Новини Законодавства (2019 р.)
Якщо частка будівлі (код 1271 Класифікатора) здається в оренду, то така будівля оподатковується податком на загальних підставах

За роз'ясненням з підкатегорії 106.02 «ЗІР», відповідно до пп. 266.2.1 ПКУ об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

Не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), віднесені до класу «Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства» (код 1271) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000 (далі – Класифікатор), та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку (пп. «ж» пп. 266.2.2 ПКУ).

Отже, якщо частка будівлі (споруди) сільськогосподарського товаровиробника (ЮО та ФО), віднесена до класу «Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства» код 1271) Класифікатора, здається їх власником в оренду, лізинг, позичку, то така будівля (споруда) оподатковується податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на загальних підставах.

***

Читайте також:

  • З 2019 року зміняться правила надання пільг з податку на нерухомість с/г виробникам
  • Надаєте нерухомість с/г призначення в оренду – сплачуйте податок