Новини Законодавства (2017-2018 р.р.)

Нацбанк постановою від 23.01.2018 р. №3 вніс зміни до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику, затвердженого постановою Правління НБУ від 30.06.2016 р. № 351 (далі – Положення № 351).

Зміни зумовлені:

  • актуалізацією параметрів логістичної моделі та діапазонів значень PD*, що застосовується банками з метою оцінки фінансового стану боржників – юридичних осіб. Актуалізація відбулася на підставі оновлених даних фінансової звітності боржників-юридичних осіб та з урахуванням поточних економічних тенденцій;
  • змінами до законодавчих та нормативно-правових актів Національного банку України, зокрема до Плану рахунків бухгалтерського обліку в зв’язку із запровадженням МСФЗ 9, електронного документообігу тощо;
  • аналізом результатів практичного застосування банками вимог Положення № 351. Змінами посилено вимоги до прийнятності застави, яка враховується під час розрахунку розміру кредитного ризику;
  • урахуванням пропозицій банківської спільноти щодо порядку застосування коефіцієнта CCF** за операціями торгового фінансування, який відповідає підходам Базельського комітету з банківського нагляду.  

Постанова набуває чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

_______________

PD* − ймовірність дефолту

ССF** − коефіцієнт кредитної конверсії