БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ВІСНИК ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ — ONLINE.


• Прострочена кредиторська заборгованість


Який порядок обкладання ПДВ безнадійної кредиторської заборгованості за товари, отримані у 2000 р.?

 

Під безповоротною фінансовою допомогою слід розуміти, зокрема, суму заборгованості платника податку перед іншою юридичною особою, що залишилася нестягнутою після закінчення строку позовної давності (пп. 1.22.1 п. 1.22 ст. 1 Закону № 334/94-ВР).
До складу валового доходу платника податку включаються дохід такого платника від усіх видів діяльності, а також доходи з інших джерел, у тому числі, але не виключно, у вигляді сум безповоротної фінансової допомоги.
Таким чином, кредиторська заборгованість платника після закінчення строку позовної давності набула статусу безповоротної фінансової допомоги, яка повинна включатися до складу валового доходу (пп. 4.1.6 п. 4.1 ст. 4 Закону № 334/94-ВР).
Стосовно ПДВ, у тих випадках, коли платник ПДВ придбаває товари (роботи, послуги), вартість яких не відноситься до складу валових витрат виробництва (обігу) i не підлягає амортизації, податки, сплачені у зв’язку з таким придбанням, відшкодовуються за рахунок відповідних джерел i до складу податкового кредиту не включаються (пп. 7.4.4 п. 7.4 ст. 7 Закону № 168/97-ВР).
Оскільки вартість товарів (робіт, послуг), за якими виникла кредиторська заборгованість, що набула статусу безповоротної фінансової допомоги, включається до складу валового доходу, то й суми ПДВ, які попередньо були віднесені до податкового кредиту та є складовою частиною кредиторської заборгованості (ПДВ є складовою частиною вартості товарів, робіт, послуг, оскільки відповідно до пп. 6.1.1 п. 6.1 ст. 6 Закону № 168/97-ВР додається до їх ціни), також є складовою частиною валового доходу.
Якщо товари (роботи, послуги) було придбано у постачальника, не зареєстрованого платником ПДВ через різні обставини (перебуває на спрощеній системі оподаткування та сплачує єдиний податок за ставкою 10%; має спеціальний торговий патент; відсутні належні обсяги з продажу товарів (робіт, послуг), досягнення яких зобов’язує особу реєструватися платником податку; придбання товарів (робіт, послуг), які відповідно до статей 3 та 5 та з окремих операцій статей 6 i 11 Закону України «Про податок на додану вартість» визнані такими, що не є об’єктом оподаткування ПДВ, звільнені від ПДВ або встановлено нульову ставку податку), то й у складі ціни придбання відсутня сума ПДВ.
Така операція в декларації з ПДВ відображається в рядку 16 «Коригування перерахованого (–) та недорахованого (+) податкового кредиту за попередні звітні періоди». При заповненні цієї графи є обов’язковим подання додатка 2 до декларації з ПДВ.

Консультують фахівці департаменту оподаткування юридичних осіб ДПА України

 
ВІСНИК ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ № 23 червень 2003 року