Новини Законодавства (2019 р.)
Кабмін визначив критерії оцінювання ступеня ризику від провадження діяльності з виробництва ветпрепаратів

Кабмін постановою від 23.10.2019 р. № 908 затвердив Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

До таких критеріїв належать:

 • кількість порушень вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів, які сталися з дня отримання ліцензії, але не більше ніж за два роки, що передують плановому періоду;
 • наявність системи забезпечення якості продукції, що відповідає міжнародним стандартам.
 • Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів визначено в додатку 1.

  Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено в додатку 2.

  Віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюватиметься з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, за такою шкалою:

  • від 41 до 100 балів — до високого ступеня ризику;
  • від 21 до 40 балів — до середнього ступеня ризику;
  • від 0 до 20 балів — до незначного ступеня ризику.

  Планові перевірки будуть здійснюватися з такою періодичністю:

  • з високим ступенем ризику — не частіше одного разу на два роки;
  • із середнім ступенем ризику — не частіше одного разу на три роки;
  • з незначним ступенем ризику — не частіше одного разу на п’ять років.

  Станом на 07.11.2019 р. постанова не набрала чинності.