БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
               Угода
        між Україною та Королівством Іспанія
    про співробітництво у галузі боротьби зі злочинністю

        ( Угоду затверджено Постановою КМ
         N 43 ( 43-2003-п ) від 16.01.2003 )


   
   Уряди України та Королівства Іспанія, далі - "Сторони":
   визначаючи важливість поглиблення та розвитку співробітництва
в галузі боротьби із злочинністю в її різноманітних проявах;
   бажаючи на основі Договору про дружбу і співробітництво між
Україною  та Королівством  Іспанія  від 8 жовтня 1996 року
( 724_004 ) сприяти розвитку двосторонніх відносин;
   керуючись принципами   рівноправності,   взаємності   і
взаємодопомоги;
   домовилися про таке:

               Стаття 1

   1. Згідно із законодавством обох держав та цією Угодою
Сторони  співпрацюватимуть  у сфері боротьби із злочинністю,
особливо в її організованих формах.
   2. Сторони співпрацюватимуть у боротьбі зі злочинами, зокрема
у таких галузях, як:
   a) тероризм;
   b) злочини проти життя та здоров'я людини;
   c) незаконні  обіг, виробництво та торгівля наркотичними
засобами та психотропними речовинами, а також сировиною для їх
виробництва та прекурсорами;
   d) нелегальна імміграція і торгівля людьми;
   e) нелегальне утримання і викрадення людей;
   f) фальсифікація  (виготовлення,  підробка)  і  незаконне
використання особистих документів (паспорти, візи і документи на
транспортні засоби);
   g) контрабанда;
   h) відмивання грошей, отриманих від злочинної діяльності;
   i) фальсифікація  (виготовлення,  підробка)  і  незаконне
розповсюдження грошей, засобів платежу, чеків і цінних паперів;
   j) крадіжка транспортних засобів, їх нелегальний перепродаж
та інша злочинна діяльність, пов'язана з цим;
   k) нелегальна  торгівля зброєю, боєприпасами, вибухівкою,
стратегічною сировиною (ядерними, радіоактивними, хімічними та
біологічними  матеріалами),  а  також  іншими предметами, що
становлять загальну небезпеку, товарами і технологіями подвійного
використання;
   l) незаконне переміщення культурних цінностей, предметів, що
становлять історичну цінність, та творів мистецтва;
   m) економічні злочини, включаючи податкові злочини;
   n) організовані форми злочинності проти сексуальної свободи,
особливо  стосовно  неповнолітніх,  а  також  виготовлення,
розповсюдження  продукції  порнографічного  змісту  за участю
неповнолітніх та сприяння цьому;
   o) злочини, вчинені із задіянням інформаційних технологій;
   p) злочини проти природних ресурсів і довкілля.
   3. Сторони співпрацюватимуть також у боротьбі проти будь-яких
інших злочинів, попередження, виявлення і розслідування яких
вимагатимуть взаємодії компетентних органів обох держав.

               Стаття 2

   1. Співробітництво між Сторонами включатиме в рамках боротьби
зі злочинністю, як зазначено в Статті 1, обмін інформацією та
надання  допомоги  в оперативному супроводженні розслідування
злочинів щодо:
   a) ідентифікації та розшуку осіб, що зникли.
   Ідентифікації та розшуку осіб, які вчинили або підозрюються у
вчиненні  злочинів  на  території  будь-якої  із  Сторін, у
розслідуванні яких вони є компетентними, а також їх співучасників.
   Ідентифікації трупів та осіб, які становлять інтерес для
правоохоронних органів;
   b) пошуку на території однієї з Сторін, на прохання іншої
Сторони, об'єктів, майна та предметів, які отримані в результаті
вчинення злочину або використовувалися під час його вчинення;
   c) фінансування злочинної діяльності.
   2. Сторони також співпрацюватимуть в галузі:
   a) обміну інформацією та надання допомоги для забезпечення
супроводження  засуджених  згідно  з Конвенцією про передачу
засуджених  осіб,  укладеної у Страсбурзі 21 березня 1983 року
( 994_025 );
   b) обміну інформацією та надання допомоги при транспортуванні
радіоактивних, вибухових та токсичних речовин і зброї;
   c) обміну інформацією та взаємної допомоги для забезпечення
здійснення контрольованих поставок  наркотичних і психотропних
речовин;
   d) обміну інформацією та надання допомоги для  транзиту
депортованих та репатрійованих осіб.

               Стаття 3

   Для досягнення мети співробітництва Сторони:
   a) інформуватимуть  одна  одну  стосовно  різних  форм
організованої  злочинності, включаючи: тероризм, його зв'язки,
структуру, функціонування та методи;
   b) здійснюватимуть  скоординовані  заходи  і надаватимуть
взаємну допомогу  відповідно до додаткових угод,  підписаних
компетентними органами;
   c) здійснюватимуть обмін інформацією щодо методів та нових
форм прояву міжнародної злочинності;
   d) здійснюватимуть   обмін   результатами   проведених
криміналістичних та кримінологічних досліджень, а також взаємний
обмін інформацією щодо методів дослідження та засобів боротьби зі
злочинністю;
   e) у разі необхідності будуть проводити робочі зустрічі для
підготовки та взаємної допомоги при проведенні узгоджених заходів.

               Стаття 4

   Сторони співпрацюватимуть у сферах, які є предметом цієї
Угоди, шляхом:
   a) обміну інформацією щодо загальної ситуації та тенденцій
злочинності у відповідних державах;
   b) обміну  досвідом  при  використанні  криміналістичних
технологій, а також щодо методів та  засобів  розслідування
кримінальних справ, обміну брошурами, публікаціями та результатами
наукових досліджень у галузях, що є предметом цієї Угоди;
   c) обміну інформацією з питань, які належать до компетенції
правоохоронних органів та інших органів, які відповідають за
захист національної безпеки, громадського порядку та боротьбу зі
злочинністю;
   d) надання технічної та наукової допомоги, експертних оцінок
та спеціалізованого технічного обладнання;
   e) обміну досвідом, візитами експертів та проведення взаємних
консультацій;
   f) співробітництва в галузі професіональної освіти.

               Стаття 5

   Ця Угода не зачіпає питань, пов'язаних з наданням правової
допомоги в кримінальних справах та екстрадицією.

               Стаття 6

   Компетентними органами, відповідальними за виконання положень
Угоди, є:
   з боку України: Міністерство внутрішніх справ України, Служба
безпеки України, Державна митна служба України, Державний комітет
у справах охорони державного кордону України, Державна податкова
адміністрація України;
   з боку Королівства Іспанія: Міністерство внутрішніх справ
Іспанії, Державний секретаріат у справах безпеки Іспанії, Головне
управління поліції Іспанії та Головне управління цивільної гвардії
Іспанії.

               Стаття 7

   1. Обмін інформацією та запити щодо проведення заходів,
передбачених  цією  Угодою,  будуть  здійснюватися  шляхом
безпосередніх письмових звернень до компетентних органів або через
уповноважених чи офіцерів зв'язку.  З  цією  метою  Сторони
повідомляють одна одну про призначення останніх.
   На виконання положень цієї Угоди у термінових  випадках
компетентні органи зможуть попередньо передавати в усній формі
інформацію, яка негайно має бути підтверджена після цього у
письмовій формі.
   2. Запити щодо обміну інформацією або проведення заходів,
передбачених  цією Угодою, будуть здійснюватися компетентними
органами у якомога коротший термін.
   3. Витрати, пов'язані з виконанням запиту або проведенням
заходу, братиме на себе запитуюча Сторона.

               Стаття 8

   1. Кожна із Сторін зможе відмовитися, повністю або частково,
або встановити свої умови для виконання прохання про надання
допомоги або інформації, якщо вважає, що виконання прохання
становить загрозу її суверенітету або її безпеці або суперечить
основним принципам її правопорядку або іншим суттєвим інтересам її
держави.
   2. Запитуюча Сторона має бути поінформована про причину
відмови.


               Стаття 9

   1. Обмін інформацією між компетентними органами Сторін згідно
з цією Угодою буде здійснюватися за таких умов:
   a) компетентні   органи  запитуючої  Сторони  зможуть
використовувати дані виключно з метою та за умов, обумовлених
компетентними органами запитуваної Сторони, з урахуванням терміну,
після закінчення якого вони мають бути знищені відповідно до її
національного законодавства;
   b) на прохання компетентних органів запитуваної  Сторони
компетентні органи запитуючої Сторони надаватимуть інформацію щодо
використання наданих даних та досягнутих результатів;
   c) якщо з'ясується, що надані дані є неповними або неточними,
компетентні органи запитуваної Сторони мають негайно повідомити
компетентні органи запитуючої Сторони;
   d) кожен з компетентних органів Сторін буде вести облік
інформації щодо наданих даних та її знищення.
   2. a) Сторони повинні забезпечити згідно зі своїм чинним
законодавством захист наданих даних від несанкціонованого доступу,
змін, публікації або іншого розповсюдження;
   b) також Сторони зобов'язуються не передавати персональні
дані, які згадуються в цій Статті, третьому органу, іншому ніж
запитуючий орган запитуючої Сторони, або у випадках, якщо ці дані
запитуються останньою Стороною, вони можуть бути передані лише
будь-якому з органів, передбачених у Статті 6 та за попередньою
згодою запитуваного органу;
   c) запитувана Сторона може відмовитися частково або повністю
надавати  інформацію,  якщо  остання   суперечить  чинному
законодавству цієї Сторони у частині особистих прав людини.

              Стаття 10

   1. Сторони  створюють  Спільну  комісію для розвитку та
оцінювання стану співробітництва, що здійснюється в рамках цієї
Угоди. Компетентні органи письмово повідомлять один одного про
представників, яких призначено членами Спільної комісії.
   2. Засідання Спільної комісії будуть проходити один раз на
два роки, на прохання однієї із Сторін, при цьому дата, місце та
порядок денний визначаються дипломатичними каналами.
   3. Засідання Спільної комісії будуть здійснюватися в Україні
та Королівстві Іспанія почергово, за винятком випадків, коли
Сторонами досягнуто іншої домовленості.

              Стаття 11

   Розбіжності щодо тлумачення та застосування положень цієї
Угоди будуть вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами.

              Стаття 12

   Положення цієї Угоди не впливатимуть на виконання положень
інших двосторонніх чи багатосторонніх міжнародних  угод  або
домовленостей, укладених Україною та Королівством Іспанія.

              Стаття 13

   Угода набирає чинності з дня отримання останнього письмового
повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур,
які необхідні для укладення Договорів.

              Стаття 14

   Угода укладається на невизначений термін та залишатиметься
чинною, доки одна із Сторін не повідомить дипломатичними каналами
про її денонсацію. У цьому випадку Угода втрачає чинність через
шість місяців з дати отримання будь-якої із Сторін письмового
повідомлення про денонсацію.

   Вчинено в м. Київ 7 листопада 2001 року у двох примірниках,
кожний українською та іспанською мовами, при цьому обидва тексти є
автентичними.

 За Уряд України            За Уряд Королівства Іспанія

 Анатолій Зленко            Юзеп Піке і Кампс
 Міністр закордонних справ       Міністр закордонних справ