БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Л И С Т
12.01.2007 N 1/9-9
Міністерству освіти і науки 
Автономної Республіки Крим, 
управлінням освіти і науки 
обласних, Київської 
та Севастопольської міських 
державних адміністрацій. 
Інститутам післядипломної 
педагогічної освіти 
Міністерство освіти і науки України надсилає для практичного використання завдання для проведення державної підсумкової атестації у 2006/2007 навчальному році в 9-х та 11 (12)-х класах загальноосвітніх навчальних закладів.
Заступник Міністра
В.В.Тесленко

ЗАВДАННЯ

для державної підсумкової атестації учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів

ГЕОГРАФІЯ

Білет N 1
1. Розкажіть про предмет географії України та покажіть його практичне значення.
2. Дайте характеристику хімічної промисловості України.
3. За тематичними картами дайте характеристику господарства Донецького економічного району.
Білет N 2
1. Розкажіть про історію географічних досліджень території України та видатних українських географів.
2. Охарактеризуйте сучасні демографічні процеси в Україні.
3. За тематичними картами дайте характеристику господарства Придніпровського економічного району.
Білет N 3
1. Розкажіть про становлення державності та формування території України.
2. Охарактеризуйте особливості адміністративно-територіального поділу України.
3. За тематичними картами дайте характеристику господарства Північно-Східного економічного району.
Білет N 4
1. Охарактеризуйте особливості географічного положення України та своєї області.
2. Дайте характеристику національного складу населення України.
3. За тематичними картами охарактеризуйте господарство Столичного економічного району.
Білет N 5
1. Розкажіть про місцевий і поясний час та відлік часу в Україні.
2. Дайте характеристику трудових ресурсів України та поясніть особливості забезпеченості ними різних регіонів держави.
3. За тематичними картами охарактеризуйте господарство Центрального економічного району.
Білет N 6
1. Охарактеризуйте картографічні проекції та спотворення на географічних картах.
2. Дайте характеристику системи розселення на території України та покажіть її територіальні відмінності. Назвіть типи населених пунктів.
3. За тематичними картами охарактеризуйте господарство Подільського економічного району.
Білет N 7
1. Розкажіть про особливості класифікації карт.
2. Охарактеризуйте місце України у світовому господарстві та покажіть її зовнішні економічні зв'язки.
3. За тематичними картами дайте характеристику господарства Північно-Західного економічного району.
Білет N 8
1. Охарактеризуйте загальні риси рельєфу України та своєї області.
2. Дайте характеристику легкої промисловості України.
3. За тематичними картами охарактеризуйте господарство Карпатського економічного району.
Білет N 9
1. Охарактеризуйте тектонічні структури в межах України та покажіть їх зв'язок з рельєфом.
2. Дайте характеристику господарства своєї області.
3. За тематичними картами охарактеризуйте господарство Причорноморського економічного району.
Білет N 10
1. Розкажіть про геологічне літочислення та загальні риси геологічної історії території України.
2. Дайте характеристику лісової і деревообробної промисловості України.
3. За тематичними картами розкрийте географію вирощування зернових культур.
Білет N 11
1. Охарактеризуйте паливно-енергетичні ресурси України та своєї області.
2. Назвіть глобальні проблеми людства та розкажіть, як вони проявляються на території України.
3. За тематичними картами розкрийте географію та поясніть принципи розміщення нафтопереробних підприємств в Україні.
Білет N 12
1. Дайте характеристику рудних корисних копалин України та своєї області.
2. Охарактеризуйте машинобудівну промисловість України.
3. За тематичними картами розкрийте географію вирощування технічних культур на території України, географію картоплярства та овочівництва.
Білет N 13
1. Дайте характеристику нерудних корисних копалин України та своєї області.
2. Охарактеризуйте промисловість будівельних матеріалів України.
3. За допомогою тематичних карт поясніть розміщення однієї з теплових та однієї з атомних електростанцій (електростанції вказує вчитель).
Білет N 14
1. Дайте загальну характеристику клімату України та своєї області.
2. Охарактеризуйте галузеву структуру господарства України.
3. За тематичними картами розкрийте географію садівництва та виноградарства.
Білет N 15
1. Охарактеризуйте основні кліматичні показники та покажіть сезонні особливості клімату України.
2. Дайте загальну характеристику сільського господарства України.
3. За тематичними картами поясніть принципи розміщення підприємств основної хімії.
Білет N 16
1. Охарактеризуйте поверхневі води України та своєї області.
2. Дайте характеристику соціальної інфраструктури України.
3. За тематичними картами охарактеризуйте географію тваринництва України.
Білет N 17
1. Охарактеризуйте ґрунти і земельні ресурси України та своєї області.
2. Дайте характеристику територіальної структури господарства України.
3. За тематичними картами поясніть принципи розміщення підприємств харчової промисловості.
Білет N 18
1. Охарактеризуйте рослинний світ України та своєї області.
2. Дайте характеристику харчової промисловості України.
3. За тематичними картами поясніть принципи розміщення підприємств чорної металургії.
Білет N 19
1. Охарактеризуйте тваринний світ України та своєї області.
2. Назвіть види природних ресурсів та дайте господарську оцінку природних ресурсів України.
3. За тематичними картами визначте похил однієї з річок України (річку вказує вчитель).
Білет N 20
1. Охарактеризуйте несприятливі природні процеси на території України та своєї області.
2. Дайте характеристику паливної промисловості України.
3. За допомогою діаграми в атласі охарактеризуйте галузеву структуру промисловості України.
Білет N 21
1. Охарактеризуйте природу Азовського моря.
2. Назвіть галузевий склад сільського господарства України, охарактеризуйте його виробничі особливості та структуру сільськогосподарських угідь.
3. Охарактеризуйте фактори, що визначили розміщення підприємств саме цих галузей в одному з міст України (місто вказує вчитель).
Білет N 22
1. Охарактеризуйте природу зони мішаних лісів України.
2. Дайте характеристику зональної спеціалізації сільського господарства України.
3. За тематичними картами дайте оцінку економіко-географічного положення України.
Білет N 23
1. Охарактеризуйте природу зони лісостепу України.
2. Дайте характеристику сухопутного транспорту України.
3. За тематичними картами дайте оцінку геополітичного положення України.
Білет N 24
1. Охарактеризуйте природу зони степу України.
2. Дайте характеристику водного транспорту України.
3. За тематичними картами дайте оцінку геоекологічної ситуації в одній з областей України (область вказує вчитель).
Білет N 25
1. Охарактеризуйте природу Українських Карпат.
2. Дайте характеристику чорної металургії України.
3. За допомогою тематичних карт дайте оцінку природних умов однієї із областей України (область вказує вчитель).
Білет N 26
1. Охарактеризуйте природу Кримських гір.
2. Дайте характеристику кольорової металургії України.
3. За тематичними картами дайте характеристику клімату однієї із областей України (область вказує вчитель).
Білет N 27
1. Охарактеризуйте природу Чорного моря.
2. Дайте характеристику електроенергетичної промисловості України.
3. За тематичними картами визначте типи ґрунтів однієї з областей України (область вказує вчитель).
Білет N 28
1. Охарактеризуйте основні принципи природоохоронної роботи в Україні. Розкажіть про природно-заповідний фонд України та своєї області.
2. Проаналізуйте сучасний стан міграційних процесів в Україні. Розкажіть про особливості формування Української діаспори.
3. За допомогою тематичних карт дайте характеристику санаторно-курортного та туристичного господарств України.

БІОЛОГІЯ

Білет N 1
1. Порівняйте будову рослинної та тваринної клітини, про що свідчить їх подібність?
2. Поясніть необхідність захисту навколишнього середовища.
3. Що таке здоров'я? Які чинники сприяють збереженню здоров'я людини?
Білет N 2
1. Розкрийте взаємозв'язок будови і основних функцій тканин людини.
2. Які фактори сприяли поширенню покритонасінних рослин на Землі?
3. Що таке СНІД і в чому полягає небезпека цього захворювання?
Білет N 3
1. Порівняйте будову скелета ссавців і людини та поясніть, чим зумовлені їх відмінності.
2. Яке значення соціальних чинників у процесі еволюції людини?
3. Як попередити захворювання серцево-судинної системи людини?
Білет N 4
1. Обґрунтуйте основні правила підвищення працездатності м'язів.
2. Охарактеризуйте наслідки зниження народжуваності в Україні.
3. Чому під впливом алкоголю і наркотиків особистість людини деградує?
Білет N 5
1. Охарактеризуйте будову головного мозку людини та функції його відділів.
2. Назвіть характерні особливості класу Ссавці.
3. Що таке гіподинамія та як впливає рухова активність на здоров'я людини?
Білет N 6
1. Порівняйте умовні та безумовні рефлекси, поясніть їх біологічне значення.
2. За рахунок чого і як птахи пристосувалися до різних умов середовища?
3. Що спричиняє викривлення хребта та як його попередити?
Білет N 7
1. Як відбувається гуморальна регуляція в організмі людини?
2. Які особливості будови має дощовий черв'як та яке його значення у природі?
3. Як надати першу допомогу при різних видах кровотеч?
Білет N 8
1. Яке значення нервової регуляції в адаптації організму до умов навколишнього середовища?
2. Чому діяльність людини вважається екологічним фактором?
3. Яке значення загартовування організму? Способи загартовування.
Білет N 9
1. Поясніть взаємозв'язок складу крові та її функцій.
2. Дайте характеристику земноводних та опишіть ускладнення їх будови порівняно з рибами.
3. Як можна зменшити вплив негативних емоцій на організм?
Білет N 10
1. Охарактеризуйте особливості будови серця у зв'язку з його функціями.
2. Яку роль відіграють представники найпростіших у природі та житті людини?
3. Як надати першу допомогу при тепловому та сонячному ударах?
Білет N 11
1. Охарактеризуйте різні види імунітету та визначте їх значення в житті людини.
2. Як впливає на здоров'я людини сучасний екологічний стан в Україні?
3. Яку першу допомогу слід надати при опіках, електротравмах, обмороженні?
Білет N 12
1. Охарактеризуйте особливості руху крові в організмі людини і причини гіпо- та гіпертонії.
2. Розкрийте особливості вегетативного розмноження рослин та його практичне застосування у рослинництві.
3. Доведіть, що сон - це пристосування, яке захищає організм від перевтоми.
Білет N 13
1. Обґрунтуйте взаємозв'язок у функціонуванні кровоносної та дихальної систем в організмі людини.
2. Назвіть, які рослини та тварини вашої місцевості занесені до Червоної книги України.
3. Як уникнути захворювань органів дихання? Профілактика туберкульозу.
Білет N 14
1. Розкрийте взаємозв'язок будови та функцій органів дихання людини.
2. Охарактеризуйте гриби та лишайники. Яке їх значення у природі та в житті людини?
3. Як надати першу допомогу при ударах, вивихах та переломах?
Білет N 15
1. Поясніть взаємозалежність будови та функцій органів травлення.
2. Дайте коротку характеристику голонасінних і визначте їх значення у природі та житті людини.
3. Яких правил гігієни розумової діяльності слід дотримуватися?
Білет N 16
1. Яку роль в організмі відіграють вітаміни і які наслідки їх відсутності?
2. Охарактеризуйте особливості біології кліщів та заходи захисту від них.
3. Як куріння впливає на організм людини?
Білет N 17
1. У чому полягає взаємозв'язок пластичного й енергетичного обміну, значення обміну речовин?
2. Розкрийте планетарне значення рослин.
3. Яку першу допомогу слід надати при отруєнні грибами та отруйними рослинами?
Білет N 18
1. Поясніть взаємозалежність будови та функцій органів виділення.
2. Які заповідні території є в Україні, з якою метою вони створені?
3. Як надати першу допомогу при зупинці дихання?
Білет N 19
1. У чому полягає і чим забезпечується бар'єрна функція шкіри?
2. За рахунок чого і як риби пристосовані до життя у воді?
3. Яких правил гігієни органів слуху необхідно дотримуватись?
Білет N 20
1. Обґрунтуйте основні властивості та значення пам'яті у житті людини.
2. Охарактеризуйте особливості біології круглих червів та їх вплив на організм людини.
3. Яку першу допомогу слід надати при укусах отруйних тварин, що поширені на території України?
Білет N 21
1. Чим визначається поведінка людини?
2. Назвіть особливості будови та значення комах у природі та в житті людини.
3. Як запобігти захворюванням зубів?
Білет N 22
1. Обґрунтуйте взаємозалежність будови та функцій органів зору людини.
2. Розкрийте особливості будови мохів та їх практичне значення.
3. Чим спричинюються хвороби, що передаються статевим шляхом, та які їх наслідки?
Білет N 23
1. Поясніть взаємозалежність будови та функцій органів слуху людини
2. Як використовують знання про живлення рослин у догляді за ними?
3. Яких правил гігієни органів зору слід дотримуватися?
Білет N 24
1. Розкрийте на конкретному прикладі механізм формування навичок та їх удосконалення.
2. Розкрийте особливості будови водоростей та їх значення.
3. Які основні шляхи потрапляння в організм людини радіонуклідів і як цьому запобігти?
Білет N 25
1. Розкрийте роль біологічних ритмів у житті людини
2. Дайте характеристику плазунів та опишіть ускладнення їх будови порівняно із земноводними.
3. Обґрунтуйте значення раціонального харчування для забезпечення нормальної життєдіяльності організму людини.

ІНОЗЕМНА МОВА

Білет N 1
1. Уявіть собі, що ви готуєтесь до поїздки у країну, мову якої вивчаєте. Розкажіть своїм друзям основні відомості про цю країну, дайте коротку характеристику її політичного устрою.
2. Прочитайте та перекажіть текст.
3. Напишіть привітальну листівку до Різдвяних свят.
Білет N 2
1. Ви у чужому місті, маєте вільний час. Розкажіть, як ви його проведете, куди підете, що хочете побачити.
2. Прочитайте та перекажіть текст.
3. Напишіть запрошення на вечірку з нагоди свого дня народження, вкажіть час та місце її проведення.
Білет N 3
1. Ваш приятель телефонує вам із запізнілими привітаннями до дня народження. У вас з цього приводу була вечірка. Розкажіть йому про неї.
2. Прочитайте та перекажіть текст.
3. Запишіть щонайменше три причини, чому варто займатися спортом.
Білет N 4
1. Уявіть собі, що ви берете участь у роботі літнього мовного табору. Серед вас є учасники з різних країн. Розкажіть своїм ровесникам про основні історичні пам'ятники свого міста/села.
2. Прочитайте та перекажіть текст.
3. Напишіть коротке повідомлення своїм батькам про те, що у вас термінове зібрання у школі. Проінформуйте їх про мету зібрання та можливий час повернення додому.
Білет N 5
1. Ви бажаєте поїхати на навчання до іншої країни. Ви зустрічаєтесь зі своїм ровесником, який проживає у цій країні. Розпитайте його про країну, поцікавтесь освітою в ній.
2. Прочитайте та перекажіть текст.
3. Ви відпочиваєте у своєї бабусі. Напишіть коротку листівку своєму товаришеві з коротким повідомленням про своє місце перебування, погодні умови.
Білет N 6
1. Уявіть собі, що ви берете участь у міжнародній учнівській конференції. Представте політичний устрій України на цій конференції.
2. Прочитайте та перекажіть текст.
3. Напишіть коротке повідомлення про те, як ви проводите свій вільний час.
Білет N 7
1. Ваш приятель пропонує зайнятись якимось видом спорту. Переконайте його, що найкращий вид спорту - це той, що подобається саме вам.
2. Прочитайте та перекажіть текст.
3. Напишіть оголошення про засідання гуртка юних біологів. Вкажіть місце і час проведення.
Білет N 8
1. Ви на канікулах і хочете купити тлумачний словник. Поцікавтесь, чи є такі словники, скільки вони коштують, яких видавництв ці словники, який їх лексичний мінімум?
2. Прочитайте та перекажіть текст.
3. Запишіть щонайменше два позитивних та два негативних аспекти користування мобільним телефоном у школі.
Білет N 9
1. Ви хочете поїхати на канікули до іншої країни. Поцікавтесь у туристичному агентстві про вартість поїздки, умови проживання.
2. Прочитайте та перекажіть текст.
3. Ви випадково знайшли собаку на вулиці. Напишіть коротке повідомлення в газету про те, як виглядає собака, де і коли ви її знайшли, як і коли з вами можна зв'язатися.
Білет N 10
1. Ви обговорюєте вивчення іноземних мов зі своїми друзями. Висловіть свою думку з приводу важливості знання іноземної мови.
2. Прочитайте та перекажіть текст.
3. Напишіть стислий огляд новин про останні події в країні.
Білет N 11
1. Уявіть собі, що ви їдете на запрошення свого приятеля на свято до країни, мову якої вивчаєте. Розкажіть, що ви знаєте про традиції святкування у цій країні.
2. Прочитайте та перекажіть текст.
3. Напишіть коротке повідомлення про відкриття літнього табору у Вашій школі для молодших школярів.
Білет N 12
1. Ви зустріли приятеля, якого давно не бачили. Поділіться з ним своїми планами на майбутнє.
2. Прочитайте та перекажіть текст.
3. Напишіть коротке повідомлення до шкільної газети щодо необхідності спортивного майданчика у школі.
Білет N 13
1. Ваші батьки хочуть здати кімнату іноземцю. Надайте йому детальну інформацію про помешкання.
2. Прочитайте та перекажіть текст.
3. Ваш приятель збирається провести літні канікули поза межами свого міста. Напишіть щонайменше п'ять пропозицій щодо того, де і як можна провести свої літні канікули.
Білет N 14
1. Уявіть собі, що ви нещодавно повернулись з іншої країни. Розкажіть своїм однокласникам про свою поїздку.
2. Прочитайте та перекажіть текст.
3. Напишіть рецепт вашої улюбленої страви.
Білет N 15
1. Ви берете участь у роботі літературного гуртка своєї школи. Розкажіть про свого улюбленого поета, дайте коротку характеристику його творчості.
2. Прочитайте та перекажіть текст.
3. Напишіть стисле повідомлення про враження від прочитаної книги.
Білет N 16
1. Вас попросили підготувати реферат про відомого письменника з країни, мову якої ви вивчаєте. Розкажіть своїм однокласникам про нього.
2. Прочитайте та перекажіть текст.
3. Ви зателефонували своєму приятелю, якого не виявилося дома. Залиште йому повідомлення про те, що ви хотіли з'ясувати.
Білет N 17
1. Ви перебуваєте на мовних курсах. В групі ви розмовляєте про свої дитячі захоплення. Розкажіть про те, що і коли ви колекціонували, яка була ваша колекція, де вона тепер і чи змінилось ваше захоплення.
2. Прочитайте та перекажіть текст.
3. Напишіть вітальну листівку своєму товаришеві з нагоди Дня народження.
Білет N 18
1. Уявіть собі, що під час вашого перебування у країні, мову якої ви вивчаєте, вам потрібно надати інформацію про кліматичні умови своєї країни. Розкажіть про особливості клімату України.
2. Прочитайте та перекажіть текст.
3. Напишіть стисле повідомлення в газету про проблеми, пов'язані із забрудненням навколишнього середовища.
Білет N 19
1. До Вашого класу прийшов новий учень, який до цього часу проживав у іншій країні. Надайте йому основні відомості про Україну.
2. Прочитайте та перекажіть текст.
3. Напишіть короткий відгук про Ваш улюблений фільм.
Білет N 20
1. Ви отримали завдання підготувати короткий огляд телепередач одного з телевізійних каналів. Надайте інформацію своїм друзям про те, які телепередачі ви порекомендували б переглянути насамперед і чому?
2. Прочитайте та перекажіть текст.
3. Напишіть коротке повідомлення до шкільної газети про необхідності ведення здорового способу життя.
Білет N 21
1. Під час канікул у країні, мова якої вивчається, у вас піднялась температура. Ви звернулися за порадою до лікаря: розкажіть про своє самопочуття; запитайте, які ліки потрібно приймати; поцікавтеся, де їх можна придбати, скільки вони коштують, і попросіть виписати вам рецепт.
2. Прочитайте та перекажіть текст.
3. Напишіть щонайменше три застереження, яких варто дотримуватися, відпочиваючи на морі.
Білет N 22
1. Ви знаходитесь на залізничному вокзалі у країні, мова якої вивчається. У вас є адреса місця вашого перебування. Ви розмовляєте із службовцем на залізничному вокзалі: запитайте як вам дістатися до місця перебування; поцікавтеся, скільки коштує квиток і де його можна придбати; запитайте про найближчу станцію метро або про найближчу автобусну зупинку.
2. Прочитайте та перекажіть текст.
3. Напишіть стислу інструкцію про правила безпечної поведінки на вулиці та у громадських місцях.

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Білет N 1
1. Тематичне багатство й жанрове розмаїття українського фольклору.
2. Значення творчості Тараса Шевченка у формуванні національної свідомості українців і в розвитку української культури. Прочитати напам'ять вірш "Мені однаково, чи буду...".
Білет N 2
1. Моральні цінності й людські почуття в родинно-побутовій пісенності українського народу.
2. Мотиви й образи ранньої творчості Тараса Шевченка. Прочитати напам'ять уривок із вірша "Думи мої, думи мої..."
Білет N 3
1. Біблія як пам'ятка духовності й літератури, її переклади українською мовою. Біблійні образи, сюжети й мотиви в українській літературі.
2. Сторінки української історії у творчості Тараса Шевченка (на прикладі двох-трьох прочитаних творів).
Білет N 4
1. Морально-етичне вчення Ісуса Христа та художня форма його відображення в Новому Завіті. Євангельські сюжети й образи в українській літературі.
2. Щастя і трагізм материнства в поетичній творчості Тараса Шевченка (на прикладі двох-трьох прочитаних творів).
Білет N 5
1. Оригінальна й перекладна література Київської Руси-України: головні лінії розвитку, жанри й постаті.
2. Людина й народ у поемі Тараса Шевченка "Гайдамаки". Прочитати напам'ять уривок із поеми.
Білет N 6
1. "Слово про Ігорів похід" як зразок героїчного епосу українського народу, його історична основа, ідейно-художні особливості.
2. Історична правда й художня вигадка в поемі Тараса Шевченка "Гайдамаки". Прочитати напам'ять уривок із поеми.
Білет N 7
1. Міфологічні й реальні персонажі "Слова про Ігорів похід".
2. Тарас Шевченко як маляр: особливості художньої манери, головні жанри і найвизначніші твори.
Білет N 8
1. Патріотичні мотиви "Слова про Ігорів похід".
2. Природа рідного краю у творах Тараса Шевченка. Прочитати напам'ять зразок пейзажної лірики поета.
Білет N 9
1. Українська література епохи Бароко: історичні умови, чільні представники, найвизначніші набутки.
2. Російське самодержавство як втілення зла й несправедливості в поемі "Сон" Тараса Шевченка. Прочитати напам'ять уривок із поеми.
Білет N 10
1. Українська полемічна література: передумови постання, ідейно-художні особливості, головні представники. Творчість Івана Вишенського як вершина полемічної літератури.
2. Прометей як символ нескореності народу, який виборює незалежність, у поемі "Кавказ" Тараса Шевченка. Прочитати напам'ять уривок із поеми.
Білет N 11
1. Життєвий шлях і філософські погляди Григорія Сковороди.
2. Вершинний характер творчості Тараса Шевченка періоду "трьох літ" (1843-1847). Прочитати напам'ять і проаналізувати вірш "Заповіт".
Білет N 12
1. Утвердження людських чеснот у байках Григорія Сковороди (на прикладі прочитаних творів).
2. Погляд на минуле й майбутнє України в посланні Тараса Шевченка "І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм...". Прочитати напам'ять уривок із твору.
Білет N 13
1. Філософські роздуми Григорія Сковороди про щастя та сенс життя людини і їх відображення в його літературних творах. Прочитати напам'ять вірш "Про свободу".
2. Біблійні теми й мотиви в поезії Тараса Шевченка.
Білет N 14
1. Поетична творчість Григорія Сковороди: багатство змісту і форми.
2. Глибина й чистота почуттів в інтимній ліриці Тараса Шевченка. Прочитати напам'ять вірш поета (за вибором учня).
Білет N 15
1. Давньоукраїнська драматургія і театр: головні жанри, особливості змісту й форми.
2. "Чорна рада" Пантелеймона Куліша як перший історичний роман в українській літературі: своєрідність жанру, композиції та сюжету.
Білет N 16
1. Козацькі літописи як пам'ятки історії та літератури (на прикладі прочитаного твору).
2. Головні образи роману Пантелеймона Куліша "Чорна рада" та ідеї, які вони виражають.
Білет N 17
1. Становлення нової української літератури: історичні обставини, шляхи розвитку, головні напрями.
2. Осмислення ролі людини й народу в національній історії в романі Пантелеймона Куліша "Чорна рада".
Білет N 18
1. "Енеїда" Івана Котляревського як енциклопедія духовного й матеріального буття українців.
2. Історична правда й художня вигадка в романі Пантелеймона Куліша "Чорна рада".
Білет N 19
1. Зміст і особливості втілення бурлеску й травестії в поемі Івана Котляревського "Енеїда".
2. Поетичний світ Пантелеймона Куліша: образ ліричного героя, теми, мотиви й особливості форми поезій.
Білет N 20
1. Високе й низьке в національному характері українця в поемі Івана Котляревського "Енеїда".
2. Ідейно-художнє багатство поезії "Рідне слово" Пантелеймона Куліша.
Білет N 21
1. П'єса Івана Котляревського "Наталка Полтавка" як твір просвітницького реалізму. Соціальне й особисте в людському житті та його показ у творі.
2. Життєве подвижництво та багатогранність творчої діяльності Пантелеймона Куліша.
Білет N 22
1. Людина в боротьбі за своє щастя в п'єсі Івана Котляревського "Наталка Полтавка".
2. Світ людських взаємин у повісті Марка Вовчка "Інститутка".
Білет N 23
1. Григорій Квітка-Основ'яненко як представник українського сентименталізму.
2. Трагізм життя людини в неволі у прозі Марка Вовчка.
Білет N 24
1. Багатство духовного світу і висока моральність людини з народу в повісті "Маруся" Григорія Квітки-Основ'яненка.
2. Творчість Леоніда Глібова в історії української та світової байки.
Білет N 25
1. Ідейно-художні особливості українського романтизму. Аналіз життя та творчості одного з поетів-романтиків (за вибором учня). Прочитати напам'ять вірш поета-романтика (за вибором учня).
2. Мотиви й образи лірики Леоніда Глібова.

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Білет N 1
1. Особливості міфологічного мислення людини античної епохи (на прикладі прочитаних міфів).
2. Боротьба добра і зла як рушійна сила розвитку світу в трагедії "Фауст" Й.В.Гете.
Білет N 2
1. Гуманізм Гомерового епосу.
2. Образ Фауста як втілення динамізму нової європейської цивілізації в трагедії Й.В.Гете.
Білет N 3
1. Гомерів епос як енциклопедія життя давніх греків.
2. Пафос вищих духовних поривань людини та їх протиставлення скепсису й цинізму в трагедії "Фауст" Й.В.Гете.
Білет N 4
1. Ідея жертовності та стійкості в трагедії "Прометей закутий" Есхіла. Поняття прометеїзму.
2. Невпинний пошук людиною сенсу буття в трагедії "Фауст" Й.В.Гете.
Білет N 5
1. Поетизація звитяги й патріотичного служіння державі в "Енеїді" Вергілія.
2. Романтизм як напрям у літературі та мистецтві: естетичні принципи, особливості світосприйняття, художні відкриття і найвидатніші представники.
Білет N 6
1. Біблія як пам'ятка духовності та літератури.
2. Поетизація історії у творчості Фрідріха Шиллера (на прикладі вивчених творів).
Білет N 7
1. Мотиви й образи Біблії у світовій літературі.
2. Моральний сенс історії злету й падіння крихітки Цахеса у творі Е.Т.А.Гофмана.
Білет N 8
1. Жанрове розмаїття біблійних текстів.
2. Сутність і розгортання конфлікту між одухотвореністю та філістерством у творі Е.Т.А.Гофмана "Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер".
Білет N 9
1. Звеличення мужності й звитяжності людини в героїчному епосі народів світу. Національний колорит, спільні та відмінні риси епічного жанру в різних народів (на прикладі вивчених творів).
2. Мотив єдності людини і природи в "Кримських сонетах" Адама Міцкевича. Прочитати вірш напам'ять (за вибором учня).
Білет N 10
1. Ліризм і філософічність поезії Омара Хайяма.
2. Тема "світової скорботи", втечі від світу в ліриці Байрона (на прикладі прочитаних творів). Прочитати вірш напам'ять (за вибором учня).
Білет N 11
1. Внутрішній світ і почуття людини в поезії Омара Хайяма (на прикладі прочитаних творів). Прочитати вірш напам'ять (за вибором учня).
2. "Байронічний герой": риси характеру та світогляду, настрої й поривання (на прикладі прочитаних творів).
Білет N 12
1. Відродження як світоглядний та культурний феномен: філософські й естетичні принципи, багатство і розмаїття форм, найвидатніші представники.
2. Духовний світ людини в романі Олександра Пушкіна "Євгеній Онегін". Прочитати напам'ять уривок із роману (за вибором учня).
Білет N 13
1. Духовний і моральний сенс подорожі героя в потойбічний світ у "Божественній комедії" Данте.
2. Образ Тетяни Ларіної за романом Олександра Пушкіна "Євгеній Онєгін".
Білет N 14
1. Алегоричне значення образів "Божественної комедії" Данте.
2. Любовна лірика Олександра Пушкіна (на прикладі прочитаних творів). Прочитати вірш напам'ять (за вибором учня).
Білет N 15
1. Композиція "Божественної комедії" Данте та її роль в розкритті ідейного задуму твору.
2. Печорін як "герой нашого часу" в романі Михайла Лєрмонтова.
Білет N 16
1. Краса, щирість і глибина любовного почуття в "Книзі пісень" Франческо Петрарки. Прочитати напам'ять уривок із твору (за вибором учня).
2. Тема внутрішньої свободи та самотності в ліриці Михайла Лєрмонтова. Прочитати вірш напам'ять (за вибором учня).
Білет N 17
1. Ренесансне сприйняття кохання в сонетах Вільяма Шекспіра (на прикладі прочитаних творів). Прочитати вірш напам'ять (за вибором учня).
2. Особливості історизму та елементи романтизму в романі Віктора Гюго "Собор Паризької Богоматері".
Білет N 18
1. Проблема морального вибору та вчинку в трагедії Вільяма Шекспіра "Гамлет".
2. Напруга й драматизм епохи в долі людини в романі Віктора Гюго "Собор Паризької Богоматері".
Білет N 19
1. Головні морально-філософські мотиви трагедії Вільяма Шекспіра "Гамлет".
2. Символічне й композиційне значення образу собору в романі Віктора Гюго "Собор Паризької Богоматері".
Білет N 20
1. Образ Гамлета як носія ренесансних ідеалів у трагедії Вільяма Шекспіра.
2. Провідні теми, настрої й образи лірики Генріха Гайне (на прикладі прочитаних творів). Прочитати напам'ять вірш (за вибором учня).
Білет N 21
1. Сміхова стихія роману "Дон Кіхот" Сервантеса.
2. Портретна галерея людської психології й моралі в поемі Миколи Гоголя "Мертві душі". Прочитати напам'ять уривок із твору (за вибором учня).
Білет N 22
1. Дон Кіхот як вічний образ світової літератури. Поняття донкіхотства.
2. Соціально-історичні та етико-філософські аспекти зображення дійсності в поемі Миколи Гоголя "Мертві душі". Прочитати напам'ять уривок із твору (за вибором учнів).
Білет N 23
1. Конфлікт між ідеалом і дійсністю в романі Сервантеса "Дон Кіхот".
2. Своєрідність сміху Миколи Гоголя в поемі "Мертві душі". Прочитати напам'ять уривок із твору (за вибором учня).
Білет N 24
1. Проблематика роману Сервантеса "Дон Кіхот".
2. Україна та українці у світовій літературі (на прикладі прочитаних творів).
Білет N 25
1. Природа сміху, об'єкт висміювання та засоби комічного у творі Мольєра "Міщанин-шляхтич".
2. Українська перекладацька школа: традиції, постаті, здобутки.

ІНТЕГРОВАНИЙ КУРС "ЛІТЕРАТУРА"

(для закладів з російською мовою навчання)
Билет N 1
1. Охарактеризуйте основные нравственные ценности Библии.
2. Раскройте особенности жанра басни (на примере изученных произведений).
Билет N 2
1. Чем характеризуется гуманизм эпохи Возрождения?
2. Объясните смысл названия комедии Д.Фонвизина "Недоросль".
Билет N 3
1. Назовите роды и жанры античной литературы, отметьте их особенности (на примере 1-2 изученных произведений).
2. Как вы считаете, какую "модель мира" создает Д.Фонвизин в своей комедии "Недоросль"?
Билет N 4
1. Какую роль сыграл Эсхил в развитии драматургии? Почему его называют отцом трагедии?
2. В чем выражается патриотизм главного героя пьесы А.Грибоедова "Горе от ума" - Чацкого?
Билет N 5
1. Назовите особенности, присущие русской литературе XVIII века.
2. Какие черты Гамлета, героя трагедии В.Шекспира "Гамлет", дают право назвать его гуманистом?
Билет N 6
1. Какова основная проблематика сонетов В.Шекспира? Прочитайте один из сонетов наизусть.
2. Дайте общую характеристику классицизму как художественному направлению в литературе.
Билет N 7
1. Можете ли вы согласиться с тем, что слог М.Ломоносова - "ровный, цветущий, живописный" (А.Пушкин)? Как вы это понимаете?
2. Определите особенности конфликта в комедии Ж.Мольера "Мещанин во дворянстве"?
Билет N 8
1. Как вы думаете, развязка комедии А.Грибоедова "Горе от ума" оптимистична или пессимистична? Обоснуйте свой ответ.
2. В чем заключаются жанровые особенности оды (на примере изученных произведений)?
Билет N 9
1. Волнуют ли нас пушкинские строки и сегодня? Обоснуйте свой ответ на примере изученных произведений А.Пушкина.
2. Чем отличаются взгляды героев трагедии Й.Гете Фауста и Вагнера на жизнь и науку?
Билет N 10
1. Что есть общего и различного во взглядах писателей на человека в эпоху Возрождения и Просвещения?
2. Какие эпизоды при чтении трагедии Й.Гете "Фауст" произвели на вас особое впечатление? Аргументируйте свой ответ.
Билет N 11
1. Можно ли назвать роман А.Пушкина "Евгений Онегин" романом-испытанием? Чем и как испытывает автор своих героев?
2. Какие события века нашли свое отражение в поэме Н.Байрона "Паломничество Чайльд Гарольда"?
Билет N 12
1. Каковы главные ценности в жизни московских дворян (по комедии А.Грибоедова "Горе от ума")?
2. Прочитайте наизусть ваше любимое стихотворение. Обоснуйте свой выбор.
Билет N 13
1. Расскажите об основных мотивах лирики А.Пушкина.
2. Почему рубаи О.Хайяма относят к лирико-философским произведениям?
Билет N 14
1. Каков принцип композиции романа А.Пушкина "Евгений Онегин"? Как он помогает понять основные проблемы произведения?
2. Назовите имена известных поэтов-романтиков (русских и зарубежных). Проанализируйте одно из произведений данного литературного направления.
Билет N 15
1. Проследите, что значит любовь в жизни Онегина, Татьяны и автора (по роману А.Пушкина "Евгений Онегин").
2. Охарактеризуйте жанровые особенности древнеклассической восточной поэзии.
Билет N 16
1. М.Лермонтова критики называют "скептическим романтиком". Могли бы вы согласиться с такой характеристикой? Аргументируйте свой ответ.
2. Почему повесть-сказка А.Грина "Алые паруса" носит подзаголовок "Феерия"?
Билет N 17
1. Почему Печорин - герой своего времени? Аргументируйте ответ.
2. Охарактеризуйте особенности японской классической поэзии (на примере изученных произведений).
Билет N 18
1. Какова идейная связь повести Н.Гоголя "Шинель" с произведением А.Пушкина "Станционный смотритель"?
2. Расскажите о художественных особенностях былин (на примере изученных произведений).
Билет N 19
1. Охарактеризуйте особенности композиции романа-эпопеи Н.Гоголя "Мертвые души".
2. Трагедия и торжество любви главных героев В.Шекспира "Ромео и Джульетта".
Билет N 20
1. Докажите, что "Песнь о Роланде" является героическим народным эпосом Средневековья.
2. В чем вы видите современное для нашего времени значение образов помещиков в поэме Н.Гоголя "Мертвые души"?
Билет 21
1. Почему свое произведение "Мертвые души" Н.Гоголь назвал поэмой?
2. Что такое мифы и зачем люди создавали их?
Билет N 22
1. В каких лирических произведениях М.Лермонтова вам более всего запомнился лирический герой? Расскажите о нем.
2. Расскажите о теме экологии в произведениях русских писателей.
Билет N 23
1. Какую роль играют в рассказах А.Чехова детали в раскрытии характеров и взаимоотношений действующих лиц?
2. Научная фантастика в мировой литературе. Ваше отношение к ней.
Билет N 24
1. Покажите, как используются Н.Гоголем элементы сказочного и реального в произведении "Ночь перед Рождеством".
2. Расскажите о тематике рассказов Д.Лондона (на примере изученных произведений).
Билет N 25
1. Кто из героев комедии Мольера "Мещанин во дворянстве" вызывает у вас симпатию и почему?
2. Расскажите о теме "робинзонады" в литературе.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Білет N 1
1. Визначте місце трипільської археологічної культури в утвердженні відтворювального господарства на землях України.
2. Розкрийте причини національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. Схарактеризуйте гетьмана Богдана Хмельницького як історичну особистість.
Білет N 2
1. Схарактеризуйте державне, культурне та господарське життя античних міст - держав Північного Причорномор'я.
2. Порівняйте адміністративно-політичний устрій і становище соціальних станів Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України в другій половині XVII ст.
Білет N 3
1. Схарактеризуйте суспільно-політичне становище східнослов'янських племінних союзів на території сучасної України напередодні утворення Київської держави (VIII-IX ст.).
2. Наведіть приклади культурно-освітньої політики гетьмана Івана Мазепи. Схарактеризуйте його як історичну особистість.
Білет N 4
1. Розкажіть про виникнення східнослов'янської писемності та розвиток української мови. Наведіть приклади поширення писемності за часів Київської Русі.
2. Проаналізуйте зміст українсько-російського договору 1654 р., розкрийте його історичне значення.
Білет N 5
1. Порівняйте внутрішню та зовнішню політику князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого.
2. Визначте особливості розвитку культури другої половини XVI - першої половини XVII ст. Назвіть найвидатніші пам'ятки.
Білет N 6
1. Розкрийте причини та сутність роздробленості Київської Русі. Назвіть особливості політичного й соціально-економічного життя князівств тих часів.
2. Рідний край у XIX - на початку XX ст.
Білет N 7
1. Порівняйте суспільну роль різних верств населення Київської Русі та Галицько-Волинської держави.
2. Розкрийте роль Тараса Шевченка в українському національному відродженні.
Білет N 8
1. Схарактеризуйте господарське життя Київської Русі та Галицько-Волинської держави.
2. Розкажіть про початок національного відродження в Наддніпрянській Україні наприкінці XVIII - початку XIX ст.
Білет N 9
1. Визначте особливості розвитку архітектури та образотворчого мистецтва Київської Русі та Галицько-Волинської держави. Назвіть найвидатніші пам'ятки.
2. Визначте місце "Руської трійці" в національному відродженні українських земель.
Білет N 10
1. Схарактеризуйте князя Данила Романовича як історичну особистість. Доведіть, що його князювання було добою розквіту Галицько-Волинської держави.
2. Визначте місце Кирило-Мефодіївського товариства в українському національному відродженні.
Білет N 11
1. Визначте особливості політичного становища українських земель у складі Великого князівства Литовського до і після Кревської унії.
2. Назвіть найвидатніші постаті національного відродження в Україні першої половини XIX ст. Дайте оцінку діяльності одного з діячів (на вибір).
Білет N 12
1. Порівняйте становище різних верств населення українських земель у XV-XVI ст.
2. Назвіть найвидатніші постаті національного відродження в Україні другої половини XIX - початку XX ст. Охарактеризуйте діяльність одного з діячів (на вибір).
Білет N 13
1. Схарактеризуйте князя Василя-Костянтина Острозького як історичну особистість. Визначте місце Острозької академії в розвиткові української культури.
2. Проаналізуйте особливості національно-визвольного руху на західноукраїнських землях під час революції 1848-1849 рр. в Австрійській імперії.
Білет N 14
1. Розкрийте сутність та наслідки Люблінської унії для українських земель.
2. Проаналізуйте культурно-освітню діяльність громад у другій половині XIX ст. Визначте внесок Володимира Антоновича в розвиток ідей національного відродження.
Білет N 15
1. Розкрийте причини виникнення українського козацтва. Визначте місце козацтва в історії та культурі України.
2. Визначте роль та місце Михайла Грушевського в громадсько-політичному житті України кінця XIX - початку XX ст.
Білет N 16
1. Схарактеризуйте значення Запорізької Січі в історії українського народу. Розкрийте причини ліквідації Гетьманщини та Запорізької Січі.
2. Визначте роль Івана Франка в суспільно-політичному житті України кінця XIX - початку XX ст.
Білет N 17
1. Рідний край у VI-XV ст.
2. Порівняйте роль народовців, радикалів, москвофілів у суспільно-політичному житті західноукраїнських земель у другій половині XIX ст.
Білет N 18
1. Рідний край у XVI-XVIII ст.
2. Проаналізуйте особливості створення та діяльності українських політичних партій у Наддніпрянській Україні наприкінці XIX - на початку XX ст.
Білет N 19
1. Визначте особливості розвитку української культури XVIII ст. Назвіть найвидатніші пам'ятки.
2. Проаналізуйте особливості українського національного руху в західноукраїнських землях наприкінці XIX - початку XX ст.
Білет N 20
1. Визначте внесок Києво-Могилянської академії в культурно-освітній розвиток українського народу.
2. Визначте особливості українського національного руху в роки революції 1905-1907 рр. у Російській імперії.

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Білет N 1
1. Причини та передумови великих географічних відкриттів. Христофор Колумб.
2. Французька революція кінця XVIII століття: причини, головні події, результати.
Білет N 2
1. Наслідки великих географічних відкриттів.
2. Міжнародні відносини наприкінці XIX - на початку XX століття.
Білет N 3
1. Реформація і громадянські війни у Франції. Варфоломіївська ніч.
2. Історичне значення Французької революції кінця XVIII століття.
Білет N 4
1. Визвольний рух у Нідерландах. Вільгельм Оранський.
2. Правління Наполеона Бонапарта: консульство та імперія.
Білет N 5
1. Реформація: передумови, початок та поширення реформаційних ідей в Європі. Жан Кальвін.
2. Війни наполеонівської Франції (1804-1815). Віденський конгрес та його рішення.
Білет N 6
1. Правління Єлизавети I Тюдор.
2. Революції 1848-1849 років у Європі: причини, головні події, результати.
Білет N 7
1. Зміцнення абсолютизму у Франції за кардинала Рішельє. Епоха Людовіка XVI.
2. Суспільні рухи в Росії у 20-30-х роках XIX століття.
Білет N 8
1. Московська держава в XVI столітті. Іван Грозний.
2. Франція у період Реставрації та Липневої революції.
Білет N 9
1. Московська держава в XVII ст. Початок правління династії Романових.
2. Англія наприкінці XIX - початку XX століття. Вікторія I.
Білет N 10
1. Економічний розвиток і державна політика Польщі в XVI - першій половині XVII століття.
2. Об'єднання Італії. Каміло Бенсо Кавур.
Білет N 11
1. Османська імперія в XVI-XVII століттях. Сулейман I "Пишний".
2. Об'єднання Німеччини. Отто фон Бісмарк.
Білет N 12
1. Культура Китаю в XVI-XVII століттях.
2. Завершення формування індустріального суспільства в Німеччині наприкінці XIX - початку XX століття.
Білет N 13
1. Культура Індії доби Великих Моголів.
2. Утвердження принципів лібералізму в політичному житті Англії 50-60-х років XX століття.
Білет N 14
1. Творчість Леонардо да Вінчі.
2. Поширення соціалістичних ідей у 50-60-х роках XIX століття.
Білет N 15
1. Шедеври європейської архітектури XVI-XVII століть.
2. Скасування кріпосного права. Реформи 60-70-х років у Росії. Олександр II.
Білет N 16
1. Правління Петра I. Утворення Російської імперії.
2. Національно-визвольна війна народів світу наприкінці XIX - початку XX століть.
Білет N 17
1. Причини, хід та наслідки Англійської революції. Олівер Кромвель.
2. Розвиток літератури та мистецтва наприкінці XIX - початку XX століть.
Білет N 18
1. Промислова революція в Англії. Адам Сміт.
2. Зовнішня політика Німецької імперії у 1871-1914 роках.
Білет N 19
1. Тридцятилітня війна. Вестфальський мир.
2. Завершення формування індустріального суспільства у США наприкінці XIX - на початку XX століть. Теодор Рузвельт.
Білет N 20
1. Німецькі держави у XVIII столітті. Освічений абсолютизм Фрідріха II.
2. Завершення формування індустріального суспільства у Франції наприкінці XIX - початку XX століть. Жорж Клемансо.
Білет N 21
1. Англійські колонії у Північній Америці. Війна за незалежність. Створення США.
2. Соціально-економічний та політичний розвиток Росії наприкінці XIX - початку XX століть. Петро Столипін.
Білет N 22
1. Епоха "освіченого абсолютизму" в Росії. Катерина II.
2. Особливості міжнародних відносин наприкінці XIX - на початку XX століть.
Білет N 23
1. Реформи Марії-Терезії та Йосифа II в імперії Габсбургів.
2. Найважливіші досягнення науки і техніки кінця XIX - початку XX століть.
Білет N 24
1. Епоха Просвітництва в Європі. Початок "ери розуму".
2. Громадянська війна у США: причини, головні події, наслідки. Авраам Лінкольн.
Білет N 25
1. Поширення Відродження в Європі. Бароко.
2. Франко-пруська війна. Проголошення Третьої республіки у Франції.
Білет N 26
1. Населення Європи та побут європейців у XVII-XVIII століттях.
2. Найважливіші досягнення в мистецтві другої половини XIX - на початку XX століть. Імпресіонізм. Авангардизм.

ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА

Білет N 1
1. Найпоширеніші погляди на походження держави і права.
2. Загальна характеристика Конституції України (254к/96-ВР) .
3. Поняття та види правопорушень.
Білет N 2
1. Суспільна влада й соціальні норми за первісних часів.
2. Форма правління, територіального устрою й політичного режиму України за Конституцією України (254к/96-ВР) .
3. Поняття, підстави, види юридичної відповідальності.
Білет N 3
1. Поняття й ознаки держави.
2. Державні символи України.
3. Обставини, що виключають юридичну відповідальність.
Білет N 4
1. Класифікація держав за формою правління.
2. Територіальний устрій України за Конституцією України (254к/96-ВР) .
3. Поняття, ознаки та види злочинів.
Білет N 5
1. Поняття й ознаки права.
2. Правовий статус Автономної Республіки Крим за Конституцією України (254к/96-ВР) .
3. Стадії вчинення злочину. Поняття неосудності.
Білет N 6
1. Порівняння права і моралі.
2. Форми здійснення народного суверенітету. Конституційні засади референдумів в Україні.
3. Мета та види кримінальних покарань.
Білет N 7
1. Джерела права.
2. Основи правового статусу народних депутатів України.
3. Амністія і помилування.
Білет N 8
1. Об'єктивне і суб'єктивне право.
2. Відповідність виборчого права в Україні міжнародним стандартам.
3. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.
Білет N 9
1. Склад правовідносин. Підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин.
2. Принципи виборчого права за Конституцією України (254к/96-ВР) .
3. Злочини проти життя і здоров'я особи.
Білет N 10
1. Поняття законодавства. Нормативні та індивідуальні правові акти.
2. Види виборчих систем. Особливості виборчої системи в Україні.
3. Злочини проти власності.
Білет N 11
1. Поняття системи права.
2. Головні процедури виборчої кампанії за Законом України "Про вибори народних депутатів України" (1665-15) .
3. Поняття й види адміністративних правопорушень.
Білет N 12
1. Поняття галузей права. Загальна характеристика галузей права України.
2. Правовий статус і компетенція Верховної Ради України.
3. Поняття та види адміністративних стягнень.
Білет N 13
1. Правові інститути.
2. Правовий статус Президента України та його компетенція.
3. Хуліганство та юридична відповідальність за нього.
Білет N 14
1. Обов'язки громадян України за Конституцією України (254к/96-ВР) .
2. Правовий статус і компетенція Кабінету Міністрів України.
3. Поняття та джерела адміністративного права.
Білет N 15
1. Набуття та припинення громадянства України.
2. Місцеве самоврядування і місцеві органи виконавчої влади за Конституцією України (254к/96-ВР) .
3. Поняття трудового договору. Умови та порядок прийняття на роботу.
Білет N 16
1. Поняття й ознаки правової держави. Основні напрями формування правової держави в Україні.
2. Судова влада в Україні.
3. Підстави й порядок припинення дії трудового договору.
Білет N 17
1. Поняття громадянського суспільства.
2. Загальна характеристика політичних прав і свобод громадян України за Конституцією України (254к/96-ВР) .
3. Порядок укладення шлюбу за законодавством України.
Білет N 18
1. Систематизація правових актів.
2. Особисті права і свободи громадян України за Конституцією України (254к/96-ВР) .
3. Форми й види власності в Україні.
Білет N 19
1. Декларація про державний суверенітет України (55-12) . Акт проголошення незалежності України.
2. Поняття невід'ємних прав і свобод людини.
3. Майнові права неповнолітніх.
Білет N 20
1. Загальна декларація прав людини (995_015) .
2. Гарантії права на освіту і форми освіти в Україні.
3. Поняття й види цивільно-правових правочинів.
Білет N 21
1. Загальна характеристика основних етапів розвитку державності України.
2. Система правоохоронних органів України.
3. Поняття спадщини. Спадкування за законом і за заповітом.
Білет N 22
1. Поняття державної влади та її призначення в демократичному суспільстві.
2. Культурні права громадян України за Конституцією України (254к/96-ВР) .
3. Цивільно-правова відповідальність неповнолітніх.
Білет N 23
1. Поняття та основні елементи політичної системи суспільства.
2. Соціально-економічні права громадян України за Конституцією України (254к/96-ВР) .
3. Дисциплінарна відповідальність працівників. Види та порядок накладання дисциплінарних стягнень.

ЗАВДАННЯ

для державної підсумкової атестації учнів 11 (12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ XX СТОЛІТТЯ

(для класів філологічного, фізико-математичного, природничого, технологічного, спортивного, художньо-естетичного, універсального профілів)
Білет N 1
1. Початок Першої світової війни. Воєнні дії у 1914 р. на українських землях.
2. Нацистський "новий порядок" в Україні в 1941-1944 рр. Голокост.
Білет N 2
1. Вплив Першої світової війни на формування українського національного руху в Галичині й Наддніпрянській Україні.
2. Результати та історичне значення Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 р.
Білет N 3
1. Українські землі в 1915-1917 рр.
2. "Косигінські реформи" та їхні наслідки для України.
Білет N 4
1. Початок Української революції, утворення Центральної Ради. М.Грушевський, В.Винниченко.
2. Освіта, наука та культура України в 70-80-х рр.
Білет N 5
1. I Універсал Центральної Ради та його історичне значення.
2. Прихід до влади М.Горбачова. Розгортання національно-демократичного руху в Україні.
Білет N 6
1. Проголошення Української Народної Республіки. III Універсал Центральної Ради.
2. Загострення екологічних проблем в Україні у 70-80-х рр. Чорнобильська катастрофа та її наслідки.
Білет N 7
1. Війна Радянської Росії проти УНР (кінець 1917 - початок 1918 рр.). Проголошення незалежності УНР.
2. Україна на завершальному етапі Великої Вітчизняної війни.
Білет N 8
1. Внутрішня і зовнішня політика Української Держави. П.Скоропадський.
2. Проголошення державної незалежності України.
Білет N 9
1. Радянсько-польська війна і Україна.
2. Опозиційний рух в Україні (1965-1985 рр.).
Білет N 10
1. Політика радянського уряду в Україні в 1919-1920 рр. "Воєнний комунізм".
2. Конституційні традиції в Україні. Прийняття Конституції України 1996 р. (254к/96-ВР) та її історичне значення.
Білет N 11
1. Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Є.Петрушевич. Злука УНР і ЗУНР.
2. Політична ситуація в Україні у 1985-1991 рр.
Білет N 12
1. Внутрішня і зовнішня політика Директорії УНР. С.Петлюра.
2. Наш край у роки Великої Вітчизняної війни.
Білет N 13
1. Історичне значення та уроки боротьби українського народу за незалежність у 1917-1920 рр.
2. Пожвавлення літературно-мистецького життя України в умовах десталінізації. "Шістдесятники".
Білет N 14
1. Нова економічна політика і особливості її впровадження в Україні.
2. Державотворчі процеси в Україні у 1991-2005 рр.
Білет N 15
1. Політика "українізації" (коренізації), її наслідки. О.Шумський, М.Скрипник.
2. Сучасна українська наука і освіта: досягнення і перспективи.
Білет N 16
1. Суспільно-політичне життя українських земель у складі Польщі, Румунії, Чехо-Словаччини в 20-30-х рр. XX ст.
2. Початок формування багатопартійності в Україні наприкінці 80-х - на початку 90-х років.
Білет N 17
1. Українське питання на Паризькій мирній конференції.
2. Україна на початку XXI століття.
Білет N 18
1. Культура і духовне життя України в 1917-1920 рр.
2. Спроби та наслідки реформування економіки України наприкінці 50-х - у першій половині 60-х рр. М.Хрущов.
Білет N 19
1. Політика більшовиків щодо релігії і церкви в Україні у 20-30-ті рр.
2. Політичне життя в Україні в 1994-2005 рр.
Білет N 20
1. Особливості і наслідки радянської індустріалізації в Україні.
2. Визволення України від нацистських загарбників. Культура України в роки Великої Вітчизняної війни.
Білет N 21
1. Голодомори 1921-1923 рр., 1932-1933 рр., 1946-1947 рр. в Україні: причини і наслідки.
2. Повсякденне життя українців у 1964-1985 рр.
Білет N 22
1. Політика суцільної колективізації та розселянювання в Україні. Її соціально-економічні наслідки.
2. Возз'єднання Західної України з УРСР. Радянізація західних областей України в 1939-1941 рр.
Білет N 23
1. Розвиток культури в 30-ті рр. "Розстріляне" відродження.
2. Головні кроки України на шляху до європейської інтеграції.
Білет N 24
1. Громадсько-політичне життя в Україні в 30-х рр.
2. Рух Опору та його течії в Україні в роки Другої світової війни. Історичний внесок українського народу в перемогу у Другій світовій війні.
Білет N 25
1. Входження УСРР до складу СРСР.
2. Суть та соціальна значущість Закону України "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні" (376-16) .

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ XX СТОЛІТТЯ

(для класів суспільно-гуманітарного профілю)
Білет N 1
1. Стан українських земель напередодні Першої світової війни.
2. Входження УСРР до складу СРСР.
2. XX з'їзд КПРС і його вплив на суспільно-політичне життя в Україні.
Білет N 2
1. Вплив Першої світової війни на формування і діяльність українських політичних партій і груп.
2. Утвердження диктатури Й.Сталіна.
3. Економічні реформи в Україні у 1956-1964 рр. Їхній вплив на реальний рівень життя населення України.
Білет N 3
1. Перебіг воєнних дій на українських землях в 1914 р. та їх вплив на життя місцевого населення.
2. Причини і наслідки радянської колективізації в Україні.
3. Процес ідеологізації культурного життя України в умовах десталінізації (1954-1964 рр.).
Білет N 4
1. Українські землі в 1915-1917 рр. Назрівання глибокої економічної та політичної кризи.
2. Причини, масштаби і наслідки голодомору 1932-1933 рр. в Україні.
3. Політична і духовна спрямованість діяльності "шістдесятників" в Україні.
Білет N 5
1. Вплив Першої світової війни на визрівання економічної та політичної кризи в Російській і Австро-Угорській імперіях.
2. Наступ на релігію в 1956-1964 рр.
3. Головні кроки України на шляху до інтеграції в загальноєвропейські структури.
Білет N 6
1. Початок Української революції. Центральна Рада.
2. Терор 30-х рр. та його наслідки для України.
3. "Косигінські" реформи та їх наслідки в Україні. Повсякденне життя українців в 50-60-х рр. XX ст.
Білет N 7
1. I Універсал Центральної Ради, його історичне значення.
2. Культурне життя в Україні у 30-ті рр.
3. Суть та соціальна значущість Закону України "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні" (376-16) .
Білет N 8
1. III Універсал Центральної Ради та його історичне значення.
2. Економічне, політичне і культурне становище українських земель у складі Польщі в 1921-1938 рр.
3. Повсякденне життя населення України в 1965-1985 рр.
Білет N 9
1. Причини, перебіг і результати воєнних дій між радянською Росією і Українською Народною Республікою в 1917-1918 рр.
2. Діяльність політичних партій Східної Галичини у 20-30-х роках XX ст.
3. Історичне значення Великої Перемоги.
Білет N 10
1. IV Універсал Центральної Ради. Причини прийняття та історичне значення.
2. Утворення та діяльність Організації українських націоналістів (ОУН).
3. Основні форми і напрями опозиційного руху в Україні в 1965-1986 рр.
Білет N 11
1. Здобутки і прорахунки Центральної Ради в державотворчому процесі та соціальній політиці. М.Грушевський.
2. Політична боротьба в Закарпатті та її особливості (русофільство, русинство, українофільство) у 20-30-ті роки XX ст.
3. Діяльність Радянської України в ООН і світових спеціалізованих організаціях.
Білет N 12
1. Внутрішня і зовнішня політика Української Держави П.Скоропадського.
2. Возз'єднання західноукраїнських земель з УРСР. Початок радянізації Західної України.
3. Активізація суспільно-політичного життя в Україні після приходу до влади в СРСР М.Горбачова.
Білет N 13
1. Радянсько-польська війна і Україна.
2. Україна напередодні Другої світової та Великої Вітчизняної воєн (1939 р. - перша половина 1941 р.).
3. Економічна криза в Україні в 1985-1991 рр. та причини її наростання.
Білет N 14
1. Проголошення ЗУНР, її роль в консолідації України.
2. Причини поразок Червоної армії в 1941-1942 рр. Окупація України.
3. Причини і початок формування багатопартійності в Україні.
Білет N 15
1. Політика "воєнного комунізму", її суть та здійснення в Україні.
2. Нацистський "новий порядок" в Україні та опір йому.
3. Політичне життя в Україні в 1994-2007 рр.
Білет N 16
1. Причини відновлення більшовицької влади в Україні на початку 1920 р.
2. Внесок партизан у перемогу у Великій Вітчизняній війні.
3. Акт проголошення незалежності України, його історичне значення.
Білет N 17
1. Культурне і духовне життя України у 1917-1920 рр.
2. Внесок українського народу у розгром нацизму в 1941-1945 рр.
3. Розгортання державотворчих процесів в Україні в 1991-2007 рр.
Білет N 18
1. Перехід до нової економічної політики та особливості її впровадження в Україні.
2. Визволення України від нацистських загарбників. Культурне життя в Україні у роки Другої світової війни.
3. Соціально-економічні процеси в незалежній Україні (1991-2007 рр.).
Білет N 19
1. Голод 1921-1923 рр. в Україні, його причини і масштаби. Організація допомоги голодуючим.
2. Завершення процесу формування території України в 1954 рр.
3. Культурне і духовне життя України в 1991-2007 рр. Провідні напрями і тенденції.
Білет N 20
1. Вплив непу на розвиток промисловості та сільського господарства України. Причини згортання нової економічної політики.
2. Особливості культурного життя України у першому повоєнному десятиріччі.
3. Конституція України 1996 р. (254к/96-ВР) , її значення для стабілізації суспільно-політичного життя країни.

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Білет N 1
1. Періодизація світового розвитку з 1914 по 1939 рр.
2. Розрядка міжнародної напруженості у 70-х рр. Гельсінський процес.
Білет N 2
1. Причини та початок Першої світової війни.
2. План Маршала. Його роль у відбудові повоєнної Європи.
Білет N 3
1. Паризька мирна конференція та її головні рішення.
2. Об'єднання Німеччини, сучасний стан країни.
Білет N 4
1. Створення та діяльність Ліги Націй у міжвоєнний період.
2. США наприкінці XX - на початку XXI ст. Українці у США.
Білет N 5
1. Завершення складання Версальсько-Вашингтонської системи, її сильні та слабкі риси.
2. Діяльність М.Тетчер. "Тетчеризм" його суть та наслідки для Великої Британії.
Білет N 6
1. Встановлення нацистської диктатури А.Гітлера, наслідки цього для Німеччини та світу.
2. Створення Організації Об'єднаних Націй, Україна - співзасновниця ООН. Роль ООН у повоєнному світі.
Білет N 7
1. Франція в 20-30-ті рр. Діяльність уряду Народного фронту.
2. Японське "економічне диво". Розвиток Японії на сучасному етапі.
Білет N 8
1. "Новий курс" Ф.Рузвельта та його історичне значення.
2. Створення антигітлерівської коаліції в роки Другої світової війни.
Білет N 9
1. Установлення фашистської диктатури в Італії. Б.Муссоліні.
2. Політика реформ у Китаї у кінці XX - на початку XXI ст. Українсько-китайські відносини.
Білет N 10
1. Тоталітаризм, ознаки тоталітарних режимів.
2. Розпад Югославії, громадянська війна та її наслідки.
Білет N 11
1. Відновлення державної незалежності Польщі. Ю.Пілсудський.
2. П'ята республіка у Франції. Політика Ш.де Голля.
Білет N 12
1. Політика "умиротворення" агресора напередодні Другої світової війни, її наслідки.
2. Створення держави Ізраїль. Виникнення "палестинської проблеми".
Білет N 13
1. Громадянська війна в Іспанії 1936-1939 рр. Ставлення великих держав до цього конфлікту.
2. Інтеграційні процеси в сучасній Європі. Місце України в загальноєвропейському процесі.
Білет N 14
1. Російська революція 1917 р., її причини та початок.
2. Кримська (Ялтинська) та Берлінська (Потсдамська) конференції. Підсумки війни в Європі.
Білет N 15
1. Радянсько-німецький пакт про ненапад від 23 серпня 1939 р. та таємний додатковий протокол до нього. Вплив угоди на подальший розвиток подій.
2. Оздоровлення міжнародних відносин на рубежі 80-90-х рр. Закінчення "холодної війни".
Білет N 16
1. Утворення Чехо-Словаччини. Т.Масарик.
2. Рух опору в окупованих країнах Європи в роки Другої світової війни.
Білет N 17
1. Національно-визвольна боротьба народів Індії в 20-30-х рр. XX ст. Діяльність М.Ганді.
2. Причини та початок "холодної війни".
Білет N 18
1. Мюнхенська угода і загарбання Чехо-Словаччини.
2. Розширення Європейського Союзу.
Білет N 19
1. Прийняття та наслідки реалізації планів Дауеса та Юнга для Німеччини.
2. Демократичні революції 1989-1991 рр. у країнах Центральної та Східної Європи.
Білет N 20
1. Утворення Королівства сербів, хорватів і словенів. Національне питання в державі.
2. Міжнародний тероризм на сучасному етапі.

ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО

Білет N 1
1. Виникнення людини, її сутність.
2. Основні ознаки сучасної цивілізації.
Білет N 2
1. Взаємозв'язок в людині біологічного і соціального, тілесного і духовного, родового та індивідуального.
2. Сучасне геополітичне становище України, основні пріоритети зовнішньої політики.
Білет N 3
1. Вплив спадковості і середовища на формування людини.
2. Участь України у вирішенні глобальних проблем.
Білет N 4
1. Вікові етапи людського життя. Мета, сенс, стиль людського життя.
2. Суть і структура світового господарства. Інтеграційні процеси в Україні.
Білет N 5
1. Право людини на життя. Цінність життя людини.
2. Основні напрями філософії, її зв'язок з наукою та релігією.
Білет N 6
1. Класифікація потреб. Види людської діяльності.
2. Світові релігії. Релігія та церква в Україні.
Білет N 7
1. Сутність людської свідомості. Співвідношення з підсвідомістю та надсвідомістю.
2. Особливості різних історичних типів світогляду.
Білет N 8
1. Самосвідомість і світогляд як форми самовизначення людини у світі.
2. Роль культури і цивілізації у розвитку людини і суспільства.
Білет N 9
1. Спілкування у житті людини.
2. Полікультурність. Співвідношення національного і загальнолюдського у культурі суспільства.
Білет N 10
1. Мова як універсальний засіб людського спілкування.
2. Політичні партії в Україні.
Білет N 11
1. Культура і мистецтво спілкування.
2. Права і свободи людини. Свобода і необхідність, свобода і відповідальність.
Білет N 12
1. Політична культура особи і суспільства.
2. Основні принципи демократії та правової держави.
Білет N 13
1. Права і обов'язки громадян України. Правозахисні організації.
2. Політична система та її роль у житті суспільства.
Білет N 14
1. Праця як спосіб самореалізації людини. Значення професійної діяльності.
2. Особливості політичного життя суспільства в Україні.
Білет N 15
1. Цінність і краса людини.
2. Сутність виборів. Особливості різних виборчих систем.
Білет N 16
1. Залежність уявлень про ідеал людини від соціально-економічних засад, суспільного життя та рівня духовного розвитку.
2. Сутність економічних процесів суспільства. Ринкова економічна система.
Білет N 17
1. Шляхи самовдосконалення в досягненні ідеалу.
2. Громадські рухи і громадські організації в Україні.
Білет N 18
1. Духовність та бездуховність у людському житті.
2. Соціальна сутність праці. Причини безробіття та політика зайнятості в Україні.
Білет N 19
1. Гуманність та антигуманність людських взаємовідносин.
2. Особливості соціальної сфери суспільного життя. Соціальна стратифікація.
Білет N 20
1. "Істина". Особливості оціночної та ідеалізуючої діяльності.
2. Закони історичного розвитку суспільства.
Білет N 21
1. Вплив природно-географічного середовища на історію та культуру українського народу.
2. Причини і наслідки війн у світовій історії.
Білет N 22
1. Індивід, індивідуальність, особа, громадянин, персона.
2. Особливості демографічної ситуації в Україні.
Білет N 23
1. Виникнення та етапи розв'язання конфліктних ситуацій.
2. Наука як соціокультурне явище.
Білет N 24
1. Життя людини як ланка існування світу. Умови і шляхи самореалізації особистості.
2. Тлумачення про сутність та виникнення суспільства.

ЛЮДИНА І СВІТ

Білет N 1
1. Світ як Всесвіт.
2. Політика як явище суспільного життя.
3. Поняття рівня життя і рівня наповненості життя.
Білет N 2
1. Людина як найвища цінність.
2. Влада і політика, їх співвідношення.
3. Поняття методу.
Білет N 3
1. Сутність поняття "природа".
2. Тоталітаризм і авторитаризм.
3. Поняття ідеалу.
Білет N 4
1. Матеріальне та ідеальне.
2. Формування і розвиток української нації.
3. Смерть і безсмертя.
Білет N 5
1. Закон і закономірність.
2. Поняття політичної системи.
3. Честь, совість, гідність.
Білет N 6
1. Сутність свідомості.
2. Виникнення поняття культури.
3. Поняття біосфери та ноосфери.
Білет N 7
1. Чуттєве пізнання.
2. Поняття національної культури.
3. Добро і зло як філософські категорії.
Білет N 8
1. Поняття "наука".
2. Феномен політичної партії.
3. Творчість, волюнтаризм, фаталізм.
Білет N 9
1. Буденний і теоретичний світогляд.
2. Віра: міфологічний, релігійний і філософський вимір поняття.
3. Поняття "етнос".
Білет N 10
1. Логічне (раціональне) пізнання.
2. Поняття особистості.
3. Вплив суспільства на природу.
Білет N 11
1. Демократія як форма правління та державного устрою.
2. Сутність культури особистості.
3. Поняття істини.
Білет N 12
1. Структура світогляду.
2. Взаємодія політичної еліти і народу.
3. Поняття "релігія".
Білет N 13
1. Мова як засіб людського спілкування.
2. Порядність та інтелігентність як прояви духовності людини.
3. Поняття руху, розвитку і спокою.
Білет N 14
1. Сенс людського життя.
2. Філософія як теоретична основа світогляду.
3. Поняття праці.
Білет N 15
1. Народність і нація.
2. Суть поняття цивілізації. Культурність цивілізації та цивілізаційність культури.
3. Поняття мислення.
Білет N 16
1. Основні тлумачення походження людини.
2. Цивілізаційний підхід до проблеми періодизації суспільного розвитку.
3. Прекрасне і естетичне.
Білет N 17
1. Сутність поняття держава.
2. Світоглядний характер мистецтва.
3. Любов як прояв духовності.
Білет N 18
1. Сутність поняття "пізнання".
2. Світ як Космос. Світ Землі як особливе явище.
3. Філософія як світогляд.
Білет N 19
1. Види і жанри мистецтва.
2. Поняття "менталітет" та "ментальність".
3. Поняття сутності людини.
Білет N 20
1. Громадянське суспільство.
2. Історичні типи світогляду.
3. Поняття "дух", "душа", "духовність".
Білет N 21
1. Міф і міфологія.
2. Простір і час.
3. Поняття "суспільне" і "соціальне".
Білет N 22
1. Феномен волі.
2. Матеріальність та ідеальність світу.
3. Поняття ідеології.
Білет N 23
1. Феномен людини.
2. Сім'я як мала соціальна група.
3. Поняття суспільного буття.
Білет N 24
1. Культура і гуманізм.
2. Знання і природа.
3. Історичність моралі.

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Білет N 1
1. Риси духовної й матеріальної культури українців у повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я".
2. "Розстріляне Відродження" як історичний та культурний феномен: історичні обставини, чільні представники, головні здобутки в письменстві. Аналіз життя та творчості одного з представників цього періоду (за вибором учня).
Білет N 2
1. Людина, сім'я та суспільство в психологічному й моральному аспектах за повістю Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я".
2. Особливості зображення національного відродження українського народу в ранній творчості Павла Тичини. Прочитати напам'ять вірш "Пам'яті тридцяти".
Білет N 3
1. Проблема вибору життєвого шляху героями роману "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" Панаса Мирного та Івана Білика.
2. Людина, природа, Всесвіт у збірці "Сонячні кларнети" Павла Тичини. Прочитати напам'ять вірш "Ви знаєте, як липа шелестить...".
Білет N 4
1. Майстерність Івана Карпенка-Карого як драматурга (на прикладі вивчених творів).
2. Цінності людського буття в поезії Максима Рильського.
Білет N 5
1. Багатогранність діяльності Михайла Старицького, її значення для розвитку української культури.
2. Мотиви й образи інтимної лірики Володимира Сосюри.
Білет N 6
1. Іван Франко як письменник, громадський діяч, перекладач і вчений.
2. Образ України в поезії "Любіть Україну" Володимира Сосюри. Прочитати вірш напам'ять.
Білет N 7
1. Історичний шлях нації та доля її провідників за поемою "Мойсей" Івана Франка. Прочитати напам'ять уривок із твору (за вибором учня).
2. Трагедія роду й народу в романі "Вершники" Юрія Яновського.
Білет N 8
1. Ідейно-художнє багатство філософської та громадянської лірики Івана Франка.
2. Характер конфлікту та його художнє втілення в драматургії Миколи Куліша (на прикладі вивченого твору).
Білет N 9
1. Поетична драма "Зів'яле листя" Івана Франка: історія написання, спектр любовного почуття, образ ліричного героя, особливості поетичної форми. Прочитати напам'ять вірш "Чого являєшся мені...".
2. Зображення в прозових творах Миколи Хвильового боротьби добра і зла в душі людини та житті суспільства.
Білет N 10
1. Взаємини людини й суспільства в повісті Івана Франка "Перехресні стежки".
2. Поетичний світ Богдана-Ігоря Антонича.
Білет N 11
1. Поетизація буття гуцулів у повісті "Тіні забутих предків" Михайла Коцюбинського.
2. Героїзм і трагізм історичної долі українського народу у творчості Олександра Довженка.
Білет N 12
1. Зображення людських почуттів у повісті Михайла Коцюбинського "Тіні забутих предків".
2. Світ дитинства в кіноповісті "Зачарована Десна" Олександра Довженка.
Білет N 13
1. Михайло Коцюбинський як майстер імпресіоністичної психологічної новели.
2. Образ ліричного героя поетичних творів Євгена Маланюка.
Білет N 14
1. Творчість Лесі Українки як видатне явище світової літератури. Прочитати напам'ять вірш "Contra spem spero".
2. Зображення духовної величі й краси людини у творчості Івана Багряного (на прикладі прочитаних творів).
Білет N 15
1. Трагедія людини, відірваної від рідної землі, у драмі "Бояриня" Лесі Українки.
2. Літературне "шістдесятництво" як суспільне та культурне явище. Аналіз життя та творчості одного з поетів-шістдесятників (за вибором учня). Прочитати напам'ять вірш аналізованого автора.
Білет N 16
1. Утвердження духовно-моральних цінностей людського буття в драмі-феєрії "Лісова пісня" Лесі Українки. Прочитати напам'ять уривок із твору.
2. Реалізм і символіка картин української дійсності в романі Уласа Самчука "Марія".
Білет N 17
1. Ідея єдності людини і природи в драмі-феєрії "Лісова пісня" Лесі Українки.
2. Краса і щирість любовного почуття в ліриці Василя Симоненка.
Білет N 18
1. Ольга Кобилянська як визначний майстер психологічної прози (на прикладі вивчених творів).
2. Особливості інтерпретації образу України у поезії Василя Симоненка. Прочитати напам'ять вірш "Лебеді материнства".
Білет N 19
1. Мотиви й образи громадянської та інтимної лірики Олександра Олеся. Прочитати напам'ять вірш поета (за вибором учня).
2. Тематика й поетика новел Григора Тютюнника.
Білет N 20
1. Творчість Василя Стефаника в контексті української та світової новелістики.
2. Людина в протистоянні зі злом і несправедливістю в поезії Василя Стуса. Прочитати напам'ять вірш поета (за вибором учня).
Білет N 21
1. Глибина розкриття психології людини в екстремальних обставинах у творчості Володимира Винниченка (на прикладі прочитаних творів).
2. Образ Марусі Чурай з однойменного роману Ліни Костенко як втілення кращих рис українського народу. Прочитати напам'ять уривок із твору (за вибором учня).
Білет N 22
1. Українська література другої половини XIX-XX ст. у контексті світового літературного процесу.
2. Світ людських почуттів і думок у поезії Ліни Костенко. Прочитати напам'ять вірш поетеси (за вибором учня).
Білет N 23
1. Творчість письменників рідного краю: чільні постаті й найвизначніші набутки.
2. Морально-філософська проблематика романістики Олеся Гончара (на прикладі вивчених творів).
Білет N 24
1. Література української еміграції як складова частина літературного процесу України: головні центри, постаті, твори. Аналіз життя та творчості одного з представників літератури української еміграції (за вибором учня).
2. Собор як символ духовності й краси в однойменному романі Олеся Гончара.
Білет N 25
1. Шляхи розвитку сучасної української літератури. Аналіз творчості одного з представників сучасного літературного процесу в Україні (за вибором учня).
2. Людина й народ як творці історії та культури в романі "Диво" Павла Загребельного.

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

(для класів філологічного профілю)
Білет N 1
1. Світ людських взаємин у повісті Івана Франка "Перехресні стежки".
2. Своєрідність вираження любовного почуття в інтимній ліриці Володимира Сосюри. Прочитати напам'ять вірш "Так ніхто не кохав".
3. Багатопроблемність роману Олеся Гончара "Собор".
Білет N 2
1. Біблійна основа та проблематика поеми Івана Франка "Мойсей". Прочитати напам'ять уривок із поеми (за вибором учня).
2. Етична й психологічна гострота конфліктів у драматургії Володимира Винниченка (на прикладі вивчених творів).
3. Гуманістичний пафос роману Олеся Гончара "Людина і зброя".
Білет N 3
1. Доля митця в суспільстві в драмі Михайла Старицького "Талан".
2. Поетизація краси рідної землі в ліриці Андрія Малишка. Прочитати напам'ять вірш "Пісня про рушник".
3. Духовність і бездуховність у романі Олеся Гончара "Собор".
Білет N 4
1. Ліричний герой громадянської поезії Івана Франка.
2. Світ людських пристрастей у прозі Володимира Винниченка.
3. Проблема історичної пам'яті народу в романі Олеся Гончара "Собор". Прочитати напам'ять уривок із роману (за вибором учня).
Білет N 5
1. Почуттєва гама ліричного героя збірки Івана Франка "Зів'яле листя" та майстерність її зображення. Прочитати напам'ять вірш "Чого являєшся мені..."
2. "Театр корифеїв" як вершинний здобуток української національної культури другої половини XIX ст.: історія постання й розвитку, представники й досягнення.
3. Наскрізний образ Софійського собору як втілення творчого генія та високої духовності українського народу в романі Павла Загребельного "Диво".
Білет N 6
1. Світ інтимних почуттів людини в ліриці Олександра Олеся. Прочитати напам'ять вірш "Чари ночі".
2. Конфлікт між гуманізмом і фанатизмом у зображенні Миколи Хвильового в новелі "Я (Романтика)".
3. Духовність людини в історичному вимірі в романі "Диво" Павла Загребельного.
Білет N 7
1. Світоглядні й естетичні принципи Миколи Вороного та їх відображення в поезії. Прочитати напам'ять вірш "Блакитна панна".
2. Духовні й моральні основи буття українського народу в зображенні Уласа Самчука (на прикладі вивченого твору).
3. Жанр химерного роману в українському письменстві (на прикладі прочитаних творів).
Білет N 8
1. Творчість Василя Стефаника в історії української та світової новелістики.
2. Празька поетична школа: ідейно-художні принципи, чільні представники, найвизначніші надбання. Прочитати напам'ять вірш одного з представників школи (за вибором учня).
3. Епічний розмах зображення української дійсності в романі Михайла Стельмаха "Чотири броди".
Білет N 9
1. Майстерність показу психічного стану людини в екстремальних обставинах у новелістиці Василя Стефаника.
2. Життєствердні мотиви поезії Богдана-Ігоря Антонича. Прочитати напам'ять вірш (за вибором учня).
3. Картини тоталітарної дійсності у творах Юрія Клена й Тодося Осьмачки.
Білет N 10
1. Моральна й психологічна сутність явища "кайдашизму" в повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я".
2. Кларнетизм як самобутній творчий метод Павла Тичини. Прочитати напам'ять вірш (за вибором учня).
3. Людина і влада в оповіданні Юрія Мушкетика "Суд".
Білет N 11
1. Ідеал сильної, вольової, високодуховної жінки в прозі Ольги Кобилянської.
2. Художнє осмислення українського національного відродження в ранній поезії Павла Тичини. Прочитати напам'ять вірш (за вибором учня).
3. Людина, сім'я, суспільство в драматургії Олекси Коломійця (на прикладі вивчених творів).
Білет N 12
1. Психологія й мораль українського селянина в повісті Ольги Кобилянської "Земля".
2. Особливості історіософського мислення в драматургії Івана Кочерги (на прикладі вивчених творів).
3. Поетизація любовного почуття в новелі Григора Тютюнника "Три зозулі з поклоном ".
Білет N 13
1. Експресія вираження патріотичних почуттів у ліриці Олександра Олеся. Прочитати напам'ять вірш (за вибором учня).
2. "Патетична соната" Миколи Куліша: жанр, оригінальність композиції, своєрідність конфлікту, риси поетики.
3. Морально-етичні проблеми в новелістиці Григора Тютюнника.
Білет N 14
1. Широчінь тематичного спектру та висока культура віршування в ліриці Михайла Старицького.
2. Шляхи самоствердження особистості в романі Валер'яна Підмогильного "Місто".
3. Сучасна українська література: ідейно-естетичні принципи, головні лінії розвитку, чільні представники.
Білет N 15
1. Сутність конфлікту вільної душею жінки та принизливих суспільних умов у драматичній поемі Лесі Українки "Бояриня".
2. Тематика й риси індивідуального стилю прози Миколи Хвильового (на прикладі вивчених творів).
3. Українська література другої половини XIX-XX ст. у контексті світового літературного процесу.
Білет N 16
1. Емоційна палітра та інтелектуальність лірики Лесі Українки. Прочитати напам'ять вірні (за вибором учня).
2. Зображення життя народу крізь призму долі та душі людини в новелістиці Григорія Косинки.
3. Особливості індивідуального стилю Валерія Шевчука.
Білет N 17
1. Утвердження духовної сутності людини в драмі-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня". Прочитати напам'ять уривок із твору (за вибором учня).
2. Проблематика й романтичний першоелемент роману Юрія Яновського "Вершники".
3. Художнє осмислення ролі митця і мистецтва в бутті народу в романі Ліни Костенко "Маруся Чурай".
Білет N 18
1. Ідея єдності людини і природи в драмі-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня".
2. Зображення духовних коренів мистецьки обдарованої особистості в кіноповісті Олександра Довженка "Зачарована Десна".
3. Внутрішній світ людини в романі Ліни Костенко "Маруся Чурай". Прочитати напам'ять уривок із роману (за вибором учня).
Білет N 19
1. Поетичний світ реалізму (на прикладі творчості Бориса Грінченка, Павла Грабовського й Володимира Самійленка).
2. Автобіографічність прози Івана Багряного (на прикладі вивчених творів).
3. Людина і культура в поезії Ліни Костенко. Прочитати напам'ять вірш (за вибором учня).
Білет N 20
1. Український модернізм: історія становлення й розвитку, ідейно-художні засади, напрями, представники.
2. Трагедійність і оптимістична просвітленість зображення війни в кіноповісті Олександра Довженка "Україна в огні".
3. Розкриття сутності людини і сенсу її існування в поезії Ліни Костенко. Прочитати напам'ять вірш (за вибором учня).
Білет N 21
1. Психологічна глибина зображення внутрішнього світу персонажів у малій прозі Михайла Коцюбинського.
2. Високі моральні й духовні якості української людини в романі Василя Барки "Жовтий князь".
3. Своєрідність розкриття мовної теми в поезії Дмитра Павличка. Прочитати напам'ять вірш (за вибором учня).
Білет N 22
1. "Intermezzo" Михайла Коцюбинського як зразок імпресіоністичної новели.
2. Медитативність лірики Євгена Плужника та Володимира Свідзинського.
3. Мотиви й образи громадянської лірики Василя Симоненка. Прочитати напам'ять вірш (за вибором учня).
Білет N 23
1. "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" Панаса Мирного та Івана Білика як соціально-психологічний роман.
2. Філософське осмислення минулого України в поемі Володимира Сосюри "Мазепа".
3. Своєрідність поетичного стилю ліро-епосу Івана Драча.
Білет N 24
1. Фольклорно-етнографічні елементи в повісті Михайла Коцюбинського "Тіні забутих предків".
2. Перекладацька діяльність Максима Рильського.
3. Духовна міць і душевне багатство ліричного героя поезії Василя Стуса. Прочитати напам'ять вірш (за вибором учня).
Білет N 25
1. Терентій Пузир у світовій галереї літературних скнар (за комедією Івана Карпенка-Карого "Хазяїн").
2. Повнота й інтенсивність життя одухотвореної людини в поезії Максими Рильського. Прочитати напам'ять вірш (за вибором учня).
3. Філософське осмислення основ людського існування в поезії Бориса Олійника.

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Білет N 1
1. Світоглядні та естетичні засади поетичної збірки Шарля Бодлера "Квіти зла". Прочитати напам'ять вірш поета (за вибором учня).
2. Проблематика й поетика літератури постмодернізму (на прикладі одного з прочитаних творів).
Білет N 2
1. Головні принципи символізму, проголошені Полем Верленом у "Поетичному мистецтві". Прочитати напам'ять вірш поета (за вибором учня).
2. Особливості побудови, головний конфлікт та моральна проблематика "драми-дискусії" "Пігмаліон" Бернарда Шоу.
Білет N 3
1. Розвінчання теорії "сильної особистості" в романі "Злочин і кара" Федора Достоєвського.
2. Ідея незламності людського духу в повісті-притчі "Старий і море" Е.М.Хемінгуея, особливості її втілення в сюжеті твору та образі головного героя.
Білет N 4
1. Християнська наснаженість роману "Злочин і кара" Федора Достоєвського.
2. Образи головних героїв п'єси "Пігмаліон" Бернарда Шоу. Спільне й відмінне в сюжеті драми та античному міфі про Пігмаліона й Галатею.
Білет N 5
1. Російська поезія Срібної доби: напрями, течії, постаті. Прочитати напам'ять вірш одного з поетів Срібної доби (за вибором учня).
2. Головні морально-філософські проблеми роману "Чума" Альбера Камю, їх зв'язок із екзистенціалістською філософією.
Білет N 6
1. Засадничі принципи європейської реалістичної прози другої половини XIX століття (на прикладі одного-двох прочитаних творів).
2. Сутність морального вибору борців з чумою в романі "Чума" Альбера Камю.
Білет N 7
1. Сутність конфлікту особистості з суспільством у французькій романістиці XIX ст. (на прикладі прочитаного твору).
2. Засадничі принципи "епічного театру" Бертольта Брехта (на прикладі прочитаного твору).
Білет N 8
1. Символічний зміст сюжету морської подорожі в поезії "П'яний корабель" Артюра Рембо.
2. Розкриття теми рятівної сили кохання та істинного мистецтва в романі Михайла Булгакова "Майстер і Маргарита".
Білет N 9
1. Втілення в ліриці Волта Вітмена пафосу формування молодої американської нації, ідеї рівності та єдності всіх форм життя. Прочитати напам'ять вірш поета (за вибором учня).
2. Морально-філософський зміст конфлікту Єшуа та Понтія Пілата в романі "Майстер і Маргарита" Михайла Булгакова. Спільне й відмінне в романі та євангельському сюжеті.
Білет N 10
1. Образ ліричного героя в збірці "Листя трави" Волта Вітмена. Прочитати напам'ять вірш поета (за вибором учня).
2. Ідея протистояння тоталітаризму та утвердження особистістю свого "я" в новелі Томаса Манна "Маріо і чарівник".
Білет N 11
1. Поль Верлен як представник символістського напряму в літературі.
2. Зображення радянського суспільства 30-х років у романі "Майстер і Маргарита" Михайла Булгакова.
Білет N 12
1. Особливості розробки проблеми "влади золота" в повісті Оноре де Бальзака "Гобсек".
2. Пафос самоствердження й самовиявлення ліричного героя в поезії Володимира Маяковського, елементи футуризму в ранній творчості поета. Прочитати напам'ять вірш поета (за вибором учня).
Білет N 13
1. Майстерність відтворення "діалектики душі" в романах Льва Толстого "Війна і мир" або "Анна Кареніна" (за вибором).
2. Художні засоби одухотворення світу природи в ліриці Бориса Пастернака. Прочитати напам'ять вірш поета (за вибором учня).
Білет N 14
1. Духовні пошуки головних героїв романів Льва Толстого "Анна Кареніна" або "Війна і мир" (за вибором).
2. Художня специфіка осмислення теми сталінського терору в поемі "Реквієм" Анни Ахматової.
Білет N 15
1. Проблема кохання у французькому романі XIX ст. (на прикладі "Червоного та чорного" Стендаля або "Пані Боварі" Г.Флобера).
2. Життєствердні мотиви й символістські елементи твору "Весно, весно, без меж і без краю..." Олександра Блока. Прочитати напам'ять вірш поета (за вибором учня).
Білет N 16
1. Причини духовної деградації головного героя роману Оскара Вайльда "Портрет Доріана Грея".
2. Конфлікт мрії та дійсності в поезії Олександра Блока "Незнайома". Символічне значення образу Незнайомої. Прочитати напам'ять вірш поета (за вибором учня).
Білет N 17
1. Конфлікт краси й моралі в романі Оскара Вайльда "Портрет Доріана Грея". Символіка портрета головного героя.
2. Провідні теми й художні особливості поезії Р.М.Рільке.
Білет N 18
1. Духовні пошуки особистості в європейській драмі на межі XIX-XX ст. (на прикладі однієї прочитаної драми Г.Ібсена, М.Метерлінка або А.Чехова).
2. Провідні теми, настрої й образи лірики Гійома Аполлінера (на прикладі прочитаних творів). Прочитати напам'ять вірш поета (за вибором учня).
Білет N 19
1. Художня своєрідність поезії "Голосівки" Артюра Рембо.
2. Трагізм становища Грегора Замзи в новелі "Перевтілення" Франца Кафки. Символічний зміст центральної метафори твору.
Білет N 20
1. Внесок української перекладацької школи в розвиток міжкультурних контактів нашої країни зі світом, її найвидатніші представники і здобутки.
2. Художні особливості зображення Першої світової війни в поезії Гійома Аполлінера "Зарізана голубка й водограй". Прочитати напам'ять вірш поета (за вибором учня).
Білет N 21
1. Головні художні відкриття письменників-модерністів (на прикладі творчості Дж.Джойса, М.Пруста, Ф.Кафки).
2. Антивоєнний пафос оповідання Генріха Белля "Подорожній, коли ти прийдеш у Спа..."
Білет N 22
1. Суперечності характеру головного героя повісті Оноре де Бальзака "Гобсек", реалістичні й романтичні елементи твору.
2. Морально-філософська проблематика й особливості поетики прози Габрієля Гарсіа Маркеса (на прикладі прочитаних творів).
Білет N 23
1. Історія написання та особливості побудови "Людської комедії" Оноре де Бальзака.
2. Гуманістичний пафос новели Томаса Манна "Маріо і чарівник".
Білет N 24
1. Художні особливості поетичних творів Артюра Рембо.
2. Морально-філософська проблематика повісті-притчі "Старий і море" Е.М.Хемінгуея. Символіка образів твору та особливості його жанру.
Білет N 25
1. Мотив "влади золота" й особливості його втілення в "Людській комедії" Оноре де Бальзака.
2. Складність психології та духовного світу людини в романі Федора Достоєвського "Злочин і кара".

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

(для класів філологічного профілю)
Білет N 1
1. Літературний процес другої половини XIX ст.: етапи й головні тенденції.
2. Поетичний світ Поля Верлена. Прочитати напам'ять вірш (за вибором учня).
3. Людина, природа й цивілізація в романі Кнута Гамсуна "Пан".
Білет N 2
1. Реалізм як літературно-мистецький напрям: філософсько-світоглядна основа, художньо-стильові особливості, вершинні прояви.
2. Засади символістської естетики в "Поетичному мистецтві" Поля Верлена. Прочитати напам'ять вірш поета (за вибором учня).
3. Особливості трактування теми кохання в романі Кнута Гамсуна "Пан".
Білет N 3
1. Національні та індивідуально-авторські прояви реалізму у світовій літературі другої половини XIX ст.
2. Тематика й поетична техніка Стефана Малларме.
3. Час і простір у романі Михайла Булгакова "Майстер і Маргарита".
Білет N 4
1. Елементи реалізму й романтизму в прозі Стендаля (на прикладі прочитаних творів).
2. Експериментальний характер поезії Артюра Рембо.
3. Головні мотиви й провідні символи поезії Олександра Блока. Прочитати напам'ять вірш (за вибором учня).
Білет N 5
1. Особистість і суспільство в зображенні Стендаля (на прикладі прочитаних творів).
2. Поетика і стиль роману Оскара Вайльда "Портрет Доріана Грея".
3. Жінка й любов у поезії Олександра Блока. Прочитати напам'ять вірш (за вибором учня).
Білет N 6
1. Глибина психологізму Стендаля-прозаїка (на прикладі прочитаних творів).
2. Моральні й естетичні проблеми роману Оскара Вайльда "Портрет Доріана Грея".
3. Володимир Маяковський як представник футуризму в російській літературі.
Білет N 7
1. Багатоаспектність зображення влади грошей над людиною в прозі Оноре де Бальзака (на прикладі прочитаних творів).
2. Шляхи розвитку європейської драматургії кінця XIX - початку XX ст. (на прикладі прочитаних творів)
3. Поетичний світ Анни Ахматової. Прочитати напам'ять вірш (за вибором учня).
Білет N 8
1. Персонажі Оноре де Бальзака у світовій галереї скнар (на прикладі прочитаних творів).
2. Особливості конфлікту та розвитку сценічної дії в драматургії Генріка Ібсена або Антона Чехова (на прикладі прочитаного твору).
3. Трагізм людини й народу в поемі "Реквієм" Анни Ахматової. Прочитати напам'ять вірш (за вибором учня).
Білет N 9
1. Людина і суспільство в прозі Оноре де Бальзака (на прикладі прочитаних творів).
2. Проблематика й художні особливості п'єси Бернарда Шоу "Пігмаліон".
3. "Вічні теми" в поезії Бориса Пастернака. Прочитати напам'ять вірш (за вибором учня).
Білет N 10
1. Соціально-моральна проблематика у творах Чарльза Діккенса (на прикладі прочитаних творів).
2. Модернізм як творчий метод: суспільно-історичні передумови виникнення, світоглядно-естетичні засади, основні напрями й течії.
3. Осмислення ролі культури й природи в поезії Бориса Пастернака. Прочитати напам'ять вірш (за вибором учня).
Білет N 11
1. Поліфонізм роману Федора Достоєвського "Злочин і кара".
2. Зображення людини в урбаністичному світі в поезії Гійома Аполлінера. Прочитати напам'ять вірш (за вибором учня).
3. Драматичні суперечності людського буття в повісті-притчі Ернеста Хемінгуея "Старий і море".
Білет N 12
1. Психологічність і філософічність роману Федора Достоєвського "Злочин і кара".
2. Осмислення трагедії війни в поезії Гійома Аполлінера. Прочитати напам'ять вірш (за вибором учня).
3. Морально-філософський та психологічний сенс повісті-притчі Ернеста Хемінгуея "Старий і море".
Білет N 13
1. Складність духовного світу людини в зображенні Федора Достоєвського (на прикладі роману "Злочин і кара").
2. Повнота художнього охоплення життя в поезії Вітезслава Незвала.
3. Художній світ "магічного реалізму" (на прикладі прочитаного твору Габріеля Гарсіа Маркеса).
Білет N 14
1. Утвердження християнських цінностей у романі Федора Достоєвського "Злочин і кара".
2. Відчуження людини й дегуманізація світового буття як головні теми творчості Франца Кафки.
3. Література постмодернізму: світоглядно-філософські та естетичні засади, їх вияв у художній формі (на прикладі двох-трьох прочитаних творів).
Білет N 15
1. "Діалектика душі" героїв прози Льва Толстого (на прикладі прочитаних творів). Прочитати напам'ять уривок із роману (за вибором учня).
2. Образ Грегора Замзи як "маленької людини" XX століття (за новелою "Перевтілення" Франца Кафки).
3. "Срібна доба" в російському письменстві початку XX століття.
Білет N 16
1. Пошук сенсу буття героями творів Льва Толстого (на прикладі прочитаних творів). Прочитати напам'ять уривок із роману (за вибором учня).
2. Риси поетики прозових творів Франца Кафки.
3. Трагізм війни й героїзм людини в зображенні Олександра Твардовського.
Білет N 17
1. Особливості зображення людської душі та світу природи в російській поезії другої половини XIX століття (на прикладі творів Афанасія Фета або Федора Тютчева). Прочитати напам'ять вірш (за вибором учня).
2. Провідні мотиви поетичних творів Райнера Марія Рільке.
3. Моральний вибір людини в романі Альбера Камю "Чума".
Білет N 18
1. Нові художні напрями й течії у світовому письменстві на межі XIX та XX ст.
2. Зображення сутності й покликання мистецтва в поезії Райнера Марія Рільке.
3. Відчуження людини й абсурдність буття в романі Альбера Камю "Чума".
Білет N 19
1. Символізм як творчий метод: філософсько-естетичні засади, особливості національних модифікацій, чільні представники.
2. Національний іспанський колорит у поетичних творах Федеріко Гарсіа Лорки. Прочитати напам'ять вірш (за вибором учня).
3. Гуманістичний пафос прози Генріха Белля (на прикладі прочитаних творів).
Білет N 20
1. Образ ліричного героя поезії Волта Вітмена.
2. Провідні мотиви лірики Федеріко Гарсіа Лорки. Прочитати напам'ять вірш (за вибором учня).
3. Елеен Йонеско як представник "драми абсурду" (на прикладі прочитаних творів).
Білет N 21
1. Космізм зображення природного, соціального та духовного життя в поезії Волта Вітмена.
2. Пошуки нових засобів художньої виразності в поезії Федеріко Гарсіа Лорки. Прочитати напам'ять вірш (за вибором учня).
3. Відтворення самобутності японської культури, духовності й національного характеру в романі "Тисяча журавлів" Ясунарі Кавабата.
Білет N 22
1. Сутність новаторства змісту й форми поезій Волта Вітмена.
2. Зображення психології людини й натовпу в новелі Томаса Манна "Маріо і чарівник".
3. Історія написання, джерела, особливості композиції та стилю роману Михайла Булгакова "Майстер і Маргарита".
Білет N 23
1. Внутрішній світ ліричного героя поезії Шарля Бодлера.
2. Антигуманна сутність тоталітаризму за новелою Томаса Манна "Маріо і чарівник".
3. Зарубіжні письменники другої половини XIX-XX століть на українських теренах.
Білет N 24
1. Риси символізму в поетичній збірці Шарля Бодлера "Квіти зла".
2. Філософсько-етична проблематика роману Михайла Булгакова "Майстер і Маргарита".
3. Українська тематика у творчості зарубіжних письменників другої половини XIX-XX століть.
Білет N 25
1. Протиставлення ідеалу й дійсності в поезіях збірки "Квіти зла" Шарля Бодлера.
2. Трагізм долі митця в романі Михайла Булгакова "Майстер і Маргарита".
3. Українське перекладацтво: школи, чільні постаті, вершинні здобутки.

ІНТЕГРОВАНИЙ КУРС "ЛІТЕРАТУРА"

(для закладів з навчанням російською мовою)
Билет N 1
1. Можно ли драму А.Островского "Гроза" считать трагедией и почему?
2. Раскройте роль человека, природы, общества в повести Э.М.Хемингуэя "Старик и море".
Билет N 2
1. Проанализируйте проблемы нравственности в пьесах А.Островского.
2. Что такое "эзопов" язык? (на примере изученных произведений).
Билет N 3
1. Расскажите об особенностях развития литературы XIX века. Почему ее называют классической? (на примере изученных произведений).
2. Докажите, что французский писатель Стендаль считается одним из наилучших писателей-психологов (на примере одного из изученных произведений).
Билет N 4
1. Покажите роль автора в романе И.Тургенева "Отцы и дети".
2. Каковы истоки и основные эстетические принципы символизма в западноевропейской литературе второй половины XIX века? (на примере изученных произведений П.Верлена, С.Маллерме, А.Рембо).
Билет N 5
1. Произведения И.Тургенева в твоем восприятии.
2. Расскажите о новаторских поисках западноевропейских поэтов начала XX века (на примере произведений Р.Рильке, Ф.Лорке).
Билет N 6
1. Есть ли "базаровское" начало в современном человеке? Аргументируйте свой ответ.
2. Какие приемы психологического анализа использует Г.Белль в своем произведении "Глазами клоуна"?
Билет N 7
1. Охарактеризуйте философскую лирику Ф.Тютчева.
2. В чем состоит новаторство Г.Ибсена как драматурга?
Билет N 8
1. Как развивается тема поэта и поэзии в творчестве А.Фета? (на примере изученных произведений).
2. Раскройте особенности жара научной фантастики в литературе XX века.
Билет N 9
1. Охарактеризуйте роды художественной литературы (эпос, лирика, драма) и их основные жанры (на примере изученных произведений).
2. Расскажите, в чем состоит народный характер творчества Н.Некрасова.
Билет N 10
1. Охарактеризуйте сказки М.Салтыкова-Щедрина и их значение в наши дни.
2. Стихи о природе в современной литературе.
Билет N 11
1. В чем состоит преступление и наказание Родиона Раскольникова (по роману Ф.Достоевского "Преступление и наказание")?
2. Охарактеризуйте пейзажную лирику С.Есенина.
Билет N 12
1. Проанализируйте детективные и социальные сюжеты в романе Ф.Достоевского "Преступление и наказание".
2. Расскажите об основной тематике лирики А.Фета. Прочитайте наизусть одно из произведений.
Билет N 13
1. Раскройте тему семьи и ее актуальность в наши дни в романе-эпопее Л.Толстого "Война и мир".
2. Раскройте смысл слов А.Ахматовой "Я была тогда с моим народом" (по поэме "Реквием").
Билет N 14
1. Что такое счастье в понимании Андрея Болконского и Пьера Безухова, главных героев романа-эпопеи Л.Толстого "Война и мир".
2. Расскажите о своем любимом современном поэте.
Билет N 15
1. Раскройте особенности "серебряного века" в русской поэзии начала XX века (на примере произведений одного-двух поэтов).
2. В чем своеобразие жанра романа Д.Оруэлла "1984"?
Билет N 16
1. Объясните, почему "Вишневый сад" А.Чехова - лирическая комедия.
2. Расскажите о теме любви в лирике А.Ахматовой.
Билет N 17
1. Расскажите о своеобразии драматургии А.Чехова (на примере изученных произведений).
2. Назовите особенности западного социально-психологического романа первой половины XIX века (по изученным произведениям О.Бальзака, Г.Флобера, Ч.Диккенса - на выбор).
Билет N 18
1. Расскажите о гротеске как об одном из художественных средств сатиры.
2. Охарактеризуйте основной конфликт в романе М.Булгакова "Мастер и Маргарита".
Билет N 19
1. Проанализируйте произведение одного из писателей русского зарубежья.
2. В чем состоят нравственные истоки подвига человека на войне (на примере одного-двух изученных произведений)?
Билет N 20
1. Расскажите о своеобразии рассказов А.Чехова.
2. В чем состоит идея и какими художественными средствами она воплощена в поэме А.Блока "Двенадцать"?
Билет N 21
1. Раскройте суть гуманистической направленности прозы И.Бунина.
2. Расскажите об экологической теме в современной литературе.
Билет N 22
1. В чем состоит романтическая концепция любви в прозе А.Куприна?
2. Проанализируйте, как показано тему войны и солдатского подвига в поэме А.Твардовского "Василий Теркин".
Билет N 23
1. Охарактеризуйте тематику прозы И.Бунина.
2. Раскройте особенности символизма в русской литературе (на примере изученных произведений).
Билет N 24
1. Раскройте своеобразие внутреннего мира героев прозы А.Платонова.
2. Проанализируйте проблематику лирики М.Цветаевой.
Билет N 25
1. Определите библейские мотивы в романе М.Булгакова "Мастер и Маргарита".
2. В чем состоит специфика современного зарубежного романа (на примере изученных произведений)?

ЕКОНОМІКА

Білет N 1
1. Розкажіть, що вивчає економічна наука, та покажіть її значення в житті окремої людини.
2. Покажіть, як розраховується курс акцій та охарактеризуйте чинники, від яких залежить їх ринкова ціна.
3. Задача з розділу "Міжнародна торгівля" (розділ 11).
Білет N 2
1. Назвіть риси ринкової економіки та покажіть принципи її функціонування.
2. Охарактеризуйте види податків. Назвіть податки та збори, які сплачуються у вашій місцевості.
3. Задача з розділу "Грошовий обіг та розподіл доходів" (розділ 7).
Білет N 3
1. Назвіть фактори виробництва та охарактеризуйте його основні елементи.
2. Дайте характеристику товарної біржі та угод, що на ній укладаються.
3. Задача з розділу "Державне регулювання безробіття та інфляції" (розділ 9).
Білет N 4
1. Дайте характеристику банківської системи України.
2. Охарактеризуйте роботу служби зайнятості вашого міста (району).
3. Задача з розділу "Організаційні форми бізнесу. Конкуренція." (розділ 6).
Білет N 5
1. Доведіть, що економічні ресурси є обмеженими, а потреби безмежними. Покажіть, в чому суть альтернативної вартості.
2. Розкажіть як впливає курс національної валюти на експорт продукції.
3. Задача з розділу "Взаємодія попиту і пропозиції" (розділ 5).
Білет N 6
1. Покажіть на конкретних прикладах варіанти використання виробничих ресурсів.
2. Поясніть, за яких умов збільшується чистий прибуток підприємця.
3. Задача з розділу "Показники розвитку національної економіки" (розділ 8).
Білет N 7
1. Назвіть види потреб та споживчих благ, охарактеризуйте їх види. Покажіть сутність закону зростання потреб.
2. Доведіть, що добровільний обмін корисний усім його учасникам.
3. Задача з розділу "Монетарна та фіскальна політика" (розділ 10).
Білет N 8
1. Охарактеризуйте основні функції ринку та поясніть, як ринок розв'язує основні економічні проблеми.
2. Назвіть види банківських послуг та розкажіть, якими з них можна скористатися у вашій місцевості..
3. Задача з розділу "Поведінка фірми на ринку" (розділ 4).
Білет N 9
1. Охарактеризуйте закон попиту. Побудуйте криву попиту та назвіть нецінові чинники попиту.
2. Поясніть, як розраховується прибутковий податок.
3. Задача з розділу "Проблема вибору та альтернативна вартість" (розділ 1).
Білет N 10
1. Дайте характеристику закону пропозиції. Побудуйте криву пропозиції та назвіть нецінові чинники пропозиції.
2. Покажіть позитивні і негативні сторони протекціонізму на прикладі українського виробника.
3. Задача з розділу "Дійові особи економіки та їх взаємодія" (розділ 2).
Білет N 11
1. Охарактеризуйте еластичність попиту.
2. Поясніть як формується величина заробітної плати в умовах ринку.
3. Задача з розділу "Економічна поведінка споживача" (розділ 3).
Білет N 12
1. Поясніть, як формується ціна ринкової рівноваги в умовах конкуренції.
2. Поясніть на прикладі, як би ви розрахували рівень безробіття у вашому населеному пункті.
3. Задача з розділу "Міжнародна торгівля" (розділ 11).
Білет N 13
1. Розкажіть про історію виникнення грошей, покажіть їх суть та охарактеризуйте функції.
2. Поясніть відмінності оптової і роздрібної торгівлі (з використанням конкретної ситуації).
3. Задача з розділу "Показники розвитку національної економіки" (розділ 8).
Білет N 14
1. Охарактеризуйте сукупні доходи та сукупні витрати та покажіть значення для функціонування економіки досягнення їх відповідності.
2. Визначте риси підприємця виходячи з функцій, які він виконує.
3. Задача з розділу "Державне регулювання безробіття та інфляції" (розділ 9).
Білет N 15
1. Назвіть види доходів та витрат. Охарактеризуйте суть та роль прибутку в ринковій економіці.
2. Поясніть, як розраховується валютний курс.
3. Задача з розділу "Проблема вибору та альтернативна вартість" (розділ 1).
Білет N 16
1. Охарактеризуйте суть безробіття. Назвіть причини та типи безробіття. Покажіть соціальні наслідки безробіття.
2. Поясніть, які статті видатків державного бюджету можуть безпосередньо збільшувати добробут пересічного громадянина.
3. Задача з розділу "Взаємодія попиту і пропозиції" (розділ 5).
Білет N 17
1. Розкажіть про сутність, причини та рівень інфляції. Покажіть її наслідки.
2. Поясніть на прикладах позитивні і негативні сторони існування природних монополій.
3. Задача з розділу "Економічна поведінка споживача" (розділ 3).
Білет N 18
1. Схарактеризуйте форми оплати праці та способи стимулювання підвищення ефективності праці.
2. Поясніть, який би з видів податку ви застосували для встановлення податку на спадщину.
3. Задача з розділу "Грошовий обіг та розподіл доходів" (розділ 7).
Білет N 19
1. Охарактеризуйте циклічність як форму руху економіки.
2. Поясніть на прикладі, які чинники можуть впливати на зміну величини ренти.
3. Задача з розділу "Взаємодія попиту і пропозиції" (розділ 5).
Білет N 20
1. Охарактеризуйте змішану економіку сучасних розвинутих країн.
2. Поясніть сутність поняття "бездефіцитний бюджет" (з використанням конкретної ситуації).
3. Задача з розділу "Організаційні форми бізнесу. Конкуренція" (розділ 6).
Білет N 21
1. Охарактеризуйте форми власності та організаційні типи підприємств.
2. Поясніть на прикладах, як інфляція може впливати на рівень доходів громадян.
3. Задача з розділу "Дійові особи економіки та їх взаємодія" (розділ 2).
Білет N 22
1. Охарактеризуйте фактори, що визначають позичковий процент та його норму.
2. Наведіть приклади застосування монетарної політики, які можуть впливати на рівень інфляції.
3. Задача з розділу "Поведінка фірми на ринку" (розділ 4).
Білет N 23
1. Схарактеризуйте способи розрахунку ВНП. Покажіть різницю між номінальним та реальним ВНП.
2. Поясніть причини, що зумовлюють необхідність державного регулювання ринкової економіки (з використанням конкретних ситуацій).
3. Задача з розділу "Економічна поведінка споживача" (розділ 3).
Білет N 24
1. Охарактеризуйте міжнародний поділ праці та назвіть фактори, що його визначають.
2. Назвіть основні джерела доходів і структуру витрат бюджету родини (з використанням конкретних ситуацій).
3. Задача з розділу "Монетарна та фіскальна політика" (розділ 10).

ІНОЗЕМНА МОВА

Білет N 1
1. Уявіть собі, що ви проживаєте в одній кімнаті з іноземним студентом/студенткою під час навчання на мовних курсах. Він/вона цікавиться вашими сімейними традиціями.
1) Розкажіть: про склад і вік членів своєї сім'ї, сімейні традиції;
2) поцікавтесь сімейними традиціями свого знайомого;
3) висловіть думку про те, що спільного та у чому відмінність у традиціях ваших сімей.
2. Прочитайте та перекажіть текст.
3. Уявіть собі, що ви берете участь у міжнародній учнівській конференції, де обговорюється вплив молодіжної музики на стиль життя підлітків. Напишіть короткий текст свого виступу.
Білет N 2
1. Ви щойно повернулися із першого заняття на мовних курсах у країні, мова якої вивчається. Ви розмовляєте зі своїм сусідом по кімнаті про заняття і про вчителя:
1) розкажіть, якою була тема першого заняття;
2) опишіть своє перше враження про клас та учнів;
3) опишіть свого вчителя та види діяльності на уроці.
2. Прочитайте та перекажіть текст.
3. Уявіть собі, що ви на мовних курсах у країні, мову якої вивчаєте. Напишіть коротке повідомлення про важливість вивчення іноземних мов.
Білет N 3
1. Уявіть собі, що під час вашого перебування у країні, мову якої ви вивчаєте, вам потрібно розповісти про кліматичні умови України. Розкажіть про:
1) особливості кліматичних умов України;
2) про відмінності клімату України і країни, у якій ви перебуваєте;
3) про переваги кліматичних умов обох країн.
2. Прочитайте та перекажіть текст.
3. Уявіть собі, що під час вашого перебування у країні, мову якої ви вивчаєте, вас запросили у театр. Напишіть коротенького листа своєму товаришеві про цю подію.
Білет N 4
1. Уявіть собі, що під час перебування у країні, мову якої ви вивчаєте, вам потрібно купити у книжковому магазині словник. Розкажіть своїм товаришам про те, як:
1) ви просили допомоги у пошуку секції довідникової літератури;
2) хто і як вам допоміг;
3) про специфіку продажу книжкової продукції.
2. Прочитайте та перекажіть текст.
3. Молодь до 18 років вимагає надання їй права на отримання прав водія. Напишіть, як ви до цього ставитесь.
Білет N 5
1. До вашого класу прийшов новий учень, який проживав у іншій країні. Розкажіть йому:
1) основні відомості про Україну;
2) поцікавтесь особливостями країни, з якої він прибув;
3) дайте коротку характеристику культурного життя України.
2. Прочитайте та перекажіть текст.
3. Напишіть коротке оголошення до газети про зустріч випускників школи.
Білет N 6
1. Ви відвідували цикл лекцій про здоровий спосіб життя. Ви розповідаєте своєму товаришу про це у телефонній розмові:
1) поінформуйте його, про що були лекції і хто їх проводив, коли і де вони відбувалися;
2) висловіть свою думку щодо основних моментів цих зустрічей;
3) скажіть, чи ви згодні з порадами і чи збираєтесь їх виконувати.
2. Прочитайте та перекажіть текст.
3. Напишіть поради, як краще вивчати іноземну мову.
Білет N 7
1. Уявіть собі, що ви берете участь у Міжнародній конференції з питань захисту навколишнього середовища. Поінформуйте учасників про:
1) проблеми, породжені забрудненням навколишнього середовища в Україні;
2) поцікавтесь, як з цими проблемами справляються в інших країнах;
3) вкажіть на важливість захисту навколишнього середовища.
2. Прочитайте та перекажіть текст.
3. Напишіть стислу інструкцію про правила безпечної поведінки на вулиці та у громадських місцях.
Білет N 8
1. Ваші батьки мають намір здати квартиру/дім іноземцю. Дайте йому таку інформацію:
1) в якій частині міста/села розташоване помешкання;
2) на якому поверсі знаходиться, скільки у ньому кімнат і їх умеблювання;
3) умови оплати.
2. Прочитайте та перекажіть текст.
3. Напишіть своєму однокласнику про телефонний дзвінок від вашого спільного знайомого з нагоди святкування його дня народження.
Білет N 9
1. Вас попросили підготувати реферат про відомого письменника з країни, мову якої ви вивчаєте. Розкажіть своїм товаришам про:
1) найбільш цікаві (з вашої точки зору) періоди життя цього письменника;
2) поінформуйте про місце письменника у світовій літературі;
3) коротко поінформуйте про найвідоміші твори письменника.
2. Прочитайте та перекажіть текст.
3. Напишіть рецепт улюбленої страви.
Білет N 10
1. Розкажіть приятелеві про свою нещодавню подорож до країни, мову якої ви вивчаєте:
1) як ви доїхали до місця призначення, яким транспортом користувались;
2) як довго ви там перебували та якою була мета подорожі;
3) ваші враження від подорожі.
2. Прочитайте та перекажіть текст.
3. Дайте у письмовій формі анонс улюбленої передачі.
Білет N 11
1. Ви зустріли свого сусіда, який вступив до університету:
1) розкажіть йому про плани на майбутнє;
2) розпитайте про його майбутню спеціальність;
3) обґрунтуйте прийняття свого вибору.
2. Прочитайте та перекажіть текст.
3. Напишіть вітальну листівку своєму товаришеві з приводу його дня народження.
Білет N 12
1. Уявіть собі, що вас запросили на конференцію з питань здорового способу життя. Розкажіть своїм товаришам про:
1) систему охорони здоров'я у своїй країні;
2) те, як ви розумієте поняття "здоровий спосіб життя";
3) переваги здорового способу життя.
2. Прочитайте та перекажіть текст.
3. Напишіть стислого листа про враження від прочитаної книги.
Білет N 13
1. Уявіть собі, що ви їдете на запрошення свого товариша до країни, мову якої вивчаєте. Поцікавтесь про:
1) традиції святкування у цій країні;
2) основні свята;
3) висловіть надію, що вам буде весело та цікаво.
2. Прочитайте та перекажіть текст.
3. Напишіть оголошення про засідання гуртка юних математиків. Вкажіть місце і час проведення.
Білет N 14
1. До вас приїхали друзі з іншого міста. В той самий час близький друг запрошує вас поїхати разом з ним на відпочинок на декілька днів:
1) поясніть йому ситуацію, чому не можете прийняти його запрошення;
2) запросіть його провести цей час разом з вами і вашими знайомими;
3) розкажіть йому про ті місця, які ви збираєтеся показати своїм друзям у рідному місті.
2. Прочитайте та перекажіть текст.
3. Ви зателефонували своєму товаришеві, якого не виявилося дома. Залиште йому повідомлення про те, що ви хотіли з'ясувати.
Білет N 15
1. В одному з періодичних видань країни, мова якої вивчається, ви прочитали статтю про ліквідацію зоопарків у великих містах. Ви розмовляєте зі своїми друзями:
1) розкажіть їм про прочитане, скажіть, який був заголовок статті;
2) висловіть свої думки на цю тему, вказуючи аргументи за і проти;
3) поцікавтеся думкою своїх товаришів з приводу прочитаного.
2. Прочитайте та перекажіть текст.
3. Напишіть стисле повідомлення своєму молодшому братові про те, що ви затримуєтесь, причини затримки і приблизний час, коли вас чекати дома.
Білет N 16
1. На сьогодні ви мали написати роботу, але не змогли цього зробити. Ви розмовляєте з вчителем:
1) поінформуйте про ситуацію, що склалася;
2) поясніть, чому не виконали завдання;
3) скажіть, у який термін зможете його підготувати.
2. Прочитайте та перекажіть текст.
3. У міському транспорті ви мимоволі стали свідком розмови батьків про проблеми у вихованні дітей. Запишіть думки щодо цього.
Білет N 17
1. Уявіть собі, що ви берете участь у Міжнародній конференції, присвяченій забезпеченню політичної стабільності у країнах Європи. Розкажіть:
1) про політичний устрій України;
2) відмінність політичного устрою України від країни, мову якої вивчаєте.
2. Прочитайте та перекажіть текст.
3. Уявіть собі, що ви на мовних курсах у країні, мову якої вивчаєте. Напишіть коротке повідомлення своєму товаришеві про додаткові заняття, які вам запропонував вчитель. Розкажіть про них і висловіть надію, що ви з ним там зустрінетесь.
Білет N 18
1. Уявіть собі, що ви маєте 5 годин вільного часу у чужому місті, у туристичному агентстві. Запитайте про:
1) визначні місця;
2) недороге кафе з типовим місцевим меню;
3) попросіть зробити помітки на карті.
2. Прочитайте та перекажіть текст.
3. Уявіть собі, що ви берете участь у Міжнародній конференції, де обговорюється вплив молодіжної музики на стиль життя підлітків. Напишіть стислий текст свого виступу.
Білет N 19
1. Ви хочете поїхати на навчання до іншої країни. Ви зустрічаєтесь зі своїм ровесником, який проживає там. Запитайте його про:
1) систему освіти цієї країни;
2) можливості отримання вищої освіти;
3) про умови навчання.
2. Прочитайте та перекажіть текст.
3. Уявіть собі, що ви виступаєте на конференції, присвяченій здоровому способу життя. Напишіть коротке повідомлення про роль здорової їжі або спорту.
Білет N 20
1. Ваші друзі збираються провести спортивний турнір. Обговоріть на зборах, які види спорту будуть представлені на цьому турнірі, чому ви надали перевагу саме цим а не іншим, кого ви збираєтесь запросити на турнір.
2. Прочитайте та перекажіть текст.
3. Напишіть коротке повідомлення про те, як ви проводите свій вільний час.
Білет N 21
1. Уявіть собі, що ви берете участь у роботі літнього мовного табору. Серед вас - учасники з різних країн. Розкажіть ровесникам про основні історичні пам'ятки свого міста, про місця, які варто відвідати, про найбільш цікаві, на вашу думку, історичні події, які відбувались в Україні.
2. Прочитайте та перекажіть текст.
3. Напишіть стисле повідомлення в газету про проблеми, пов'язані із забрудненням навколишнього середовища.
Білет N 22
1. Ваш товариш телефонує і запізніло вітає вас з Днем народження. У вас з цієї нагоди нещодавно була вечірка. Розкажіть йому:
1) скільки гостей прийшло, хто вони такі, де все відбувалось;
2) хто допоміг все підготувати;
3) що вам подарували.
2. Прочитайте та перекажіть текст.
3. Напишіть вітальну листівку до Різдвяних свят.

АЛГЕБРА ТА ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

Білет N 1
1. Функція y = sin x, її графік і властивості.
2. Завдання на розв'язування показникової нерівності.
3. Завдання на знаходження найбільшого та найменшого значення функції на відрізку.
Білет N 2
1. Функція y = cos x, її графік і властивості.
2. Завдання на знаходження первісної функції.
3. Завдання на розв'язування ірраціонального рівняння.
Білет N 3
1. Функція у = tg x, її графік і властивості.
2. Завдання на застосування інтегралу для обчислення площі плоскої фігури.
3. Завдання на розв'язування показникового рівняння.
Білет N 4
1. Залежність між тригонометричними функціями одного і того самого аргументу.
2. Завдання на знаходження рівняння дотичної до графіка функції.
3. Завдання на розв'язування показникової нерівності.
Білет N 5
1. Тригонометричні функції подвійного аргументу.
2. Завдання на застосування інтегралу для обчислення площі плоскої фігури.
3. Завдання на розв'язування логарифмічного рівняння.
Білет N 6
1. Формули зведення.
2. Завдання на розв'язування ірраціонального рівняння.
3. Завдання на обчислення інтегралу.
Білет N 7
1. Тригонометричні рівняння. Розв'язування рівняння sin x = a.
2. Завдання на знаходження інтервалів зростання і спадання функції.
3. Завдання на спрощення ірраціонального виразу.
Білет N 8
1. Тригонометричні рівняння. Розв'язування рівняння cos x = a.
2. Завдання на розв'язування показникової нерівності.
3. Завдання на знаходження дотичної до графіка функції.
Білет N 9
1. Тригонометричні рівняння. Розв'язування рівняння tg x = a.
2. Завдання на дослідження функції за допомогою похідної та побудову її графіка.
3. Завдання на розв'язування логарифмічної нерівності.
Білет N 10
1. Корінь n-го степеня і його властивості.
2. Завдання на знаходження похідної функції у заданій точці.
3. Завдання на розв'язування тригонометричного рівняння.
Білет N 11
1. Степенева функція з цілим показником, її графік і властивості.
2. Завдання на знаходження екстремуму функції.
3. Завдання на спрощення тригонометричного виразу.
Білет N 12
1. Показникова функція, її графік і властивості.
2. Завдання на знаходження похідної функції.
3. Завдання на доведення тригонометричної тотожності.
Білет N 13
1. Логарифм числа. Логарифм добутку.
2. Завдання на знаходження первісної.
3. Завдання на розв'язування тригонометричного рівняння.
Білет N 14
1. Логарифм числа. Логарифм частки.
2. Завдання на розв'язування показникового рівняння.
3. Завдання на застосування інтегралу для обчислення площі плоскої фігури.
Білет N 15
1. Логарифм числа. Логарифм степеня.
2. Завдання на знаходження найбільшого та найменшого значення функції на відрізку.
3. Завдання на спрощення тригонометричного виразу.
Білет N 16
1. Логарифмічна функція, її графік і властивості.
2. Завдання на обчислення інтегралу.
3. Завдання на розв'язування тригонометричного рівняння.
Білет N 17
1. Похідна функції. Похідна суми двох функцій.
2. Завдання на розв'язування логарифмічної нерівності.
3. Завдання на побудову графіка функції без застосування похідної.
Білет N 18
1. Похідна функції. Похідна добутку двох функцій.
2. Завдання на спрощення тригонометричного виразу.
3. Завдання на розв'язування показникового чи логарифмічного рівняння.
Білет N 19
1. Похідна функції. Похідна частки двох функцій.
2. Завдання на розв'язування тригонометричного рівняння.
3. Завдання на обчислення значення виразу, що містить логарифми.
Білет N 20
1. Похідна функції. Похідні показникової та логарифмічної функцій.
2. Завдання на перетворення виразу з раціональними показниками.
3. Завдання на розв'язування ірраціонального рівняння.
Білет N 21
1. Похідна функції. Похідні тригонометричних функцій.
2. Завдання на розв'язування логарифмічної нерівності.
3. Завдання на знаходження області визначення функції.
Білет N 22
1. Геометричний та механічний зміст похідної. Рівняння дотичної до графіка функції.
2. Завдання на розв'язування логарифмічного рівняння.
3. Завдання на спрощення тригонометричного виразу.
Білет N 23
1. Первісна. Основна властивість первісної.
2. Завдання на тотожні перетворення тригонометричного виразу.
3. Завдання на розв'язування показникового рівняння.
Білет N 24
1. Первісна. Правила знаходження первісних.
2. Завдання на розв'язування логарифмічного рівняння.
3. Завдання на побудову графіка функції без використання похідної.

ГЕОМЕТРІЯ

Білет N 1
1. Призма. Правильна призма. Площа бічної поверхні прямої призми.
2. Задача з стереометрії.
3. Задача з планіметрії.
Білет N 2
1. Паралелограм і його властивості. Ознаки паралелограма.
2. Задача з планіметрії.
3. Задача з стереометрії.
Білет N 3
1. Паралелепіпед. Прямокутний паралелепіпед. Центральна симетрія паралелепіпеда.
2. Задача з стереометрії.
3. Задача з планіметрії.
Білет N 4
1. Трапеція. Площа трапеції.
2. Задача з планіметрії.
3. Задача з стереометрії.
Білет N 5
1. Аксіоми стереометрії. Існування площини, що проходить через дану пряму і дану точку.
2. Задача з стереометрії.
3. Задача з планіметрії.
Білет N 6
1. Циліндр. Осьовий переріз циліндра. Формули об'єму циліндра та площі повної поверхні циліндра.
2. Задача з стереометрії.
3. Задача з планіметрії.
Білет N 7
1. Рівність відрізків, кутів, трикутників. Ознаки рівності трикутників (одну довести).
2. Задача з стереометрії.
3. Задача з планіметрії.
Білет N 8
1. Теорема Фалеса. Середня лінія трикутника, її властивості.
2. Задача з планіметрії.
3. Задача з стереометрії.
Білет N 9
1. Декартові координати у просторі. Відстань між точками у просторі.
2. Задача з стереометрії.
3. Задача з планіметрії.
Білет N 10
1. Трикутник. Площа трикутника. Формули для визначення площі трикутника.
2. Задача з планіметрії.
3. Задача з стереометрії.
Білет N 11
1. Піраміда. Правильна піраміда. Площа бічної поверхні правильної піраміди.
2. Задача з стереометрії.
3. Задача з планіметрії.
Білет N 12
1. Теорема синусів.
2. Задача з планіметрії.
3. Задача з стереометрії.
Білет N 13
1. Теорема Піфагора. Наслідки з неї.
2. Задача з планіметрії.
3. Задача з стереометрії.
Білет N 14
1. Конус. Осьовий переріз конуса. Формули об'єму конуса та площі повної поверхні конуса.
2. Задача з стереометрії.
3. Задача з планіметрії.
Білет N 15
1. Взаємне розміщення прямої і площини у просторі. Ознака паралельності прямої і площини.
2. Задача з стереометрії.
3. Задача з планіметрії.
Білет N 16
1. Подібність фігур. Ознаки подібності трикутників (одну довести).
2. Задача з планіметрії.
3. Задача з стереометрії.
Білет N 17
1. Взаємне розміщення двох площин у просторі. Ознака паралельності двох площин.
2. Задача з стереометрії.
3. Задача з планіметрії.
Білет N 18
1. Вектори у просторі. Дії над векторами.
2. Задача з стереометрії.
3. Задача з планіметрії.
Білет N 19
1. Перпендикулярність площин. Ознака перпендикулярності площин.
2. Задача з стереометрії.
3. Задача з планіметрії.
Білет N 20
1. Куля. Переріз кулі площиною. Формули об'єму кулі та площі сфери.
2. Задача з стереометрії.
3. Задача з планіметрії.
Білет N 21
1. Перпендикулярність прямої і площини. Ознака перпендикулярності прямої і площини.
2. Задача з стереометрії.
3. Задача з планіметрії.
Білет N 22
1. Кути, вписані у коло. Властивість кута, вписаного у коло.
2. Задача з планіметрії.
3. Задача з стереометрії.
Білет N 23
1. Перпендикуляр і похила до площини. Теорема про три перпендикуляри.
2. Задача з стереометрії.
3. Задача з планіметрії.
Білет N 24
1. Теорема косинусів.
2. Задача з планіметрії.
3. Задача з стереометрії.
Білет N 25
1. Паралельність прямих. Ознака паралельності прямих. Сума кутів трикутника.
2. Задача з планіметрії.
3. Задача з стереометрії.

ФІЗИКА

Білет 1
1. Тиск рідин і газів. Закон Паскаля. Атмосферний тиск.
2. Послідовне та паралельне з'єднання провідників в електричному колі.
3. Експериментальне завдання. Виготовлення нитяного маятника з певним періодом коливання та перевірка його дослідним шляхом.
Білет 2
1. Архімедова сила. Плавання тіл. Практичне застосування закону Архімеда.
2. Взаємодія струмів. Магнітне поле струму. Магнітна індукція. Сила Ампера. Сила Лоренца.
3. Задача на застосування законів і понять щодо електричного струму в різних середовищах (розділ 9).
Білет 3
1. Механічний рух. Відносність руху. Система відліку. Шлях і переміщення. Додавання швидкостей.
2. Випаровування рідин. Насичуюча і ненасичуюча пара. Тиск насичуючої пари. Вологість повітря, її вимірювання.
3. Задача на застосування законів і понять про електромагнітну індукцію (розділ 11).
Білет 4
1. Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення, швидкість і переміщення для рівноприскореного руху. Графіки залежності кінематичних величин для рівноприскореного прямолінійного руху.
2. Електромагнітні хвилі, їх випромінювання. Принципи сучасного радіозв'язку. Розвиток засобів зв'язку в Україні.
3. Експериментальне завдання. Підтвердження одного з газових законів.
Білет 5
1. Рівномірний рух по колу. Період, частота, швидкість та прискорення при рівномірному русі по колу.
2. Корпускулярно-хвильовий дуалізм. Тиск світла. Дослід Лебедєва. Хімічна дія світла.
3. Задача на застосування понять і законів термодинаміки (розділ 5).
Білет 6
1. Перший закон динаміки Ньютона. Інерціальні системи відліку. Принцип відносності у класичній механіці.
2. Закони відбивання та заломлення світла.
3. Експериментальне завдання. Визначення внутрішнього опору та ККД джерела струму.
Білет 7
1. Маса, її вимірювання. Сила. Другий закон динаміки Ньютона.
2. Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду. Альфа-, бета-, гамма- випромінювання.
3. Задача на застосування понять про електричне поле (розділ 6).
Білет 8
1. Третій закон Ньютона. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Значення робіт К.Ціолковського, Ю.Кондратюка, С.Корольова у розвитку космонавтики.
2. Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля.
3. Лабораторна робота. Визначення довжини світлової хвилі за допомогою дифракційної решітки.
Білет 9
1. Закон всесвітнього тяжіння. Рух штучних супутників Землі. Розрахунок першої космічної швидкості.
2. Неперервний та лінійчастий спектри. Спектри поглинання та випромінювання. Спектральний аналіз та його застосування.
3. Задача на використання законів постійного струму (розділ 7).
Білет 10
1. Сила тертя. Коефіцієнт тертя. Роль тертя в природі, врахування тертя в техніці.
2. Дифракція світла. Дифракційна решітка та її застосування.
3. Задача на застосування понять про електромагнітні коливання (розділ 12).
Білет 11
1. Кінетична і потенціальна енергія. Закон збереження енергії в механічних процесах.
2. Генератор змінного струму. Трансформатор. Передавання енергії на відстань. Проблеми енергозбереження в Україні.
3. Експериментальна задача. Визначення абсолютної та відносної вологості повітря в кімнаті.
Білет 12
1. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії. Пояснення агрегатних станів речовини на основі МКТ. Маса і розмір молекул. Стала Авогадро.
2. Коливальний рух. Гармонічні коливання. Зміщення, амплітуда, період, частота, фаза коливань.
3. Задача на застосування понять про магнітне поле (розділ 8).
Білет 13
1. Внутрішня енергія, способи її зміни. Кількість теплоти та робота. Перший закон термодинаміки.
2. Вільні електромагнітні коливання у контурі. Перетворення енергії в коливальному контурі. Власна частота коливань у контурі.
3. Лабораторна робота. Визначення питомого опору провідника.
Білет 14
1. Температура, її фізичний зміст. Вимірювання температури. Температурні шкали.
2. Поділ ядер урану. Ланцюгова реакція. Ядерний реактор. Термоядерні реакції.
3. Задача на застосування понять про механічні коливання і хвилі (розділ 10).
Білет 15
1. Несамостійний і самостійний розряди у газах. Плазма, її використання.
2. Дослід Резерфорда. Ядерна модель атома. Квантові постулати Бора.
3. Лабораторна робота. Визначення показника заломлення скла.
Білет 16
1. Електризація тіл. Електричний заряд, його дискретність. Закон збереження електричного заряду. Закон Кулона.
2. Звукові хвилі. Швидкість звуку. Гучність звуку та висота тону. Луна. Акустичний резонанс.
3. Задача на застосування понять кінематики (розділ 1).
Білет 17
1. Електричне поле. Напруженість електричного поля. Лінії напруженості.
2. Фотоелектричний ефект. Закони фотоефекту, їх пояснення на основі квантових уявлень. Рівняння Ейнштейна.
3. Експериментальне завдання. Дослідження умови рівноваги тіла, що має вісь обертання.
Білет 18
1. Робота при переміщенні заряджених тіл в електричному полі. Потенціал. Різниця потенціалів. Напруга.
2. Експериментальні методи реєстрації йонізуючих випромінювань. Поглинена доза випромінювання, її біологічна дія. Способи захисту від випромінювання.
3. Задача на застосування законів збереження (розділ 3).
Білет 19
1. Електроємність. Конденсатор. Енергія електричного поля конденсатора (без виведення). Застосування конденсаторів у техніці.
2. Деформації. Види деформацій. Сила пружності. Закон Гука.
3. Задача на застосування понять про електромагнітні хвилі (розділ 13).
Білет 20
1. Електричний струм. Закон Ома для ділянки кола. Опір.
2. Кристалічні та аморфні тіла. Поняття про рідкі кристали.
3. Задача на застосування понять про світлові кванти (розділ 15).
Білет 21
1. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. Робота і потужність струму.
2. Поширення коливань у пружних середовищах. Поперечні та повздовжні хвилі. Довжина хвилі. Зв'язок між довжиною хвилі, швидкістю її поширення та періодом (частотою).
3. Задача на застосування понять і законів термодинаміки (розділ 5).
Білет 22
1. Явище електромагнітної індукції. Закон електромагнітної індукції. Правило Ленца.
2. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна. Проблеми захисту навколишнього середовища від забруднення.
3. Задача на застосування законів і понять про світлові явища (розділ 14).
Білет 23
1. Електромагнітне поле, його матеріальність. Електромагнітні хвилі, їхні властивості. Радіолокація, її застосування.
2. Поверхневий натяг. Капілярні явища. Явища змочування і капілярності у природі і техніці.
3. Лабораторна робота. Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи.
Білет 24
1. Електричний струм у вакуумі. Електронна емісія. Електронно-променева трубка.
2. Ідеальний газ. Рівняння стану ідеального газу.
3. Задача на застосування знань про атом і атомне ядро (розділ 16).
Білет 25
1. Електричний струм в електролітах. Закони електролізу. Застосування електролізу.
2. Шкала електромагнітних хвиль. Застосування інфрачервоного, ультрафіолетового та рентгенівського випромінювань.
3. Задача на застосування законів і понять молекулярно-кінетичної теорії (розділ 4).
Білет 26
1. Електричний струм у напівпровідниках. Залежність опору напівпровідників від температури та освітленості. Застосування напівпровідників.
2. Когерентність. Інтерференція, її застосування в техніці. Дисперсія світла.
3. Задача на використання законів і понять з основ динаміки (розділ 2).

ГЕОГРАФІЯ

Білет N 1
1. Охарактеризуйте форму та розміри Землі. Назвіть способи її зображення.
2. Дайте характеристику геологічної будови та мінерально-сировинних ресурсів України.
3. Розкажіть про особливості територіальної та галузевої структури господарства країн Африки.
Білет N 2
1. Назвіть основні форми поверхні Землі. Розкажіть про вплив зовнішніх сил Землі на формування рельєфу.
2. Охарактеризуйте географічне положення України та дайте його господарську оцінку. Покажіть місце України на карті світу.
3. Назвіть показники, що визначають рівень економічного розвитку країн світу. Розкажіть про типологію держав за цими показниками.
Білет N 3
1. Дайте характеристику вод суходолу. Покажіть їх роль у господарстві.
2. Охарактеризуйте природу Українських Карпат та Гірського Криму.
3. Розкажіть про особливості територіальної та галузевої структури господарства країн Латинської Америки.
Білет N 4
1. Дайте характеристику Світового океану. Розкажіть про рух води в океані.
2. Охарактеризуйте природу Чорного та Азовського морів.
3. Розкажіть про особливості територіальної та галузевої структури господарства країн Південної і Південно-Східної Азії.
Білет N 5
1. Охарактеризуйте ресурси Світового океану та покажіть їх роль у житті людини.
2. Дайте характеристику природи зони мішаних лісів України.
3. Дайте характеристику господарства Індії.
Білет N 6
1. Назвіть кліматичні пояси та області Землі, поясніть закономірності їх поширення.
2. Дайте характеристику природи зони лісостепу України.
3. Дайте характеристику господарства Китаю.
Білет N 7
1. Охарактеризуйте будову біосфери, покажіть її вплив на інші оболонки Землі та взаємозв'язки з ними.
2. Дайте характеристику природи степової зони України.
3. Дайте характеристику господарства Японії.
Білет N 8
1. Назвіть природні комплекси Землі. Покажіть взаємозв'язки компонентів природи в них.
2. Охарактеризуйте особливості відтворення та розміщення населення України. Покажіть його природний та механічний рух.
3. Дайте характеристику господарства Канади.
Білет N 9
1. Охарактеризуйте будову та покажіть закономірності географічної оболонки.
2. Поясніть особливості національного складу населення України.
3. Дайте характеристику господарства США.
Білет N 10
1. Охарактеризуйте геологічну будову, корисні копалини та рельєф Африки. Покажіть взаємозв'язки між цими компонентами природи.
2. Дайте характеристику трудових ресурсів України.
3. Дайте характеристику господарства Німеччини.
Білет N 11
1. Охарактеризуйте природні зони Африки.
2. Дайте характеристику паливної промисловості України.
3. Дайте характеристику господарства Франції.
Білет N 12
1. Охарактеризуйте особливості клімату Австралії. Назвіть причини унікальності органічного світу материка.
2. Дайте характеристику енергетичної промисловості України.
3. Дайте характеристику господарства Великобританії.
Білет N 13
1. Розкажіть про історію формування поверхні Південної Америки, назвіть основні форми поверхні.
2. Дайте характеристику чорної металургії України.
3. Дайте економіко-географічну характеристику Італії.
Білет N 14
1. Розкажіть про історію відкриття Антарктиди. Охарактеризуйте її природу.
2. Дайте характеристику кольорової металургії України.
3. Дайте характеристику господарства Польщі.
Білет N 15
1. Розкажіть про історію формування поверхні Північної Америки, назвіть її основні форми.
2. Дайте характеристику машинобудування України.
3. Дайте характеристику господарства Білорусі.
Білет N 16
1. Охарактеризуйте географічне положення та особливості берегової лінії Північної Америки.
2. Дайте характеристику хімічної промисловості України.
3. Охарактеризуйте структуру світового господарства. Назвіть сучасні тенденції її розвитку.
Білет N 17
1. Охарактеризуйте внутрішні води Північної Америки. Розкажіть про їх господарське значення.
2. Дайте характеристику лісової та деревообробної промисловості України.
3. Дайте характеристику природних ресурсів та господарства Росії.
Білет N 18
1. Розкажіть про градусну сітку на глобусі й географічній карті, наведіть конкретні приклади визначення географічних координат.
2. Дайте характеристику промисловості будівельних матеріалів України.
3. Покажіть значення транспорту у світовому господарстві, назвіть його види та особливості. Покажіть вплив транспорту на навколишнє середовище.
Білет N 19
1. Розкажіть про загальну циркуляцію атмосфери Землі, дайте характеристику постійних вітрів.
2. Дайте характеристику легкої промисловості України.
3. Дайте характеристику сільського господарства світу.
Білет N 20
1. Розкажіть про умови формування та закономірності поширення ґрунтів на Землі.
2. Дайте характеристику харчової промисловості України.
3. Охарактеризуйте структуру трудових ресурсів різних країн світу та поясніть проблеми зайнятості і безробіття.
Білет N 21
1. Охарактеризуйте географічне положення Євразії.
2. Дайте характеристику сільського господарства України.
3. Охарактеризуйте міжнародний географічний поділ праці та світове господарство в сучасний період.
Білет N 22
1. Охарактеризуйте клімат Євразії.
2. Дайте характеристику соціальної сфери України.
3. Назвіть глобальні проблеми людства та дайте їх коротку характеристику.
Білет N 23
1. Покажіть на конкретних прикладах залежність клімату від географічної широти, циркуляції атмосфери та характеру підстилаючої поверхні.
2. Дайте характеристику транспорту України.
3. Охарактеризуйте природний та механічний рух населення Землі, типи його відтворення. Покажіть особливості демографічної політики різних країн.
Білет N 24
1. Охарактеризуйте найбільші екологічні проблеми світу.
2. Назвіть економічні райони України та принципи, за якими вони поділяються. Дайте коротку характеристику одного з районів.
3. Дайте характеристику господарства Туреччини.
Білет N 25
1. Розкажіть про будову літосфери, назвіть види її рухів. Покажіть вплив внутрішніх сил Землі на формування рельєфу.
2. Дайте характеристику водних ресурсів України та покажіть напрями їх раціонального використання.
3. Охарактеризуйте господарство Австралійського Союзу.

БІОЛОГІЯ

Білет N 1
1. Поясніть, яке значення знання з біології мають у вашому житті.
2. Поясніть значення модифікаційної мінливості в житті організмів.
3. Розгляньте гербарні екземпляри рослин різних видів одного роду, порівняйте їх і виявіть відмінності за морфологічним критерієм.
Білет N 2
1. Охарактеризуйте рівні організації живої матерії.
2. Проаналізуйте внесок українських учених у розвиток біології.
3. Розгляньте мешканців акваріуму і складіть ланцюг живлення. Поясніть, чому в акваріумах ланцюги живлення короткі.
Білет N 3
1. Розкрийте взаємозв'язок будови і функцій складових клітини.
2. Поясніть, що таке СНІД. У чому полягає небезпека цього захворювання.
3. Розгляньте кактус, знайдіть у його зовнішній будові риси пристосованості до життя у засушливих умовах. Поясніть виникнення цих пристосувань у процесі еволюції.
Білет N 4
1. Охарактеризуйте клітину як структурну і функціональну одиницю організмів царств живої природи.
2. Обґрунтуйте значення спадкової мінливості в еволюції органічного світу.
3. Розв'яжіть задачу на побудову і-РНК на основі відомої послідовності нуклеотидів ДНК.
Білет N 5
1. Поясніть особливості будови нуклеїнових кислот та визначте їх біологічну роль.
2. Охарактеризуйте різні погляди на походження життя на Землі.
3. За допомогою простого досліду доведіть наявність ферменту в бульбах картоплі.
Білет N 6
1. Охарактеризуйте хімічні складові клітини. Поясніть значення ліпідів та вуглеводів у її життєдіяльності.
2. Розкрийте основні положення еволюційного вчення Ч.Дарвіна.
3. Розв'яжіть задачу на моногібридне схрещування.
Білет N 7
1. Дайте порівняльну характеристику енергетичного обміну в клітинах рослин і тварин.
2. Доведіть, що популяція є елементарною одиницею еволюції.
3. Опишіть фенотип свого організму (колір очей, волосся, ріст тощо). Висловіть припущення про генотип свого організму за цими ознаками.
Білет N 8
1. Дайте порівняльну характеристику процесів мітозу та мейозу.
2. Поясніть, як запобігти ВІЛ-інфікуванню.
3. Накресліть схему кругообігу однієї з речовин у біосфері. Розкрийте роль людської діяльності в цьому питанні.
Білет N 9
1. Охарактеризуйте гени та хромосоми як матеріальні носії спадковості.
2. Розкрийте сучасні погляди на процеси еволюції.
3. Розв'яжіть задачу з молекулярної біології на подвоєння (реплікацію) молекули ДНК.
Білет N 10
1. Розкрийте роль неорганічних сполук у життєдіяльності клітин.
2. Охарактеризуйте основні періоди онтогенезу багатоклітинних організмів.
3. Розв'яжіть задачу на моногібридне схрещування.
Білет N 11
1. Дайте порівняльну характеристику форм розмноження організмів, наведіть приклади.
2. Охарактеризуйте природний добір як головну рушійну силу еволюції.
3. Розв'яжіть задачу на дигібридне схрещування.
Білет N 12
1. Розкрийте суть законів спадковості при моногібридному схрещуванні.
2. Охарактеризуйте віруси як неклітинні форми життя. Наведіть відомі вам вірусні хвороби та заходи їх профілактики.
3. Складіть схему ланцюга живлення на прикладі місцевої екосистеми.
Білет N 13
1. Дайте порівняльну характеристику поглядів на еволюцію Ж. Б.Ламарка та Ч.Дарвіна.
2. Охарактеризуйте будову прокаріотів, розкрийте їхнє значення в природі та в житті людини.
3. Розв'яжіть задачу на моногібридне схрещування.
Білет N 14
1. Порівняйте способи живлення автотрофних та гетеротрофних організмів.
2. Розкрийте сутність хромосомної теорії спадковості.
3. Розгляньте постійний мікропрепарат стебла рослини та поясніть взаємозв'язок будови та функцій клітин.
Білет N 15
1. Розкрийте суть закону спадковості, встановленого Г.Менделем (дигібридне схрещування).
2. Поясніть, як можна запобігти СНІДу.
3. Визначте амінокислотний склад молекули білка з використанням таблиці генетичного коду.
Білет N 16
1. Доведіть, що обмін речовин і енергії є основою життєдіяльності клітин.
2. Розкрийте поняття біосфери. Поясніть вплив діяльності людини на стан біосфери.
3. Розв'яжіть задачу на проміжний характер успадкування.
Білет N 17
1. Поясніть значення закону гомологічних рядів спадкової мінливості.
2. Як відбувається процес запліднення у тварин? Яке значення має штучне запліднення в сільському господарстві?
3. Порівняйте колоски двох сортів пшениці чи жита (або дві кімнатні рослини одного виду) і виявіть у них відмінності за фенотипом.
Білет N 18
1. Поясніть, як діяльність людини впливає на видову різноманітність рослин і тварин.
2. Розкрийте роль генотипу та середовища в підвищенні продуктивності сільськогосподарських рослин і тварин.
3. Знайдіть у запропонованих експонатах тварин (муляжі, опудала) або малюнках аналогічні органи.
Білет N 19
1. Розкрийте причини та поясніть негативні наслідки вживання підлітками наркотичних речовин.
2. Яку будову має АТФ та яка її роль в обміні речовин у клітині?
3. Складіть варіаційний ряд мінливості насіння квасолі або листя будь-якої рослини, побудуйте варіаційну криву та виявіть закономірності мінливості обраної ознаки.
Білет N 20
1. Охарактеризуйте методи вивчення спадковості людини. Наведіть приклади спадкових хвороб людини.
2. Дайте порівняльну характеристику аеробним та анаеробним організмам. Обгрунтуйте їх роль у природі.
3. Розв'яжіть задачу на дигібридне схрещування.
Білет N 21
1. Поясніть особливості будови білків та їх біологічне значення.
2. Розкрийте можливості сучасної біотехнології.
3. Опишіть середовище існування та риси пристосованості водних рослин до умов середовища. Поясніть, як могли виникнути ці пристосування.
Білет N 22
1. Розкрийте значення міжнародного співробітництва у справі охорони природи.
2. Охарактеризуйте процес біосинтезу білка та його біологічну роль.
3. Розв'яжіть задачу на правило екологічної піраміди.
Білет N 23
1. Розкрийте суть процесу фотосинтезу та його планетарне значення.
2. Наведіть приклади ускладнень організації у тваринному світі та поясніть їх значення.
3. Знайдіть у запропонованих експонатах тварин (муляжі, опудала) або малюнках гомологічні органи.

ХІМІЯ

Білет N 1
1. Розкрийте суть періодичного закону Д.І.Менделєєва у світлі теорії будови атома.
2. Схарактеризуйте будову молекули, властивості, застосування метану.
3. Визначте за допомогою характерних реакцій колену з двох запропонованих неорганічних речовин.
Білет N 2
1. Порівняйте хімічні властивості кислотних і основних оксидів.
2. Схарактеризуйте будову молекули, властивості, застосування фенолу.
3. Обчисліть масу вихідної речовини за відомою масою продукту реакції та його виходом.
Білет N 3
1. Поясніть хімічні властивості кислот з погляду електролітичної дисоціації.
2. Схарактеризуйте будову молекули, властивості, застосування етилену.
3. Визначте за допомогою характерних реакцій колену з двох запропонованих органічних речовин.
Білет N 4
1. Поясніть хімічні властивості основ з погляду електролітичної дисоціації.
2. Схарактеризуйте будову молекули, властивості, застосування бензену.
3. Напишіть рівняння хімічних перетворень за поданою схемою.
Білет N 5
1. Поясніть хімічні властивості середніх солей з погляду електролітичної дисоціації.
2. Схарактеризуйте склад молекули, властивості, застосування гліцерину.
3. Обчисліть масу продукту реакції, якщо відомі маси кожної з вихідних речовин і одну з них узято з надлишком.
Білет N 6
1. Поясніть, як утворюється ковалентний зв'язок та які його особливості.
2. Схарактеризуйте склад молекули, властивості, застосування целюлози.
3. Визначте молекулярну формулу газуватої органічної речовини за її відносною густиною за іншим газом і масовими частками елементів у цій речовині.
Білет N 7
1. Розкрийте суть реакції заміщення на прикладах органічних і неорганічних речовин.
2. Схарактеризуйте будову, властивості, застосування крохмалю.
3. Обчисліть масу продукту реакції за відомою масою вихідної речовини, що містить певну масову частку домішок.
Білет N 8
1. Складіть загальну характеристику металічних елементів на основі теорії будови атома та їх місця у періодичній системі хімічних елементів.
2. Схарактеризуйте будову молекули, властивості, застосування етилового спирту.
3. Добудьте і зберіть газувату речовину, доведіть на досліді її наявність.
Білет N 9
1. Поясніть, як утворюється йонний зв'язок та які його особливості.
2. Розкрийте причини багатоманітності органічних речовин, їх взаємозв'язок.
3. Обчисліть масу (об'єм) вихідної речовини за відомою масою (об'ємом) продукту реакції.
Білет N 10
1. Поясніть процес електролітичної дисоціації. Порівняйте сильні та слабкі електроліти.
2. Схарактеризуйте будову молекули, властивості, застосування оцтового альдегіду.
3. Обчисліть вихід продукту реакції, якщо відомі маса (об'єм) однієї з вихідних речовин і маса (об'єм) продукту реакції.
Білет N 11
1. Розкрийте суть реакції сполучення на прикладах органічних і неорганічних речовин.
2. Схарактеризуйте будову молекули, властивості, застосування оцтової кислоти.
3. Проробіть реакції, характерні для даної органічної речовини.
Білет N 12
1. Наведіть план загальної характеристики хімічного елемента за його місцем у періодичній системі (на конкретному прикладі).
2. Схарактеризуйте жири як естери, їхні властивості, застосування.
3. Обчисліть масу продукту реакції, якщо для його добування взято розчин з певною масовою часткою вихідної речовини.
Білет N 13
1. Розкрийте будову атомів хімічних елементів другого періоду.
2. Схарактеризуйте будову молекули, властивості, застосування глюкози.
3. Проробіть реакції, характерні для даної неорганічної речовини.
Білет N 14
1. Схарактеризуйте сульфатну кислоту, її властивості, застосування.
2. Опишіть склад і властивості нафти, розкрийте основні способи її переробки.
3. Обчисліть об'єм газу (н.у.), що виділяється в результаті реакції певної кількості речовини.
Білет N 15
1. Схарактеризуйте нітратну кислоту, її властивості, застосування.
2. Дайте визначення ізомерії, наведіть приклади структурних ізомерів різних класів органічних сполук.
3. Виготовте розчин з певною масовою часткою розчиненої речовини, зробивши для цього необхідні обчислення.
Білет N 16
1. Схарактеризуйте амоніак, його властивості, застосування.
2. Розкрийте суть теорії хімічної будови органічних сполук.
3. Напишіть рівняння хімічних перетворень за поданою схемою.
Білет N 17
1. Схарактеризуйте Оксиген як хімічний елемент, властивості, добування, застосування кисню.
2. Наведіть визначення амінокислот. Опишіть будову їх молекул, властивості, застосування.
3. Добудьте реакцією обміну задану неорганічну речовину певної маси, обчисливши необхідну масу кожної з вихідних речовин.
Білет N 18
1. Поясніть, як відбуваються реакції в розчинах електролітів. Укажіть умови їх перебігу.
2. Схарактеризуйте білки, їх склад, структуру, властивості.
3. Обчисліть кількість речовини в газуватому стані за відомим об'ємом.
Білет N 19
1. Порівняйте будову атомів Оксигену і Сульфуру, поясніть ступені окиснення, що вони виявляють.
2. Схарактеризуйте будову молекули, властивості, застосування ацетилену.
3. Проробіть хімічні реакції за поданою схемою.
Білет N 20
1. Схарактеризуйте Ферум як хімічний елемент, властивості, застосування заліза.
2. Поясніть склад, будову, властивості, застосування поліетилену.
3. Добудьте розчинну сіль двома способами.

ПРИКЛАДИ ЗАВДАНЬ ДО БІЛЕТІВ З ХІМІЇ

Білет N 1
У двох пронумерованих пробірках видано розчини натрій хлориду і натрій сульфату. Визначте за допомогою характерних реакцій, у якій пробірці міститься кожний з цих розчинів.
Білет N 2
Обчисліть масу етанолу, необхідну для добування етилового естеру оцтової кислоти масою 35,2 г, якщо вихід продукту становить 80%.
Білет N 3
У двох пронумерованих пробірках видано розчини гліцерину і глюкози. Визначте за допомогою характерних реакцій, у якій пробірці міститься кожний з цих розчинів.
Білет N 4
Напишіть рівняння реакцій за такою схемою: етанол оцтовий альдегід оцтова кислота метиловий естер оцтової кислоти.
Білет N 5
До розчину, що містить магній сульфат масою 10 г, долили розчин, що містить калій гідроксид масою 11,2 г. Обчисліть масу осаду, добутого в результаті реакції.
Білет N 6
Масова частка Карбону у вуглеводні становить 80%. Відносна густина вуглеводню за воднем становить 15. Визначте молекулярну формулу вуглеводню.
Білет N 7
Обчисліть масу погашеного вапна, яке можна добути випалюванням вапняку масою 375 кг, якщо масова частка домішок у ньому становить 20%.
Білет N 8
Добудьте і зберіть кисень, доведіть на досліді його наявність.
Білет N 9
Обчисліть об'єм азоту, необхідний для добування амоніаку об'ємом 2,5 л.
Білет N 10
У результаті каталітичної реакції з етанолу масою 92 г добули етилен об'ємом 42,56 л (н.у.). Обчисліть вихід етилену.
Білет N 11
Проробіть реакції, характерні для крохмалю. Доведіть його наявність у харчових продуктах.
Білет N 12
Обчисліть масу осаду, що утвориться в результаті взаємодії надлишку розчину натрій хлориду з розчином аргентум нітрату масою 17 г, якщо масова частка останнього становить 10%.
Білет N 13
Проробіть реакції, що характеризують властивості хлоридної кислоти.
Білет N 14
Обчисліть об'єм амоніаку (н.у.), що виділяється в результаті взаємодії амоній хлориду кількістю речовини 1 моль з надлишком кальцій гідроксиду.
Білет N 15
Зробіть необхідні обчислення і виготовте розчин масою 200 г, у якому масова частка натрій хлориду становить 0,05.
Білет N 16
Напишіть рівняння реакцій за такою схемою: натрій натрій гідроксид натрій сульфат барій сульфат.
Білет N 17
Добудьте купрум (II) гідроксид реакцією обміну. Обчисліть масу кожної з вихідних речовин, що витрачаються на добування купрум (II) гідроксиду масою 4,9 г.
Білет N 18
Обчисліть кількість речовини ацетилену, об'єм якого становить 67,2 л (н.у.).
Білет N 19
Проробіть реакції, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення: цинк цинк хлорид цинк гідроксид цинк сульфат.
Білет N 20
Добудьте магній сульфат двома способами.

ІНФОРМАТИКА

Білет N 1
1. Інформація і повідомлення. Види інформації та її властивості. Інформація та шум, їх взаємоперетворення.
2. Електронні таблиці та їх призначення. Середовище табличного процесора та основні його елементи. Подання даних в електронних таблицях. Введення тексту, чисел і формул. Приклади.
3. Практичне завдання на створення програми з використанням вказівки розгалуження.
Білет N 2
1. Поняття про сучасні засоби зберігання й опрацювання повідомлень. Носії повідомлень. Форми і способи подання повідомлень. Кодування повідомлень, за допомогою яких передається інформація.
2. Системи опрацювання графічних зображень. Створення і редагування графічних зображень за допомогою графічного редактора. Зміна параметрів графічних об'єктів у середовищі графічного редактора. Графічні формати Інтернету. Приклади.
3. Практичне завдання на створення програми опрацювання табличних величин.
Білет N 3
1. Структура інформаційної системи: апаратна та інформаційна складові, їх взаємодія.
2. Упорядкування даних в середовищі табличного процесора. Використання фільтрів. Приклади.
3. Практичне завдання на опрацювання графічних об'єктів у середовищі текстового процесора.
Білет N 4
1. Основні складові апаратної частини інформаційної системи, їх функціональне призначення.
2. Системи опрацювання текстів, їх функції. Середовище текстового процесора, його призначення та система вказівок. Відкриття та збереження документа. Введення тексту, його редагування і форматування. Перевірка правопису.
3. Практичне завдання на створення програми з підпрограмою-функцією.
Білет N 5
1. Операційна система, її функції. Інтерфейс операційної системи та правила роботи з ним. Основні об'єкти, з якими працює операційна система. Типи вікон і правила роботи з ними. Піктограми, їх призначення.
2. Робота з графічними об'єктами в середовищі текстового процесора. Вкорінення об'єктів з інших додатків. Приклади.
3. Практичне завдання на створення програми опрацювання табличних величин.
Білет N 6
1. Поняття про бази даних та їх види: фактографічні та документальні. Інформаційно-пошукові системи та системи управління базами даних (СУБД), їх призначення та функції.
2. Основні об'єкти, з якими працює операційна система, та вказівки для роботи з ними. Стандартні імена зовнішніх запам'ятовуючих пристроїв комп'ютера. Поняття файлу, його імені та розширення, каталогу (папки), шляху до файлу. Особливості виконуваних файлів. Приклади.
3. Практичне завдання на створення програми опрацювання рядкових величин.
Білет N 7
1. Основні поняття бази даних. Типи даних, що зберігаються в базі даних. Проектування бази даних і створення структури бази даних. Основні команди для роботи з таблицями.
2. Поняття про стиснення даних. Призначення та основні функції програм-архіваторів. Приклади.
3. Практичне завдання на опрацювання документа у середовищі текстового процесора.
Білет N 8
1. Структура програмної складової інформаційної системи. Системне і прикладне програмне забезпечення.
2. Опрацювання даних за допомогою табличного процесора: редагування, копіювання, форматування, переміщення, захист від змін, зв'язування. Приклади.
3. Практичне завдання на створення комп'ютерної презентації.
Білет N 9
1. Поняття про мову програмування. Класифікація мов програмування. Основні поняття мови: алфавіт, синтаксис і семантика. Основні елементи мови програмування: символи, слова, вирази і команди.
2. Об'єкти в середовищі текстового процесора (символ, абзац, документ) і правила роботи з ними. Робота з фрагментами тексту: виділення, перенесення, копіювання, форматування, пошук, заміна. Використання буфера обміну. Приклади.
3. Практичне завдання на створення програми зі зверненням до підпрограми-процедури.
Білет N 10
1. Комп'ютерні мережі. Види, основні характеристики та принципи використання комп'ютерних мереж. Сервер і робоча станція. Технологія клієнт - сервер.
2. Виконання обчислень в середовищі табличного процесора. Використання математичних функцій та операцій для опрацювання даних, поданих в електронній таблиці. Приклади.
3. Практичне завдання на побудову зображень із використанням інструментарію графічного редактора.
Білет N 11
1. Електронна пошта та принципи її функціонування. Поштові стандарти. Електронна адреса. Основні можливості використання поштових програм. Правила й етикет електронного листування.
2. Правила впорядкування та пошуку даних у базі даних. Приклади.
3. Практичне завдання на використання прикладного програмного забезпечення навчального призначення для розв'язування задач природничо-математичного напряму.
Білет N 12
1. Апаратні, програмні та інформаційні ресурси сучасних мереж. Програмне забезпечення роботи в глобальній мережі Інтернет. Основні послуги глобальної мережі Інтернет.
2. Ділова графіка. Побудова діаграм і графіків на основі табличних даних в середовищі табличного процесора. Приклади.
3. Практичне завдання на створення програми з використанням циклів.
Білет N 13
1. Інформаційний зв'язок у мережі Інтернет. Ідентифікація комп'ютерів у мережі. Адресація в мережі Інтернет. Провайдери. Способи під'єднання комп'ютерів до глобальної мережі.
2. Робота з таблицями в середовищі текстового процесора. Автоматичне форматування таблиці. Створення нового стилю таблиці. Таблиця і текст, їх взаємне перетворення. Приклади.
3. Практичне завдання на обчислення у середовищі табличного процесора.
Білет N 14
1. Поняття про комп'ютерні віруси та їх класифікація. Антивірусні програми та їх застосування. Профілактика зараження комп'ютерними вірусами.
2. Вкорінені та зв'язані об'єкти слайдів комп'ютерної презентації. Способи демонстрації слайдів. Приклади.
3. Практичне завдання на побудову діаграм в середовищі табличного процесора.
Білет N 15
1. Етапи розв'язування задачі з використанням комп'ютера. Поняття інформаційної моделі задачі.
2. Виконання обчислень у середовищі табличного процесора. Використання логічних функцій для опрацювання даних, поданих у таблиці. Приклади.
3. Практичне завдання на пошук інформації в базі даних із використанням фільтрів.
Білет N 16
1. Етапи розвитку обчислювальної техніки та галузі застосування комп'ютерів.
2. Використання різних типів об'єктів (текстових, графічних, числових, звукових, відео) для створення презентацій. Приклади.
3. Практичне завдання на використання прикладного програмного забезпечення навчального призначення для розв'язування задач філологічного та соціально-гуманітарного напряму.
Білет N 17
1. Поняття програми. Поняття про системи програмування. Поняття про інтерпретацію та компіляцію програм.
2. Створення запитів, форм і формування звітів при роботі з базами даних. Приклади.
3. Практичне завдання на реалізацію переходів між слайдами презентації за допомогою гіперпосилань і системи навігації.
Білет N 18
1. Поняття про растрову та векторну графіку. Системи опрацювання графічної інформації. Типи графічних файлів.
2. Поняття гипертексту. Засоби створення та перегляду гіпертекстових документів. Особливості мови розмітки HTML. Тегова модель. Класифікація тегів. Основні теги мови HTML для створення гіпертекстового документа. Приклади.
3. Практичне завдання на застосування вкорінених додатків у середовищі текстового процесора.
Білет N 19
1. Системи опрацьовування текстів, їх класифікація та функції. Основні формати текстових файлів і їх перетворення.
2. Організація пошуку інформації в глобальній мережі. Способи збереження веб-сторінок та їх частин. Особливості збереження зображень і звуку. Приклади.
3. Практичне завдання на проектування бази даних.
Білет N 20
1. Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів. Базові структури алгоритмів та їх основні властивості.
2. Основні команди для роботи з таблицями в реляційних базах даних: створення структури записів, заповнення даними, редагування даних. Приклади.
3. Практичне завдання на використання буфера обміну при роботі в середовищах графічного та текстового редакторів.

ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Білет N 1
1. Розкрийте основні принципи державної політики в галузі безпеки життєдіяльності.
2. Як надати першу допомогу при термічних і хімічних опіках?
Білет N 2
1. Охарактеризуйте складові здоров'я людини. Обгрунтуйте позитивний вплив здорового способу життя на самопочуття людини.
2. Як необхідно діяти під час витоку газу в приміщенні та надавати допомогу при отруєнні газом?
Білет N 3
1. Назвіть види кримінальної відповідальності за скоєння злочинів (хуліганство, крадіжка, напади, шантаж, підпал тощо).
2. Які можливі наслідки для здоров'я людини від неправильного використання хімічних препаратів у побуті?
Білет N 4
1. Назвіть причини виникнення топологічних небезпек (повені, сельові потоки, зсуви) та сформулюйте правила безпечного поводження під час їх виникнення.
2. Охарактеризуйте негативні наслідки куріння для здоров'я людини. Які способи позбавлення від нікотинової залежності?
Білет N 5
1. Назвіть причини виникнення метеорологічних небезпек (сильний вітер, буревій, смерч тощо) та сформулюйте правила безпечного поводження під час їх виникнення.
2. Дайте характеристику сучасному стану епідемії ВІЛ/СНІД в Україні. Як уникнути ВІЛ-інфікування?
Білет N 6
1. Назвіть причини виникнення тектонічних небезпек (землетрус, виверження вулкану, цунамі тощо) та сформулюйте правила безпечного поводження під час їх виникнення.
2. Як надати першу допомогу при ураженні електричним струмом?
Білет N 7
1. Назвіть основні причини захворювань, пов'язаних з недостатністю йоду в організмі. Засоби профілактики цих захворювань.
2. Охарактеризуйте види кровотеч. Яка перша допомога при кровотечах?
Білет N 8
1. Назвіть найпоширеніші інфекційні захворювання людини. Які існують заходи запобігання епідеміям?
2. Як надати першу допомогу при зупинці дихання?
Білет N 9
1. Назвіть основні правила безпечного перебування на льоду. Яка допомога при переохолодженні та обмороженні?
2. Які ознаки вивихів, переломів кінцівок? Опишіть правила допомоги при цих ушкодженнях.
Білет N 10
1. Назвіть причини виникнення пожеж. Як поводитися під час виникнення пожежі на природі (в лісі, у степу)?
2. Опишіть правила надання першої допомоги при пораненнях.
Білет N 11
1. Які правила евакуації людей під час пожежі? Як надати допомогу постраждалому на пожежі?
2. У чому полягає небезпека захворювань, що передаються статевим шляхом, і як їх уникнути?
Білет N 12
1. Розкрийте небезпечний вплив наркотичних речовин на здоров'я людини. У чому полягає соціальна небезпека наркоманії?
2. Чим небезпечні для здоров'я людини інфекційні захворювання свійських тварин?
Білет N 13
1. Назвіть основні правила переходу проїжджої частини за різних умов видимості.
2. Як уникнути отруєння ртуттю та яка перша допомога при цих отруєннях?
Білет N 14
1. Обґрунтуйте необхідність дотримання правил безпеки при пересуванні на велосипеді та мотоциклі.
2. Які основні правила безпечного купання у водоймах? Як надати допомогу потопаючому?
Білет N 15
1. Назвіть основні правила безпечного користування громадським транспортом.
2. У чому полягає шкідливий вплив алкоголю на організм людини? Яка перша допомога при алкогольному отруєнні?
Білет N 16
1. Охарактеризуйте потенційні небезпеки користування легковим автомобілем. Як їх уникнути?
2. Назвіть причини, ознаки та правила допомоги постраждалому при травмуванні хребта.
Білет N 17
1. Як правильно діяти під час дорожньо-транспортної пригоди?
2. Назвіть причини виникнення та правила першої допомоги при тепловому та сонячному ударах.
Білет N 18
1. Сформулюйте правила безпечної поведінки людей під час аварій на системах життєзабезпечення (водонапірна станція, лінія електропередач, котельня тощо).
2. У чому полягає перша допомога при харчових отруєннях?
Білет N 19
1. Розкрийте можливі наслідки техногенних аварій з викидом в атмосферу сильнодіючих хімічних речовин.
2. Як надати першу допомогу при укусах отруйних тварин, які мешкають на території України?
Білет N 20
1. Як можна зменшити наслідки радіоактивного ураження організму людини?
2. Назвіть правила запобігання крадіжці, пограбуванню, шантажу. Як правильно поводитися в разі їх виникнення?
Білет N 21
1. Які існують способи уникнення та подолання стресових ситуацій?
2. Назвіть правила проведення евакуації в загальноосвітніх навчальних закладах у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
Білет N 22
1. Розкрийте шкідливий вплив шуму на здоров'я людини.
2. Сформулюйте основні правила поведінки під час збройних нападів, терористичних актів.
Білет N 23
1. Обґрунтуйте правила поведінки при виникненні натовпу.
2. Розкрийте причини отруєнь лікарськими засобами та механізми надання допомоги при цих отруєннях.
Білет N 24
1. Охарактеризуйте безпечні дії населення під час аварії транспорту з небезпечним вантажем.
2. Які існують шляхи забезпечення інформаційної безпеки в сучасному світі?
Білет N 25
1. Доведіть необхідність захисту навколишнього середовища.
2. Назвіть основні правила безпеки на уроках та під час проведення масових заходів у загальноосвітніх навчальних закладах.