Новини Законодавства (2018 р.)

ДФС у Тернопільській області нагадує, що порядок подання податкової декларації до контролюючого органу визначено ст. 49 ПКУ.

Відповідно до п. 49.3 ПКУ податкова декларація подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено ПКУ, в один із таких способів:

 • особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
 • надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
 • засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Водночас абз. 1 п. 49.4 ПКУ встановлено, що платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, подають податкові декларації контролюючому органу в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Податкова звітність з податку на додану вартість подається в електронній формі контролюючому органу всіма платниками цього податку з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису (абз. 2 п. 49.4 ПКУ).

При припиненні договору про визнання електронних документів з підстав, визначених законом, платник податків має право до складення нового договору подавати податкову звітність у спосіб, визначений пп. «а» і «б» п. 49.3 (абз. 3  п. 49.4  ПКУ).

При визначенні обов’язку подання платниками податків податкової звітності до контролюючого органу в електронній формі застосовують критерії, визначені Законом про бухоблік.

Зокрема, великими є підприємства, які не відповідають критеріям для середніх підприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

 • балансова вартість активів – понад 20 млн євро;
 • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – понад 40 млн євро;
 • середня кількість працівників – понад 250 осіб.

Середніми є підприємства, які не відповідають критеріям для малих підприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

 • балансова вартість активів – до 20 млн євро;
 • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 40 млн євро;
 • середня кількість працівників – до 250 осіб.

Малими є підприємства, які не відповідають критеріям для мікропідприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

 • балансова вартість активів – до 4 млн євро;
 • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 8 млн євро;
 • середня кількість працівників – до 50 осіб.

Мікропідприємствами є підприємства, показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

 • балансова вартість активів – до 350 тис. євро;
 • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 700 тис. євро;
 • середня кількість працівників – до 10 осіб.

Новоутворені підприємства під час визначення відповідності критеріям застосовують показники на дату складання річної фінансової звітності.

Якщо підприємство однієї з наведених категорій за показниками річної фінансової звітності протягом двох років поспіль не відповідає наведеним критеріям, воно відноситься до відповідної категорії підприємств.

Для визначення відповідності критеріям, встановленим у євро, застосовується офіційний курс гривні щодо іноземних валют (середній за період), розрахований на підставі курсів Нацбанку, що встановлювалися для євро протягом відповідного року.

***

Читайте також: Підприємство втратило статус малого: як подавати фінзвітність?