Новини Законодавства (2019 р.)
Податківці розглянули питання оподаткування ПДВ операції із заміни орендодавця, якщо аванс, який раніше було сплачено орендарем не повертається, а перераховується новому орендодавцю разом із переведенням зобов’язання щодо надання послуг з оренди від попереднього орендодавця

Коментар до ІПК ДФС від 19.07.2019 р. №3353/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

За загальним правилом згідно з пп. «а» і «б» п. 185.1 ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до ст. 186 ПКУ розташоване на митній території України.

Водночас відповідно до п. 192.1 ПКУ, якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми ПЗ та ПК постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі РК до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для ПН, та зареєстрованому в ЄРПН.

 

Юридичний момент

Правила заміни боржника визначено ст. 520 – 524 ЦКУ.

Боржник у зобов'язанні може бути замінений іншою особою (переведення боргу) лише за згодою кредитора, якщо інше не передбачено законом. Новий боржник у зобов'язанні має право висунути проти вимоги кредитора всі заперечення, що ґрунтуються на відносинах між кредитором і первісним боржником.

Форма правочину щодо заміни боржника у зобов'язанні визначається відповідно до положень ст. 513 ЦКУ. Так, правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому Кредиторові. Правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні, яке виникло на підставі правочину, що підлягає державній реєстрації, має бути зареєстрований в порядку, встановленому для реєстрації такого правочину, якщо інше не встановлено законом.

 

ПДВ у первинного орендодавця

У ІПК податківці роз’яснюють, що операція з переведення боргу (не передбачається постачання товарів/послуг) від первісного боржника (первинний орендодавець) до нового боржника (новий орендодавець) не є об’єктом оподаткування ПДВ, а тому за такою операцією у первісного боржника (первинний орендодавець) податкові зобов'язання з ПДВ не виникають.

При цьому, оскільки сума коштів, яка була раніше отримана первинним орендодавцем, перераховується новому орендодавцю, а не безпосередньо особі, яка сплачувала таку суму авансу, обставин, зазначених у п. 192.1 ПКУ не виникає.

А отже і підстав для складання РК і відповідного коригування (зменшення) суми ПЗ, на думку податківців, у первинного орендодавця немає. Тобто раніше нараховані ПЗ на суму отриманого авансу зменшенню не підлягають.

 

ПДВ у нового орендодавця

Як було зазначено вище, операція з переведення боргу не є об’єктом оподаткування ПДВ, тому ані переведення боргу (зобов’язання), ані перерахування авансових коштів орендаря від попереднього орендодавця не призводять до яких-небудь податкових наслідків у нового орендодавця.

Однак, коли в подальшому в рахунок такої передоплати новим орендодавцем будуть надані послуги з оренди, він буде зобов’язаний визначити ПЗ з ПДВ (а також скласти і зареєструвати ПН) за такою операцією.

 

ПДВ наслідки для орендаря

А от у випадку ПДВ-обліку у орендаря податківці чомусь забувають про перелік подій, наведених у п. 192.1 ПКУ, які призводять до коригування суми ПК і ПЗ. Вони зазначають, що оскільки при переведені зобов’язання з оренди послуги будуть отримуватись вже від нового орендодавця, то такий орендар втрачає право на раніше сформований ПК з ПДВ (тобто послуги попереднім орендодавцем, за які було перераховано аванс, постачатись не будуть).

На підставі цього податківці стверджують, що орендар в такому випадку зобов’язаний зменшити суму ПДВ, включену до складу ПК, шляхом нарахування податкових зобов’язань з ПДВ та складання і реєстрації в ЄРПН зведеної ПН за правилами, визначеними п. 198.5 ПКУ.

Однак знову податківці посилаються на п. 198.5 ПКУ, який містить чіткий перелік підстав для нарахування ПЗ з ПДВ покупцем, серед яких ситуація, що розглядається у консультаціях, не передбачена.

Відповідно постає логічне запитання: а що в такому випадку необхідно зазначати у типі причини графи «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини». Податківці як завжди це питання у своїй консультації не освітлюють. Але за Порядком №1307 серед встановлених причин підходить тільки тип причини 13. Проте радимо також отримати від ДФС індивідуальну консультацію.

 

Висновок

Проаналізувавши роз’яснення податківців, можна помітити, що у такому випадку фактично сума нарахованих ПЗ у цьому «трикутнику» задвоюється, оскільки зобов’язання нараховуються як первинним орендодавцем при отримані передоплати, так і новим при фактичному наданні послуг з оренди.

Водночас орендодавець за операцією зі сплати авансу втратить ПК (у вигляді нарахованих ПЗ) і поверне його лише, коли новим орендодавцем будуть фактично надані послуги з оренди по такій передоплаті.

Про наслідки з ПДВ у разі коли відбувається заміна орендаря ми писали тут, тут та тут.

***

Читайте також:

  • Відступлення права вимоги: бухгалтерський та податковий обліки
  • Повернення авансу покупцю третьою особою: які наслідки з ПДВ у сторін?
  • Переведення боргу: що з ПДВ та податком на прибуток?

Доступ до повного тексту матеріалу можливий лише для зареєстрованих користувачів. Якщо Ви вже зареєстровані на нашому сайті - будь ласка, авторизуйтесь.

Якщо поки що ні - зареєструйтесь прямо зараз: це просто, не вимагає Ваших персональних даних і займе не більше однієї хвилини.

Що ще дає реєстрація?