань.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Посади лікарів незалежно від їх    |Посади середнього     |Посади молодшого     |
|найменування             |медичного персоналу    |медичного персоналу    |
|                   |незалежно від їх     |незалежно від їх     |
|                   |найменування       |найменування; робітники  |
|                   |             |всіх професій при роботі |
|                   |             |у середині відділень,   |
|                   |             |палат і ті, хто      |
|                   |             |обслуговує хворих     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.5. Відділення, палати для хворих з ураженнями спинного мозку, які супроводжуються|
|паралічем (парезом) нижніх (або верхніх та нижніх) кінцівок та розладом функцій тазових|
|органів.                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Посади лікарів незалежно від їх    |Посади середнього     |Посади молодшого     |
|найменування             |медичного персоналу    |медичного персоналу    |
|                   |незалежно від їх     |незалежно від їх     |
|                   |найменування       |найменування       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.6. Групи в дитячих садках, дитячих яслах, яслах-садках для: дітей з туберкульозною|
|інтоксикацією, малими та згасаючими формами туберкульозу; дітей з порушенням функції|
|опорно-рухового апарату та іншими вадами фізичного розвитку без порушення психіки; дітей з|
|органічним ураженням центральної нервової системи, в т. ч. дитячим церебральним паралічем|
|без порушення психіки; дітей з порушенням слуху та мови (глухонімих, оглухлих, глухуватих);|
|дітей з порушеннями мови (тих, хто заїкається, з алалією та іншими порушеннями мови); дітей|
|з порушенням зору (незрячих, слабкозрячих).                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Посади лікарів незалежно від їх    |Посади середнього     |Посади молодшого     |
|найменування, інженерів, які працюють |медичного персоналу    |медичного персоналу    |
|з апаратами для глухих, ремонтують  |незалежно від їх     |незалежно від їх     |
|їх, складають програми навчання    |найменування       |найменування       |
|розвитку мови на комп'ютерах     |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.7. Санаторії для дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням функції|
|опорно-рухового апарату. Відділення, палати (групи) лікувально-профілактичних закладів для|
|дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням функції опорно-рухового|
|апарату.                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Посади лікарів незалежно від їх    |Посади середнього     |Посади молодшого     |
|найменування             |медичного персоналу    |медичного персоналу    |
|                   |незалежно від їх     |незалежно від їх     |
|                   |найменування       |найменування       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.8.  Відділення (групи, палати) анестезіології-реанімації; реанімації та інтенсивної|
|терапії (за винятком лабораторії (групи), що забезпечує експрес-діагностику).        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Посади                |Посади медичних сестер  |Посади молодшого     |
|лікарів-анестезіологів-реаніматологів,|(фельдшерів) незалежно  |медичного персоналу    |
|у т. ч. завідувачі відділень     |від їх найменування    |незалежно від їх     |
|                   |             |найменування       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.9. Відділення (палати): для хворих, які отримали опіки; для хворих з гострими отруєннями;|
|гнійної хірургії усіх профілів для лікування хворих з хірургічними гнійними захворюваннями|
|та ускладненнями; хірургічні відділення усіх профілів, у яких при оперативних втручаннях|
|постійно застосовується рентгенівська апаратура з візуальним контролем; гемодіалізу, для|
|лікування  хворих із застосуванням методів гемодіалізу, гемосорбції, плазмофорезу та|
|ультрафільтрації; для новонароджених та недоношених дітей; неврологічні для хворих з|
|порушенням мозкового кровообігу.                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Посади лікарів незалежно від їх    |Посади середнього     |Посади молодшого     |
|найменування; спеціалісти, які    |медичного персоналу    |медичного персоналу    |
|обслуговують апаратуру відділень   |незалежно від їх     |незалежно від їх     |
|гемодіалізу              |найменування;       |найменування       |
|                   |спеціалісти, які     |             |
|                   |обслуговують апаратуру  |             |
|                   |відділень гемодіалізу   |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.10.  Шкірно-венерологічні  диспансери,  відділення,  палати, кабінети госпіталів та|
|поліклінік (поліклінічних відділень, які утримуються на самостійних штатах).        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Посади лікарів незалежно від їх    |Посади середнього     |Посади молодшого     |
|найменування             |медичного персоналу    |медичного персоналу    |
|                   |незалежно від їх     |незалежно від їх     |
|                   |найменування       |найменування; робітники  |
|                   |             |всіх професій, які    |
|                   |             |обслуговують хворих    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.11.  Фізіотерапевтичні  відділення, кабінети, бальнео- та грязелікарні (відділення,|
|кабінети).                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Посади лікарів незалежно від їх    |Посади середнього     |Посади молодшого     |
|найменування, які передбачені для   |медичного персоналу    |медичного персоналу    |
|обслуговування хворих у приміщеннях  |незалежно від їх     |незалежно від їх     |
|сірководневих, сірчистих та      |найменування (за винятком |найменування, які     |
|вуглеводневих ванн та грязей     |медстатистиків та     |передбачені: для     |
|                   |медреєстраторів), які   |обслуговування хворих у  |
|                   |передбачені для      |приміщеннях        |
|                   |обслуговування хворих у  |сірководневих, сірчистих |
|                   |приміщеннях        |та вуглеводневих ванн та |
|                   |сірководневих, сірчистих |грязей; для відпускання  |
|                   |та вуглеводневих ванн та |родонових ванн,      |
|                   |грязей; для працюючих у  |озокеритових процедур;  |
|                   |грязелікарнях; для    |для працюючих у      |
|                   |відпускання родонових   |грязелікарнях, що беруть |
|                   |ванн; для підготовки   |участь у відпусканні   |
|                   |озокеритових процедур;  |процедур хворим дітям на |
|                   |для працюючих на     |генераторах УВЧ (у    |
|                   |генераторах УВЧ будь-якої |середньому не менше 10  |
|                   |потужності (при      |процедур за зміну).    |
|                   |відпусканні на місяць у  |Посади працівників, що  |
|                   |середньому не менше 10  |передбачені: для     |
|                   |процедур за зміну)    |підігріву та підвезення  |
|                   |             |грязей, приготування   |
|                   |             |штучної сірководневої   |
|                   |             |води. Професії      |
|                   |             |робітників, які      |
|                   |             |передбачені для      |
|                   |             |постійного обслуговування |
|                   |             |приміщень; сірководневих, |
|                   |             |сірчистих, вуглеводневих |
|                   |             |і родонових ванн;     |
|                   |             |обладнання та поточного  |
|                   |             |ремонту будівель та    |
|                   |             |споруд; приладів     |
|                   |             |фізіотерапевтичних    |
|                   |             |лікарень (відділень);   |
|                   |             |обладнання підвалів,   |
|                   |             |нагрівальних приладів   |
|                   |             |ванних будівель; насосних |
|                   |             |станцій, змішувачів і   |
|                   |             |резервуарів,       |
|                   |             |трубопроводів і оголовок |
|                   |             |бурових свердловин;    |
|                   |             |сірководневих, сірчистих |
|                   |             |та вуглеводневих і    |
|                   |             |родонових вод       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.12. Рентгенівські, радіологічні та рентгенорадіологічні відділи, відділення, лабораторії,|
|групи  та  кабінети  всіх профілів. Відділення рентгеноударнохвильового дистанційного|
|дроблення каміння (ВРУДДКА).                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Посади лікарів незалежно від їх    |Посади середнього     |Посади молодшого     |
|найменування; спеціалістів при    |медичного персоналу    |медичного персоналу    |
|постійній роботі у сфері іонізуючого |незалежно від їх     |незалежно від їх     |
|випромінення або з радіоактивними   |найменування;       |найменування       |
|речовинами              |спеціалістів при     |             |
|                   |постійній роботі у сфері |             |
|                   |іонізуючого        |             |
|                   |випромінювання або з   |             |
|                   |радіоактивними      |             |
|                   |речовинами        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.13. Підрозділи (палати) військово-медичних закладів, у яких основним методом лікування є|
|тривале застосування великих доз хіміотерапевтичних препаратів.               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Посади лікарів незалежно від їх    |Посади середнього     |             |
|найменування             |медичного персоналу    |             |
|                   |незалежно від їх     |             |
|                   |найменування       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.14. Барокамери та кесони. Підземні відділення (палати) військово-медичних закладів,|
|медпункти.                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Посади лікарів незалежно від їх    |Посади середнього     |Посади молодшого     |
|найменування             |медичного персоналу    |медичного персоналу    |
|                   |незалежно від їх     |незалежно від їх     |
|                   |найменування       |найменування       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.15. Відділення (кабінети) ультразвукової діагностики та ендоскопічні.           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Посади лікарів незалежно від їх    |Посади середнього     |Посади молодшого     |
|найменування             |медичного персоналу    |медичного персоналу    |
|                   |незалежно від їх     |незалежно від їх     |
|                   |найменування       |найменування       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.16. Відділення станцій переливання крові в госпіталях, відділення заготівлі крові та її|
|компонентів.                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Посади лікарів незалежно від їх    |Посади середнього     |             |
|найменування, які передбачені для   |медичного персоналу    |             |
|роботи із заготівлі та збереження у  |незалежно від їх     |             |
|замороженому стані компонентів крові |найменування, які     |             |
|та кісткового мозку          |передбачені для роботи із |             |
|                   |заготівлі та збереження у |             |
|                   |замороженому стані    |             |
|                   |компонентів крові та   |             |
|                   |кісткового мозку     |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.17. Патологоанатомічні відділення, підрозділи, лабораторії, морги, відділення заготівлі|
|(консервації) трупних тканин, органів та крові.                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Посади лікарів незалежно від їх    |Посади середнього     |Посади молодшого     |
|найменування             |медичного персоналу    |медичного персоналу    |
|                   |незалежно від їх     |незалежно від їх     |
|                   |найменування       |найменування       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.18. Психотерапевтичні кабінети поліклінік (підрозділів), поліклінічних відділень.     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Лікар-психотерапевт          |Медична сестра      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.19. Лабораторії (відділи, відділення).                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Посади лікарів незалежно від їх    |Посади середнього     |Посади молодшого     |
|найменування при роботі з живим    |медичного персоналу    |медичного персоналу    |
|збудником інфекційних захворювань або |незалежно від їх     |незалежно від їх     |
|хворими тваринами; з вірусами, які  |найменування при роботі з |найменування при роботі з |
|викликають захворювання; з хімічними |живим збудником      |живим збудником      |
|речовинами, зарахованими до      |інфекційних захворювань  |інфекційних захворювань  |
|алергенів, що перелічені в розділі 4 |або хворими тваринами;  |або хворими тваринами;  |
|цього Переліку; посади        |вірусами, які викликають |посади санітарок, які   |
|лікарів-бактеріологів,        |захворювання; з хімічними |забезпечують роботу    |
|лікарів-паразитологів та       |речовинами, зарахованими |лаборантів з       |
|лікарів-лаборантів, передбачені для  |до алергенів, що     |бактеріології,      |
|постійної роботи з постановки реакції |перелічені в розділі 4  |паразитології та посади, |
|іммобілізації блідих трепонем; посади |цього Переліку; посади  |які передбачені для    |
|провізорів-аналітиків         |лаборантів з       |постійної роботи з    |
|контрольно-аналітичних лабораторій  |бактеріології,      |підготовки реакції    |
|при роботі з хімічними речовинами,  |паразитології та     |іммобілізації блідих   |
|зарахованими до алергенів, які    |спеціально виділені    |трепонем         |
|наведені в розділі 4 цього Переліку  |посади для постійної   |             |
|                   |роботи з постановки    |             |
|                   |реакції іммобілізації   |             |
|                   |блідих трепонем; посади  |             |
|                   |лаборантів        |             |
|                   |контрольно-аналітичних  |             |
|                   |лабораторій при роботі з |             |
|                   |хімічними речовинами,   |             |
|                   |зарахованими до      |             |
|                   |алергенів, які наведені в |             |
|                   |розділі 4 цього Переліку |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Примітка до пункту 2.19. Молодшому медичному персоналу бактеріологічних і вірусологічних|
|лабораторій (відділів, відділень), крім зазначених підвищень, може встановлюватись доплата|
|в розмірі 12 відсотків від посадового окладу за миття посуду, тари і технологічного|
|обладнання вручну із застосуванням кислот та інших хімічних речовин.            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.20. Санаторні дитячі ясла-садки, дитячі садки для хворих на туберкульоз. Дитячі ясла,|
|ясла-садки для дітей з дефектами слуху та мови. Дитячі садки, ясла-садки для дітей з|
|ураженням центральної нервової системи з порушенням функції опорно-рухового апарату.    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Посади лікарів усіх найменувань, що  |Посади середнього     |Посади молодшого     |
|передбачені для обслуговування хворих |медичного персоналу всіх |медичного персоналу всіх |
|у цих закладах, незалежно від     |найменувань, що      |найменувань, що      |
|підпорядкування закладу, в штаті   |передбачені для      |передбачені для      |
|якого вони є             |обслуговування хворих у  |обслуговування хворих у  |
|                   |цих закладах, незалежно  |цих закладах, незалежно  |
|                   |від підпорядкування    |від підпорядкування    |
|                   |закладу, в штаті якого  |закладу, в штаті якого  |
|                   |вони є          |вони є          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.21. Санітарно-профілактичні заклади.                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Головний лікар, у разі відсутності в |Посади: середнього    |Посади санітарок:     |
|закладі лікаря-епідеміолога; посади: |медичного персоналу    |відділів (відділень)   |
|завідувачів відділів (відділень),   |незалежно від їх     |особливо небезпечних   |
|пунктів: особливо небезпечних     |найменування відділів   |інфекцій;         |
|інфекцій, епідеміологічних,      |(відділень) особливо   |санітарно-карантинних та |
|протиепідеміологічних,        |небезпечних інфекцій,   |санітарно-контрольних   |
|паразитологічних, бактеріологічних,  |лаборантів з контролю   |відділень (відділів,   |
|вірусологічних,            |якості дезінфекції,    |пунктів), які передбачені |
|санітарно-карантинних,        |лаборантів з вірусології, |для роботи на апаратах з |
|санітарно-контрольних, дезінфекційних |паразитології, середнього |відкритою ртуттю (в т. ч. |
|(крім відділів, відділень       |медичного персоналу    |зайнятих обслуговуванням |
|профілактичної дезінфекції);     |санітарно-карантинних та |полярографів);      |
|лікарів-епідеміологів,        |санітарно-контрольних   |токсикологічних      |
|лікарів-дезінфекціоністів,      |відділень (відділів,   |лабораторій;       |
|лікарів-паразитологів,        |пунктів); дезінфекторів, |паразитологічних та    |
|лікарів-вірусологів; лікарів     |дезінструкторів;     |вірусологічних відділень |
|відділів, відділень, пунктів:     |помічників        |бактеріологічних     |
|особливо небезпечних інфекцій,    |лікарів-епідеміологів та |лабораторій. Посади:   |
|санітарно-карантинних і        |паразитологів; помічників |комірників, зайнятих   |
|санітарно-контрольних; завідувачів,  |санітарних лікарів,    |фасуванням дезінфекційних |
|санітарних лікарів, інженерів     |техніків та лаборантів  |засобів; водіїв      |
|лабораторій електромагнітних полів;  |лабораторій        |автомобілів при      |
|лікарів-лаборантів та інженерів,   |електромагнітних полів, а |одночасному виконанні   |
|посади яких передбачені для роботи на |також спеціалістів, які  |обов'язків дезінфекторів; |
|апаратах з відкритою ртуттю (у т.   |здійснюють такий контроль |працівників віваріїв при |
|ч. зайнятих обслуговуванням      |при відсутності      |роботі з зараженими    |
|полярографів); лікарів-лаборантів   |лабораторій; лаборантів  |тваринами; санітарок та  |
|токсикологічних лабораторій;     |та техніків, посади яких |водіїв автомобілів,    |
|санітарних лікарів з гігієни праці,  |передбачені для роботи на |зайнятих перевезенням   |
|зайнятих виключно обслуговуванням   |апаратах з відкритою   |інфекційних хворих    |
|підприємств гірничорудної,      |ртуттю (у т. ч. зайнятих |             |
|гірничодобувної та хімічної      |обслуговуванням      |             |
|промисловості; інженерно-технічних  |полярографів); середнього |             |
|працівників, яким посадові оклади   |медичного персоналу,   |             |
|підвищуються у зв'язку з небезпечними |зайнятого перевезенням  |             |
|умовами праці             |інфекційних хворих;    |             |
|                   |лаборантів        |             |
|                   |токсикологічних      |             |
|                   |лабораторій, помічників  |             |
|                   |санітарних лікарів з   |             |
|                   |гігієни праці, зайнятих  |             |
|                   |виключно обслуговуванням |             |
|                   |підприємств        |             |
|                   |гірничорудної,      |             |
|                   |гірничодобувної та    |             |
|                   |хімічної промисловості,  |             |
|                   |інженерно-технічних    |             |
|                   |працівників, у яких    |             |
|                   |посадові оклади      |             |
|                   |підвищуються у зв'язку з |             |
|                   |шкідливими умовами праці |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.22. Багатопрофільні госпіталі на 1000 та більше ліжок.                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Лікар-психіатр            |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.23. Військово-медичні заклади і медичні підрозділи військових частин.           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Посади лікарів:            |Посади рентгенлаборантів |Санітарки; препаратори  |
|анестезіологів-реаніматологів,    |(крім працюючих у     |бактеріологічних,     |
|рентгенологів, психіатрів,      |рентгенівських архівах); |вірусологічних      |
|епідеміологів, дезінфекціоністів,   |лаборанти з бактеріології |вірусно-рікетсіозних   |
|паразитологів, вірусологів,      |(вірусології,       |лабораторій; дезінфектори |
|бактеріологів, інфекціоністів;    |паразитології); помічники |та            |
|лікарів-лаборантів для аналізів з   |епідеміологів,      |інструктори-дезінфектори; |
|туберкульозних та інфекційних     |паразитологів; лаборантів |водії, які виконують   |
|відділень; бібліотечні та клубні   |для аналізів з      |обов'язки дезінфектора;  |
|працівники, які обслуговують     |туберкульозних і     |санітарки-мийниці аптек, |
|туберкульозних та інфекційних хворих |інфекційних відділень;  |які обслуговують     |
|                   |один із фармацевтів;   |туберкульозні та     |
|                   |бібліотечні та клубні   |інфекційні відділення;  |
|                   |працівники, які      |оператори пральних машин, |
|                   |обслуговують       |гардеробники, перукарі,  |
|                   |туберкульозних та     |ліфтери, які обслуговують |
|                   |інфекційних хворих;    |хворих з туберкульозних  |
|                   |посади дезінфекторів   |та інфекційних відділень; |
|                   |             |офіціанти, які      |
|                   |             |обслуговують хворих з   |
|                   |             |туберкульозних та     |
|                   |             |інфекційних відділень при |
|                   |             |відсутності посад     |
|                   |             |санітарок-буфетниць у цих |
|                   |             |відділеннях; мийниці   |
|                   |             |посуду у туберкульозних  |
|                   |             |та інфекційних      |
|                   |             |відділеннях        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Військово-медичні заклади, підрозділи та посади, робота в яких дає право на підвищення |
|  схемних посадових окладів (ставок) за наявності двох та більше підстав, передбачених  |
|           розділами 1 і 2 цього Переліку, на 30 відсотків            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.1. Бактеріологічні і вірусологічні лабораторії (відділення).               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Лікарі, які фактично виконують    |Середній медичний     |             |
|покладені на них службові та     |персонал, який фактично  |             |
|функціональні обов'язки за наявності |виконує покладені на   |             |
|двох підстав: безпосередня робота з  |нього службові та     |             |
|хімічними речовинами, зарахованими до |функціональні обов'язки  |             |
|алергенів, що перелічені в розділі 4 |при умові наявності двох |             |
|цього Переліку, та з інфекційними   |підстав: безпосередня   |             |
|матеріалами і живим збудником     |робота з хімічними    |             |
|інфекційних захворювань або хворими  |речовинами, зарахованими |             |
|тваринами з вірусами, що викликають  |до алергенів, що     |             |
|захворювання             |перелічені в розділі 4  |             |
|                   |цього Переліку, та з   |             |
|                   |інфекційними матеріалами |             |
|                   |і живим збудником     |             |
|                   |інфекційних захворювань  |             |
|                   |або хворими тваринами з  |             |
|                   |вірусами, що викликають  |             |
|                   |захворювання       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.2. Військово-медичні заклади і медичні підрозділи військових частин.           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Посади персоналу, зайнятого роботою, |Посади середнього     |Посади молодшого     |
|що дає право на підвищення схемних  |медичного персоналу,   |медичного персоналу,   |
|посадових окладів (ставок) за     |зайнятого роботою, що дає |зайнятого роботою, що дає |
|наявності двох та більше підстав,   |право на підвищення    |право на підвищення    |
|передбачених у розділах 1 і 2 цього  |схемних посадових окладів |схемних посадових окладів |
|Переліку               |(ставок) за наявності   |(ставок) за наявності   |
|                   |двох та більше підстав,  |двох та більше підстав,  |
|                   |передбачених у розділах 1 |передбачених у розділах 1 |
|                   |і 2 цього Переліку    |і 2 цього Переліку    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 Приклади до пункту 3.2:                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|         1. Туберкульозний або інфекційний військовий госпіталь.          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Посади лікарів-рентгенологів     |Посади          |Молодший медичний     |
|                   |рентгенолаборантів    |персонал (санітарка)   |
|                   |             |рентгенівського кабінету |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|        2. Психоневрологічні або наркологічні заклади (диспансери).         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Посади лікарів (незалежно від їх   |Посади середнього     |Посади молодшого     |
|найменування) спеціалізованих     |медичного персоналу    |медичного персоналу    |
|відділень для примусового лікування  |(незалежно від їх     |(незалежно від їх     |
|хворих на туберкульоз, хронічний   |найменування)       |найменування)       |
|алкоголізм, наркоманію та       |спеціалізованих відділень |спеціалізованих відділень |
|психіатричні захворювання       |для примусового лікування |для примусового лікування |
|                   |хворих на туберкульоз,  |хворих на туберкульоз,  |
|                   |хронічний алкоголізм,   |хронічний алкоголізм,   |
|                   |наркоманію та       |наркоманію та       |
|                   |психіатричні       |психіатричні       |
|                   |захворювання       |захворювання       |
----------------------------------------------------------------------------------------------

Примітки до розділів 1, 2, 3:
   1. Працівникам, які посідають зазначені в розділах 1 і 2
Переліку  посади, але не мають права на підвищення схемних
посадових окладів (ставок) через відсутність двох та більше
підстав, схемні посадові оклади (ставки) підвищуються відповідно
до 1 розділу на 25 відсотків або до 2 розділу - на 15 відсотків.
   Наприклад, схемні посадові оклади дезінфекторів, які працюють
у   психіатричних   (психоневрологічних),   наркологічних,
туберкульозних та  інфекційних  лікарнях,  дезінфекційних  та
санітарно-епідеміологічних станціях, підвищуються на 15 відсотків.
   2. Спеціалісти (зоологи, ентомологи та інші), посадові оклади
яких установлені на рівні окладів лікарів або працівників із числа
медичного персоналу, мають право  на  відповідне  підвищення
посадових окладів, коли вони працюють у закладах і підрозділах,
зазначених у цьому Переліку.

   4. Перелік хімічних речовин, зарахованих до алергенів,
   робота  з  якими дає право на підвищення схемних
   посадових окладів лікарів та середнього медичного
          персоналу на 15 відсотків

   акрилонітрил
   амілаза (бактеріальна)
   амінопласти
   амонію хлорплатинат+
   ампіцилін
   ангідрид малеїновий+
   ангідрид нафталевий+
   ангідрид тетрагідрофталевий+
   ангідрид хромовий+
   антибіотики групи цефалоспоринів
   бациліхін (за бацитроцином)
   білково-вітамінний концентрат (за білком)
   бензилпеніцилін
   берилій та його сполуки
   бісфурфуриліденгексаметилендіамін (бісфургін)
   боверін
   гексаметилендіамін
   гексаметилендиіозоціанат+
   гексахлорциклогексан+ (гексахлоран)
   гексахлорциклогексан+ (гама-гексахлоран)
   гігроміцин Б+
   глутаровий альдегід
   діангідрид динафтилгексакарбонова кислота
   діангідрид 1, 4, 5, 8 - нафталінтетракарбонова кислота
   диізопропаполамін
   [N -/3 -диметиламінопропіл/3-хлор-фенотіазин
   хлогідрат/аміназин
   0,0-диметил-0/2,5-дихлор-4-бромфеніл/-тіофосфат
   (бромофос)
   0,0-диметил-0/2,5-дихлор-4-йодфеніл/-тіофосфат
   (йодофенофос)
   0,0-диметил-/1-окси-2,2,2-трихлоретил/фосфонат+
   (хлорофос)
   0,0-диметил-0/2,4,5-трихлор-феніл/-тіофосфат/ролен/
   2,4-динітрохлорбензол+
   3,5-динітро-4-хлор-бензотрифторид+
   4,4-дифенілметандиізоціанат
   NN-дифурфураль-п-фенілен-діамін+
   дифурфуриліденацетон+
   дихлорангідрид-2,6-нафталін-дикарбонової кислоти+
   дихлорангідрид 2, 3, 5, 6 - тетрахлортерефталевої кислоти+
   3,4-дихлорфенілізоціанат+
   дріжджі кормові сухі, вирощені на післяспиртовій барді
   кислота 6-амінопеніцилінова+
   кислота ізофталева+
   кислота терефталева
   кобальту гідрокарбоніл  та  продукти  його  розпаду  (за
кобальтом)
   левоміцетин
   лінкоміцину гідрохлорид моногідрат
   метилізотіоціанат
   метилізоціанат
   моноізопропаноламін
   натрію метилдитіокарбомат+(карбатіон) (метилізоціанатом)
   нафталіни хлоровані вищі
   I,I-нафтил-N-метил-карбомат (севін)
   нікель, нікелю оксиди, сульфіди та суміші сполук нікелю
(файнштейн, нікелевий концентрат та алгомерат, зворотний пил
очисних пристроїв (за нікелем)
   нікелю карбоніл
   нікелю солі у вигляді гідроаерозолю (за нікелем)
   нікелю хромфосфат (за нікелем)
   оксацилін
   5 окситетрациклін
   олеандоміцинфосфат+
   пектиназа грибна
   полімарцин
   поліхлорпинен+
   протеаза іхлочна /активність 60000 од./ч/
   пил рослинного  та  тваринного  походження:  зерновий,
борошнистий, деревинний та ін. (з домішкою діоксиду кремнію менше
2%), луб'яний, бавовняний, льняний, вовняний, пуховий та ін. (з
домішкою діоксиду кремнію більше 10%, з домішкою діоксиду кремнію
від 2 до 10%)
   рефампіцин+
   стрептоміцин+
   тютюн
   тетраметилтіурамдисульфід (тіурам Д,ТДТД)
   тетрациклін
   толуілендиізоціанат+
   триозопропаноламін+
   2,2,4-тринітробензанілід+
   I-феніл-4,5-дихлорпіридазон-6
   п-фенілендіамін
   о-фенілендіамін
   м-фенілендіамін
   фенолформальдегідні смоли:
   за фенолом
   за формальдегідом
   флориміцин+
   формальдегід
   фуран+
   фурфурол
   хлорангідрид акрилової кислоти+
   хлорангідрид матакрилової кислоти+
   хлорметилфталімід
   хлорпалладозамін+
   хлортетрациклін
   хлорфенілізоціанат
   хромати, біхромати /в перерахунку на CrO(3)/
   хромамонію сульфіти /хромаміачний галун/ (за Cr +3)
   хрому фосфат однозаміщений (за Cr +3)
   хрому фосфат тризаміщений (за Cr +3)
   хрому оксид (за Cr +3)
   хрому трихлорид гексагідрат (за Cr +3)
   ентобактерин+
   епіхлоргідрин
   епоксидні смоли (за епіхлоргідрином):
   ЕД-5 /ЕД-20/, ед-40, епокситрифенольна
   УП-666-I, УП-666-2, УП-666-3, УП-671-Д, УП-671, УП-673,
   УП-677, УП-680, УП-682,
   УП-650, УП-650-Т,
   УП-21,24, Е-181, ДНГ-I,
   ЕЛ
   еритроміцин+
   етилен-N,N-біс-дитіокарбомат цинку-/цинеб, купрозан/
   етилен-N,N-біс-дитіокарбомат марганцю /манеб/
   етиленимін+
   етилмереурхлорид /граназан/ (за ртуттю)
   каніфоль
   N -/5-нітро 2-фурфуліліден/-
   -I-аміногідантоїн /фурадонін/
   фурацилін
   хромалюміній кислий фосфорнокислий марок АХФС та МІКС (за
Cr +3)
   азоцилін
   амінацин
   апраміцин
   N-ацил /C(10) - C(13)/-N-N-біс /бета-оксиетил/ етилендіамін
   N-ацил-C(12) - C(20)-триетилентетрамін
   метакрилонітрил
   гентаміцин
   глюкозамін гідрохлорид, хітин, хітозан /панцир креветки/
   грізин
   канаміцин
   кобальтсамарієва композиція магнітів (за Со+)
   мономіцин
   неоміцин
   I,I-/біс-бета-оксиотил 1-2 гентадециніл-2-імідазоліній
   хлорид/імідостат "0"/
   I-бета-оксиетил-2-алкіл /C(10) - C(13)/-2-імідазолін+
   I-бета-оксиетил-2-гентадециніл-2-імідазолін+
   сизоміцин+
   тобраміцин+
   N-циклогексилімід дихлормалеїнової кислоти
   дихлормалеїновий ангідрид
   смола діциандіамідформальдегідна
   стрептоденаза
   доксициклін гідрохлорид
   метациклін гідрохлорид
   гемікеталь окситетрациклін
   хлорметациклін тозилат
   доксициклін тозилат
   штам гриба Candida Seatrycum AP-217
   лорзин
   пилок метеликів зернового пилу

   Примітки до розділу 4:
   1. Наведений перелік хімічних речовин складено на основі
Держстандарту 12.1.005-88 "Загальні санітарно-гігієнічні вимоги"
та додатків 2, 3, 4, 5, 6, 7 до списку найбільше допустимої
концентрації (НДК), затвердженого МОЗ СРСР від 26.05.88 N 4617-88.
   2. До  наведеного  списку  хімічних речовин не включено
алергени, що мають слабкий або потенційно алергічний ефект, для
яких НДК установлюється за загальнотоксичною дією врахування та
вказання їх алергенних властивостей.
   3. Перелік складено Українським науково-дослідним інститутом
екогігієни і токсикології хімічних речовин ім.Л.І.Медведя.

                      Додаток 4
               до п.3.2.3 Умов, затверджених наказом
               Міністра оборони України від 16.09.98
               N 344

               Перелік
   військово-медичних закладів та їх підрозділів, а також
   посад, робота на яких дає право на підвищення схемних
        посадових окладів на 60 відсотків

   1. Військово-медичні заклади та їх структурні підрозділи

------------------------------------------------------------------
| Найменування |Характер виконуваної робо-|   Примітки   |
|   посади   |ти            |          |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|Посади медичного|Безпосередній контакт з  |60 відсотків годин- |
|персоналу,   |хворими на СНІД та    |ної тарифної ставки |
|керівників,   |ВІЧ-інфікованими при   |(окладу) за кожну  |
|спеціалістів,  |проведенні консультацій, |годину роботи в   |
|службовців та  |оглядів, наданні медичної |зазначених у графі 2|
|професії робіт- |допомоги, судово-медичної |умовах.       |
|ників      |експертизи та проведенні |          |
|        |іншої роботи       |          |
------------------------------------------------------------------

   2. Лабораторії військово-медичних закладів, які призначені
для обстеження населення на ВІЧ-інфекцію та для дослідження крові,
біологічних рідин, отриманих від хворих СНІДом та ВІЧ-інфікованих

------------------------------------------------------------------
|   Найменування посади  |   Характер виконуваної роботи  |
|---------------------------+------------------------------------|
|Посади медичного персоналу,|Проведення усіх видів лабораторних |
|керівників, спеціалістів, |досліджень крові населення та    |
|службовців та професій   |матеріалів, які надходять від хворих|
|робітників         |на СНІД               |
------------------------------------------------------------------

   Примітки: 
     1. Працівникам, визначеним цим Переліком, підвищення
     здійснюється  із  схемного  посадового  окладу  без
     врахування інших підвищень, доплат та надбавок.
     2. У кожному закладі на підставі зазначеного Переліку
     повинен бути укладений та затверджений за погодженням з
     профспілковим комітетом Перелік посад працівників, яким
     з урахуванням конкретних умов праці в цьому закладі,
     структурному  підрозділі,  на  даній  посаді  може
     підвищуватись схемний посадовий оклад (ставка заробітної
     плати), у тому числі і за кожну годину роботи, в
     передбачених графою 2 цього Переліку умовах.
     3. Працівникам лабораторій військово-медичних закладів,
     які проводять обстеження населення на ВІЧ-інфекцію та
     дослідження крові, біологічних рідин, отриманих від
     хворих на СНІД і ВІЧ-інфікованих, та безпосередньо
     працюють з хімічними  речовинами,  зарахованими  до
     алергенів, посадові оклади підвищуються на 75 відсотків
     за наявності двох підстав:
     на 15 відсотків - за роботу з хімічними речовинами,
     зарахованими до алергенів (розділ 4 додатка 3 до Умов);
     на 60 відсотків - за проведення всіх видів лабораторних
     обстежень крові населення і матеріалів, які надходять
     від хворих на СНІД.

                      Додаток 5
               до п.3.2.4 Умов, затверджених наказом
               Міністра оборони України від 16.09.98
               N 344

               Перелік
   спеціалізованих військово-медичних закладів та посад,
   безпосередня  робота  на яких з надання медичної
   допомоги тим, хто постраждав внаслідок аварії на
   Чорнобильській АЕС (ЧАЕС), дає право на підвищення
   схемних посадових окладів на 25 відсотків у зв'язку з
   небезпечними для здоров'я та особливо важкими умовами
               праці

--------------------------------------------------------------------------
|   Найменування закладу  |      Найменування посади      |
|-----------------------------+------------------------------------------|
|1. Військово-медичні заклади,|Усі працівники незалежно від найменування |
|швидка медична та невідкладна|посади, безпосередньо зайняті наданням  |
|допомога, аптеки та їхні   |медичної допомоги тим, хто постраждав, а |
|структурні підрозділи    |також знешкодженням радіоактивних відходів|
|               |та виділень                |
|-----------------------------+------------------------------------------|
|2. Санепідстанції, які працю-|Усі працівники незалежно від найменування |
|ють на забрудненій території |посади, безпосередньо зайняті       |
|               |дозиметричним, радіометричним та     |
|               |радіохімічним контролем, дезактивацією  |
|               |джерел радіоактивних випромінювань    |
|-----------------------------+------------------------------------------|
|3. Медико-соціальні експертні|Медичні працівники, які зайняті оглядом і |
|комісії           |повторним оглядом осіб, що постраждали в |
|               |результаті аварії на ЧАЕС, а також медичні|
|               |працівники, які залучаються до      |
|               |обслуговування осіб, евакуйованих із зон |
|               |Чорнобильської АЕС            |
--------------------------------------------------------------------------

                      Додаток 6
               до п.6.1.1 Умов, затверджених наказом
               Міністра оборони України від 16.09.98
               N 344

               Перелік
    лікувально-профілактичних закладів і посад, за якими
       може встановлюватись чергування вдома

-----------------------------------------------------------------------------------------------
|  Найменування закладів  |           Найменування посад            |
|----------------------------+----------------------------------------------------------------|
|1. Військові госпіталі,   |Лікарі-хірурги всіх найменувань, лікар-ендоскопіст,       |
|медичні батальйони     |лікар-анестезіолог-реаніматор хірургічних відділень (палат),  |
|              |лікар-травматолог, лікар-рентгенолог, лікар-лаборант,      |
|              |лікар-терапевт, лікар-інфекціоніст, лікар-офтальмолог,     |
|              |лікар-невропатолог, лікар-стоматолог-хірург,          |
|              |лікар-акушер-гінеколог пологових відділень (палат). Сестри   |
|              |медичні: операційні, анестезисти, пологових відділень (палат). |
|              |Рентген-лаборанти, лаборанти                  |
|----------------------------+----------------------------------------------------------------|
|2. Лазарети; пологові,   |Лікар-хірург, лікар-анестезіолог-реаніматор,          |
|гінекологічні і дитячі   |лікар-акушер-гінеколог, лікар-терапевт, лікар-педіатр. Сестри  |
|відділення поліклінік, які |медичні: операційні, відділень (палат)             |
|утримуються на окремих   |анестезіології-реанімації. Фельдшери-акушерки, лаборанти    |
|штатах           |                                |
|----------------------------+----------------------------------------------------------------|
|3. Центр крові Міністерства |Лікар-хірург,лікар-лаборант, лікар-трансфузіолог, сестри медичні|
|оборони України, станції  |операційні, лаборанти, сестри медичні, які безпосередньо зайняті|
|переливання крові,     |заготівлею, видачею і переливанням крові            |
|відділення (кабінети)    |                                |
|переливання крові, нештатні |                                |
|пункти заготівлі та     |                                |
|переливання крові, які   |                                |
|утримуються на окремих   |                                |
|штатах, госпіталів, медичних|                                |
|батальйонів і рот      |                                |
|----------------------------+----------------------------------------------------------------|
|4. Територіальний центр   |Лікар-хірург, лікар-травматолог, лікар-нейрохірург,       |
|курортології та реабілітації|лікар-анестезіолог-реаніматолог, лікар-лаборант. Сестри медичні:|
|"Крим", центральні військові|операційні, анестезисти. Рентген-лаборанти, лаборанти.     |
|санаторії, Сакський і    |Санітари-носильники хірургічних відділень            |
|Євпаторійський клінічні   |                                |
|санаторії          |                                |
-----------------------------------------------------------------------------------------------