Головна

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ (2018 р.)

291-р Про надання дозволу на концентрацію

07.06.2018

297-р Про визнання підтримки суб'єкта господарювання, зазначеної у повідомленні, такою, що не є державною допомогою відповідно до Закону

07.06.2018

292-р Про перевірку рішення адміністративної колегії Хмельницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 31.03.2017 № 20-р/к у справі № 03-06/61-16.

07.06.2018

300-р Про визнання підтримки суб'єктів господарювання, зазначеної у повідомленні, такою, що не є державною допомогою відповідно до Закону

07.06.2018

298-р Про визнання підтримки суб'єктів господарювання, зазначеної у повідомленні, такою, що не є державною допомогою відповідно до Закону

07.06.2018

296-р Про визнання підтримки суб'єкта господарювання, зазначеної у повідомленні, такою, що не є державною допомогою відповідно до Закону

07.06.2018

293-р Про визнання підтримки суб'єктів господарювання, зазначеної у повідомленні, такою, що не є державною допомогою відповідно до Закону

07.06.2018

294-р Про визнання підтримки суб'єктів господарювання, зазначеної у повідомленні, такою, що не є державною допомогою відповідно до Закону

07.06.2018

295-р Про визнання підтримки суб'єктів господарювання, зазначеної у повідомленні, такою, що не є державною допомогою відповідно до Закону

07.06.2018

299-р Про визнання підтримки суб'єктів господарювання, зазначеної у повідомленні, такою, що не є державною допомогою відповідно до Закону

07.06.2018

ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (2015-2017 р.р.)

13 Про необхідність усунення Міністерством інфраструктури України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"

20.09.2017

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (2018 р.)

1080/6/99-99-15-02-02-15/ІПК щодо врахування при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток витрат на утримання, ремонт виробничих приміщень під час їх вимушеного простою

19.03.2018

2545/6/99-99-15-03-02-15/ІПК Щодо оподаткування ПДВ і податком на прибуток підприємств операції із отримання дотацій з місцевого бюджету і порядку реєстрації особи як платника ПДВ

08.06.2018

2881/6/99-99-15-03-02-15/ІПК Щодо порядку складання розрахунків коригування

27.06.2018

2955/6/99-99-15-03-02-15/ІПК Про оподаткування ПДВ

04.07.2018

2953/6/99-99-15-02-01-15/ІПК Щодо отримання та правомірності підписання первинного документа

04.07.2018

2976/6/99-99-15-02-02-15/ІПК щодо порядку відображення в податковому та бухгалтерському обліку операцій зі зменшення обсягу нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) за рахунок емісійного доходу та їх вплив на визначення обєкту оподаткування податком на прибуток

05.07.2018

2979/6/99-99-15-03-02-15/ІПК Про податок на додану вартість

05.07.2018

2977/6/99-99-15-02-02-15/ІПК щодо оподаткування процентів за позикою

05.07.2018

2999/6/99-99-12-02-01-15/ІПК Про застосування штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію в ЄРПН податкових накладних

06.07.2018

2997/6/99-99-15-03-03-15/ІПК стосовно необхідності реєстрації Товариства платником акцизного податку при здійсненні операції з реалізації пального з використанням талонів та/або смарт-карток (паливних карток, бланків-дозволів)

06.07.2018

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ (2018 р.)

672 Про затвердження Порядку надання потенційними покупцями об’єктів великої приватизації коментарів та пропозицій до проекту договору купівлі-продажу

21.05.2018

680 Про затвердження форми плану розміщення акцій акціонерного товариства

22.05.2018

686 Про затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна

25.05.2018

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ (2018 р.)

974 Про погодження без зауважень проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції реформування інституту саморегулювання та внесення змін до пункту 57 плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності"

18.06.2018

975 Про схвалення проекту розпорядження Нацкомфінпослуг "Про внесення змін до Порядку складання звітних даних страховиків"

19.06.2018

1033 Про схвалення доопрацьованого проекту розпорядження Нацкомфінпослуг "Про затвердження Змін до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг"

21.06.2018

1026 Про схвалення проекту розпорядження Нацкомфінпослуг "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та визнання таким, що втратило чинність розпорядження Нацкомфінпослуг від 26 лютого 2013 року № 640"

21.06.2018

1031 Про схвалення проекту розпорядження Нацкомфінпослуг "Про затвердження Змін до Порядку складання та подання звітності ломбардами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг"

21.06.2018

1027 Про схвалення проекту розпорядження Нацкомфінпослуг "Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг"

21.06.2018

1030 Про схвалення проекту розпорядження Нацкомфінпослуг "'Про затвердження форми повідомлення фінансової установи, яка віднесена до підприємств, що становлять суспільний інтерес, про суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги аудиту фінансової звітності

21.06.2018

1032 Про схвалення проекту розпорядження Нацкомфінпослуг "Про внесення змін до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення"

21.06.2018

1034 Про затвердження Змін до Плану роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на 2018 рік

21.06.2018

1028 Про схвалення проекту розпорядження Нацкомфінпослуг "Про затвердження Змін до Професійних вимог керівників та головних бухгалтерів фінансових установ"

21.06.2018

1029 Про схвалення проекту розпорядження Нацкомфінпослуг "Про затвердження типового договору страхування цивільно-правової відповідальності суб'єкта аудиторської діяльності перед третіми особами"

21.06.2018

1053 Про схвалення проекту розпорядження Нацкомфінпослуг "Про затвердження Змін до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами -юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу"

26.06.2018

1055 Про погодження із зауваженнями проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів щодо розвитку відкритих даних в Україні на 2018 - 2020 роки"

26.06.2018

1056 Про затвердження Змін до Плану роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на 2018 рік

26.06.2018

1054 Про схвалення доопрацьованого проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері ринків фінансових послуг та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг"

26.06.2018

ПОСТАНОВИ ТА РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ (2018 р.)

ОКРЕМА ДУМКА судді Конституційного Суду України Сліденка І.Д. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 12 розділу I Закону України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" від 28 грудня 2014 року № 76-VIII

22.05.2018

ОКРЕМА ДУМКА судді Конституційного Суду України Мельника М.І. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (в частині скасування депутатської недоторканності) (реєстр. № 6773) вимогам статей 157 і 158 Конституції України

06.06.2018

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ (2018 р.)

196 Про затвердження плану розроблення технічних регламентів на 2018 – 2019 роки

15.02.2018

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ (2018 р.)

162 Про затвердження Методики визначення належності територій до пралісових пам'яток природи

18.05.2018

161 Про затвердження Методики визначення належності лісових територій до пралісів, квазіпралісів і природних лісів

18.05.2018

239 Про видачу ліцензії ТОВ "ПРОМПОСТАЧ-ПОЛТАВА"

02.07.2018

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ (2018 р.)

342 Про затвердження переліку тестових питань на знання спеціального законодавства

25.06.2018

344/291 Про передачу державного майна

26.06.2018

346 Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу ДВАТ "Інформаційно-обчислювальний центр"

27.06.2018

345 Про внесення змін до наказу Міненерговугілля від 06.09.2017 № 588

27.06.2018

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ (2018 р.)

457 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 26 червня 2014 року № 728

27.04.2018

469 Про внесення змін до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

04.05.2018

547 Про затвердження Змін до Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків - юридичними особами та їх відокремленими підрозділами

05.06.2018

602 Про затвердження узагальнюючих податкових консультацій з деяких питань оподаткування платою за землю

06.07.2018

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ (2018 р.)

1843/5/507 Про інформаційну взаємодію Державного реєстру актів цивільного стану громадян та Єдиного державного демографічного реєстру

14.06.2018

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 2018 р.

2696 Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства молоді та спорту України від 15.02.2018 № 710

12.06.2018

2744 Про надання фінансової підтримки громадській організації "Всеукраїнський молодіжний ініціативний центр "для реалізації проекту "Наметовий табір для дітей та молоді із числа внутрішньо переміщених осіб"

13.06.2018

2718 Про внесення зміни до переліку міжнародних спортивних федерацій, членами яких є відповідні всеукраїнські спортивні федерації

13.06.2018

2742 Про проведення Всеукраїнського вишколу, спрямованого на збільшення чисельності молоді, готової до виконання обов'язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України, "Нащадки вільних" імені князя К. І. Острозького

13.06.2018

2755 Про надання фінансової підтримки Всеукраїнській молодіжній громадській організації "Національна Організація Скаутів України для реалізації проекту "Молодіжний соціомультикультурний табір "Країна мрій"

14.06.2018

2754 Про внесення зміни у додаток до наказу Міністерства молоді та спорту України від 24.05.2018 № 2389

14.06.2018

2774 Про реалізацію проекту "Креативна молодь: практика творчого, взаємного порозуміння" громадською організацією "Молодіжна громадська організація "Студентський клуб"

15.06.2018

2791 Про проведення перевірки стану правової роботи

18.06.2018

2848 Про внесення зміни до наказу Мінмолодьспорту від 18.06.2018 № 2791

20.06.2018

2901 Про придбання спортивного обладнання, інвентарю індивідуального користування, одягу, взуття та аксесуарів спеціального призначення для забезпечення членів національних збірних команд України з видів спорту

21.06.2018

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ (2018 р.)

224 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства транспорту та зв'язку України

21.05.2018

319 Про внесення змін постійного характеру до міжобласних автобусних маршрутів загального користування

05.07.2018

НОРМАТИВНІ АКТИ ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНЮСТОМ УКРАЇНИ (2018 р.)

598 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 26 червня 2014 року № 728

16.05.2018

621 Про затвердження Положення про електронний підручник

24.05.2018

623 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу МНС України і Держкомзв’язку України від 16 серпня 2000 року № 210/119

24.05.2018

632 Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 30 вересня 2013 року № 844

29.05.2018

633 Про затвердження Положення про Всеукраїнську краєзнавчу акцію учнівської молоді "Українська революція: 100 років надії і боротьби"

29.05.2018

645 Про внесення змін до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

30.05.2018

650 Про затвердження Зразків спеціального одягу, взуття, спорядження та інших предметів речового майна військовослужбовців Державної прикордонної служби України

31.05.2018

653 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров'я України, Адміністрації Державної прикордонної служби України від 07 липня 2012 року № 604/417/793/499/518

01.06.2018

659 Про внесення змін до Календаря профілактичних щеплень в Україні

04.06.2018

662 Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

04.06.2018

670 Про затвердження Порядку відшкодування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрат на лікування у закладах охорони здоров'я на території України, придбання ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою

05.06.2018

681 Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 02.10.2017 № 808

06.06.2018

682 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства транспорту та зв'язку України

07.06.2018

688 Про затвердження Змін до Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування

07.06.2018

687 Про затвердження Порядку надання потенційними покупцями об’єктів великої приватизації коментарів та пропозицій до проекту договору купівлі-продажу

07.06.2018

683 Про затвердження Положення про речове забезпечення військовослужбовців Управління державної охорони України

07.06.2018

702 Про затвердження Положення про Національну освітню електронну платформу

11.06.2018

708 Про затвердження Методики визначення належності територій до пралісових пам'яток природи

11.06.2018

711 Про затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна

11.06.2018

703 Про затвердження форми плану розміщення акцій акціонерного товариства

11.06.2018

707 Про затвердження Методики визначення належності лісових територій до пралісів, квазіпралісів і природних лісів

11.06.2018

709 Про затвердження Змін до Порядку забезпечення коштами в іноземній валюті в системі Міністерства оборони України

11.06.2018

699 Про затвердження Змін до Правил пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України

11.06.2018

701 Про затвердження Вимог та зразків щодо проектів повторного використання для закладів охорони здоров’я у сільській місцевості

11.06.2018

718 Про інформаційну взаємодію Державного реєстру актів цивільного стану громадян та Єдиного державного демографічного реєстру

14.06.2018

740 Про внесення зміни до Положення про конкурсний відбір проектів підручників для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти

25.06.2018

747 Про затвердження Змін до Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків - юридичними особами та їх відокремленими підрозділами

26.06.2018

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ (2018 р.)

202 Про затвердження Зразків спеціального одягу, взуття, спорядження та інших предметів речового майна військовослужбовців Державної прикордонної служби України

07.05.2018

232 Про затвердження Змін до Порядку забезпечення коштами в іноземній валюті в системі Міністерства оборони України

22.05.2018

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 2018 р.

440 Про затвердження Положення про електронний підручник

02.05.2018

450 Про затвердження Положення про Всеукраїнську краєзнавчу акцію учнівської молоді "Українська революція: 100 років надії і боротьби"

03.05.2018

397/702/472/927 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров'я України, Адміністрації Державної прикордонної служби України від 07 липня 2012 року № 604/417/793/499/518

15.05.2018

523 Про затвердження Положення про Національну освітню електронну платформу

22.05.2018

660 Про внесення зміни до Положення про конкурсний відбір проектів підручників для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти

19.06.2018

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ (2018 р.)

867 Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 30 вересня 2013 року № 844

10.05.2018

947 Про внесення змін до Календаря профілактичних щеплень в Україні

18.05.2018

1263 Про внесення змін до розподілу лікарських засобів для лікування дорослих хворих на гемофілію, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2015 рік, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16 листопада 2015 року № 750

05.07.2018

1260 Про внесення змін до розподілу лікарського засобу "НОВОСЕВЕН" для лікування дорослих хворих на гемофілію, закупленого за кошти Державного бюджету України на 2016 рік, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12 липня 2017 року № 787

05.07.2018

1259 Про внесення змін до розподілу лікарських засобів для лікування дорослих хворих на гемофілію, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2016 рік, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 30 червня 2017 року № 738

05.07.2018

1258 Про Розподіл лікарських засобів для дітей, хворих на хронічний вірусний гепатит, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2017 рік

05.07.2018

1264 Про внесення змін до Розподілу лікарських засобів для лікування громадян, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2016 рік, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 вересня 2017 року № 1090

05.07.2018

1261 Про Розподіл лікарського засобу "АНАСТРОЗОЛ - ВІСТА" для лікування онкологічних хворих, закупленого за кошти Державного бюджету України на 2016 рік

05.07.2018

1262 Про внесення змін до розподілу лікарського засобу "РИТУКСИМ" для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, закупленого за кошти Державного бюджету України на 2016 рік, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16 червня 2017 року № 675

05.07.2018

1267 Про внесення змін до Переліку спеціальних закладів з надання психіатричної допомоги

05.07.2018

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ (2018 р.)

117 Про затвердження Вимог та зразків щодо проектів повторного використання для закладів охорони здоров’я у сільській місцевості

16.05.2018

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ (2018 р.)

736 Про затвердження Порядку відшкодування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрат на лікування у закладах охорони здоров'я на території України, придбання ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою

21.05.2018

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРИ МВС УКРАЇНИ

199 Про затвердження Положення про речове забезпечення військовослужбовців Управління державної охорони України

16.05.2018

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ (2017 р.)

362/286 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу МНС України і Держкомзв’язку України від 16 серпня 2000 року № 210/119

03.05.2018

437 Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 02.10.2017 № 808

23.05.2018

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ (2018 р.)

223 Про затвердження Змін до Правил пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України

22.05.2018

72/14-612/1-1809 Щодо набрання чинності міжнародним договором України

03.07.2018

72/14-612/1-1818 Щодо набрання чинності міжнародним договором України

04.07.2018

72/14-612/1-1819 Щодо набрання чинності міжнародними договорами України

04.07.2018

ЛИСТИ, ТЕЛЕГРАМИ НАЦБАНКУ УКРАЇНИ (2018 р.)

57-0009/36366 Рекомендації для зниження ризику шахрайських операцій

04.07.2018

ПОСТАНОВИ ПРАВЛІННЯ НАЦБАНКУ УКРАЇНИ (2018 р.)

75 Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України

04.07.2018

РІШЕННЯ ПРАВЛІННЯ НАЦБАНКУ УКРАЇНИ

426-рш Про внесення змін до Публічної пропозиції Національного банку України на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України

06.07.2018

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (2017 р.)

1425 Про затвердження Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2018 рік

27.12.2017

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (2018 р.)

401 Про алгоритм перерахувань коштів на червень 2018 року

14.06.2018

541 Про схвалення Інвестиційної програми КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КОМПАНІЯ "ВОДА ДОНБАСУ" на 2018 рік

21.06.2018

549 Про схвалення Інвестиційної програми АТ "Хмельницькобленерго" на 2018 рік

21.06.2018

548 Про схвалення Інвестиційної програми АК "Харківобленерго" на 2018 рік

21.06.2018

547 Про схвалення Інвестиційної програми АТ "Миколаївобленерго" на 2018 рік

21.06.2018

542 Про схвалення Інвестиційної програми ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ" на 2018 рік

21.06.2018

543 Про схвалення Інвестиційної програми КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИна 2018 рік

21.06.2018

550 Про схвалення Інвестиційної програми ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" на 2018 рік

21.06.2018

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 2018 р

188 Про затвердження Змін до Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування

03.04.2018

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (2018 р.)

278 Про затвердження переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 році за програмою "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру"

28.03.2018

513 Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству молоді та спорту на 2018 рік, та внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 199 і від 22 березня 2017 р. № 168

04.07.2018

531 Про внесення змін до пункту 16 Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах

04.07.2018

533 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

04.07.2018

530 Про внесення змін до переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 році за програмою "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру"

04.07.2018

532 Про внесення змін до Порядку ведення Реєстру морських портів України

04.07.2018

521 Про внесення змін до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи

04.07.2018

535 Про затвердження Порядку добровільного страхування відповідальності керівників та членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі

04.07.2018

536 Про затвердження Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском

04.07.2018

534 Про внесення змін до переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 році за програмою "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру"

04.07.2018

ПОСТАНОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 7 СКЛИКАННЯ (12.2012-.......)

2472 Про направлення на повторне перше читання проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функціонування фінансового сектору в Україні

21.06.2018

2486 Про направлення на повторне перше читання проекту Закону України про внесення змін до Житлового кодексу Української РСР та інших законодавчих актів України щодо забезпечення прав власників (користувачів) приміщень жилого будинку

03.07.2018

2474 Про внесення зміни до порядку денного восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання

03.07.2018

2493 Про календарний план проведення дев’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання

05.07.2018

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (2018 р.)

466 Про введення додатково посади заступника Голови Державної аудиторської служби України

20.06.2018

470 Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету

20.06.2018

2467 Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Вища освіта України") між Україною та Північною екологічною фінансовою корпорацією

20.06.2018

451 Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству енергетики та вугільної промисловості на 2018 рік

02.07.2018

469 Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації населення

04.07.2018

464 Про затвердження плану заходів з відзначення у 2018 році 100-річчя від дня народження Василя Сухомлинського

04.07.2018

465 Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Миколаївської області

04.07.2018

471 Про підготовку та проведення міжнародної конференції "Уроки гібридного десятиліття: що треба знати для руху вперед"

04.07.2018

450 Про затвердження розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/реконструкцію палаців спорту у 2018 році

04.07.2018

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

02.05.2018

Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

21.06.2018

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ (2017 р)

294 Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

08.05.2018

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ (2018 р.)

345 Про внесення змін до Положення про порядок надання службового житла й користування ним суддями, працівниками апаратів судів, працівниками Державної судової адміністрації України та територіальних управлінь Державної судової адміністрації України

06.07.2018

ДОВІДКОВІ МАТЕРІАЛИ

СВЯТА І ПАМ'ЯТНІ ДАТИ УКРАЇНІ