Головна

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (2018 р.)

66 Про затвердження Положення про Громадську раду при Державній фіскальній службі України

02.02.2018

5195/5/99-99-13-02-03-16/ІПК щодо практичного застосування норм податкового законодавства і в межах компетенції повідомляє, що відповідь надається з урахуванням уточненої інформації

12.12.2018

5245/6/99-99-15-03-02-15/ІПК щодо оподаткування ПДВ операцій з передачі та повернення майна на безоплатній основі за договором позики

14.12.2018

5255/Х/99-99-13-01-02-14/ІПК формування витрат фізичної особи - підприємця на загальній системі оподаткування

17.12.2018

5307/6/99-99-15-03-02-15/ІПК щодо порядку зазначення обов'язкових реквізитів у податковій накладній, що складається за операціями з постачання товарів/послуг в межах контракту, інформація за яким становить державну таємницю

19.12.2018

5331/6/99-99-15-02-02-15/ІПК щодо коригування фінансового результату до оподаткування при проведенні операцій з надання безповоротної фінансової допомоги

20.12.2018

5313/ІПК/26-15-13-06-09 Щодо застосування окремих норм законодавства

20.12.2018

5393/Г/99-99-13-03-01-14/ІПК щодо плати за землю з фізичних осіб

22.12.2018

5389/6/99-99-14-06-02-15/ІПК застосування валютного законодавства

22.12.2018

5400/6/99-99-15-03-02-15/ІПК щодо особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій з надання послуг нерезиденту

26.12.2018

5410/6/99-99-15-02-02-15/ІПК щодо визнання операцій контрольованими

26.12.2018

5398/6/99-99-15-02-02-15/ІПК щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суми витрат по ремонту основних засобів виробничого призначення

26.12.2018

5411/6/99-99-15-02-02-15/ІПК щодо надання документів під час проведення перевірки з питань дотримання принципу "витягнутої руки"

26.12.2018

5415/6/99-99-15-02-02-15/ІПК щодо оподаткування податком на прибуток операції з оренди земельної ділянки

27.12.2018

5416/6/99-99-15-03-02-15/ІПК щодо звільнення від оподаткування ПДВ операцій з продажу житлового будинку та земельної ділянки, на якій знаходиться об'єкт нерухомості

27.12.2018

40348/7/99-99-12-03-03-17 оподаткування бензинів авіаційних та палива для реактивних двигунів при їх ввезенні на митну територію України або реалізації виробленихв Україні

27.12.2018

40672/7/99-99-19-01-01-17 щодо справляння акцизного податку за повною ставкою у разі відчуження протягом 365 днів транспортного засобу, ввезеного за зниженими ставками акцизного податку

29.12.2018

Додатки

52-0009/68593 Про технологічний регламент роботи СЕП у період завершення звітного року

22.12.2018

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ (2018 р.)

253 Про початок виборчого процесу чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року

27.12.2018

ПОСТАНОВИ ТА РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ (2018 р.)

13-р/2018 У справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень шостого речення частини першої статті 13 Закону України "Про психіатричну допомогу"

20.12.2018

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ (2018 р.)

1820 Про затвердження Методичних рекомендацій про формування інформації щодо додержання правил і умов зберігання та застосування національного еталона, яка підтверджує стабільність метрологічних характеристик еталона протягом його функціонування

03.12.2018

1879 Про затвердження Положення щодо конкурсного відбору проектів для державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків

12.12.2018

1873 Про внесення змін до деяких положень про самостійні структурні підрозділи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

12.12.2018

1889 Про затвердження Умов конкурсного відбору проектів для державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків

14.12.2018

1888 Про затвердження Порядку наповнення та використання коштів фонду державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків

14.12.2018

Про закінчення строку застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну виробів, виготовлених з чорних металів, без електричної ізоляції (за винятком виробів з корозійностійкої (нержавіючої) сталі та виробів для цивільної авіації) походженням з Китайської Народної Республіки

20.12.2018

Про закінчення строку застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну плит деревоволокнистих походженням з Республіки Білорусь

20.12.2018

Про закінчення строку застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації

20.12.2018

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ (2018 р.)

539 Про затвердження Порядку формування прогнозного балансу електричної енергії об'єднаної енергетичної системи України на розрахунковий рік

26.10.2018

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ (2018 р.)

35220-07-10/26880 Про надання роз'яснення

17.10.2018

849/828 Про затвердження Порядку взаємодії органів Державної прикордонної служби України та Державної фіскальної служби України під час виявлення ознак порушень митних правил, а також виявлення майна, яке не має власника або власник якого невідомий

18.10.2018

866 Про затвердження Змін до Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи

01.11.2018

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ (2018 р.)

3716/5 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України від 12 квітня 2016 року № 1098/5

27.11.2018

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ (2018 р.)

576 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства інфраструктури України

30.11.2018

НОРМАТИВНІ АКТИ ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНЮСТОМ УКРАЇНИ (2018 р.)

1292 Про затвердження Об'єму надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, що повинен забезпечуватися багатопрофільними лікарнями інтенсивного лікування першого та другого рівня, та Змін до Порядку регіоналізації перинатальної допомоги

13.11.2018

1290 Про затвердження Порядку взаємодії органів Державної прикордонної служби України та Державної фіскальної служби України під час виявлення ознак порушень митних правил, а також виявлення майна, яке не має власника або власник якого невідомий

13.11.2018

1293 ЗМІНИ до Порядку регіоналізації перинатальної допомоги

13.11.2018

1308 Про затвердження Змін до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників

19.11.2018

1312 Про затвердження Порядку формування прогнозного балансу електричної енергії об'єднаної енергетичної системи України на розрахунковий рік

20.11.2018

1329 Про затвердження Змін до Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи

23.11.2018

1326 Про затвердження Змін до Інструкції про класифікацію авіаційного персоналу державної авіації України

23.11.2018

1340 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України від 12 квітня 2016 року № 1098/5

27.11.2018

1381 Про затвердження Зміни до Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства "Український державний центр радіочастот", пов'язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж

05.12.2018

1409 Про внесення змін до пункту 2 рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20 липня 2017 року № 3117 "Про пілотний проект щодо реалізації активів (майна) банків, що ліквідуються, шляхом проведення відкритих торгів (аукціонів) із використанням електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лоту, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції"

12.12.2018

1422 Про затвердження Умов конкурсного відбору проектів для державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків

17.12.2018

1420 Про затвердження Порядку наповнення та використання коштів фонду державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків

17.12.2018

1421 Про затвердження Положення щодо конкурсного відбору проектів для державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків

17.12.2018

МІЖВІДОМЧА КОМІСІЯ З МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ (2011-2017 р.р.)

Про продовження строку проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну електричних ламп розжарювання загального призначення походженням з Республіки Білорусь

20.12.2018

Про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну підшипників кочення роликових радіальних з короткими циліндричними роликами походженням з Республіки Казахстан

20.12.2018

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ (2018 р.)

550 Про затвердження Змін до Інструкції про класифікацію авіаційного персоналу державної авіації України

31.10.2018

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ (2018 р.)

338 Про декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 20 лютого 2018 року та внесення їх до реєстру та внесення змін до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби

26.02.2018

449 Про декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 27 лютого 2018 року та внесення їх до реєстру та внесення змін до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби

06.03.2018

805 Про декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 20 квітня 2018 рокута внесення їх до реєстру тавнесення змін до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби

26.04.2018

1286 Про декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 02 липня 2018 року та внесення їх до реєстру та внесення змін до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби

09.07.2018

1881 Про затвердження Об'єму надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, що повинен забезпечуватися багатопрофільними лікарнями інтенсивного лікування першого та другого рівня, та Змін до Порядку регіоналізації перинатальної допомоги

19.10.2018

1881 ЗМІНИ до Порядку регіоналізації перинатальної допомоги

19.10.2018

ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

2289 Про затвердження Змін до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників

16.08.2018

2948 Про внесення змін до пункту 2 рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20 липня 2017 року № 3117 "Про пілотний проект щодо реалізації активів (майна) банків, що ліквідуються, шляхом проведення відкритих торгів (аукціонів) із використанням електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лоту, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції"

02.11.2018

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ (2018 р.)

72/14-612/1-3508 Щодо набрання чинності міжнародним договором України

21.12.2018

ПОСТАНОВИ ПРАВЛІННЯ НАЦБАНКУ УКРАЇНИ (2018 р.)

11 Про встановлення переліку інформації, що підлягає обов’язковому опублікуванню банками України

15.02.2018

27 Про затвердження Змін до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів

26.03.2018

50 Про затвердження Положення про Кредитний реєстр Національного банку України

04.05.2018

90 Про затвердження Положення про порядок подання банком до Національного банку України аудиторського звіту за результатами щорічної перевірки фінансової звітності

02.08.2018

103 Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні

25.09.2018

143 Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

21.12.2018

145 Про затвердження Змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні

21.12.2018

144 Про внесення змін до Положення про функціонування інформаційних систем Національного банку України та банків в особливий період

21.12.2018

149 Про затвердження Положення про ліцензування банків

22.12.2018

152 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань аудиту банків

26.12.2018

154 Про окремі питання подання статистичної звітності до Національного банку України

26.12.2018

153 Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з похідними фінансовими інструментами в банках України

26.12.2018

157 Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 15 лютого 2018 року № 11

27.12.2018

155 Про внесення зміни до Положення про Кредитний реєстр Національного банку України

27.12.2018

156 Про внесення змін до Положення про порядок регулювання діяльності банківських груп

27.12.2018

161 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

28.12.2018

164 Про внесення зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

28.12.2018

163 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

28.12.2018

165 Про внесення зміни до Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах

29.12.2018

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (2017 р.)

185 Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання для потреб населення Приватному акціонерному товариству "Миколаївська теплоелектроцентраль"

15.02.2018

238 Про внесення змін до деяких постанов НКРЕКП

27.02.2018

239 Про внесення змін до деяких постанов НКРЕКП

27.02.2018

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (2018 р.)

404 Про внесення змін до деяких постанов НКРЕКП

14.06.2018

403 Про внесення змін до деяких постанов НКРЕКП

14.06.2018

877 Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів (крім населення) ОБЛАСНОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "МИКОЛАЇВОБЛТЕПЛОЕНЕРГО" та внесення змін до деяких постанов НКРЕКП

21.08.2018

875 Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб населення КОНЦЕРНУ "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"

21.08.2018

874 Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб населення ОБЛАСНОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "МИКОЛАЇВОБЛТЕПЛОЕНЕРГО"

21.08.2018

873 Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб населення КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ "БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ"

21.08.2018

1125 Про встановлення "зелених" тарифів на електричну енергію для приватних домогосподарств

28.09.2018

1837 Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПРАТ "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО"

11.12.2018

1835 Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПрАТ "Київобленерго"

11.12.2018

1849 Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ "Чернівціобленерго"

11.12.2018

1850 Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

11.12.2018

1843 Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО"

11.12.2018

1848 Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПАТ "Черкасиобленерго"

11.12.2018

1841 Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ "ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"

11.12.2018

1846 Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"

11.12.2018

1847 Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО"

11.12.2018

1839 Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ "Одесаобленерго"

11.12.2018

1842 Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПРАТ "РІВНЕОБЛЕНЕРГО"

11.12.2018

1836 Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПрАТ "Кіровоградобленерго"

11.12.2018

1851 Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ДПЕМ ПРАТ "АТОМСЕРВІС"

11.12.2018

1840 Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

11.12.2018

1838 Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ "Миколаївобленерго"

11.12.2018

1844 Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ВАТ "Тернопільобленерго"

11.12.2018

1834 Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПрАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"

11.12.2018

1963 Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії КП "МІСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ"

18.12.2018

2012 Про затвердження Порядку повернення замовнику оператором системи передачі, операторами систем розподілу коштів, залучених як плата за приєднання на створення (будівництво) електричних мереж лінійної частини приєднання (за умови включення таких активів до регуляторної бази активів)

21.12.2018

2002 Про внесення змін до деяких постанов НКРЕКП

21.12.2018

2013 Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1420

21.12.2018

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 2018 р

609 Про затвердження Зміни до Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства "Український державний центр радіочастот", пов'язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж

27.11.2018

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (2018 р.)

8 Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2018 рік

11.01.2018

94 Про участь України у Всесвітній виставці "Експо-2020"

14.02.2018

420 Про затвердження переліку послуг, що становлять загальний економічний інтерес

23.05.2018

551 Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян

11.07.2018

1128 Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2006 р. № 413

07.11.2018

1157 Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 р. № 159 і від 25 листопада 2015 р. № 1119 та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України

27.11.2018

1175 Деякі питання Міністерства у справах ветеранів

27.11.2018

1174 Питання передачі в постійне безоплатне користування Представництву Подвір’я Вселенського патріархату в Україні об’єктів нерухомого майна Андріївської церкви Національного заповідника "Софія Київська"

28.11.2018

1121 Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту

18.12.2018

1131 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

18.12.2018

1140 Про внесення змін до Порядку використання коштів резервного фонду бюджету

18.12.2018

1163 Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з медичної практики і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством охорони здоров’я

18.12.2018

1129 Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 23 квітня 2014 р. № 117

27.12.2018

1123 Про внесення змін до складу Акредитаційної комісії

27.12.2018

1130 Про внесення змін до Статуту Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

27.12.2018

1125 Про внесення змін до бюджету Пенсійного фонду України на 2018 рік

27.12.2018

1122 Про внесення зміни до пункту 1 Порядку нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб

27.12.2018

1127 Про умови оплати праці працівників науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. № 314

27.12.2018

1126 Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1993 р. № 301

27.12.2018

1124 Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85

27.12.2018

1135 Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 601

27.12.2018

1173 Про внесення зміни до пункту 5 Порядку покриття тимчасових касових розривів Пенсійного фонду України, пов’язаних з виплатою пенсій

27.12.2018

1144 Про внесення змін до Стратегії удосконалення механізму управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними

27.12.2018

1162 Про затвердження переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право працівнику на отримання відпустки без збереження заробітної плати на дитину, якій не встановлено інвалідність

27.12.2018

1153 Про внесення змін до Порядку виплати щомісячної надбавки за вислугу років прокурорам та іншим працівникам органів прокуратури

27.12.2018

1145 Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг

27.12.2018

1143 Про внесення змін до Порядку зупинення операцій з бюджетними коштами

27.12.2018

1136 Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2019 рік

27.12.2018

1141 Про внесення зміни до переліку послуг, що становлять загальний економічний інтерес

27.12.2018

1139 Про внесення змін до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Кабінеті Міністрів України

27.12.2018

1142 Про внесення змін до пункту 1 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 675

27.12.2018

1147 Про затвердження Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування

27.12.2018

1137 Про затвердження зразка та технічного опису бланка службового посвідчення з безконтактним електронним носієм

27.12.2018

1154 Про внесення змін до переліку товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації

27.12.2018

1161 Про затвердження переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність

27.12.2018

1149 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333

27.12.2018

1146 Про внесення змін до Положення про Національну поліцію

27.12.2018

1138 Про внесення змін до Положення про Державну службу статистики України

27.12.2018

1150 Про норми харчування осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби, місцях тимчасового тримання Державної прикордонної служби, ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках для дітей та інших місцях тримання Національної поліції та спеціально відведених місцях для тимчасового тримання (ізоляторах тимчасового тримання) Служби безпеки

27.12.2018

1172 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 551

27.12.2018

1155 Про внесення змін у додатки 1 і 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 158

27.12.2018

1152 Про внесення зміни до пункту 5 переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях

27.12.2018

1151 Про внесення зміни в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 937

27.12.2018

1176 Деякі питання надання житлових субсидій населенню у грошовій формі

27.12.2018

1156 Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 1999 р. № 1228

27.12.2018

1165 Про внесення змін до пункту 12 Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій

27.12.2018

1159 Про внесення змін до Порядку підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями

27.12.2018

1158 Про внесення змін до Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту

27.12.2018

1160 Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. № 1081 і від 26 червня 2013 р. № 450

27.12.2018

1177 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 р. № 15

27.12.2018

ПОСТАНОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 7 СКЛИКАННЯ (12.2012-.......)

2654 Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2019 році

18.12.2018

2659 Про внесення змін до порядку денного дев’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання

20.12.2018

2664 Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення закупівлі продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом

20.12.2018

2663 Про направлення на повторне друге читання проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об’єктів у комплексі з земельними ділянками

20.12.2018

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (2018 р.)

2444 Про забезпечення охорони та захисту прав інтелектуальної властноті УЄФА під час проведення в Україні фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018

22.05.2018

1044 Про делегацію Уряду України для участі у П’ятому засіданні Ради асоціації між Україною та ЄС

12.12.2018

1047 Про погодження припинення права користування земельними ділянками державного підприємства "Монастириське"

18.12.2018

1046 Про внесення змін до плану заходів щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону в межах Чернігівської, Сумської, Харківської та Луганської областей, українсько-молдовського державного кордону, територій, прилеглих до адміністративної межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим

18.12.2018

1005 Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству аграрної політики та продовольства на 2018 рік

18.12.2018

1060 Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам закладів вищої освіти

27.12.2018

1045 Про призначення стипендії Кабінету Міністрів України видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту

27.12.2018

1058 Про погодження передачі нерухомого майна у м. Житомирі в державну власність з віднесенням його до сфери управління Національної поліції

27.12.2018

1061 Про передачу окремого індивідуально визначеного майна у власність територіальної громади м. Києва

27.12.2018

1056 Деякі питання передачі нерухомого майна у м. Івано-Франківську, що закріплене на праві господарського відання за Національним банком

27.12.2018

1059 Про затвердження складу госпітального округу Харківської області

27.12.2018

1057 Про погодження передачі будівлі у м. Вінниці у державну власність з віднесенням її до сфери управління Державної судової адміністрації

27.12.2018

1055 Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади заступника Голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру

27.12.2018

1076 Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2019 рік

27.12.2018

1066 Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р. № 94

27.12.2018

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ДІЮЧОГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

439 Про призначення державних стипендій видатним діячам інформаційної сфери

27.12.2018

ЗАКОНИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 8 СКЛИКАННЯ (12.2014-..........)

2645 Про ратифікацію Угоди між Урядом Литовської Республіки, Урядом Республіки Польща та Кабінетом Міністрів України про внесення змін до Угоди між Урядом Литовської Республіки, Урядом Республіки Польща та Кабінетом Міністрів України стосовно створення спільної військової частини

06.12.2018

2641 Про прилеглу зону України

06.12.2018

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ (2018 р.)

285 Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-субсидії (місячна) "Звіт про надання населенню субсидій"

26.12.2018

ДОВІДКОВІ МАТЕРІАЛИ

СВЯТА І ПАМ'ЯТНІ ДАТИ УКРАЇНІ