БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 16 травня 2016 року N 515

Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 12 травня 2016 року

Відповідно до підпунктів 47, 48 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. N 630, Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. N 567, Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року N 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за N 1170/19908, Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року N 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за N 1169/19907, Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року N 1111, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 листопада 2012 р. за N 1850/22162, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 12 травня 2016 року наказую:

1. Утворити:

1) спеціалізовані вчені ради відповідно до переліку згідно з додатком 1;

2) спеціалізовану вчену раду Д 64.070.01 Харківської державної зооветеринарної академії для проведення разового захисту дисертації Соколюка Василя Міновича на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.06 "Гігієна тварин та ветеринарна санітарія", затвердивши її у складі згідно з додатком 2.

2. Затвердити склад спеціалізованих вчених рад, утворених відповідно до підпункту 1 пункту 1 цього наказу, згідно з додатком 3.

3. Відмовити:

у зв'язку з недотриманням вимог Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року N 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за N 1170/19908, в утворенні спеціалізованих вчених рад відповідно до переліку згідно з додатком 4;

у зв'язку з недотриманням вимог Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року N 1111, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 листопада 2012 р. за N 1850/22162, у включенні друкованих періодичних видань до Переліку наукових фахових видань України відповідно до списку згідно з додатком 5.

4. Змінити профіль:

спеціалізованої вченої ради Д 64.089.02 Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, надавши раді право приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.09.07 "Світлотехніка та джерела світла" і 05.22.09 "Електротранспорт" та затвердивши її у складі згідно з додатком 6;

спеціалізованої вченої ради К 64.803.02 Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва, надавши раді право приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальностями 06.01.03 "Агрогрунтознавство і агрофізика", 06.01.09 "Рослинництво" і 06.01.11 "Фітопатологія" та затвердивши її у складі згідно з додатком 7;

спеціалізованої вченої ради К 26.452.05 Інституту педагогіки НАПН України, надавши раді право приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями 13.00.02 "Теорія та методика навчання (географія)", 13.00.02 "Теорія та методика навчання (хімія)" і 13.00.02 "Теорія та методика навчання (біологія)" та затвердивши її у складі згідно з додатком 8.

5. Внести зміни:

до складу спеціалізованих вчених рад для проведення разового захисту дисертацій згідно з додатком 9;

до складу спеціалізованих вчених рад згідно з додатком 10;

до Переліку наукових фахових видань України стосовно видань відповідно до списку згідно з додатком 11.

6. Включити друковані (електронні) періодичні видання до Переліку наукових фахових видань України відповідно до списку згідно з додатком 12.

7. Припинити повноваження спеціалізованої вченої ради К 79.051.04 Чернігівський національний технологічний університет, утвореної відповідно до пункту 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 13 липня 2015 року N 747 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 30 червня 2015 року".

8. Управлінню зв'язків з громадськістю та забезпечення діяльності Міністра (патронатній службі) (Загоруйко Ю. А.) забезпечити внесення відповідних відміток у справи архіву.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Совсун І. Р.

 

Тимчасово виконуючий
обов'язки Міністра

Р. В. Греба

 

Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки України
16.05.2016 N 515

Перелік
спеціалізованих вчених рад

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

У ДВНЗ "Запорізький національний університет" спеціалізована вчена рада К 17.051.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальностями 01.02.04 "Механіка деформівного твердого тіла" та 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи" строком на два роки.

У Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара спеціалізована вчена рада Д 08.051.09 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями 01.05.01 "Теоретичні основи інформатики та кібернетики" та 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи" строком на два роки.

В Інституті магнетизму НАН України та МОН України спеціалізована вчена рада Д 26.248.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями 01.04.02 "Теоретична фізика" та 01.04.11 "Магнетизм" строком на два роки.

В Інституті радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України спеціалізована вчена рада Д 64.157.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями 01.04.03 "Радіофізика", 01.04.04 "Фізична електроніка" та 04.00.22 "Геофізика" строком на два роки.

В Інституті фізики конденсованих систем НАН України спеціалізована вчена рада Д 35.156.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями 01.04.02 "Теоретична фізика", 01.04.07 "Фізика твердого тіла" та 01.04.24 "Фізика колоїдних систем" строком на два роки.

В Інституті фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України спеціалізована вчена рада Д 26.199.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" строком на два роки.

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована вчена рада Д 26.001.37 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями 01.01.02 "Диференціальні рівняння" та 01.01.05 "Теорія ймовірностей і математична статистика" строком на два роки.

У ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут" спеціалізована вчена рада Д 64.845.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних та технічних наук за спеціальностями 01.04.07 "Фізика твердого тіла", 01.04.20 "Фізика пучків заряджених частинок" (фізико-математичні та технічні) та 01.04.21 "Радіаційна фізика та ядерна безпека" строком на два роки.

У Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна спеціалізована вчена рада Д 64.051.12 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями 01.04.08 "Фізика плазми" та 01.04.16 "Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій" строком на два роки.

ХІМІЧНІ НАУКИ

В Інституті біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України спеціалізована вчена рада Д 26.209.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) хімічних наук за спеціальністю 02.00.11 "Колоїдна хімія" строком на два роки.

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

В Інституті зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України спеціалізована вчена рада Д 26.153.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних наук за спеціальностями 03.00.08 "Зоологія", 03.00.24 "Ентомологія" та 03.00.25 "Паразитологія, гельмінтологія" строком на два роки.

В Інституті молекулярної біології і генетики НАН України спеціалізована вчена рада Д 26.237.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних наук за спеціальностями 03.00.03 "Молекулярна біологія", 03.00.20 "Біотехнологія" та 03.00.22 "Молекулярна генетика" строком на два роки.

У Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького спеціалізована вчена рада К 73.053.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" строком на два роки.

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

У Донецькому національному університеті спеціалізована вчена рада К 11.051.08 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 "Інформаційні технології" строком на два роки.

У Житомирському державному технологічному університеті спеціалізована вчена рада К 14.052.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.03.01 "Процеси механічної обробки, верстати та інструменти" та 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів транспорту" строком на два роки.

В Інституті технічної теплофізики НАН України спеціалізована вчена рада Д 26.224.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 05.14.06 "Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика" строком на два роки.

У Кіровоградському національному технічному університеті спеціалізована вчена рада Д 23.073.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 05.05.11 "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва" строком на два роки.

У Національному університеті "Львівська політехніка" спеціалізована вчена рада Д 35.052.10 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.12.02 "Телекомунікаційні мережі та системи", 05.12.13 "Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій" та 05.12.17 "Радіотехнічні та телевізійні системи" строком на два роки.

У Національному університеті водного господарства та природокористування спеціалізована вчена рада Д 47.104.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.23.04 "Водопостачання, каналізація", 05.23.16 "Гідравліка та інженерна гідрологія" та 06.01.02 "Сільськогосподарські меліорації" строком на два роки.

У Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка спеціалізована вчена рада Д 44.052.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.23.01 "Будівельні конструкції, будівлі та споруди" та 05.23.02 "Основи та фундаменти" строком на два роки.

У Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова спеціалізована вчена рада Д 64.089.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.13.06 "Інформаційні технології" та 05.13.22 "Управління проектами і програмами" строком на два роки.

У Хмельницькому національному університеті спеціалізована вчена рада Д 70.052.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.02.02 "Машинознавство" та 05.02.04 "Тертя та зношування в машинах" строком на два роки.

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

У Дипломатичній академії України при Міністерстві закордонних справ України спеціалізована вчена рада Д 26.728.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук за спеціальністю 07.00.02 "Всесвітня історія" строком на два роки.

У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля спеціалізована вчена рада К 29.051.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 "Історія України" строком на два роки.

У Чернігівському національному педагогічному університеті імені Т. Г. Шевченка спеціалізована вчена рада К 79.053.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальностями 07.00.01 "Історія України" та 07.00.02 "Всесвітня історія" строком на два роки.

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

У ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" спеціалізована вчена рада Д 26.006.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.01 "Економічна теорія та історія економічної думки" та 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством" строком на два роки.

У ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України" спеціалізована вчена рада Д 26.239.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.01 "Економічна теорія та історія економічної думки" та 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством" строком на два роки.

У Житомирському національному агроекологічному університеті спеціалізована вчена рада Д 14.083.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством" та 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" строком на два роки.

У Київському національному торговельно-економічному університеті спеціалізована вчена рада Д 26.055.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" та 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка" строком на два роки.

У ПВНЗ "Європейський університет" спеціалізована вчена рада Д 26.063.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" та 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" строком на два роки.

У Чернігівському національному технологічному університеті спеціалізована вчена рада Д 79.051.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством" та 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" строком на два роки.

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

У Бердянському державному педагогічному університеті спеціалізована вчена рада К 18.092.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальностями 10.01.01 "Українська література" та 10.01.05 "Порівняльне літературознавство" строком на два роки.

У Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди спеціалізована вчена рада Д 64.053.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук за спеціальностями 10.01.01 "Українська література" та 10.01.02 "Російська література" строком на два роки.

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована вчена рада Д 26.001.22 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) географічних наук за спеціальностями 11.00.07 "Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія" та 11.00.09 "Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія" строком на два роки.

У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича спеціалізована вчена рада К 76.051.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 "Економічна та соціальна географія" строком на два роки.

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

У ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом" спеціалізована вчена рада К 26.142.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 "Господарське право, господарсько-процесуальне право" строком на два роки.

У Донецькому національному університеті спеціалізована вчена рада К 11.051.12 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 "Господарське право, господарсько-процесуальне право" строком на два роки.

У Донецькому юридичному інституті МВС України спеціалізована вчена рада К 11.737.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність" строком на два роки.

В Інституті законодавства Верховної Ради України спеціалізована вчена рада Д 26.867.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень", 12.00.02 "Конституційне право; муніципальне право", 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право" та 12.00.11 "Міжнародне право" строком на два роки.

У Науково-дослідному інституті інформатики і права НАПрН України спеціалізована вчена рада К 26.501.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право" строком на два роки.

У Національному університеті біоресурсів і природокористування України спеціалізована вчена рада К 26.004.16 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.06 "Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право" та 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право" строком на два роки.

В Університеті державної фіскальної служби України Державної фіскальної служби України спеціалізована вчена рада Д 27.855.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право" строком на два роки.

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

У Бердянському державному педагогічному університеті спеціалізована вчена рада К 18.092.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)" та 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" строком на два роки.

У Житомирському державному університеті імені Івана Франка спеціалізована вчена рада Д 14.053.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічні наук за спеціальностями 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" та 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" строком на два роки.

У Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського спеціалізована вчена рада К 45.052.07 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" строком на два роки.

У Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького спеціалізована вчена рада К 70.705.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями 13.00.02 "Теорія та методика навчання (загальновійськові та військово-спеціальні дисципліни)" та 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" строком на два роки.

У Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки спеціалізована вчена рада К 32.051.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" та 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)" строком на два роки.

У Хмельницькому національному університеті спеціалізована вчена рада Д 70.052.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічні наук за спеціальністю 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" строком на два роки.

МЕДИЧНІ НАУКИ

У ДУ "Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України" спеціалізована вчена рада Д 26.551.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.03.03 "Нормальна фізіологія" та 03.00.04 "Біохімія" строком на два роки.

У ДУ "Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України" спеціалізована вчена рада Д 64.618.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.03.08 "Імунологія та алергологія" та 03.00.07 "Мікробіологія" строком на два роки.

У ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова" НАМН України спеціалізована вчена рада Д 26.561.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.03 "Хірургія" та 14.01.08 "Трансплантологія та штучні органи" строком на два роки.

У Національному медичному університеті ім. О. О. Богомольця МОЗ України спеціалізована вчена рада Д 26.003.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.02.01 "Гігієна та професійна патологія", 14.02.03 "Соціальна медицина" та 03.00.07 "Мікробіологія" строком на два роки.

У Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України спеціалізована вчена рада Д 64.609.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.13 "Інфекційні хвороби", 14.01.33 "Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія" та 16.00.11 "Паразитологія" строком на два роки.

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

У ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" спеціалізована вчена рада К 20.051.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальностями 19.00.05 "Соціальна психологія; психологія соціальної роботи" та 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія" строком на два роки.

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

У Львівському національному університеті імені Івана Франка спеціалізована вчена рада К 35.051.26 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 "Спеціальні та галузеві соціології" строком на два роки.

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

У Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна спеціалізована вчена рада К 64.051.22 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальностями 23.00.01 "Теорія та історія політичної науки", 23.00.02 "Політичні інститути та процеси" та 23.00.03 "Політична культура та ідеологія" строком на два роки.

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ

У Харківській державній академії фізичної культури спеціалізована вчена рада К 64.862.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту за спеціальністю 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" строком на два роки.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

У Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України спеціалізована вчена рада Д 08.866.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного управління за спеціальностями 25.00.01 "Теорія та історія державного управління", 25.00.03 "Державна служба" та 25.00.04 "Місцеве самоврядування" строком на два роки.

У Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України спеціалізована вчена рада К 35.860.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальностями 25.00.01 "Теорія та історія державного управління" та 25.00.02 "Механізми державного управління" строком на два роки.

 

Директор департаменту атестації
кадрів вищої кваліфікації

С. Д. Криштоф

 

Додаток 2
до наказу Міністерства освіти і науки України
16.05.2016 N 515

Склад
спеціалізованої вченої ради Д 64.070.01 Харківської державної зооветеринарної академії для проведення разового захисту дисертації Соколюка Василя Міновича

Голова ради:

1. Чорний Микола Васильович, д. вет. н., професор, завідувач кафедри, Харківська державна зооветеринарна академія, спеціальність 16.00.06.

Заступник голови:

2. Балим Юрій Петрович, д. вет. н., професор кафедри, Харківська державна зооветеринарна академія, спеціальність 16.00.06.

Вчений секретар:

3. Кущ Микола Миколайович, к. вет. н., доцент, завідувач кафедри, Харківська державна зооветеринарна академія, спеціальність 16.00.06.

Члени ради:

4. Бергілевич Олександра Миколаївна, д. вет. н., доцент, професор кафедри, Сумський державний університет, спеціальність 16.00.06;

5. Високос Микола Петрович, д. вет. н., професор, професор кафедри, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, спеціальність 16.00.06;

6. Гордієнко Анатолій Дмитрович, д. фарм. н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Харківська державна зооветеринарна академія, спеціальність 16.00.06;

7. Засєкін Дмитро Адамович, д. вет. н., професор, професор кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність 16.00.06;

8. Касянчук Вікторія Вікторівна, д. вет. н., професор, професор кафедри, Сумський державний університет, спеціальність 16.00.06;

9. Кочмарський Віктор Андрійович, д. вет. н., професор, професор кафедри, Харківська державна зооветеринарна академія, спеціальність 16.00.06;

10. Маменко Олексій Михайлович, д. с.-г. н., професор, член-кореспондент НААН, завідувач кафедри, Харківська державна зооветеринарна академія, спеціальність 16.00.06;

11. Скляр Олександр Іванович, д. вет. н., доцент, професор кафедри, Харківська державна зооветеринарна академія, спеціальність 16.00.06;

12. Стегній Борис Тимофійович, д. вет. н., професор, академік НААН, директор, ННЦ "Інститут експериментальної та клінічної ветеринарної медицини" НААН, спеціальність 16.00.06;

13. Тимошенко Ольга Павлівна, д. біол. н., професор, професор кафедри, Харківська державна зооветеринарна академія, спеціальність 16.00.06;

14. Хохлов Анатолій Михайлович, д. с.-г. н., професор, професор кафедри, Харківська державна зооветеринарна академія, спеціальність 16.00.06;

15. Яценко Іван Володимирович, д. вет. н., професор, завідувач кафедри, Харківська державна зооветеринарна академія, спеціальність 16.00.06.

 

Директор департаменту атестації
кадрів вищої кваліфікації

С. Д. Криштоф

 

Додаток 3
до наказу Міністерства освіти і науки України
16.05.2016 N 515

Склад
спеціалізованих вчених рад

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

ДВНЗ "Запорізький національний університет"

К 17.051.06

Голова ради:

1. Приварников Аркадій Костянтинович, д. ф.-м. н., професор, завідувач, ДВНЗ "Запорізький національний університет", спеціальність 01.02.04.

Заступник голови:

2. Грищак Віктор Захарович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Запорізький національний університет", спеціальність 01.02.04.

Вчений секретар:

3. Кондрат'єва Наталія Олександрівна, к. ф.-м. н., доцент, заступник декана, ДВНЗ "Запорізький національний університет", спеціальність 01.05.02.

Члени ради:

4. Гіржон Василь Васильович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Запорізький національний університет", спеціальність 01.02.04;

5. Гоман Олег Гаврилович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 01.02.04;

6. Гоменюк Сергій Іванович, д. т. н., професор, декан, завідувач кафедри, ДВНЗ "Запорізький національний університет", спеціальність 01.05.02;

7. Донець Георгій Панасович, д. ф.-м. н., професор, завідувач відділу, Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, спеціальність 01.05.02;

8. Ємець Олег Олексійович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Полтавський університет споживчої кооперації України Укоопспілки та МОН України, спеціальність 01.05.02;

9. Клименко Михайло Іванович, к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ "Запорізький національний університет", спеціальність 01.02.04;

10. Козін Ігор Вікторович, д. ф.-м. н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ "Запорізький національний університет", спеціальність 01.05.02;

11. Курапов Сергій Всеволодович, к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ "Запорізький національний університет", спеціальність 01.05.02;

12. Левчук Сергій Анатолійович, к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ "Запорізький національний університет", спеціальність 01.02.04;

13. Леонтьєва Вікторія Володимирівна, к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ "Запорізький національний університет", спеціальність 01.05.02;

14. Перепелиця Віталій Опанасович, д. ф.-м. н., професор, старший науковий співробітник, ДВНЗ "Запорізький національний університет", спеціальність 01.05.02;

15. Пожуєв Володимир Іванович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Запорізький національний технічний університет, спеціальність 01.02.04.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Д 08.051.09

Голова ради:

1. Кісельова Олена Михайлівна, д. ф.-м. н., чл.-кор. НАН України, професор, декан, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 01.05.01.

Заступник голови:

2. Кочубей Олександр Олексійович, д. ф.-м. н., професор, перший проректор, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 01.05.02.

Вчений секретар:

3. Турчина Валентина Андріївна, к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри, Дніпропетровський університет імені Олеся Гончара, спеціальність 01.05.02.

Члени ради:

4. Білозьоров Василь Євгенович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 01.05.01;

5. Вакарчук Сергій Борисович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, спеціальність 01.05.01;

6. Гук Наталія Анатоліївна, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 01.05.01;

7. Говоруха Володимир Борисович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 01.05.02;

8. Когут Петро Ілліч, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 01.05.01;

9. Козін Віктор Ігорович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, ДВНЗ "Запорізький національний університет", спеціальність 01.05.02;

10. Корчинський Володимир Михайлович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 01.05.02;

11. Моторний Віталій Павлович, д. ф.-м. н., чл.-кор. НАН України, професор, професор кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 01.05.01;

12. Перепелиця Віталій Опанасович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, ДВНЗ "Запорізький національний університет", спеціальність 01.05.02;

13. Поляков Микола Вікторович, д. ф.-м. н., чл.-кор. НАН України, професор, ректор, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 01.05.02;

14. Семенова Наталія Володимирівна, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, спеціальність 01.05.01;

15. Яковлев Сергій Всеволодович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет внутрішніх справ, спеціальність 01.05.01.

Інститут магнетизму НАН України та МОН України

Д 26.248.01

Голова ради:

1. Бар'яхтар Віктор Григорович, д. ф.-м. н., академік НАН України, головний науковий співробітник, Інститут магнетизму НАН України та МОН України, спеціальність 01.04.02.

Заступник голови:

2. Горобець Юрій Іванович, д. ф.-м. н., чл.-кор. НАПН України, в. о. директора, Інститут магнетизму НАН України та МОН України, спеціальність 01.04.02.

Вчений секретар:

3. Козлова Лариса Євгенівна, к. ф.-м. н., старший науковий співробітник, Інститут магнетизму НАН України та МОН України, спеціальність 01.04.11.

Члени ради:

4. Голуб Володимир Олегович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут магнетизму НАН України та МОН України, спеціальність 01.04.11;

5. Горобець Оксана Юріївна, д. ф.-м. н., професор, Національний технічний університет України "КПІ", спеціальність 01.04.02;

6. Джежеря Юрій Іванович, д. ф.-м. н., професор, завідувач відділу, Інститут магнетизму НАН України та МОН України, спеціальність 01.04.02;

7. Іванов Борис Олексійович, д. ф.-м. н., чл.-кор. НАН України, завідувач лабораторії, Інститут магнетизму НАН України та МОН України, спеціальність 01.04.02;

8. Кокорін Володимир Володимирович, д. ф.-м. н., професор, завідувач відділу, Інститут магнетизму НАН України та МОН України, спеціальність 01.04.11;

9. Колежук Олексій Костянтинович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.11;

10. Крупа Микола Миколайович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, Інститут магнетизму НАН України та МОН України, спеціальність 01.04.11;

11. Кучко Андрій Миколайович, д. ф.-м. н., провідний науковий співробітник, Донецький фізико-технічний інститут ім. О. О. Галкіна НАН України, спеціальність 01.04.02;

12. Лось Віктор Федорович, д. ф.-м. н., професор, заступник директора, Інститут магнетизму НАН України та МОН України, спеціальність 01.04.02;

13. Львов Віктор Анатолійович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.11;

14. Молодкін Вадим Борисович, д. ф.-м. н., чл.-кор. НАН України, головний науковий співробітник, Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, спеціальність 01.04.02;

15. Погорілий Анатолій Миколайович, д. ф.-м. н., чл.-кор. НАН України, завідувач відділу, Інститут магнетизму НАН України та МОН України, спеціальність 01.04.11;

16. Решетняк Сергій Олександрович, д. ф.-м. н., професор кафедри, професор, Національний технічний університет України "КПІ", спеціальність 01.04.11;

17. Тартаківська Олена Вікторівна, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, Інститут магнетизму НАН України та МОН України, спеціальність 01.04.02;

18. Товстолиткін Олександр Іванович, д. ф.-м. н., провідний науковий співробітник, професор, Інститут магнетизму НАН України та МОН України, спеціальність 01.04.11.

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України

Д 64.157.01

Голова ради:

1. Яковенко Володимир Мефодійович, д. ф.-м. н., академік НАН України, почесний директор, Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України, спеціальність 01.04.04.

Заступники голови:

2. Масалов Сергій Олександрович, д. ф.-м. н., професор, завідувач відділу, Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України, спеціальність 04.00.22;

3. Мележик Петро Миколайович, д. ф.-м. н., чл.-кор. НАН України, директор, Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України, спеціальність 01.04.03.

Вчений секретар:

4. Іванченко Ігор Віталійович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України, спеціальність 01.04.03.

Члени ради:

5. Білецький Микола Миколайович, д. ф.-м. н., професор, завідувач відділу, Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України, спеціальність 01.04.04;

6. Буц В'ячеслав Олександрович, д. ф.-м. н., професор, начальник лабораторії, ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України, Інститут плазмової електроніки та нових методів прискорення, спеціальність 01.04.04;

7. Ваврів Дмитро Михайлович, д. ф.-м. н., чл.-кор. НАН України, заступник директора з наукової роботи, Радіоастрономічний інститут НАН України, спеціальність 01.04.04;

8. Ганапольський Єль Маркович, д. ф.-м. н., чл.-кор. НАН України, головний науковий співробітник, Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України, спеціальність 01.04.03;

9. Дзюбенко Михайло Іванович, д. ф.-м. н., професор, завідувач відділу, Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України, спеціальність 01.04.03;

10. Домнін Ігор Феліксович, д. т. н., професор, директор, Інститут іоносфери МОН України і НАН України, спеціальність 01.04.03;

11. Залізовський Андрій Владиславович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, Радіоастрономічний інститут НАН України, спеціальність 04.00.22;

12. Іванов Віктор Кузьмич, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України, спеціальність 04.00.22;

13. Ківва Фелікс Васильович, д. ф.-м. н., професор, завідувач відділу, Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України, спеціальність 04.00.22;

14. Кириленко Анатолій Опанасович, д. ф.-м. н., професор, завідувач відділу, Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України, спеціальність 01.04.03;

15. Лазоренко Олег Валерійович, д. ф.-м. н., доцент, завідувач кафедри, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність 01.04.03;

16. Лукін Костянтин Олександрович, д. ф.-м. н., професор, завідувач відділу, Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України, спеціальність 01.04.04;

17. Маслов Вячеслав Олександрович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 01.04.03;

18. Миценко Ігор Михайлович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України, спеціальність 04.00.22;

19. Ніколаєнко Олександр Павлович, д. ф.-м. н., професор, старший науковий співробітник відділу, Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України, спеціальність 04.00.22;

20. Свеженцев Олександр Євгенович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України, спеціальність 01.04.03;

21. Фісун Анатолій Іванович, д. ф.-м. н., професор, завідувач відділу, Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України, спеціальність 01.04.03;

22. Чорногор Леонід Феоктистович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 04.00.22;

23. Ямпольський Валерій Олександрович, д. ф.-м. н., чл.-кор. НАН України, завідувач відділу, Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України, спеціальність 01.04.04;

24. Ямпольський Юрій Моїсійович, д. ф.-м. н., чл.-кор. НАН України, завідувач відділу, Радіоастрономічний інститут НАН України, спеціальність 04.00.22.

Інститут фізики конденсованих систем НАН України

Д 35.156.01

Голова ради:

1. Мриглод Ігор Миронович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, академік НАН України, директор, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, спеціальність 01.04.07.

Заступник голови:

2. Козловський Михайло Павлович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, спеціальність 01.04.02.

Вчений секретар:

3. Швайка Андрій Михайлович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, спеціальність 01.04.02.

Члени ради:

4. Брик Тарас Михайлович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, заступник директора, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, спеціальність 01.04.02;

5. Головач Юрій Васильович, д. ф.-м. н., професор, чл.-кор. НАН України, завідувач лабораторії, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, спеціальність 01.04.24;

6. Головко Мирослав Федорович, д. ф.-м. н., професор, чл.-кор. НАН України, завідувач відділу, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, спеціальність 01.04.24;

7. Держко Олег Володимирович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, спеціальність 01.04.07;

8. Ільницький Ярослав Миколайович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, спеціальність 01.04.24;

9. Калюжний Юрій Володимирович, д. ф.-м. н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, спеціальність 01.04.24;

10. Ковальчук Володимир Іванович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, завідувач. відділу, Інститут біоколоїдної хімії НАН України, спеціальність 01.04.24;

11. Кориневський Микола Антонович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Національний університет "Львівська політехніка", спеціальність 01.04.02;

12. Костробій Петро Петрович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Національний університет "Львівська політехніка", спеціальність 01.04.02;

13. Левицький Роман Романович, д. ф.-м. н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, спеціальність 01.04.07;

14. Лукіянець Богдан Антонович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Національний університет "Львівська політехніка", спеціальність 01.04.02;

15. Пацаган Оксана Вадимівна, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, спеціальність 01.04.02;

16. Свелеба Сергій Андрійович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 01.04.07;

17. Стасюк Ігор Васильович, д. ф.-м. н., професор, чл.-кор. НАН України, завідувач відділу, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, спеціальність 01.04.07;

18. Токарев Віктор Сергійович, д. х. н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Національний університет "Львівська політехніка", спеціальність 01.04.24;

19. Токарчук Михайло Васильович, д. ф.-м. н., професор, завідувач відділу, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, спеціальність 01.04.02;

20. Трохимчук Андрій Дмитрович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, спеціальність 01.04.24;

21. Щерба Іван Дмитрович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 01.04.07;

22. Щур Ярослав Йосифович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, спеціальність 01.04.07;

23. Юхновський Ігор Рафаїлович, д. ф.-м. н., професор, академік НАН України, почесний директор, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, спеціальність 01.04.07;

24. Яремко Юрій Григорович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, спеціальність 01.04.02.

Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України

Д 26.199.02

Голова ради:

1. Кочелап В'ячеслав Олександрович, д. ф.-м. н., чл.-кор. НАН України, професор, завідувач відділу, Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, спеціальність 01.04.10.

Заступник голови:

2. Валах Михайло Якович, д. ф.-м. н., чл.-кор. НАН України, професор, головний науковий співробітник, Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, спеціальність 01.04.10.

Вчений секретар:

3. Братусь Віктор Якович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, спеціальність 01.04.10.

Члени ради:

4. Вакуленко Олег Васильович, д. ф.-м. н., професор, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.10;

5. Гнатенко Юрій Павлович, д. ф.-м. н., професор, завідувач відділу, Інститут фізики НАН України, спеціальність 01.04.10;

6. Дмитрук Микола Леонтійович, д. ф.-м. н., професор, завідувач відділу, Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, спеціальність 01.04.10;

7. Кладько Василь Петрович, д. ф.-м. н., професор, заступник директора, Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, спеціальність 01.04.10;

8. Литовченко Володимир Григорович, д. ф.-м. н., чл.-кор. НАН України, професор, завідувач відділу, Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, спеціальність 01.04.10;

9. Морозовська Ганна Миколаївна, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут фізики НАН України, спеціальність 01.04.10;

10. Прокопенко Ігор Васильович, д. ф.-м. н., професор, завідувач відділу, Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, спеціальність 01.04.10;

11. Райчев Олег Едуардович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, спеціальність 01.04.10;

12. Рудько Галина Юріївна, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, спеціальність 01.04.10;

13. Рябченко Сергій Михайлович, д. ф.-м. н., чл.-кор. НАН України, професор, завідувач відділу, Інститут фізики НАН України, спеціальність 01.04.10;

14. Сизов Федір Федорович, д. ф.-м. н., чл.-кор. НАН України, професор, завідувач відділу, Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, спеціальність 01.04.10;

15. Скришевський Валерій Антонович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.10;

16. Стріха Максим Віталійович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, заступник міністра, Міністерство освіти і науки України, спеціальність 01.04.10;

17. Тарасов Георгій Григорович, д. ф.-м. н., професор, завідувач відділу, Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, спеціальність 01.04.10;

18. Юхимчук Володимир Олександрович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, спеціальність 01.04.10.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.37

Голова ради:

1. Городній Михайло Федорович, д. ф.-м. н., професор, декан, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.02.

Заступник голови:

2. Козаченко Юрій Васильович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.05.

Вчений секретар:

3. Моклячук Михайло Павлович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.05.

Члени ради:

4. Бойчук Олександр Андрійович, д. ф.-м. н., чл.-кор. НАН України, професор, завідувач лабораторії, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.01.02;

5. Капустян Олексій Володимирович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.02;

6. Карташов Микола Валентинович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.05;

7. Королюк Володимир Семенович, д. ф.-м. н., академік НАН України, професор, радник дирекції, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.01.05;

8. Кулініч Григорій Логвінович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.05;

9. Майборода Ростислав Євгенович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.05;

10. Масол Володимир Іванович, д. ф.-м. н., професор, Інститут Служби зовнішньої розвідки України, спеціальність 01.01.05;

11. Мацак Іван Каленикович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.05;

12. Мельник Тарас Анатолійович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.02;

13. Мішура Юлія Степанівна, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.05;

14. Парасюк Ігор Остапович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.02;

15. Перестюк Микола Олексійович, д. ф.-м. н., академік НАН України, професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.02;

16. Самойленко Анатолій Михайлович, д. ф.-м. н., академік НАН України, професор, Академік-секретар відділення математики НАН України, спеціальність 01.01.02;

17. Самойленко Валерій Григорович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.02;

18. Станжицький Олександр Миколайович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.02;

19. Ткаченко Віктор Іванович, д. ф.-м. н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.01.02;

20. Торбін Григорій Мирославович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 01.01.05.

ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут"

Д 64.845.01

Голова ради:

1. Єгоров Олексій Михайлович, д. ф.-м. н., чл.-кор. НАН України, старший науковий співробітник, заступник генерального директора з наукової роботи, ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут", директор, Інститут плазмової електроніки та нових методів прискорення ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут", спеціальність 01.04.20 (технічні).

Заступник голови:

2. Воєводін Віктор Миколайович, д. ф.-м. н., чл.-кор. НАН України, професор, директор, Інститут фізики твердого тіла, матеріалознавства і технологій, ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут", спеціальність 01.04.21 (фізико-математичні).

Вчений секретар:

3. Мануйленко Олег Вячеславович, к. ф.-м. н., старший науковий співробітник, ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут", спеціальність 01.04.20 (фізико-математичні).

Члени ради:

4. Азарєнков Микола Олексійович, д. ф.-м. н., академік НАН України, професор, проректор з науково-педагогічної роботи, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 01.04.20 (фізико-математичні);

5. Айзацький Микола Іванович, д. ф.-м. н., професор, заступник директора з наукової роботи, НДК "Прискорювач" ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут", спеціальність 01.04.20 (фізико-математичні);

6. Бізюков Олександр Анатолійович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 01.04.20 (технічні);

7. Бойко Юрій Іванович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 01.04.07 (фізико-математичні);

8. Ганн Володимир Васильович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник, ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут", спеціальність 01.04.21 (фізико-математичні);

9. Довбня Анатолій Миколайович, д. ф.-м. н., чл.-кор. НАН України, професор, директор, НДК "Прискорювач" ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут", спеціальність 01.04.20 (технічні);

10. Карась Вячеслав Гнатович, д. ф.-м. н., професор, начальник лабораторії, ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут", спеціальність 01.04.20 (фізико-математичні);

11. Карнаухов Іван Михайлович, д. ф.-м. н., академік НАН України, професор, заступник генерального директора, ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут", спеціальність 01.04.20 (технічні);

12. Клепіков В'ячеслав Федорович, д. ф.-м. н., чл.-кор. НАН України, професор, директор, Інститут електрофізики і радіаційних технологій НАН України, спеціальність 01.04.21 (фізико-математичні);

13. Коваленко Григорій Дмитрович, д. ф.-м. н., професор, завідувач лабораторії, Український науково-дослідний інститут екологічних проблем Міністерства екології та природних ресурсів України, спеціальність 01.04.21 (фізико-математичні);

14. Ковтун Геннадій Прокопович, д. ф.-м. н., професор, начальник лабораторії, ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут", спеціальність 01.04.07 (фізико-математичні);

15. Корнілов Євгеній Олександрович, д. ф.-м. н., професор, начальник відділу, ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут", спеціальність 01.04.20 (технічні);

16. Куклін Володимир Михайлович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 01.04.20 (фізико-математичні);

17. Левенець Володимир Вікторович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, начальник відділу, ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут", спеціальність 01.04.21 (фізико-математичні);

18. Мазілова Тетяна Іванівна, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут", спеціальність 01.04.07 (фізико-математичні);

19. Малихін Сергій Володимирович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет "ХПІ", спеціальність 01.04.07 (фізико-математичні);

20. Неклюдов Іван Матвійович, д. ф.-м. н., академік НАН України, професор, генеральний директор, ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут", спеціальність 01.04.21 (фізико-математичні);

21. Огнівенко Володимир Всеволодович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут", спеціальність 01.04.20 (фізико-математичні);

22. Оніщенко Іван Миколайович, д. ф.-м. н., професор, заступник директора, Інститут плазмової електроніки та нових методів прискорювання ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут", спеціальність 01.04.20 (фізико-математичні);

23. Пархоменко Олександр Олексійович, д. ф.-м. н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут фізики твердого тіла, матеріалознавства і технологій ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут", спеціальність 01.04.07 (фізико-математичні);

24. Стоєв Петро Ілліч д. ф.-м. н., професор, провідний науковий співробітник, ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут", спеціальність 01.04.07 (фізико-математичні);

25. Чумаков Володимир Іванович, д. т. н., професор, науковий співробітник, ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС"", спеціальність 01.04.20 (технічні).

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Д 64.051.12

Голова ради:

1. Азаренков Микола Олексійович, д. ф.-м. н., професор, академік НАН України, проректор, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 01.04.08.

Заступники голови

2. Гірка Ігор Олександрович, д. ф.-м. н., професор, декан, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 01.04.08.

Вчений секретар:

3. Письменецький Сергій Олександрович, к. ф.-м. н., старший науковий співробітник, доцент, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 01.04.16.

Члени ради:

4. Баранник Сергій Олександрович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 01.04.16;

5. Бережной Юрій Анатолійович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 01.04.16;

6. Бізюков Олександр Анатолійович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 01.04.08;

7. Войценя Володимир Сергійович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, керівник відділу, ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут", спеціальність 01.04.08;

8. Гаркуша Ігор Євгенович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, директор, Інститут фізики плазми ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут", спеціальність 01.04.08;

9. Денисенко Ігор Борисович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 01.04.08;

10. Довбня Анатолій Миколайович, д. ф.-м. н., професор, чл.-кор. НАН України, директор, НДК "Прискорювач" ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут", спеціальність 01.04.16;

11. Єгоренков Володимир Дмитрович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 01.04.08;

12. Корчин Олександр Юрійович. д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут", спеціальність 01.04.16;

13. Куклін Володимир Михайлович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 01.04.08;

14. Лазурик Валентин Тимофійович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 01.04.16;

15. Лісовський Валерій Олександрович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 01.04.08;

16. Пеліхатий Микола Михайлович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 01.04.16;

17. Ткаченко Віктор Іванович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, директор, НВК "Відновлювальні джерела енергії та ресурсозберігаючі технології" ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут", спеціальність 01.04.08;

18. Ходусов Валерій Дмитрович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 01.04.16;

19. Шульга Микола Федорович, д. ф.-м. н., професор, академік НАН України, ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут", спеціальність 01.04.16.

ХІМІЧНІ НАУКИ

Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України

Д 26.209.01

Голова ради:

1. Ульберг Зоя Рудольфівна, д. х. н., професор, директор, Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України, спеціальність 02.00.11.

Заступник голови:

2. Прокопенко Віталій Анатолійович, д. т. н., професор, заступник директора, Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України, спеціальність 02.00.11.

Вчений секретар:

3. Подольська Валентина Іванівна, к. х. н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України, спеціальність 02.00.11.

Члени ради:

4. Ковальчук Володимир Іванович, д. ф.-м. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України, спеціальність 02.00.11;

5. Ковзун Ігор Григорович, д. х. н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України, спеціальність 02.00.11;

6. Лавриненко Олена Миколаївна, д. х. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України, спеціальність 02.00.11;

7. Лебовка Микола Іванович, д. ф.-м. н., професор, завідувач відділу, Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України, спеціальність 02.00.11;

8. Манк Валерій Веніамінович, д. х. н., професор, завідувач кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 02.00.11;

9. Нікіпелова Олена Михайлівна, д. х. н., старший науковий співробітник, керівник центру, Український державний центр стандартизації і контролю якості природних і преформованих засобів Українського НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України, спеціальність 02.00.11;

10. Поп Григорій Степанович, д. х. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, спеціальність 02.00.11;

11. Рульов Микола Миколайович, д. х. н., професор, завідувач відділу, Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України, спеціальність 02.00.11;

12. Самченко Юрій Маркович, д. х. н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України, спеціальність 02.00.11;

13. Трохимчук Анатолій Костянтинович, д. х. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.11;

14. Шилов Володимир Миколайович, д. ф.-м. н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України, спеціальність 02.00.11;

15. Яремко Зіновій Михайлович, д. х. н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 02.00.11.

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України

Д 26.153.01

Голова ради:

1. Акімов Ігор Андрійович, д. б. н., професор, чл.-кор. НАН України, директор, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, спеціальність 03.00.25.

Заступник голови:

2. Корнюшин Вадим Васильович, д. б. н., професор, завідувач відділу, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, спеціальність 03.00.25.

Вчений секретар:

3. Куцоконь Юлія Костянтинівна, к. б. н., старший науковий співробітник відділу, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, спеціальність 03.00.08.

Члени ради:

4. Аністратенко Віталій В'ячеславович, д. б. н., професор, завідувач відділу, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, спеціальність 03.00.08;

5. Галат Владислав Федорович, д. вет. н., професор, професор кафедри, Національний університет біоресурсів та природокористування, спеціальність 03.00.25;

6. Гершензон Злата Сергіївна, д. б. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, спеціальність 03.00.24;

7. Гумовський Олексій Васильович, д. б. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, спеціальність 03.00.25;

8. Дзеверін Ігор Ігорович, д. б. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, спеціальність 03.00.08;

9. Ємельянов Ігор Георгійович, д. б. н., професор, чл.-кор. НАН України, директор, Національний науково-природничий музей НАН України, спеціальність 03.00.08;

10. Житова Олена Петрівна, д. б. н., доцент, в. о. завідувача кафедри, Житомирський національний агроекологічний університет, спеціальність 03.00.25;

11. Зерова-Любимова Марина Дмитрівна, д. б. н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, спеціальність 03.00.25;

12. Ключко Зоя Федорівна, д. б. н., професор, завідувач кафедри, Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини, спеціальність 03.00.24;

13. Ковтун Михайло Фотійович, д. б. н., професор, провідний науковий співробітник відділу, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, спеціальність 03.00.08;

14. Колодочка Леонід Олександрович, д. б. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, спеціальність 03.00.08;

15. Корнєєв Валерій Олексійович, д. б. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, спеціальність 03.00.24;

16. Кузьмін Юрій Ігорович, д. б. н., провідний науковий співробітник, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, спеціальність 03.00.25;

17. Межжерін Сергій Віталійович, д. б. н., професор, завідувач відділу, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, спеціальність 03.00.08;

18. Пучков Олександр Васильович, д. б. н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, спеціальність 03.00.24;

19. Радченко Олександр Григорович, д. б. н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, спеціальність 03.00.24;

20. Серебряков Валентин Валентинович, д. б. н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.08;

21. Сухомлин Катерина Борисівна, д. б. н., професор, професор кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 03.00.24;

22. Утєвський Сергій Юрійович, д. б. н., доцент, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 03.00.08;

23. Францевич Леонід Іванович, д. б. н., професор, чл.-кор. НАН України, радник при дирекції, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, спеціальність 03.00.24;

24. Черній Анатолій Мусійович, д. с.-г. н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник, Інститут захисту рослин НААН, спеціальність 03.00.24;

25. Юришинець Володимир Іванович, д. б. н., старший науковий співробітник, заступник директора, Інститут гідробіології НАН України, спеціальність 03.00.25.

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України

Д 26.237.01

Голова ради:

1. Єльська Ганна Валентинівна, д. б. н., професор, академік НАН України, директор, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, спеціальність 03.00.20.

Заступники голови:

2. Корнелюк Олександр Іванович, д. б. н., професор, чл.-кор. НАН України, завідувач відділу, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, спеціальність 03.00.03;

3. Кунах Віктор Анатолійович, д. б. н., професор, чл.-кор. НАН України, завідувач відділу, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, спеціальність 03.00.22.

Вчений секретар:

4. Крупська Ірина Володимирівна, к. б. н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, спеціальність 03.00.03.

Члени ради:

5. Говорун Дмитро Миколайович, д. б. н., професор, чл.-кор. НАН України, заступник директора, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, спеціальність 03.00.03;

6. Дзядевич Сергій Вікторович, д. б. н., професор, головний науковий співробітник лабораторії, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, спеціальність 03.00.20;

7. Дробик Надія Михайлівна, д. б. н., професор, декан, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, спеціальність 03.00.20;

8. Колибо Денис Володимирович, д. б. н., старший науковий співробітник, заступник директора, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, спеціальність 03.00.03;

9. Кордюм Віталій Арнольдович, д. б. н., професор, чл.-кор. НАН України, академік НАМН України, завідувач відділу, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, спеціальність 03.00.20;

10. Лівшиць Людмила Аврамівна, д. б. н., професор, завідувач відділу, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, спеціальність 03.00.22;

11. Лукаш Любов Леонідівна, д. б. н., професор, завідувач відділу, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, спеціальність 03.00.22;

12. Негруцький Борис Сергійович, д. б. н., професор, завідувач лабораторії, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, спеціальність 03.00.03;

13. Платонова Тетяна Миколаївна, д. б. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, спеціальність 03.00.20;

14. Погрібний Петро Васильович, д. б. н., професор, завідувач лабораторії, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, спеціальність 03.00.03;

15. Риндич Алла Володимирівна, д. б. н., професор, чл.-кор. НАН України, завідувач відділу, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, спеціальність 03.00.22;

16. Сергеєва Тетяна Анатоліївна, д. б. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, спеціальність 03.00.20;

17. Сиволоб Андрій Володимирович, д. б. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.03;

18. Солдаткін Олексій Петрович, д. б. н., професор, чл.-кор. НАН України, завідувач лабораторії, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, спеціальність 03.00.20;

19. Телегеєв Генадій Дмитрович, д. б. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, спеціальність 03.00.22;

20. Терновська Тамара Костянтинівна, д. б. н., професор, завідувач кафедри, Національний університет "Києво-Могилянська академія", спеціальність 03.00.22;

21. Товкач Федір Іванович, д. б. н., старший науковий співробітник, чл.-кор. НАН України, завідувач відділу, Інститут мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного, спеціальність 03.00.22;

22. Тукало Михайло Арсентійович, д. б. н., професор, чл.-кор. НАН України, заступник директора, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, спеціальність 03.00.03;

23. Філоненко Валерій Вікторович, д. б. н., професор, завідувач відділу, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, спеціальність 03.00.03.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

К 73.053.06

Голова ради:

1. Лизогуб Володимир Сергійович, д. б. н., професор, директор НДІ, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 03.00.13.

Заступник голови:

2. Коваленко Станіслав Олександрович, д. б. н., професор, завідувач кафедри, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 03.00.13.

Вчений секретар:

3. Кудій Людмила Іванівна, к. б. н., доцент, доцент кафедри, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 03.00.13.

Члени ради:

4. Богдановська Надія Василівна, д. б. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Запорізький національний університет", спеціальність 03.00.13;

5. Боєчко Федір Федорович, д. б. н., професор, завідувач кафедри, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 03.00.13;

6. Запорожець Тетяна Василівна, д. ф.-м. н., доцент, директор ННЦ, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 03.00.13;

7. Зима Ігор Григорович, д. б. н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник НДІ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.13;

8. Ілюха Лідія Михайлівна, к. б. н., доцент, доцент кафедри, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 03.00.13;

9. Ільїн Володимир Миколайович, д. б. н., професор, професор кафедри, Національний університет фізичного виховання і спорту, спеціальність 03.00.13;

10. Коробейніков Георгій Валерійович, д. б. н., професор, професор кафедри, Національний університет фізичного виховання і спорту, спеціальність 03.00.13;

11. Куценко Тетяна Василівна, к. б. н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.13;

12. Мінаєв Борис Пилипович, д. х. н., професор, завідувач кафедри, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 03.00.13;

13. Харченко Дмитро Миколайович, д. п. н., професор, завідувач кафедри, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 03.00.13;

14. Хоменко Сергій Миколайович, к. б. н., доцент, доцент кафедри, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 03.00.13;

15. Юхименко Ліля Іванівна, к. б. н., доцент, доцент кафедри, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 03.00.13.

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Донецький національний університет

К 11.051.08

Голова ради:

1. Каргін Анатолій Олексійович, д. т. н., професор, декан, Донецький національний університет, спеціальність 05.13.06.

Заступник голови:

2. Ліпінський Олександр Юрійович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний університет, спеціальність 05.13.06.

Вчений секретар:

3. Тимчук Олег Сергійович, к. т. н., доцент кафедри, Донецький національний університет, спеціальність 05.13.06.

Члени ради:

4. Довбня Катерина Миколаївна, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний університет, спеціальність 05.13.06;

5. Крижановський Володимир Григорович, д. т. н., професор, професор кафедри, Донецький національний університет, спеціальність 05.13.06;

6. Кононов Юрій Микитович, д. ф-м. н., професор, професор кафедри, Донецький національний університет, спеціальність 05.13.06;

7. Крачковський Микола Володимирович, к. т. н., доцент кафедри, Донецький національний університет, спеціальність 05.13.06;

8. Левикін Ігор Вікторович, к. т. н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність 05.13.06;

9. Меркулова Катерина Володимирівна, к. т. н., доцент, доцент кафедри, Маріупольський державний університет, спеціальність 05.13.06;

10. Парамонов Антон Іванович, к. т. н., доцент, доцент кафедри, Донецький національний університет, спеціальність 05.13.06;

11. Петренко Тетяна Григорівна, к. т. н., доцент, доцент кафедри, Донецький національний університет, спеціальність 05.13.06;

12. Рязанцев Олександр Іванович, д. т. н., професор, проректор, Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, спеціальність 05.13.06;

13. Філатов Валентин Олександрович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність 05.13.06;

14. Ходаков Віктор Єгорович, д. т. н., професор, завідувач. кафедри, Херсонський національний технічний університет, спеціальність 05.13.06;

15. Христіянівський Вадим Володимирович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний університет, спеціальність 05.13.06.

Житомирський державний технологічний університет

К 14.052.02

Голова ради:

1. Мельничук Петро Петрович, д. т. н., професор, професор кафедри, Житомирський державний технологічний університет, спеціальність 05.03.01.

Заступник голови:

2. Рудзінський Володимир Васильович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Житомирський державний технологічний університет, спеціальність 05.22.20.

Вчений секретар:

3. Громовий Олексій Андрійович, к. т. н., доцент, декан, Житомирський державний технологічний університет, спеціальність 05.03.01.

Члени ради:

4. Біліченко Віктор Вікторович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Вінницький національний технічний університет, спеціальність 05.22.20;

5. Бойко Анатолій Іванович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність 05.22.20;

6. Виноградов Олександр Олександрович, д. т. н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Житомирський державний технологічний університет, спеціальність 05.03.01;

7. Кирилович Валерій Анатолійович, д. т. н., доцент, професор кафедри, Житомирський державний технологічний університет, спеціальність 05.03.01;

8. Кравченко Олександр Петрович, д. т. н., професор, професор кафедри, Житомирський державний технологічний університет, спеціальність 05.22.20;

9. Мамлюк Олег Володимирович, д. т. н., професор, директор, Київський авіаційний технікум, спеціальність 05.03.01;

10. Маяк Микола Михайлович, д. т. н., професор, професор кафедри, Житомирський державний технологічний університет, спеціальність 05.22.20;

11. Полонський Леонід Григорович, д. т. н., професор, професор кафедри, Житомирський державний технологічний університет, спеціальність 05.03.01;

12. Шевченко Олександр Віталійович, д. т. н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України "КПІ", спеціальність 05.03.01;

13. Виговський Георгій Миколайович, к. т. н., доцент, професор кафедри, Житомирський державний технологічний університет, спеціальність 05.03.01;

14. Гутаревич Сергій Юрійович, к. т. н., доцент, заступник директора, ДП "Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут", спеціальність 05.22.20;

15. Ільченко Андрій Володимирович, к. т. н., доцент, доцент кафедри, Житомирський державний технологічний університет, спеціальність 05.22.20;

16. Копєйкіна Марина Юріївна, к. т. н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України, спеціальність 05.03.01;

17. Лоєв Володимир Юхимович, к. т. н., доцент, професор кафедри, Житомирський державний технологічний університет, спеціальність 05.03.01;

18. Мельничук Сергій Володимирович, к. т. н., доцент, професор кафедри, Житомирський державний технологічний університет, спеціальність 05.22.20;

19. Опанасюк Євгеній Григорович, к. т. н., доцент, доцент кафедри, Житомирський державний технологічний університет, спеціальність 05.22.20.

Інститут технічної теплофізики НАН України

Д 26.224.01

Голова ради:

1. Снежкін Юрій Федорович, д. т. н., професор, директор, Інститут технічної теплофізики НАН України, спеціальність 05.14.06.

Заступники голови:

2. Халатов Артем Артемович, д. т. н., професор, завідувач відділу, Інститут технічної теплофізики НАН України, спеціальність 05.14.06;

3. Авраменко Андрій Олександрович, д. т. н., професор, заступник директора, Інститут технічної теплофізики НАН України, спеціальність 05.14.06.

Вчений секретар:

4. Петрова Жанна Олександрівна, д. т. н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник, Інститут технічної теплофізики НАН України, спеціальність 05.14.06.

Члени ради:

5. Басок Борис Іванович, д. т. н., професор, заступник директора, Інститут технічної теплофізики НАН України, спеціальність 05.14.06;

6. Василенко Сергій Михайлович, д. т. н., професор, професор кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 05.14.06;

7. Вольчин Ігор Альбінович, д. т. н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, Інститут вугільних енерготехнологій НАН України, спеціальність 05.14.06;

8. Гаврюшенко Дмитро Анатолійович, д. ф-м. н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 05.14.06;

9. Горобець Валерій Григорович, д. т. н., старший науковий співробітник, завідувач кафедри, Національний університет біоресурсів та природокористування, спеціальність 05.14.06;

10. Давиденко Борис Вікторович, д. т. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут технічної теплофізики НАН України, спеціальність 05.14.06;

11. Долінський Анатолій Андрійович, д. т. н., професор, радник директора, Інститут технічної теплофізики НАН України, спеціальність 05.14.06;

12. Іваницький Георгій Костянтинович, д. т. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут технічної теплофізики НАН України, спеціальність 05.14.06;

13. Клименко Віктор Миколайович, д. т. н., професор, головний науковий співробітник, Інститут технічної теплофізики НАН України, спеціальність 05.14.06;

14. Круковський Павло Григорович, д. т. н., професор, завідувач відділу, Інститут технічної теплофізики НАН України, спеціальність 05.14.06;

15. Ніколаєнко Юрій Єгорович, д. т. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Національний технічний університет України "КПІ", спеціальність 05.14.06;

16. Фіалко Наталія Михайлівна, д. т. н., професор, завідувач відділу, Інститут технічної теплофізики НАН України, спеціальність 05.14.06.

Кіровоградський національний технічний університет

Д 23.073.01

Голова ради:

1. Черновол Михайло Іванович, д. т. н., професор, чл.-кор. НААН України, ректор, Кіровоградський національний технічний університет, спеціальність 05.05.11.

Заступник голови:

2. Сало Василь Михайлович, д. т. н., професор, декан, Кіровоградський національний технічний університет, спеціальність 05.05.11.

Вчений секретар:

3. Каліч Віктор Михайлович, к. т. н., професор, професор кафедри, Кіровоградський національний технічний університет, спеціальність 05.05.11.

Члени ради:

4. Аніскевич Леонід Володимирович, д. т. н., професор, професор кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність 05.05.11;

5. Аулін Віктор Васильович, д. т. н., професор, професор кафедри, Кіровоградський національний технічний університет, спеціальність 05.05.11;

6. Ветохін Володимир Іванович, д. т. н., доцент, професор кафедри, Національний технічний університет України "КПІ", спеціальність 05.05.11;

7. Думенко Костянтин Миколайович, д. т. н., доцент, професор кафедри, Кіровоградський національний технічний університет, спеціальність 05.05.11;

8. Кулєшков Юрій Володимирович, д. т. н., професор, професор кафедри, Кіровоградський національний технічний університет, спеціальність 05.05.11;

9. Леженкін Олександр Миколайович, д. т. н., доцент, професор кафедри, Таврійський державний агротехнологічний університет Мінагрополітики України, спеціальність 05.05.11;

10. Павленко Іван Іванович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Кіровоградський національний технічний університет, спеціальність 05.05.11;

11. Рубльов Владислав Іванович, д. т. н., професор, пенсіонер, спеціальність 05.05.11;

12. Свірень Микола Олександрович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Кіровоградський національний технічний університет, спеціальність 05.05.11;

13. Солових Євген Костянтинович, д. т. н., професор, професор кафедри, Кіровоградський національний технічний університет, спеціальність 05.05.11;

14. Філімоніхін Геннадій Борисович, д. т. н., професор, професор кафедри, Кіровоградський національний технічний університет, спеціальність 05.05.11;

15. Шейченко Віктор Олександрович, д. т. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, ННЦ "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства" НААН України, спеціальність 05.05.11.

Національний університет "Львівська політехніка"

Д 35.052.10

Голова ради:

1. Бобало Юрій Ярославович, д. т. н., професор, ректор, Національний університет "Львівська політехніка", спеціальність 05.12.17.

Заступники голови:

2. Недоступ Леонід Аврамович, д. т. н., професор, професор кафедри, Національний університет "Львівська політехніка", спеціальність 05.12.13;

3. Климаш Михайло Миколайович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний університет "Львівська політехніка", спеціальність 05.12.02.

Вчений секретар:

4. Демидов Іван Васильович, к. т. н., доцент, доцент кафедри, Національний університет "Львівська політехніка", спеціальність 05.12.02.

Члени ради:

5. Бондарєв Андрій Петрович, д. т. н., професор, професор кафедри, Національний університет "Львівська політехніка", спеціальність 05.12.02;

6. Волочій Богдан Юрійович, д. т. н., професор, професор кафедри, Національний університет "Львівська політехніка", спеціальність 05.12.17;

7. Голяка Роман Любомирович, д. т. н., професор, професор кафедри, Національний університет "Львівська політехніка", спеціальність 05.12.13;

8. Зубков Анатолій Миколайович, д. т. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Науковий центр сухопутних військ, Академія сухопутних військ Міноборони України, спеціальність 05.12.17;

9. Лісовий Іван Павлович, д. т. н., професор, професор кафедри, Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова, спеціальність 05.12.02;

10. Мандзій Богдан Андрійович, д. т. н., професор, професор кафедри, Національний університет "Львівська політехніка", спеціальність 05.12.13;

11. Нічога Віталій Олексійович, д. т. н., професор, професор кафедри, Національний університет "Львівська політехніка", спеціальність 05.12.13;

12. Пелещишин Андрій Миколайович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний університет "Львівська політехніка", спеціальність 05.12.02;

13. Пелішок Володимир Олексійович, д. т. н., доцент, професор кафедри, Національний університет "Львівська політехніка", спеціальність 05.12.02;

14. Прудиус Іван Никифорович, д. т. н., професор, директор, Інститут телекомунікацій, радіотехніки та електронної техніки Національного університету "Львівська політехніка", спеціальність 05.12.17;

15. Рицар Богдан Євгенович, д. т. н., доцент, професор кафедри, Національний університет "Львівська політехніка", спеціальність 05.12.13;

16. Русин Богдан Павлович, д. т. н., професор, завідувач відділу, Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України, спеціальність 05.12.17;

17. Самков Олександр Всеволодович, д. т. н., старший науковий співробітник, заступник директора, Інститут електродинаміки, НАН України, спеціальність 05.12.13;

18. Толюпа Сергій Васильович, д. т. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 05.12.02;

19. Шинкарук Олег Миколайович, д. т. н., професор, ректор, Національна академія Державної прикордонної служби України, спеціальність 05.12.13;

20. Шклярський Володимир Іванович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний університет "Львівська політехніка", спеціальність 05.12.17.

Національний університет водного господарства та природокористування

Д 47.104.01

Голова ради:

1. Рябенко Олександр Антонович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 05.23.16.

Заступник голови:

2. Ткачук Олександр Андрійович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 05.23.04.

Вчений секретар:

3. Востріков Володимир Петрович, к. т. н., доцент, професор кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 06.01.02 (технічні).

Члени ради:

4. Власюк Анатолій Павлович, д. т. н., професор, проректор, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука, спеціальність 05.23.16;

5. Гіроль Микола Миколайович, д. т. н., професор, професор кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 05.23.04;

6. Грабовський Петро Олександрович, д. т. н., професор, професор кафедри, Одеська державна академія будівництва та архітектури, спеціальність 05.23.04;

7. Гурин Василь Авксентійович, д. т. н., професор, професор кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 06.01.02 (технічні);

8. Кір'янов Віктор Миколайович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 06.01.02 (технічні);

9. Коваленко Петро Іванович, д. т. н., професор, радник директора, Інститут водних проблем та меліорації НААН України, спеціальність 06.01.02 (технічні);

10. Ковальчук Віктор Анатолійович, д. т. н., професор, професор кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 05.23.04;

11. Кожушко Леонід Федорович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 06.01.02 (технічні);

12. Кочетов Геннадій Михайлович, д. т. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет будівництва і архітектури, спеціальність 05.23.04;

13. Орлов Валерій Олегович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 05.23.04;

14. Поляков Вадим Леонтійович, д. т. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут гідромеханіки НАН України, спеціальність 05.23.16;

15. Рокочинський Анатолій Миколайович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 06.01.02 (технічні);

16. Ромащенко Михайло Іванович, д. т. н., професор, директор, Інститут водних проблем та меліорації, НААН України, спеціальність 06.01.02 (технічні);

17. Сташук Василь Андрійович, д. т. н., доцент, завідувач кафедри, Державний інститут управління та економіки водних ресурсів Держводагентства України, спеціальність 06.01.02 (технічні);

18. Ткачук Микола Микитович, д. т. н., професор, професор, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 06.01.02 (технічні);

19. Хлапук Микола Миколайович, д. т. н., професор, директор, НДІ водного господарства та природооблаштування Національного університету водного господарства та природокористування, спеціальність 05.23.16;

20. Филипчук Віктор Леонідович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 05.23.16;

21. Щодро Олексій Євгенович, д. т. н., доцент, професор кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 05.23.16.

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Д 44.052.02

Голова ради:

1. Стороженко Леонід Іванович, д. т. н., професор, професор кафедри, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, спеціальність 05.23.01.

Заступник голови:

2. Пічугін Сергій Федорович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, спеціальність 05.23.02.

Вчений секретар:

3. Галінська Тетяна Анатоліївна, к. т. н., доцент, доцент кафедри, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, спеціальність 05.23.01.

Члени ради:

4. Бондар Віктор Олександрович, д. т. н., професор, професор кафедри, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, спеціальність 05.23.01;

5. Винников Юрій Леонідович, д. т. н., професор, професор кафедри, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, спеціальність 05.23.02;

6. Воскобійнік Олена Павлівна, д. т. н., старший науковий співробітник, начальник науково-дослідної частини, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, спеціальність 05.23.01;

7. Головко Сергій Іванович, д. т. н., професор, професор кафедри, ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва і архітектури", спеціальність 05.23.02;

8. Голоднов Олександр Іванович, д. т. н., професор, учений секретар, ТОВ "Український інститут сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського", спеціальність 05.23.01;

9. Єрмоленко Дмитро Адольфович, д. т. н., доцент, професор кафедри, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, спеціальність 05.23.01;

10. Зоценко Микола Леонідович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, спеціальність 05.23.02;

11. Лапенко Олександр Іванович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.23.01;

12. Нижник Олександр Васильович, д. т. н., старший науковий співробітник, декан, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, спеціальність 05.23.01;

13. Новохатній Валерій Гаврилович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, спеціальність 05.23.02;

14. Павліков Андрій Миколайович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, спеціальність 05.23.01;

15. Савицький Олег Анатолійович, д. т. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут гідромеханіки НАН України, спеціальність 05.23.02;

16. Семко Олександр Володимирович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, спеціальність 05.23.02;

17. Фурсов Вадим Вікторович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет будівництва і архітектури, спеціальність 05.23.01.

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Д 64.089.04

Голова ради:

1. Чумаченко Ігор Володимирович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 05.13.06.

Заступник голови:

2. Сухонос Марія Костянтинівна, д. т. н., доцент, професор кафедри, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 05.13.22.

Вчений секретар:

3. Гусєва Юлія Юліївна, к. т. н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 05.13.22.

Члени ради:

4. Бабаєв Володимир Миколайович, д. н. д. у., професор, ректор, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 05.13.22;

5. Давідіч Юрій Олександрович, д. т. н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 05.13.06;

6. Далека Василь Хомич, д. т. н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 05.13.22;

7. Лобашов Олексій Олегович, д. т. н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 05.13.22;

8. Лисенко Едуард Вікторович, д. т. н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 05.13.22;

9. Литвинов Анатолій Леонідович, д. т. н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 05.13.06;

10. Метешкін Костянтин Олександрович, д. т. н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 05.13.06;

11. Малєєва Ольга Володимирівна, д. т. н., професор, професор кафедри, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "ХАІ", спеціальність 05.13.22;

12. Тімофєєв Володимир Олександрович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність 05.13.06;

13. Чернов Сергій Костянтинович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, спеціальність 05.13.22;

14. Шмуклер Валерій Самуїлович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 05.13.06;

15. Шостак Ігор Володимирович, д. т. н., професор, професор кафедри, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "ХАІ", спеціальність 05.13.06.

Хмельницький національний університет

Д 70.052.02

Голова ради:

1. Олександренко Віктор Петрович, д. т. н., професор, декан, Хмельницький національний університет, спеціальність 05.02.04.

Заступник голови:

2. Гордєєв Анатолій Іванович, д. т. н., професор, професор кафедри, Хмельницький національний університет, спеціальність 05.02.02.

Вчений секретар:

3. Диха Олександр Володимирович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Хмельницький національний університет, спеціальність 05.02.04.

Члени ради:

4. Гладкий Ярослав Миколайович, д. т. н., професор, професор кафедри, Хмельницький національний університет, спеціальність 05.02.04;

5. Голубець Володимир Михайлович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний лісотехнічний університет України, спеціальність 05.02.04;

6. Калда Галина Станіславівна, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Хмельницький національний університет, спеціальність 05.02.04;

7. Каплун Віталій Григорович, д. т. н., професор, провідний науковий співробітник, Хмельницький національний університет, спеціальність 05.02.04;

8. Клименко Леонід Павлович, д. т. н., професор, ректор, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, спеціальність 05.02.04;

9. Костогриз Сергій Григорович, д. т. н., професор, професор кафедри, Хмельницький національний університет, спеціальність 05.02.02;

10. Кіницький Ярослав Тимофійович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Хмельницький національний університет, спеціальність 05.02.02;

11. Ланець Олексій Степанович, д. т. н., доцент, директор інституту, Національний університет "Львівська політехніка", спеціальність 05.02.02;

12. Мазур Микола Петрович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Хмельницький національний університет, спеціальність 05.02.02;

13. Носко Павло Леонідович, д. т. н., професор, професор кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.02.02;

14. Ройзман Вілен Петрович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Хмельницький національний університет, спеціальність 05.02.02;

15. Савуляк Валерій Іванович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Вінницький національний технічний університет, спеціальність 05.02.04;

16. Сидоренко Ігор Іванович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.02.02;

17. Сілін Радомир Іванович, д. т. н., професор, радник ректора, Хмельницький національний університет, спеціальність 05.02.02;

18. Шевеля Валерій Васильович, д. т. н., професор, професор кафедри, Хмельницький національний університет, спеціальність 05.02.04.

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України

Д 26.728.01

Голова ради:

1. Жалоба Ігор Володимирович, д. і. н., професор, завідувач кафедри, Дипломатична академія України при МЗС України, спеціальність 07.00.02.

Заступник голови:

2. Троян Сергій Станіславович, д. і. н., професор, професор кафедри, Дипломатична академія України при МЗС України, спеціальність 07.00.02.

Вчений секретар:

3. Горобець Ігор Володимирович, к. і. н., доцент, доцент кафедри, Дипломатична академія України при МЗС України, спеціальність 07.00.02.

Члени ради:

4. Віднянський Степан Васильович, д. і. н., професор, завідувач відділу, Інститут історії України НАН України, спеціальність 07.00.02;

5. Головко Микола Леонтійович, д. і. н., професор, професор кафедри, Дипломатична академія при МЗС України, спеціальність 07.00.02;

6. Дятлов Володимир Олександрович, д. і. н., професор, перший проректор, Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, спеціальність 07.00.02;

7. Киридон Алла Миколаївна, д. і. н., професор, директор, ДУ "Енциклопедичне видавництво", спеціальність 07.00.02;

8. Кірсенко Михайло Володимирович, д. і. н., професор, професор кафедри, Дипломатична академія України при МЗС України, спеціальність 07.00.02;

9. Космина Віталій Григорович, д. і. н., доцент, професор кафедри, Дипломатична академія України при МЗС України, спеціальність 07.00.02;

10. Кудряченко Андрій Іванович, д. і. н., професор, директор, ДУ "Інститут всесвітньої історії НАН України", спеціальність 07.00.02;

11. Мартинов Андрій Юрійович, д. і. н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут історії України НАН України, спеціальність 07.00.02;

12. Матяш Ірина Борисівна, д. і. н., професор, професор кафедри, Дипломатична академія при МЗС України, спеціальність 07.00.02;

13. Перепелиця Григорій Миколайович, д. пол. н., професор, директор, Інститут зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС України, спеціальність 07.00.02;

14. Цвєтков Олександр Глєбович, д. і. н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Дипломатична академія при МЗС України, спеціальність 07.00.02;

15. Чекаленко Людмила Дмитрівна, д. пол. н., доцент, професор кафедри, Дипломатична академія України при МЗС України, спеціальність 07.00.02.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

К 29.051.04

Голова ради:

1. Михайлюк Віталій Павлович, д. і. н., професор, завідувач кафедри, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, спеціальність 07.00.01.

Заступник голови:

2. Сергієнко Юрій Григорович, д. і. н., професор, професор кафедри, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, спеціальність 07.00.01.

Вчений секретар:

3. Сапицька Олена Михайлівна, к. і. н., доцент, доцент кафедри, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, спеціальність 07.00.01.

Члени ради:

4. Антоненко Михайло Іванович, к. і. н., доцент, доцент кафедри, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, спеціальність 07.00.01;

5. Барабаш Юлія Василівна, д. і. н., начальник відділу, Університет митної справи та фінансів, спеціальність 07.00.01;

6. Бублик Ольга Іванівна, к. і. н., доцент, доцент кафедри, ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", спеціальність 07.00.01;

7. Довжук Ігор Володимирович, д. і. н., професор, професор кафедри, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, спеціальність 07.00.01;

8. Казьмирчук Марія Григорівна, д. і. н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 07.00.01;

9. Каденюк Олександр Степанович, д. і. н., професор, професор кафедри, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, спеціальність 07.00.01;

10. Мезеря Олександр Анатолійович, к. і. н., доцент, доцент кафедри, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, спеціальність 07.00.01;

11. Пекарчук Володимир Михайлович, д. і. н., доцент, професор кафедри, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, спеціальність 07.00.01;

12. Реєнт Олександр Петрович, д. і. н., професор, заступник директора з наукової роботи, Інститут історії України НАН України, спеціальність 07.00.01;

13. Санжаров Сергій Миколайович, д. і. н., професор, завідувач кафедри, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, спеціальність 07.00.01;

14. Сафонова Наталія Михайлівна, к. і. н., доцент, доцент кафедри, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, спеціальність 07.00.01;

15. Фомін Андрій Володимирович, к. і. н., доцент, доцент кафедри, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, спеціальність 07.00.01.

16. Чумак Михайло Михайлович, к. і. н., доцент кафедри, ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", спеціальність 07.00.01.

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

К 79.053.01

Голова ради:

1. Дятлов Володимир Олександрович, д. і. н., професор, перший проректор, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, спеціальність 07.00.02.

Заступники голови:

2. Ячменіхін Костянтин Михайлович, д. і. н., професор, завідувач кафедри, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, спеціальність 07.00.02;

3. Боровик Анатолій Миколайович, д. і. н., професор, завідувач кафедри, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, спеціальність 07.00.01.

Вчений секретар:

4. Острянко Андрій Миколайович, к. і. н., доцент, доцент кафедри, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, спеціальність 07.00.06.

Члени ради:

5. Бойко Микола Корнійович, д. і. н., професор, професор кафедри, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, спеціальність 07.00.02;

6. Ващенко Алла Василівна, к. і. н., доцент, доцент кафедри, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, спеціальність 07.00.02;

7. Жалоба Ігор Володимирович, д. і. н., професор, завідувач кафедри, Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України, спеціальність 07.00.02;

8. Коваленко Олександр Борисович, к. і. н., професор, директор інституту, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, спеціальність 07.00.01;

9. Ковальчук Оксана Олександрівна, д. і. н., старший науковий співробітник, Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, спеціальність 07.00.01;

10. Лиман Сергій Іванович, д. і. н., професор, завідувач кафедри, Харківська державна академія культури, спеціальність 07.00.02;

11. Піскун Валентина Миколаївна, д. і. н., професор, завідувач відділу, Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, спеціальність 07.00.01;

12. Половець Володимир Михайлович, д. і. н., професор, завідувач кафедри, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, спеціальність 07.00.01;

13. Рахно Олександр Якович, к. і. н., доцент, завідувач кафедри, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, спеціальність 07.00.01;

14. Свистович Степан Михайлович, д. і. н., професор, професор кафедри, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, спеціальність 07.00.01;

15. Стрілюк Олена Борисівна, к. і. н., доцент, доцент кафедри, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, спеціальність 07.00.02.

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Д 26.006.01

Голова ради:

1. Кириленко Володимир Іванович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", спеціальність 08.00.01.

Заступник голови:

2. Зайцев Юрій Кузьмич, д. е. н., професор, професор кафедри, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", спеціальність 08.00.01.

Вчений секретар:

3. Ємельяненко Лариса Михайлівна, д. е. н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", спеціальність 08.00.03.

Члени ради:

4. Бажал Юрій Миколайович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Національний університет "Києво-Могилянська академія", спеціальність 08.00.03;

5. Малий Іван Йосипович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", спеціальність 08.00.03;

6. Маслов Анатолій Олександрович, д. е. н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.01;

7. Мельник Олексій Михайлович, д. е. н., професор, професор кафедри, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", спеціальність 08.00.01;

8. Москаленко Олександра Миколаївна, д. е. н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", спеціальність 08.00.01;

9. Никифоров Анатолій Євгенович, д. е. н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", спеціальність 08.00.03;

10. Ніколенко Сергій Степанович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, ВНЗ "Полтавський університет економіки і торгівлі, спеціальність 08.00.01;

11. Радіонова Ірина Федорівна, д. е. н., професор, професор кафедри, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", спеціальність 08.00.03;

12. Сафонов Юрій Миколайович, д. е. н., професор, начальник відділу, Інститут модернізації змісту освіти, спеціальність 08.00.03;

13. Тищенко Олександр Петрович, д. е. н., старший науковий співробітник, професор кафедри, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", спеціальність 08.00.03;

14. Уманців Юрій Миколайович, д. е. н., професор, професор кафедри, Київський національний торговельно-економічний університет, спеціальність 08.00.01;

15. Фещенко Валентина Михайлівна, д. е. н., професор, професор кафедри, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", спеціальність 08.00.01;

16. Якубенко Валерій Дем'янович, д. е. н., професор, професор кафедри, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", спеціальність 08.00.01.

ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Д 26.239.01

Голова ради:

1. Геєць Валерій Михайлович, д. е. н., професор, директор, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", спеціальність 08.00.01.

Заступник голови:

2. Прокопа Ігор Васильович, д. е. н., професор, головний науковий співробітник, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", спеціальність 08.00.03.

Вчений секретар:

3. Левчук Наталія Іванівна, к. е. н., доцент, науковий співробітник відділу, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", спеціальність 08.00.03.

Члени ради:

4. Артьомова Тетяна Іванівна, д. е. н., професор, старший науковий співробітник, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", спеціальність 08.00.01;

5. Бажал Юрій Миколайович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, НУ "Києво-Могилянська академія", спеціальність 08.00.03;

6. Білорус Олег Григорович, д. е. н., професор, головний науковий співробітник, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", спеціальність 08.00.01;

7. Бобух Ірина Миколаївна, д. е. н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", спеціальність 08.00.03;

8. Бондарук Таїсія Григорівна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Національна академія статистики, обліку та аудиту, спеціальність 08.00.03;

9. Бородіна Олена Миколаївна, д. е. н., професор, завідуючий відділом, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", спеціальність 08.00.03;

10. Гриценко Андрій Андрійович, д. е. н., професор, заступник директора, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", спеціальність 08.00.01;

11. Єгоров Ігор Юрійович, д. е. н., професор, завідувач відділу, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", спеціальність 08.00.03;

12. Єфименко Тетяна Іванівна, д. е. н., професор, президент, ДННУ "Академія фінансового управління", спеціальність 08.00.03;

13. Єщенко Петро Степанович, д. е. н., професор, пенсіонер, спеціальність 08.00.01;

14. Крючкова Ірина Володимирівна, д. е. н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", спеціальність 08.00.01;

15. Лапко Олена Олександрівна, д. е. н., професор, професор кафедри, ДВНЗ "Університет банківської справи", спеціальність 08.00.03;

16. Малий Іван Йосипович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", спеціальність 08.00.01;

17. Небрат Вікторія Василівна, д. е. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", спеціальність 08.00.01;

18. Осташко Тамара Олексіївна, д. е. н., старший науковий співробітник, завідувач відділом, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", спеціальність 08.00.03;

19. Пасхавер Борис Йосипович, д. е. н., професор, головний науковий співробітник, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", спеціальність 08.00.03;

20. Сіденко Володимир Романович, д. е. н., старший науковий співробітник, науковий консультант, ГО "Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова", спеціальність 08.00.01;

21. Супрун Наталія Анатоліївна, д. е. н., професор, провідний науковий співробітник, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", спеціальність 08.00.01;

22. Тарасевич Віктор Миколайович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Національна металургійна академія України, спеціальність 08.00.01;

23. Шубравська Олена Василівна, д. е. н., професор, завідувач відділом, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", спеціальність 08.00.03;

24. Яременко Олег Леонідович, д. е. н., професор, провідний науковий співробітник, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", спеціальність 08.00.01.

Житомирський національний агроекологічний університет

Д 14.083.02

Голова ради:

1. Скидан Олег Васильович, д. е. н., професор, ректор, Житомирський національний агроекологічний університет, спеціальність 08.00.03.

Заступник голови:

2. Ходаківський Євгеній Іванович, д. е. н., професор, директор, Науково-інноваційний інститут економіки та агробізнесу Житомирського національного агроекологічного університету, спеціальність 08.00.04.

Вчений секретар:

3. Тарасович Людмила Валеріївна, к. е. н., доцент, професор кафедри, Житомирський національний агроекологічний університет, спеціальність 08.00.04.

Члени ради:

4. Валінкевич Наталія Василівна, д. е. н., доцент, професор кафедри, Житомирський державний технологічний університет, спеціальність 08.00.04;

5. Вітвіцький Володимир Валентинович, д. е. н., професор, професор кафедри, Житомирський національний агроекологічний університет, спеціальність 08.00.04;

6. Данкевич Євген Михайлович, д. е. н., доцент, в. о. декана, Житомирський національний агроекологічний університет, спеціальність 08.00.03;

7. Захарчук Олександр Васильович, д. е. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, ННЦ "Інститут аграрної економіки", спеціальність 08.00.03;

8. Зінчук Тетяна Олексіївна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Житомирський національний агроекологічний університет, спеціальність 08.00.03;

9. Ільчук Микола Максимович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність 08.00.04;

10. Кравчук Ірина Ігорівна, д. е. н., доцент, завідувач кафедри, Житомирський національний агроекологічний університет, спеціальність 08.00.03;

11. Масловська Людмила Цезарівна, д. е. н., професор, професор кафедри, Житомирський національний агроекологічний університет, спеціальність 08.00.04;

12. Микитюк Валерій Мар'янович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Житомирський національний агроекологічний університет, спеціальність 08.00.03;

13. Мороз Олег Васильович, д. е. н., професор, професор кафедри, Вінницький національний технічний університет, спеціальність 08.00.04;

14. Ткачук Василь Іванович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Житомирський національний агроекологічний університет, спеціальність 08.00.04;

15. Яценко Ольга Миколаївна, д. е. н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", спеціальність 08.00.03.

Київський національний торговельно-економічний університет

Д 26.055.06

Голова ради:

1. Мельник Тетяна Миколаївна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Київський національний торговельно-економічний університет, спеціальність 08.00.02.

Заступник голови:

2. Педь Ірина Валеріївна, д. е. н., доцент, професор кафедри, Київський національний торговельно-економічний університет, спеціальність 08.00.02.

Вчений секретар:

3. Дугінець Ганна Володимирівна, к. е. н., доцент, доцент кафедри, Київський національний торговельно-економічний університет, спеціальність 08.00.02.

Члени ради:

4. Юхименко Володимир Васильович, д. е. н., професор, професор кафедри, Київський національний торговельно-економічний університет, спеціальність 08.00.02;

5. Онищенко Володимир Пилипович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Київський національний торговельно-економічний університет, спеціальність 08.00.02;

6. Петрашко Людмила Петрівна, д. е. н., професор, професор кафедри, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", спеціальність 08.00.02;

7. Сіденко Володимир Романович, д. е. н., старший науковий співробітник, науковий консультант з економічних питань, Центр Разумкова, спеціальність 08.00.02;

8. Кифяк Василь Федорович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Київський національний торговельно-економічний університет, спеціальність 08.00.05;

9. Ладонько Людмила Степанівна, д. е. н., доцент, доцент кафедри, Чернігівський національний технічний університет, спеціальність 08.00.05;

10. Лендєл Михайло Андрійович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, спеціальність 08.00.05;

11. Лучик Василь Єфремович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, спеціальність 08.00.05;

12. Коломицева Олена Віталіївна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Черкаський державний технологічний університет, спеціальність 08.00.05;

13. Ткачук Ольга Михайлівна, д. е. н., професор, професор кафедри, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, спеціальність 08.00.05;

14. Тульчинська Світлана Олександрівна, д. е. н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України "КПІ", спеціальність 08.00.05;

15. Шевчук Ярослав Васильович, д. е. н., доцент, завідувач кафедри, Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, спеціальність 08.00.05.

ПВНЗ "Європейський університет"

Д 26.063.01

Голова ради:

1. Прокопенко Наталія Семенівна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, ПВНЗ "Європейський університет", спеціальність 08.00.08.

Заступник голови:

2. Павленко Ірина Ігорівна, д. е. н., професор, професор кафедри, ПВНЗ "Європейський університет", спеціальність 08.00.04.

Вчений секретар:

3. Гривківська Оксана Василівна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, ПВНЗ "Європейський університет", спеціальність 08.00.08.

Члени ради:

4. Балакита Ганна Олександрівна, д. е. н., професор, професор кафедри, Київський національний торговельно-економічний університет, спеціальність 08.00.04;

5. Васюткіна Наталія Володимирівна, д. е. н., доцент, завідувач кафедри, ПВНЗ "Європейський університет", спеціальність 08.00.04;

6. Воротіна Людмила Іванівна, д. е. н., професор, професор кафедри, ПВНЗ "Європейський університет", спеціальність 08.00.04;

7. Грозний Ігор Сергійович, д. е. н., старший науковий співробітник, завідувач кафедри, ПВНЗ "Європейський університет", спеціальність 08.00.04;

8. Крейдич Ірина Миколаївна, д. е. н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України "КПІ", спеціальність 08.00.04;

9. Кузьмак Олена Миколаївна, д. е. н., доцент, професор кафедри, ПВНЗ "Європейський університет", спеціальність 08.00.08;

10. Малюков Володимир Павлович, д. ф-м. н., професор кафедри, ПВНЗ "Європейський університет", спеціальність 08.00.08;

11. Мельник Віктор Миколайович, д. е. н., професор, директор, Науково-дослідний інститут фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.08;

12. Михайленко Світлана Володимирівна, д. е. н., доцент, професор кафедри, ПВНЗ "Європейський університет", спеціальність 08.00.08;

13. Навроцький Степан Аркадійович, д. е. н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник, ННЦ "Інститут аграрної економіки", спеціальність 08.00.08;

14. Романова Лілія Василівна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом", спеціальність 08.00.04;

15. Шпильова Віра Олексіївна, д. е. н., професор, професор кафедри, ПВНЗ "Європейський університет", спеціальність 08.00.04.

Чернігівський національний технологічний університет

Д 79.051.04

Голова ради:

1. Савченко Володимир Федорович, д. е. н., професор, професор кафедри, Чернігівський національний технологічний університет, спеціальність 08.00.03.

Заступник голови:

2. Абакуменко Ольга Вікторівна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Чернігівський національний технологічний університет, спеціальність 08.00.08.

Вчений секретар:

3. Маргасова Вікторія Геннадіївна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Чернігівський національний технологічний університет, спеціальність 08.00.08.

Члени ради:

4. Вдовенко Наталія Михайлівна, д. е. н., доцент, завідувач кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування, спеціальність 08.00.03;

5. Вдовенко Станіслав Михайлович, д. н. д. у., професор, завідувач кафедри, Чернігівський національний технологічний університет, спеціальність 08.00.03;

6. Гоголь Тетяна Анатоліївна, д. е. н., доцент, доцент кафедри, Чернігівський національний технологічний університет, спеціальність 08.00.08;

7. Гонта Олена Іванівна, д. е. н., професор, директор, Навчально-науковий інститут економіки Чернігівського національного технологічного університету, спеціальність 08.00.08;

8. Дерій Жанна Володимирівна, д. е. н., доцент, завідувач кафедри, Чернігівський національний технологічний університет, спеціальність 08.00.08;

9. Захарін Сергій Володимирович, д. е. н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Київський національний лінгвістичний університет, спеціальність 08.00.03;

10. Ільчук Валерій Петрович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Чернігівський національний технологічний університет, спеціальність 08.00.08;

11. Кичко Ірина Іванівна, д. е. н., доцент, завідувач кафедри, Чернігівський національний технологічний університет, спеціальність 08.00.03;

12. Кульпінський Сергій Віталійович, д. е. н., професор кафедри, Чернігівський національний технологічний університет, спеціальність 08.00.08;

13. Курмаєв Петро Юрійович, д. е. н., доцент, професор кафедри, Уманський національний педагогічний університет імені Павла Тичини, спеціальність 08.00.03;

14. Сахно Євгеній Юрійович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Чернігівський національний технологічний університет, спеціальність 08.00.03;

15. Селіверстова Людмила Сергіївна, д. е. н., доцент, доцент кафедри, Чернігівський національний технологічний університет, спеціальність 08.00.08;

16. Ткаченко Наталія Володимирівна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ, спеціальність 08.00.08;

17. Ткаленко Наталія Валеріївна, д. е. н., доцент, професор кафедри, Чернігівський національний технологічний університет, спеціальність 08.00.03;

18. Швабій Костянтин Іванович, д. е. н., професор, в. о. директора, Навчально-науковий інститут економіки, оподаткування та митної справи Університету державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.08.

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Бердянський державний педагогічний університет

К 18.092.02

Голова ради:

1. Зарва Вікторія Анатоліївна, д. філол. н., професор, ректор, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 10.01.05.

Заступник голови:

2. Філоненко Софія Олегівна, д. філол. н., професор, професор кафедри, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 10.01.01.

Вчений секретар:

3. Александрова Ганна Олександрівна, к. філол. н., доцент, доцент кафедри, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 10.01.01.

Члени ради:

4. Новик Ольга Петрівна, д. філол. н, професор, завідувач кафедри, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 10.01.01;

5. Анісімова Ніна Павлівна, д. філол. н., професор, професор кафедри, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 10.01.01;

6. Борзенко Олександр Іванович, д. філол. н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 10.01.01;

7. Гребенюк Тетяна Володимирівна, д. філол. н., професор, професор кафедри, Запорізький державний медичний університет, спеціальність 10.01.01;

8. Харлан Ольга Дмитрівна, д. філол. н., професор, професор кафедри, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 10.01.05;

9. Колінько Олена Петрівна, д. філол. н., професор, завідувач кафедри, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 10.01.05;

10. Сухомлинов Олексій Миколайович д. філол. н., професор, завідувач кафедри, Бердянський університет менеджменту і бізнесу, спеціальність 10.01.05;

11. Городнюк Наталія Андріївна, к. філол. н., доцент, докторант кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.05;

12. Богданова Марина Миколаївна, к. філол. н., доцент, доцент кафедри, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 10.01.01;

13. Школа Валентина Миколаївна, к. філол. н., доцент, доцент кафедри, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 10.01.01;

14. Школа Ірина Вікторівна, к. філол. н., доцент, доцент кафедри, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 10.01.05;

15. Бугрій Анастасія Сергіївна, к. філол. н., доцент кафедри, Київський університет імені Бориса Грінченка, спеціальність 10.01.05.

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Д 64.053.03

Голова ради:

1. Андрущенко Олена Анатоліївна, д. філол. н., професор, перший проректор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, спеціальність 10.01.02.

Заступник голови:

2. Ушкалов Леонід Володимирович, д. філол. н., професор, професор кафедри, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, спеціальність 10.01.01.

Вчений секретар:

3. Разуменко Ірина Василівна, к. філол. н., професор, професор кафедри, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, спеціальність 10.01.02.

Члени ради:

4. Голобородько Костянтин Юрійович, д. філол. н, професор, декан, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, спеціальність 10.01.01;

5. Гулак Анатолій Тихонович, д. філол. н., професор, професор кафедри, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, спеціальність 10.01.02;

6. Гусєв Віктор Андрійович, д. філол. н., професор, професор кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 10.01.02;

7. Дмитренко Вікторія Іванівна, д. філол. н., професор, професор кафедри, ДВНЗ "Криворізький національний університет", спеціальність 10.01.01;

8. Зайцева Ірина Павлівна, д. філол. н., професор, професор кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 10.01.02;

9. Маленко Олена Олегівна, д. філол. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, спеціальність 10.01.01;

10. Марченко Тетяна Михайлівна, д. філол. н., професор, професор кафедри, Горлівський педагогічний інститут іноземних мов ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет", спеціальність 10.01.02;

11. Матушек Олена Юріївна, д. філол. н., доцент, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 10.01.01;

12. Степанченко Іван Іванович, д. філол. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, спеціальність 10.01.02;

13. Силаєв Олександр Сергійович, д. філол. н., професор, професор кафедри, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, спеціальність 10.01.02;

14. Соловей (Гончарик) Елеонора Степанівна, д. філол. н., професор, професор кафедри, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, спеціальність 10.01.02;

15. Тарарак Олександр Валентинович, д. філол. н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, спеціальність 10.01.02;

16. Черкашина Тетяна Юріївна, д. філол. н., доцент, професор кафедри, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, спеціальність 10.01.01;

17. Штейнбук Фелікс Маратович, д. філол. н., доцент, професор кафедри, Київський національний лінгвістичний університет, спеціальність 10.01.02.

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.22

Голова ради:

1. Хільчевський Валентин Кирилович, д. г. н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.07.

Заступник голови:

2. Сніжко Сергій Іванович, д. г. н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.09.

Вчений секретар:

3. Круківська Алла Володимирівна, к. г. н., асистент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.09.

Члени ради:

4. Антоненко Володимир Степанович, д. г. н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.09;

5. Герасименко Наталія Петрівна, д. г. н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.09;

6. Гребінь Василь Васильович, д. г. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.07;

7. Комлєв Олександр Олександрович, д. г. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.07;

8. Кошляков Олексій Євгенович, д. геол. н., доцент, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.07;

9. Линник Петро Микитович, д. х. н., професор, завідувач відділу, Інститут гідробіології НАН України, спеціальність 11.00.07;

10. Ободовський Олександр Григорович, д. г. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.07;

11. Осадчий Володимир Іванович, д. г. н., чл.-кор. НАН України, директор, Український гідрометеорологічний інститут, спеціальність 11.00.07;

12. Польовий Анатолій Миколайович, д. г. н., професор, завідувач кафедри, Одеський державний екологічний університет, спеціальність 11.00.09;

13. Прусов Віталій Арсентійович, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.09;

14. Самойленко Віктор Миколайович, д. г. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.07;

15. Тимофеєв Владислав Євгенійович, д. г. н., доцент, старший науковий співробітник відділу, Український гідрометеорологічний інститут, спеціальність 11.00.09;

16. Стецюк Володимир Васильович, д. г. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.07;

17. Тімченко Володимир Михайлович, д. г. н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут гідробіології НАН України, спеціальність 11.00.07.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

К 76.051.04

Голова ради:

1. Руденко Валерій Петрович, д. г. н., професор, декан, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 11.00.02.

Заступник голови:

2. Круль Володимир Петрович, д. г. н., професор, завідувач кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 11.00.02.

Вчений секретар:

3. Джаман Василь Олексійович, д. г. н., професор, завідувач кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 11.00.02.

Члени ради:

4. Бурка Володимир Йосипович, к. г. н., доцент, доцент кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 11.00.02;

5. Грицку Вєроніка Степанівна, к. г. н., доцент, доцент кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 11.00.02;

6. Дністрянський Мирослав Степанович, д. г. н., професор, професор кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 11.00.02;

7. Заставецька Ольга Володимирівна, д. г. н., професор, завідувач кафедри, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, спеціальність 11.00.02;

8. Заячук Мирослав Дмитрович, к. г. н., доцент, доцент кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 11.00.02;

9. Кілінська Клавдія Йосипівна, д. г. н., професор, завідувач кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 11.00.02;

10. Костащук Володимир Іванович, к. г. н., доцент, доцент кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 11.00.02;

11. Кузишин Андрій Васильович, к. г. н., доцент, доцент кафедри, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, спеціальність 11.00.02;

12. Рибак Ігор Петрович, к. г. н., професор, доцент кафедри, Кам'янець-Подільський національний університет, спеціальність 11.00.02;

13. Сливка Роман Радославович, к. г. н., доцент, докторант, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", спеціальність 11.00.02;

14. Сухий Петро Олексійович, д. г. н., професор, завідувач кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 11.00.02;

15. Ющенко Юрій Сергійович, д. г. н., професор, завідувач кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 11.00.02.

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом"

К 26.142.01

Голова ради:

1. Матвєєв Петро Сергійович, д. ю. н., доцент, завідувач кафедри, ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом", спеціальність 12.00.04.

Заступник голови:

2. Труш Ігор Валентинович, д. ю. н., професор кафедри, ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом", спеціальність 12.00.04.

Вчений секретар:

3. Віхрова Ірина Олександрівна, к. ю. н., доцент, доцент кафедри, ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом", спеціальність 12.00.04.

Члени ради:

4. Ануфрієв Микола Іванович, д. ю. н., професор, професор кафедри, ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом", спеціальність 12.00.04;

5. Василенко Микола Дмитрович, д. ю. н., професор, професор кафедри, Національний університет "Одеська юридична академія", спеціальність 12.00.04;

6. Віхров Олександр Петрович, д. ю. н., професор, завідувач кафедри, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, спеціальність 12.00.04;

7. Грудницька Світлана Миколаївна, д. ю. н., професор, завідувач сектору, Інститут економіко-правових досліджень НАН України, спеціальність 12.00.04;

8. Демченко Сергій Федорович, д. ю. н., помічник президента, Національна академія наук України, спеціальність 12.00.04;

9. Деревянко Богдан Володимирович, д. ю. н., професор, професор кафедри, ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України", спеціальність 12.00.04;

10. Джунь В'ячеслав Васильович, д. ю. н., професор кафедри, ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом", спеціальність 12.00.04

11. Курко Микола Нестерович, д. ю. н., професор, професор кафедри, ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом", спеціальність 12.00.04;

12. Мовчан Анатолій Васильович, д. ю. н., старший науковий співробітник, професор кафедри, ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом", спеціальність 12.00.04;

13. Подоляка Анатолій Миколайович, д. ю. н., професор, професор кафедри, ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом", спеціальність 12.00.04;

14. Шелухін Микола Леонідович, д. ю. н., професор, професор кафедри, ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом", спеціальність 12.00.04;

15. Юлдашев Олексій Хашимович, д. ю. н., професор, завідувач кафедри, ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом", спеціальність 12.00.04.

Донецький національний університет

К 11.051.12

Голова ради:

1. Бобкова Антоніна Григоріївна, д. ю. н., професор, декан, Донецький національний університет, спеціальність 12.00.04.

Заступник голови:

2. Коваль Ірина Федорівна, д. ю. н., доцент, в. о. обов'язки завідувача кафедри, Донецький національний університет, спеціальність 12.00.04.

Вчений секретар:

3. Павлюченко Юлія Миколаївна, к. ю. н., доцент, доцент кафедри, Донецький національний університет, спеціальність 12.00.04.

Члени ради:

4. Гринюк Роман Федорович, д. ю. н., професор, ректор, Донецький національний університет, спеціальність 12.00.04;

5. Деркач Елла Михайлівна, к. ю. н., доцент, доцент кафедри, Донецький національний університет, спеціальність 12.00.04;

6. Джабраілов Руслан Аятшахович, д. ю. н., доцент, заступник завідувача відділу, Інститут економіко-правових досліджень НАН України, спеціальність 12.00.04;

7. Джумагельдієва Гульнара Джумадурдіївна, д. ю. н., старший науковий співробітник, завідувач сектору, Інститут економіко-правових досліджень НАН України, спеціальність 12.00.04;

8. Захарченко Андрій Миколайович, к. ю. н., доцент, доцент кафедри, Донецький національний університет, спеціальність 12.00.04;

9. Красицька Лариса Василівна, д. ю. н., доцент, доцент кафедри, Донецький національний університет, спеціальність 12.00.04;

10. Моісеєв Юрій Олексійович, к. ю. н., доцент, доцент кафедри, Донецький національний університет, спеціальність 12.00.04;

11. Ніколенко Людмила Миколаївна, д. ю. н., декан, Маріупольський державний університет, спеціальність 12.00.04;

12. Рєзнікова Вікторія Вікторівна, д. ю. н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.04;

13. Серебрякова Юлія Олександрівна, к. ю. н., доцент, доцент кафедри, Донецький національний університет, спеціальність 12.00.04;

14. Титова Олена Віталіївна, к. ю. н., доцент, доцент кафедри, Донецький національний університет, спеціальність 12.00.04;

15. Турченко Ольга Григорівна, к. ю. н., доцент, доцент кафедри, Донецький національний університет, спеціальність 12.00.04.

Донецький юридичний інститут МВС України

К 11.737.01

Голова ради:

1. Волобуєв Анатолій Федотович, д. ю. н., професор, професор кафедри, Донецький юридичний інститут МВС України, спеціальність 12.00.09.

Заступник голови:

2. Одерій Олексій Володимирович, к. ю. н., доцент, професор кафедри, Донецький юридичний інститут МВС України, спеціальність 12.00.09.

Вчений секретар:

3. Назимко Єгор Сергійович, к. ю. н., старший науковий співробітник, вчений секретар, Донецький юридичний інститут МВС України, спеціальність 12.00.09.

Члени ради:

4. Волобуєва Олена Олексіївна, к. ю. н., доцент, начальник кафедри, Донецький юридичний інститут МВС України, спеціальність 12.00.09;

5. Журавель Володимир Андрійович, д. ю. н., професор, головний вчений секретар, Національна академія правових наук України, спеціальність 12.00.09;

6. Зозуля Євген Вікторович, д. ю. н., доцент, професор кафедри, Донецький юридичний інститут МВС України, спеціальність 12.00.09;

7. Коваленко Володимир Вікторович, к. ю. н., доцент, учений секретар, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка МВС України, спеціальність 12.00.09;

8. Кучинська Оксана Петрівна, д. ю. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.09;

9. Леоненко Максим Іванович, к. ю. н., доцент, доцент кафедри, Класичний приватний університет, спеціальність 12.00.09;

10. Лоскутов Тимур Олександрович, к. ю. н., доцент, доцент кафедри, Донецький юридичний інститут МВС України, спеціальність 12.00.09;

11. Мичко Микола Іванович, д. ю. н., професор, професор кафедри, Донецький юридичний інститут МВС України, спеціальність 12.00.09;

12. Пилипенко Дмитро Олексійович, к. ю. н., науковий співробітник, Донецький юридичний інститут МВС України, спеціальність 12.00.09;

13. Халимон Сергій Іванович, д. ю. н., доцент, начальник кафедри, Чернігівський юридичний коледж Державної пенітенціарної служби України, спеціальність 12.00.09;

14. Хараберюш Іван Федорович, д. ю. н., професор, начальник кафедри, Донецький юридичний інститут МВС України, спеціальність 12.00.09

15. Шульга Андрій Олександрович, к. ю. н., доцент, доцент кафедри, Донецький юридичний інститут МВС України, спеціальність 12.00.09.

Інститут законодавства Верховної Ради України

Д 26.867.01

Голова ради:

1. Копиленко Олександр Любимович, д. ю. н., професор, директор, Інститут законодавства Верховної Ради України, спеціальність 12.00.01.

Заступник голови:

2. Янчук Артем Олександрович, д. ю. н., старший науковий співробітник, заступник директора, Інститут законодавства Верховної Ради України, спеціальність 12.00.02;

3. Гріненко Олена Олексіївна, д. ю. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут законодавства Верховної Ради України, спеціальність 12.00.11.

Вчений секретар:

4. Биков Олександр Миколайович, д. ю. н., старший науковий співробітник, вчений секретар, Інститут законодавства Верховної Ради України, спеціальність 12.00.02.

Члени ради:

5. Бабін Борис Володимирович, д. ю. н., професор, завідувач сектору, Інститут законодавства Верховної Ради України, спеціальність 12.00.07;

6. Баймуратов Михайло Олександрович, д. ю. н., професор, головний консультант, Інститут законодавства Верховної Ради України, спеціальність 12.00.11;

7. Волошин Юрій Олексійович, д. ю. н., професор, завідувач відділу, Інститут законодавства Верховної Ради України, спеціальність 12.00.11;

8. Денисов Володимир Наумович, д. ю. н., професор, завідувач відділу, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, спеціальність 12.00.11;

9. Дмитрієв Анатолій Іванович, д. ю. н., професор, головний науковий співробітник, Інститут законодавства Верховної Ради України, спеціальність 12.00.11;

10. Журавський Віталій Станіславович, д. ю. н., професор, завідувач сектору, Інститут законодавства Верховної Ради України, спеціальність 12.00.01;

11. Клименко Оксана Михайлівна, д. ю. н., професор, завідувач відділу, Інститут законодавства Верховної Ради України, спеціальність 12.00.02;

12. Кузніченко Сергій Олександрович, д. ю. н., професор, завідувач сектору, Інститут законодавства Верховної Ради України, спеціальність 12.00.07;

13. Кузьменко Володимир Борисович, д. ю. н., доцент, заступник начальника факультету, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.02;

14. Куян Ірина Анатоліївна, д. ю. н., головний консультант, Інститут законодавства Верховної Ради України, спеціальність 12.00.02;

15. Мацюк Анатолій Романович, д. ю. н., професор, головний консультант, Інститут законодавства Верховної Ради України, спеціальність 12.00.07;

16. Мотренко Тимофій Валентинович, д. філос. н., професор, головний науковий співробітник, Інститут законодавства Верховної Ради України, спеціальність 12.00.01;

17. Мінченко Раїса Миколаївна, д. ю. н., професор, завідувач відділу, Інститут законодавства Верховної Ради України, спеціальність 12.00.01;

18. Орлюк Олена Павлівна, д. ю. н., професор, директор, Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України, спеціальність 12.00.07;

19. Петров Роман Орестович, д. ю. н., доцент, завідувач кафедри, Національний університет "Києво-Могилянська академія", спеціальність 12.00.11;

20. Приходько Христина Вікторівна, д. ю. н., професор, головний консультант, Інститут законодавства Верховної Ради України, спеціальність 12.00.02;

21. Сліденко Ігор Дмитрович, д. ю. н., доцент, суддя, Конституційний Суд України, спеціальність 12.00.02;

22. Стеценко Семен Григорович, д. ю. н., професор, перший заступник начальника, Інститут кримінально-виконавчої служби, спеціальність 12.00.07;

23. Сопілка Ірина Миколаївна, д. ю. н., доцент, Національний авіаційний університет, спеціальність 12.00.07;

24. Стефанчук Руслан Олексійович, д. ю. н., проректор з наукової роботи, Національна академія прокуратури України Генеральної прокуратури України, спеціальність 12.00.01;

25. Ярмиш Олександр Назарович, д. ю. н., професор, завідувач сектору, Інститут законодавства Верховної Ради України, спеціальність 12.00.07.

Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України

К 26.501.01

Голова ради:

1. Бєляков Костянтин Іванович, д. ю. н., професор, завідувач відділу, Науково-дослідний інститут інформатики і права, спеціальність 12.00.07.

Заступник голови:

2. Баранов Олександр Андрійович, д. ю. н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник, Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України, спеціальність 12.00.07.

Вчений секретар:

3. Золотар Ольга Олексіївна, к. ю. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України, спеціальність 12.00.07.

Члени ради:

4. Арістова Ірина Василівна, д. ю. н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет, спеціальність 12.00.07;

5. Бєлєвцева Вікторія Вікторівна, д. ю. н., старший науковий співробітник, завідувач сектору, Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України, спеціальність 12.00.07;

6. Довгань Олександр Дмитрович, к. ю. н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник, Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України, спеціальність 12.00.07;

7. Корж Ігор Федорович, д. ю. н., старший науковий співробітник, завідувач сектору, Науково-дослідний інститут інформатики і права, спеціальність 12.00.07

8. Красноступ Ганна Миколаївна, к. ю. н., старший науковий співробітник, заступник директора департаменту, Державний комітет телебачення і радіомовлення України, спеціальність 12.00.07;

9. Новицький Андрій Миколайович, д. ю. н., старший науковий співробітник, начальник науково-дослідного центру, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.07;

10. Пилипчук Володимир Григорович, д. ю. н., професор, директор, Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України, спеціальність 12.00.07;

11. Савінова Наталія Андріївна, д. ю. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України, спеціальність 12.00.07;

12. Скулиш Євген Деонізійович, д. ю. н., головний науковий співробітник, Науково-дослідний інститут інформатики і права, спеціальність 12.00.07;

13. Стрельбицький Микола Павлович, д. ю. н., професор, головний науковий співробітник, Національна академія Служби безпеки України, спеціальність 12.00.07;

14. Трубін Ігор Олександрович, к. ю. н., завідувач лабораторії, НДІ фінансового права Державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.07;

15. Цимбалюк Віталій Степанович, д. ю. н., старший науковий співробітник, Науково-дослідний інститут інформатики і права, спеціальність 12.00.07.

Національний університет біоресурсів і природокористування України

К 26.004.16

Голова ради:

1. Єрмоленко Володимир Михайлович, д. ю. н., професор, завідувач кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність 12.00.06.

Заступник голови:

2. Світличний Олександр Петрович, д. ю. н., доцент, професор кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність 12.00.07.

Вчений секретар:

3. Гафурова Олена Вікторівна, к. ю. н., доцент, доцент кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність 12.00.06.

Члени ради:

4. Гулак Олена Василівна, к. ю. н., доцент, доцент кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність 12.00.07;

5. Дейнега Марина Андріївна, к. ю. н., доцент кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність 12.00.06;

6. Дмитренко Емілія Станіславівна, д. ю. н., професор, головний науковий співробітник, Національна академія прокуратури України Генеральної прокуратури України, спеціальність 12.00.07;

7. Курило Володимир Іванович, д. ю. н., професор, проректор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність 12.00.07;

8. Ладиченко Віктор Валерійович, д. ю. н., професор, завідувач кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність 12.00.07;

9. Марченко Світлана Іванівна, к. ю. н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.06;

10. Новак Тамара Сергіївна, к. ю. н., доцент, доцент кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність 12.00.06;

11. Олійник Олег Вікторович, д. ю. н., старший науковий співробітник, директор Торговельно-економічного коледжу, Київський національний торговельно-економічний університет, спеціальність 12.00.07;

12. Піддубний Олексій Юрійович, д. ю. н., доцент, доцент кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність 12.00.06;

13. Слюсаренко Сергій Вікторович, к. ю. н., доцент, в. о. завідувача кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність 12.00.07;

14. Уркевич Віталій Юрійович, д. ю. н., професор, професор кафедри, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, спеціальність 12.00.06;

15. Шульга Михайло Васильович, д. ю. н., професор, завідувач кафедри, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, спеціальність 12.00.06;

16. Яра Олена Сергіївна, к. ю. н., доцент, декан, Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність 12.00.07.

Університет державної фіскальної служби України Державної фіскальної служби України

Д 27.855.02

Голова ради:

1. Білоус Віктор Тарасович, д. ю. н., професор, професор кафедри, Університет державної фіскальної служби України Державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.07.

Заступник голови:

2. Касьяненко Любов Михайлівна, д. ю. н., професор, завідувач кафедри, Університет державної фіскальної служби України Державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.07.

Вчений секретар:

3. Мацелик Тетяна Олександрівна, д. ю. н., доцент, професор кафедри, Університет державної фіскальної служби України Державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.07.

Члени ради:

4. Берлач Анатолій Іванович, д. ю. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.07;

5. Гречанюк Сергій Костянтинович, д. ю. н., доцент, завідувач кафедри, Національна академія прокуратури України Генеральної прокуратури України, спеціальність 12.00.07;

6. Коломоєць Тетяна Олександрівна, д. ю. н., професор, декан, ДВНЗ "Запорізький національний університет", спеціальність 12.00.07;

7. Криницький Ігор Євгенович, д. ю. н., професор, заступник директора науково-дослідного інституту фінансового права, Університет державної фіскальної служби України Державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.07;

8. Нижник Ніна Романівна, д. ю. н., професор, професор кафедри, Університет державної фіскальної служби України Державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.07;

9. Новицький Андрій Миколайович, д. ю. н., професор, професор кафедри, Університет державної фіскальної служби України Державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.07;

10. Оніщик Юрій Віталійович, д. ю. н., доцент, професор кафедри, Університет державної фіскальної служби України Державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.07;

11. Приймаченко Дмитро Володимирович, д. ю. н., професор, проректор з наукової роботи, Університет митної справи та фінансів, спеціальність 12.00.07;

12. Рябченко Олена Петрівна, д. ю. н., професор, начальник кафедри, Університет державної фіскальної служби України Державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.07;

13. Солдатенко Оксана Володимирівна, д. ю. н., професор, професор кафедри, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", спеціальність 12.00.07;

14. Суббот Анатолій Іванович, д. ю. н., доцент, професор кафедри, Університет державної фіскальної служби України Державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.07;

15. Чеховська Ірина Василівна, д. ю. н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Університет державної фіскальної служби України Державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.07.

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Бердянський державний педагогічний університет

К 18.092.01

Голова ради:

1. Богданов Ігор Тимофійович, д. пед. н., професор, перший проректор, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)".

Заступник голови:

2. Коваль Людмила Вікторівна, д. пед. н., професор, директор Інституту, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 13.00.04.

Вчений секретар:

3. Жигірь Вікторія Іванівна, д. пед. н., доцент, завідувач кафедри, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 13.00.04.

Члени ради:

4. Баханов Костянтин Олексійович, д. пед. н., професор, професор кафедри, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 13.00.04;

5. Благодаренко Людмила Юріївна, д. пед. н., професор, професор кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)";

6. Глазкова Ірина Яківна, д. пед. н., професор, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 13.00.04;

7. Гуренко Ольга Іванівна, д. пед. н., доцент, завідувач кафедри, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 13.00.04;

8. Касперський Анатолій Володимирович, д. пед. н., професор, завідувач кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)";

9. Кідалов Валерій Віталійович, д. ф.-м. н., завідувач кафедри, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)";

10. Петухова Любов Євгенівна, д. пед. н., професор, декан, Херсонський державний університет, спеціальність 13.00.04;

11. Соколова Ірина Володимирівна, д. пед. н., професор, декан, Маріупольський державний університет, спеціальність 13.00.04;

12. Сосницька Наталя Леонідівна, д. пед. н., професор, завідувач кафедри, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)";

13. Чулкова Людмила Опанасівна, д. пед. н., професор, професор кафедри, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 13.00.04;

14. Шишкін Геннадій Олександрович, д. пед. н., доцент, професор кафедри, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)";

15. Шут Микола Іванович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)".

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Д 14.053.01

Голова ради:

1. Дубасенюк Олександра Антонівна, д. пед. н., професор, професор кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.04.

Заступник голови:

2. Антонова Олена Євгеніївна, д. пед. н., професор, завідувач кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.01.

Вчений секретар:

3. Яценко Світлана Леонідівна, к. пед. н., доцент, доцент кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.01.

Члени ради:

4. Вітвицька Світлана Сергіївна, д. пед. н., професор, професор кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.04;

5. Вознюк Олександр Васильович, д. пед. н., доцент, професор кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.01;

6. Дем'янчук Олександр Никанорович, д. пед. н., професор, завідувач кафедри, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка, спеціальність 13.00.01;

7. Жуковський Василь Миколайович, д. пед. н., професор, завідувач кафедри, Національний університет "Островська академія" спеціальність 13.00.04;

8. Зданевич Лариса Володимирівна, д. пед. н., професор, завідувач кафедри, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, спеціальність 13.00.04;

9. Климова Катерина Яківна, д. пед. н., професор, завідувач кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.04;

10. Коновальчук Іван Іванович, д. пед. н., доцент, завідувач кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.01;

11. Лісова Світлана Валеріївна, д. пед. н., професор, завідувач кафедри, Рівненський державний гуманітарний університет, спеціальність 13.00.04;

12. Місечко Ольга Євгеніївна, д. пед. н., професор, професор кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.01;

13. Сейко Наталія Андріївна, д. пед. н., професор, проректор, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.01;

14. Семенець Сергій Петрович, д. пед. н., професор, завідувач кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.04;

15. Сидорчук Нінель Герандівна, д. пед. н., професор, професор кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.04.

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

К 45.052.07

Голова ради:

1. Поясок Тамара Борисівна, д. пед. н., професор, професор кафедри, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, спеціальність 13.00.04.

Заступник голови:

2. Герасименко Лариса Віталіївна, д. пед. н., доцент, доцент кафедри, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, спеціальність 13.00.04.

Вчений секретар:

3. Сошенко Світлана Михайлівна, к. пед. н., доцент, доцент кафедри, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, спеціальність 13.00.04.

Члени ради:

4. Беспарточна Олена Іванівна, к. пед. н., доцент, доцент кафедри, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, спеціальність 13.00.04;

5. Бізін Віктор Петрович, д. пед. н., професор, професор кафедри, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, спеціальність 13.00.04:

6. Губачов Олександр Ілліч, к. пед. н., доцент, доцент кафедри, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, спеціальність 13.00.01;

7. Дернова Майя Григорівна, к. пед. н., доцент, доцент кафедри, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, спеціальність 13.00.04;

8. Загірняк Михайло Васильович, д. т. н., професор, ректор, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, спеціальність 13.00.04;

9. Мартиненко Марина Юріївна, к. пед. н., старший викладач кафедри, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, спеціальність 13.00.04;

10. Кристопчук Тетяна Євгенівна, д. пед. н., доцент, доцент кафедри, Рівненський державний гуманітарний університет, спеціальність 13.00.04;

11. Маслак Володимир Іванович, д. і. н., доцент, завідувач кафедри, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, спеціальність 13.00.04;

12. Москалик Геннадій Федорович, д. філос. н., доцент, професор кафедри, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, спеціальність 13.00.04;

13. Почтовюк Світлана Іванівна, к. пед. н., доцент кафедри, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, спеціальність 13.00.04;

14. Сас Наталія Миколаївна, д. пед. н., доцент, доцент кафедри, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, спеціальність 13.00.04;

15. Солошич Ірина Олександрівна, к. пед. н., доцент, доцент кафедри, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, спеціальність 13.00.04.

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

К 70.705.03

Голова ради:

1. Діденко Олександр Васильович, д. пед. н., професор, завідувач кафедри, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.04.

Заступник голови:

2. Торічний Олександр Володимирович, д. пед. н., професор, професор кафедри, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (загальновійськові та військово-спеціальні дисципліни)".

Вчений секретар:

3. Кустовська Ірина Миколаївна, к. пед. н., доцент, доцент кафедри Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.04.

Члени ради:

4. Березюк Віктор Петрович, к. пед. н., викладач кафедри, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (загальновійськові та військово-спеціальні дисципліни)".

5. Бідюк Наталя Михайлівна, д. пед. н., професор, завідувач кафедри, Хмельницький національний університет, спеціальність 13.00.04;

6. Галімов Анатолій Володимирович, д. пед. н., професор, старший науковий співробітник відділу, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.04;

7. Дем'янюк Юрій Анатолійович, к. пед. н., доцент, професор кафедри, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.04;

8. Дяков Святослав Іванович, к. пед. н., доцент, начальник кафедри, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (загальновійськові та військово-спеціальні дисципліни)";

9. Івашкова Тетяна Олександрівна, к. пед. н., доцент, доцент кафедри, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.04;

10. Іщенко Дмитро Васильович, д. пед. н., професор, головний науковий співробітник, Науково-дослідний інститут Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (загальновійськові та військово-спеціальні дисципліни)";

11. Кабачинський Микола Ілліч, д. і. н., професор, професор кафедри, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (загальновійськові та військово-спеціальні дисципліни)";

12. Кузь Юрій Миколайович, к. пед. н., доцент кафедри, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (загальновійськові та військово-спеціальні дисципліни)";

13. Матеюк Олег Анатолійович, д. псих. н., професор, професор кафедри, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.04;

14. Мірошниченко Валентина Іванівна, д. пед. н., доцент, начальник кафедри, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (загальновійськові та військово-спеціальні дисципліни)";

15. Морозов Сергій Миколайович, к. пед. н., доцент, старший науковий співробітник відділу, Науково-дослідний інститут Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.04.

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

К 32.051.04

Голова ради:

1. Коцан Ігор Ярославович, д. б. н., професор, ректор, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)".

Заступник голови:

2. Смолюк Іван Олександрович, д. пед. н., професор, завідувач кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 13.00.01.

Вчений секретар:

3. Захожий Володимир Васильович, к. пед. н., доцент кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)".

Члени ради:

4. Бєлікова Наталія Олександрівна, д. пед. н., професор, завідувач кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)";

5. Вільчковський Едуард Станіславович, д. пед. н., професор, професор кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)";

6. Гусак Петро Миколайович, д. пед. н., професор, завідувач кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 13.00.01;

7. Дем'янук Анатолій Степанович, д. пед. н., професор, ректор, ПВНЗ "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука", спеціальність 13.00.01;

8. Дубогай Олександра Дмитрівна, д. пед. н., професор, завідувач кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)";

9. Завидівська Наталія Назарівна, д. пед. н., професор, професор, Львівський державний університет фізичної культури, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)";

10. Козіброцький Сергій Петрович, к. фіз. вих., доцент, доцент кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)";

11. Кузава Ірина Борисівна, д. пед. н., доцент, професор кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 13.00.01;

12. Лякішева Анна Володимирівна, д. пед. н., доцент, декан, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 13.00.01;

13. Лях Юрій Єремійович, д. б. н., професор, завідувач кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)";

14. Мельник Ірина Миколаївна, к. пед. н., доцент, доцент кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 13.00.01;

15. Остапйовський Ігор Євгенович, к. пед. н., доцент, доцент кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 13.00.01;

16. Пріма Раїса Миколаївна, д. пед. н., професор, професор кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 13.00.01;

17. Цьось Анатолій Васильович, д. фіз. вих., професор, перший проректор, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)".

Хмельницький національний університет

Д 70.052.05

Голова ради:

1. Бідюк Наталя Михайлівна, д. пед. н., професор, завідувач кафедри, Хмельницький національний університет, спеціальність 13.00.04.

Заступник голови:

2. Третько Віталій Віталійович, д. пед. н., професор, декан, Хмельницький національний університет, спеціальність 13.00.04.

Вчений секретар:

3. Рогульська Олена Олександрівна, к. пед. н., доцент кафедри, Хмельницький національний університет, спеціальність 13.00.04.

Члени ради:

4. Білецька Галина Анатоліївна, д. пед. н., доцент, професор кафедри, Хмельницький національний університет, спеціальність 13.00.04;

5. Берека Віктор Євгенович, д. пед. н., професор, ректор, Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, спеціальність 13.00.04;

6. Гомонюк Олена Михайлівна, д. пед. н., професор, професор кафедри, Хмельницький національний університет, спеціальність 13.00.04;

7. Гуревич Роман Семенович, д. пед. н., професор, директор інституту, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 13.00.04;

8. Діденко Олександр Васильович, д. пед. н., професор, завідувач кафедри, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.04;

9. Дутка Ганна Яківна, д. пед. н., професор, проректор, Хмельницький національний університет, спеціальність 13.00.04;

10. Каньковський Ігор Євгенович, д. пед. н., доцент, завідувач кафедри, Хмельницький національний університет, спеціальність 13.00.04;

11. Кириченко Віктор Іванович, д. пед. н., професор, професор кафедри, Хмельницький національний університет, спеціальність 13.00.04;

12. Петрук Наталія Кирилівна, д. філос. н., професор, завідувач кафедри, Хмельницький національний університет, спеціальність 13.00.04;

13. Райко Валерій Вікторович, д. пед. н., професор, професор кафедри, Хмельницький національний університет, спеціальність 13.00.04;

14. Семенюк Наталія Вікторівна, д. філос. н., доцент, професор кафедри, Хмельницький національний університет, спеціальність 13.00.04;

15. Скиба Микола Єгорович, д. т. н., професор, ректор, Хмельницький національний університет, спеціальність 13.00.04;

16. Сушенцева Лілія Леонідівна, д. пед. н., доцент, професор кафедри, Національний університет "Львівська політехніка", спеціальність 13.00.04.

МЕДИЧНІ НАУКИ

ДУ "Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України"

Д 26.551.01

Голова ради:

1. Безруков Владислав Вікторович, д. мед. н., професор, директор, ДУ "Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України", спеціальність 14.03.03.

Заступник голови:

2. Кульчицький Олег Костянтинович, д. мед. н., професор, заступник директора, ДУ "Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України", спеціальність 03.00.04.

Вчений секретар:

3. Потапенко Раїса Іванівна, к. мед. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, ДУ "Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України", спеціальність 03.00.04.

Члени ради:

4. Бутенко Геннадій Михайлович, д. мед. н., професор, директор, ДУ "Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України", спеціальність 14.03.03;

5. Вайсерман Олександр Михайлович, д. мед. н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, ДУ "Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України", спеціальність 14.03.03;

6. Горбань Євген Миколайович, д. мед. н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, ДУ "Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України", спеціальність 03.00.04;

7. Коржов Віталій Іванович, д. мед. н., професор, завідувач лабораторії, ДУ "Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України", спеціальність 03.00.04;

8. Лабунець Ірина Федорівна, д. мед. н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, ДУ "Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України", спеціальність 14.03.03;

9. Мурадян Хачик Казарович, д. біол. н., головний науковий співробітник, ДУ "Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України", спеціальність 03.00.04;

10. Мхітарян Лаура Сократівна, д. мед. н., професор, керівник відділу, ННЦ "Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска НАМН України", спеціальність 03.00.04;

11. Нікуліна Галина Григорівна, д. біол. н., професор, завідувач лабораторії, ДУ "Інститут урології НАМН України", спеціальність 03.00.04;

12. Новікова Світлана Миколаївна, д. мед. н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник, ДУ "Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України", спеціальність 03.00.04;

13. Парамонова Галина Іванівна, д. біол. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, ДУ "Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України", спеціальність 03.00.04;

14. Писарук Анатолій Васильович, д. мед. н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник, ДУ "Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України", спеціальність 14.03.03;

15. Поляков Олександр Анатолійович, д. мед. н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, ДУ "Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України", спеціальність 14.03.03;

16. Ткаченко Михайло Миколайович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.03.03;

17. Шатило Валерій Брониславович, д. мед. н., професор, головний науковий співробітник, ДУ "Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України", спеціальність 14.03.03.

ДУ "Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України"

Д 64.618.01

Голова ради:

1. Попов Микола Миколайович, д. мед. н., професор, директор, ДУ "Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України", спеціальність 14.03.08.

Заступник голови:

2. Бабич Євгеній Михайлович, д. мед. н., професор, завідувач лабораторії, ДУ "Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України", спеціальність 03.00.07.

Вчений секретар:

3. Бруснік Світлана Василівна, к. мед. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії, ДУ "Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України", спеціальність 03.00.07.

Члени ради:

4. Білозоров Олексій Павлович, д. мед. н., провідний науковий співробітник, ДУ "Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України", спеціальність 14.03.08;

5. Бірюкова Світлана Василівна, д. мед. н., професор, старший науковий співробітник лабораторії, ДУ "Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України", спеціальність 03.00.07;

6. Волянський Андрій Юрійович, д. мед. н., завідувач лабораторії, ДУ "Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України", спеціальність 14.03.08;

7. Карабан Олег Михайлович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, спеціальність 14.03.08;

8. Коляда Тетяна Іванівна, д. мед. н., професор, завідувач лабораторії, ДУ "Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України", спеціальність 14.03.08;

9. Лісяний Микола Іванович, д. мед. н., професор, завідувач відділу, ДУ "Інститут нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова НАМН України", спеціальність 14.03.08;

10. Мінухін Валерій Володимирович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 03.00.07;

11. Мішина Марина Митрофанівна, д. мед. н., професор, професор кафедри, Харківський національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 03.00.07;

12. Морозова Неллі Сергіївна, д. мед. н., професор, старший науковий співробітник лабораторії, ДУ "Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України", спеціальність 03.00.07;

13. Ніколаєва Людмила Григорівна, д. мед. н., професор, науковий співробітник лабораторії, ДУ "Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України", спеціальність 14.03.08;

14. Панченко Людмила Олександрівна, д. мед. н., професор, головний науковий співробітник відділу, ДУ "Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України", спеціальність 03.00.07;

15. Похил Сергій Іванович, д. мед. н., професор, завідувач лабораторії, ДУ "Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України", спеціальність 03.00.07;

16. Савінова Олена Михайлівна, д. мед. н., професор, старший науковий співробітник лабораторії, ДУ "Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України", спеціальність 03.00.07;

17. Філімонова Наталія Ігорівна, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, Національний фармацевтичний університет, спеціальність 03.00.07.

18. Фролов Олександр Кирилович, д. мед. н., професор, професор кафедри, ДВНЗ "Запорізький національний університет", спеціальність 14.03.08;

19. Чернуський В'ячеслав Григорович, д. мед. н., професор, старший науковий співробітник лабораторії, ДУ "Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України", спеціальність 14.03.08.

ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова" НАМН України

Д 26.561.01

Голова ради:

1. Усенко Олександр Юрійович, д. мед. н., професор, директор, ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова" НАМН України, спеціальність 14.01.03.

Заступник голови:

2. Костилєв Михайло Володимирович, д. мед. н., перший заступник директора, ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова" НАМН України, спеціальність 14.01.08.

Вчений секретар:

3. Тивончук Олександр Степанович, д. мед. н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу, ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова" НАМН України, спеціальність 14.01.03.

Члени ради:

4. Білянський Леонід Семенович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.08;

5. Галич Сергій Петрович, д. мед. н., професор, завідувач відділу, ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова" НАМН України, спеціальність 14.01.08;

6. Гетьман Вадим Григорович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.03;

7. Дрюк Микола Федорович, д. мед. н., професор, головний науковий співробітник відділу, ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова" НАМН України, спеціальність 14.01.08;

8. Захараш Михайло Петрович, д. мед. н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.03;

9. Копчак Володимир Михайлович, д. мед. н., професор, завідувач відділу, ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова" НАМН України, спеціальність 14.01.03;

10. Котенко Олег Геннадійович, д. мед. н., завідувач відділу, ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова" НАМН України, спеціальність 14.01.08;

11. Лаврик Андрій Семенович, д. мед. н., професор, головний науковий співробітник відділу, ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова" НАМН України, спеціальність 14.01.03;

12. Литвиненко Олександр Миколайович, д. мед. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова" НАМН України, спеціальність 14.01.03;

13. Мошківський Геннадій Юрійович, д. мед. н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова" НАМН України, спеціальність 14.01.08;

14. Нікульніков Павло Іванович, д. мед. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова" НАМН України, спеціальність 14.01.03;

15. Никоненко Олександр Семенович, д. мед. н., професор, ректор, Запорізька медична академія післядипломної освіти, спеціальність 14.01.08;

16. Ничитайло Михайло Юхимович, д. мед. н., професор, заступник директора, ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова" НАМН України, спеціальність 14.01.03;

17. Огородник Петро Васильович, д. мед. н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова" НАМН України, спеціальність 14.01.03;

18. Салютін Руслан Вікторович, д. мед. н., заступник директора, ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова" НАМН України, спеціальність 14.01.08;

19. Саволюк Сергій Іванович, д. мед. н., доцент, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.03;

20. Скумс Анатолій Васильович, д. мед. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова" НАМН України, спеціальність 14.01.03;

21. Суходоля Анатолій Іванович, д. мед. н., професор, декан, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.01.03;

22. Тодуров Іван Михайлович, д. мед. н., професор, головний науковий співробітник відділу, ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова" НАМН України, спеціальність 14.01.08;

23. Тутченко Микола Іванович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.08;

24. Фуркало Сергій Миколайович, д. мед. н., завідувач відділу, ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова" НАМН України, спеціальність 14.01.03;

25. Черняк Віктор Анатолійович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.08.

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України

Д 26.003.01

Голова ради:

1. Яворовський Олександр Петрович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.02.01.

Заступник голови:

2. Широбоков Володимир Павлович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 03.00.07.

Вчений секретар:

3. Замкевич Вікторія Богданівна, к. м. н., доцент, доцент кафедри Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, спеціальність 14.02.03.

Члени ради:

4. Авдєєва Лілія Василівна, д. мед. н., професор, завідувач відділу, Інститут мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного, спеціальність 03.00.07;

5. Антоненко Марина Юріївна, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.02.03;

6. Бардов Василь Гаврилович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.02.01;

7. Вітовська Оксана Петрівна, д. мед. н., професор кафедри, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.02.03;

8. Войцеховський Валерій Григорович, д. мед. н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 03.00.07;

9. Гаркавий Сергій Іванович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.02.01;

10. Грузєва Тетяна Степанівна, д. мед. н., професор, завідувач кафедри Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, спеціальність 14.02.03;

11. Гульчій Олеся Петрівна, д. мед. н., професор, начальник науково-координаційного управління Національної академії медичних наук України, спеціальність 14.02.03;

12. Зюков Олег Леонідович, д. мед. н., професор, головний лікар, Державна наукова установа "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами, спеціальність 14.02.03;

13. Козярін Іван Петрович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.02.01;

14. Колесніков Михайло Михайлович, д. мед. н., професор кафедри, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 03.00.07;

15. Омельчук Сергій Тихонович, д. мед. н., професор кафедри, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.02.01;

16. Парій Валентин Дмитрович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.02.03;

17. Руденко Адель Вікторівна, д. мед. н., професор, завідувач лабораторії, ДУ "Інститут урології" НАМН України, спеціальність 03.00.07;

18. Салата Ольга В'ячеславівна, д. мед. н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 03.00.07;

19. Станкевич Валерій Васильович, д. мед. н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, ДУ "Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва", спеціальність 14.02.01.

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України

Д 64.609.05

Голова ради:

1. Бодня Катерина Ігорівна, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, спеціальність 16.00.11.

Заступник голови:

2. Нартов Павло Вікторович, д. мед. н., доцент, професор кафедри, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, спеціальність 14.01.13.

Вчений секретар:

3. Навєт Тетяна Іванівна, к. мед. н., доцент, доцент кафедри, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, спеціальність 14.01.13.

Члени ради:

4. Бірюкова Світлана Василівна, д. мед. н., професор, професор кафедри, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, спеціальність 16.00.11;

5. Васильєва-Лінецька Лариса Яківна, д. мед. н., професор, професор кафедри, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, спеціальність 14.01.33;

6. Єлоєва Заліна Володимирівна, д. мед. н., професор, професор кафедри, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, спеціальність 14.01.13;

7. Захарчук Олександр Іванович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет" МОЗ України, спеціальність 16.00.11;

8. Карабан Олег Михайлович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, спеціальність 16.00.11;

9. Козько Володимир Миколайович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний медичний університет, спеціальність 14.01.13;

10. Маколінець Василь Іванович, д. мед. н., професор, завідувач відділу, ДУ "Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України, спеціальність 14.01.33;

11. Нечипуренко Ольга Миколаївна, д. мед. н., доцент, доцент кафедри, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, спеціальність 14.01.33;

12. Ніколаєва Людмила Григорівна, д. мед. н., професор, професор кафедри, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, спеціальність 14.01.13;

13. Ольховська Ольга Миколаївна, д. мед. н., доцент, професор кафедри, Харківський національний медичний університет, спеціальність 14.01.13;

14. Роздільська Ольга Миколаївна, д. мед. н., професор, професор кафедри, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, спеціальність 14.01.33;

15. Рябоконь Олена Вячеславівна, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, Запорізький державний медичний університет МОЗ України, спеціальність 16.00.11;

16. Ткач Юрій Іванович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, спеціальність 16.00.11;

17. Тондій Леонід Дмитрович, д. мед. н., професор, професор кафедри, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, спеціальність 14.01.33;

18. Ходак Лариса Анатоліївна, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, спеціальність 14.01.13;

19. Шмакова Ірина Петрівна, д. мед. н., професор, професор кафедри, Одеський національний медичний університет, спеціальність 14.01.33.

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

К 20.051.04

Голова ради:

1. Карпенко Зіновія Степанівна, д. псих. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", спеціальність 19.00.07.

Заступник голови:

2. Заграй Лариса Дмитрівна, д. псих. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", спеціальність 19.00.05.

Вчений секретар:

3. Паркулаб Оксана Григорівна, к. псих. н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", спеціальність 19.00.07.

Члени ради:

4. Климишин Ольга Іванівна, д. псих. н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", спеціальність 19.00.07;

5. Климчук Віталій Олександрович, д. псих. н., доцент, професор кафедри, ВНЗ "Український католицький університет", спеціальність 19.00.05;

6. Кравченко Вікторія Юріївна, к. псих. н., доцент, доцент кафедри, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, спеціальність 19.00.05;

7. Лисенко-Гелемб'юк Катерина Миколаївна, к. псих. н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", спеціальність 19.00.05;

8. Литвин-Кіндратюк Світлана Данилівна, к. псих. н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", спеціальність 19.00.07;

9. Ліщинська Олена Альбертівна, д. псих. н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", спеціальність 19.00.05;

10. Міщиха Лариса Петрівна, д. псих. н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", спеціальність 19.00.05;

11. Москалець Віктор Петрович, д. псих. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", спеціальність 19.00.07;

12. Назарук Наталія Володимирівна, к. псих. н., доцент кафедри, Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, спеціальність 19.00.07;

13. Пілецька Любомира Сидорівна, д. псих. н., професор, професор кафедри, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", спеціальність 19.00.05;

14. Радчук Галина Кіндратівна, д. псих. н., професор, завідувач кафедри, Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, спеціальність 19.00.07;

15. Савчин Мирослав Васильович, д. псих. н., професор, завідувач кафедри, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, спеціальність 19.00.07.

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Львівський національний університет імені Івана Франка

К 35.051.26

Голова ради:

1. Пачковський Юрій Франкович, д. соц. н., професор, професор кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 22.00.04.

Заступник голови:

2. Коваліско Наталія Володимирівна, д. сон. н., професор, професор кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 22.00.04.

Вчений секретар:

3. Кудринська Ганна Іванівна, к. соц. н., доцент, доцент кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 22.00.04.

Члени ради:

4. Бень Орислава Теодорівна, к. соц. н., доцент, доцент кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 22.00.04;

5. Демків Олег Богданович, к. соц. н., доцент, доцент кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 22.00.04;

6. Іванкова-Стецюк Оксана Борисівна, д. соц. н., доцент, старший науковий співробітник відділу, Інститут народознавства НАН України, спеціальність 22.00.04;

7. Кривачук Людмила Федорівна, д. н. д. у., доцент, професор кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 22.00.04;

8. Лободинська Оксана Мирославівна, к. соц. н., доцент, доцент кафедри, Національний лісотехнічний університет України, спеціальність 22.00.04;

9. Піча Володимир Маркович, д. соц. н., професор, професор кафедри, Національний університет "Львівська політехніка", спеціальність 22.00.04;

10. Романюк Анатолій Семенович, д. політ. н., професор, професор кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 22.00.04;

11. Савка Віктор Євгенович, к. соц. н., доцент, доцент кафедри, Національний університет "Львівська політехніка", спеціальність 22.00.04;

12. Савчинський Руслан Орестович, к. соц. н., доцент, доцент кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 22.00.04;

13. Сенюрк Оксана Володимирівна, к. соц. н., доцент, доцент кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 22.00.04;

14. Щудло Світлана Андріївна, д. соц. н., професор, завідувач кафедри, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, спеціальність 22.00.04;

15. Черниш Наталія Йосипівна, д. соц. н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 22.00.04.

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

К 64.051.22

Голова ради:

1. Фісун Олександр Анатолійович, д. політ. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 23.00.01.

Заступник голови:

2. Шаповаленко Марина Володимирівна, д. політ. н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 23.00.02.

Вчений секретар:

3. Целуйко Вячеслав Олександрович, к. політ. н., доцент кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 23.00.02.

Члени ради:

4. Авксентьєва Тетяна Геннадіївна, к. політ. н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 23.00.03;

5. Андрєєва Ольга Миколаївна, д. політ. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 23.00.01;

6. Білик Ярослав Михайлович, д. філос. н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 23.00.03;

7. Бушанський Валентин Вікторович, д. політ. н., доцент, головний науковий співробітник, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України, спеціальність 23.00.01;

8. Вінникова Наталія Анатоліївна, к. політ. н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 23.00.01;

9. Грінченко Гелінада Геннадіївна, д. і. н., доцент, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 23.00.01;

10. Гусаченко Вадим Володимирович, д. філос. н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 23.00.02;

11. Денисюк Світлана Георгіївна, д. політ. н., професор, професор кафедри, Вінницький національний технічний університет, спеціальність 23.00.03;

12. Корнієнко Валерій Олександрович, д. політ. н., професор, завідувач кафедри, Вінницький національний технічний університет, спеціальність 23.00.03;

13. Панченко Тетяна Василівна, д. політ. н., доцент, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 23.00.03;

14. Перепелиця Олег Миколайович, д. філос. н., доцент, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 23.00.02;

15. Півнева Любов Миколаївна, д. політ. н., професор, професор кафедри, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, спеціальність 23.00.02;

16. Прокопенко Володимир Володимирович, д. філос. н., доцент, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 23.00.01;

17. Романюк Олександр Іванович, д. політ. н., професор, професор кафедри, Харківська державна академія культури Міністерства культури України, спеціальність 23.00.02;

18. Чорний Дмитро Миколайович, д. і. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 23.00.03.

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ

Харківська державна академія фізичної культури

К 64.862.01

Голова ради:

1. Мулик Вячеслав Володимирович, д. н. з. фіз. вих., професор, завідувач кафедри, Харківська державна академія фізичної культури, спеціальність 24.00.01.

Заступник голови:

2. Ровний Анатолій Степанович, д. н. з. фіз. вих., професор, професор кафедри, Харківська державна академія фізичної культури, спеціальність 24.00.01.

Вчений секретар:

3. Котляр Сергій Миколайович, к. н. з. фіз. вих., доцент, декан, Харківська державна академія фізичної культури, спеціальність 24.00.01.

Члени ради:

4. Ажиппо Олександр Юрійович, д. пед. н., професор, ректор, Харківська державна академія фізичної культури, спеціальність 24.00.01;

5. Градусов Володимир Олексійович, к. пед. н., доцент, професор кафедри, Харківська державна академія фізичної культури, спеціальність 24.00.01;

6. Друзь Валерій Анатолійович, д. біол. н., професор, завідувач кафедри, Харківська державна академія фізичної культури, спеціальність 24.00.01;

7. Камаєв Олег Іванович, д. н. з. фіз. вих., професор, професор кафедри, Харківська державна академія фізичної культури, спеціальність 24.00.01;

8. Козіна Жаннета Леонідівна, д. н. з. фіз. вих., професор, завідувач кафедри, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, спеціальність 24.00.01;

9. Лісенчук Геннадій Анатолійович, д. н. з. фіз. вих., професор, професор кафедри, національний університет фізичного виховання і спорту України, спеціальність 24.00.01;

10. Луценко Лариса Сергіївна, к. н. з. фіз. вих., доцент, завідувач кафедри, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, спеціальність 24.00.01;

11. Перевозник Володимир Іванович, к. н. з. фіз. вих., доцент, доцент кафедри, Харківська державна академія фізичної культури, спеціальність 24.00.01;

12. Подрігало Леонід Володимирович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, Харківська державна академія фізичної культури, спеціальність 24.00.01;

13. Приходько Володимир Васильович, д. пед. н., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, спеціальність 24.00.01;

14. Сутула Василь Опанасович, д. пед. н., доцент, професор кафедри, Харківська державна академія фізичної культури, спеціальність 24.00.01;

15. Шамардін Валерій Миколайович, д. н. з. фіз. вих., професор, завідувач кафедри, Запорізький національний технічний університет, спеціальність 24.00.01.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Д 08.866.01

Голова ради:

1. Серьогін Сергій Михайлович, д. н. д. у., професор, директор, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.03.

Заступник голови:

2. Шаров Юрій Павлович, д. н. д. у., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.04.

Вчений секретар:

3. Хожило Ірина Іванівна, д. н. д. у., доцент, професор кафедри, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.04.

Члени ради:

4. Баштанник Віталій Володимирович, д. н. д. у., професор, професор кафедри, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

5. Бобровська Олена Юріївна, д. н. д. у., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.04;

6. Бородін Євгеній Іванович, д. і. н., професор, перший заступник директора, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.04;

7. Василевська Тетяна Едуардівна, д. н. д. у., професор кафедри, Національна академія державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.03;

8. Ворона Петро Васильович, д. н. д. у., доцент, професор кафедри, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, спеціальність 25.00.04;

9. Гончарук Наталія Трохимівна, д. н. д. у., професор, професор кафедри, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.03;

10. Драгомирецька Наталія Михайлівна, д. н. д. у., професор, професор кафедри, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академія державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

11. Дрешпак Валерій Михайлович, д. н. д. у., доцент, завідувач кафедри, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.04;

12. Калашник Надія Сергіївна, д. н. д. у., доцент кафедри, ДВНЗ "Запорізький національний університет", спеціальність 25.00.03;

13. Кравченко Тетяна Анатоліївна, д. н. д. у., доцент, професор кафедри, Класичний приватний університет, спеціальність 25.00.04;

14. Лахижа Микола Іванович, д. н. д. у., професор, перший заступник директора, Полтавський регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, спеціальність 25.00.01;

15. Липовська Наталія Анатоліївна, д. н. д. у., професор, професор кафедри, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.03;

16. Письменний Ігор Володимирович, д. н. д. у., доцент, декан, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

17. Прокопенко Леонід Львович, д. н. д. у., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

18. Шпекторенко Ігор Валентинович, д. н. д. у., професор, професор кафедри, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.03.

Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

К 35.860.01

Голова ради:

1. Загорський Володимир Степанович, д. е. н., професор, директор, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02.

Заступник голови:

2. Петровський Петро Михайлович, д. н. д. у., професор, завідувач кафедри, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01.

Вчений секретар:

3. Каляєв Анатолій Олександрович, к. і. н., доцент, декан, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01.

Члени ради:

4. Біль Мар'яна Михайлівна, к. н. д. у., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник, ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України", спеціальність 25.00.02;

5. Войтович Радмила Василівна, д. н. д. у., професор, завідувач кафедри, Національна академія державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02;

6. Дзяна Галина Олексіївна, к. н. д. у., доцент, доцент кафедри, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02;

7. Кравченко Мілена Вячеславівна, д. н. д. у., професор, професор кафедри, Національна академія державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02;

8. Кривачук Людмила Федорівна, д. н. д. у., доцент, професор кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 25.00.01;

9. Колосовська Ірина Ігорівна, к. н. д. у., доцент, старший викладач кафедри, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02;

10. Куйбіда Василь Степанович, д. н. д. у., професор, професор кафедри, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02;

11. Надюк Зіновій Олександрович, д. н. д. у., доцент, професор кафедри, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02;

12. Новак-Каляєва Лариса Миколаївна, д. н. д. у., доцент, професор кафедри, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

13. Руденко Ольга Мстиславівна, д. н. д. у., доцент, професор кафедри, Чернігівський національний технологічний університет, спеціальність 25.00.01;

14. Сушинський Олександр Іванович, д. н. д. у., професор, перший заступник директора, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

15. Шевчук Богдан Михайлович, к. н. д. у., доцент, заступник директора, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01.

 

Директор департаменту атестації
кадрів вищої кваліфікації

С. Д. Криштоф

 

Додаток 4
до наказу Міністерства освіти і науки України
16.05.2016 N 515

Перелік
спеціалізованих вчених рад, в утворенні яких відмовлено

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

У Національному технічному університеті "Харківський політехнічний інститут" кандидатська спеціалізована вчена рада за спеціальністю 07.00.07 "Історія науки й техніки". Відмовлено в утворенні ради у зв'язку з порушенням вимог пунктів 1.1, 2.1, 2.6 і 2.9 Положення про спеціалізовану вчену раду.

У Центрі пам'яткознавства НАН України і Українського товариства охорони пам'яток історії та культури кандидатська спеціалізована вчена рада за спеціальністю 26.00.05 "Музеєзнавство. Пам'яткознавство". Відмовлено в утворенні ради у зв'язку з порушенням вимог пунктів 2.1, 2.2 і 2.9 Положення про спеціалізовану вчену раду.

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

У ПВНЗ "Міжнародний університет бізнесу і права" (м. Херсон) кандидатська спеціалізована вчена рада за спеціальністю 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством". Відмовлено в утворенні ради у зв'язку з порушенням вимог пунктів 2.6 і 2.9 Положення про спеціалізовану вчену раду.

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

У Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України докторська спеціалізована вчена рада за спеціальністю 12.00.05 "Трудове право; право соціального забезпечення". Відмовлено в утворенні ради у зв'язку з порушенням вимог пунктів 2.2 і 2.9 Положення про спеціалізовану вчену раду.

У ПВНЗ "Міжнародний університет бізнесу і права" (м. Херсон) кандидатська спеціалізована вчена рада за спеціальністю 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право". Відмовлено в утворенні ради у зв'язку з порушенням вимог пунктів 1.1, 2.2 і 2.7 Положення про спеціалізовану вчену раду.

 

Директор департаменту атестації
кадрів вищої кваліфікації

С. Д. Криштоф

 

Додаток 5
до наказу Міністерства освіти і науки України
16.05.2016 N 515

Список
друкованих періодичних видань, у включенні яких до Переліку наукових фахових видань України відмовлено

N
з/п

Назва друкованого періодичного видання

Засновник (співзасновники)

Галузі науки

1.

Вісник КНУКІМ. Збірник наукових праць. Серія "Соціальні комунікації"

Київський національний університет культури і мистецтв

соціальні комунікації

2.

Вісник Сумського національного аграрного університету
(Серія "Агрономія і біологія")

Сумський національний аграрний університет

біологічні

3.

Економіка. Фінанси. Право

ПАТ "Аудиторська фірма "Аналітик", ДВНЗ "Академія муніципального управління", Національна академія внутрішніх справ МВС України

юридичні

4.

Науково-технічна інформація

Міністерство освіти і науки України, Український інститут науково-технічної і економічної інформації, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України

економічні

5.

Ноосфера і цивілізація

Донецький національний технічний університет

філософські

6.

Стратегічна панорама

Національний інститут стратегічних досліджень

політичні (національна безпека)

 

Директор департаменту атестації
кадрів вищої кваліфікації

С. Д. Криштоф

 

Додаток 6
до наказу Міністерства освіти і науки України
16.05.2016 N 515

Склад
спеціалізованої вченої ради Д 64.089.02 Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

Голова ради:

1. Харченко Віктор Федорович, д. т. н., професор, проректор з наукової роботи, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 05.09.07.

Заступник голови:

2. Хворост Микола Васильович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 05.22.09.

Вчений секретар:

3. Поліщук Валентина Миколаївна, к. т. н., доцент, декан, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 05.09.07.

Члени ради:

4. Афанасов Андрій Михайлович, д. т. н., доцент, декан, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, спеціальність 05.22.09;

5. Блиндюк Василь Степанович, д. т. н., доцент, проректор, Українська державна академія залізничного транспорту, спеціальність 05.22.09;

6. Бойко Микола Іванович, д. т. н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет "ХПІ", спеціальність 05.09.07;

7. Гетьман Геннадій Кузьмич, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, спеціальність 05.22.09;

8. Говоров Пилип Парамонович, д. т. н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 05.09.07;

9. Гусевський Юрій Ілліч, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 05.22.09;

10. Далека Василь Хомич, д. т. н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 05.22.09;

11. Кожушко Григорій Мефодійович, д. т. н., професор, професор кафедри, ВНЗ "Полтавський університет економіки і торгівлі", спеціальність 05.09.07;

12. Маляренко Віталій Андрійович, д. т. н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 05.09.07;

13. Павленко Альберт Прокоф'євич, д. т. н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 05.22.09;

14. Рой Віктор Федорович, д. ф-м. н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 05.09.07;

15. Сосков Анатолій Георгійович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 05.09.07;

16. Тарасенко Микола Григорович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Тернопільський національний університет імені Івана Пулюя, спеціальність 05.09.07;

17. Шавьолкін Олександр Олексійович, д. т. н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 05.22.09;

18. Ягуп Валерій Григорович, д. т. н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 05.22.09.

 

Директор департаменту атестації
кадрів вищої кваліфікації

С. Д. Криштоф

 

Додаток 7
до наказу Міністерства освіти і науки України
16.05.2016 N 515

Склад
спеціалізованої вченої ради К 64.803.02 Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва

Голова ради:

1. Туренко Володимир Петрович, д. с.-г. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, спеціальність 06.01.11.

Заступник голови:

2. Дегтярьов Василь Володимирович, д. с.-г. н., професор, перший проректор, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, спеціальність 06.01.03.

Вчений секретар:

3. Білик Микола Олександрович, к. б. н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, спеціальність 06.01.11.

Члени ради:

4. Ачасов Андрій Борисович, д. с.-г. н., доцент, завідувач кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, спеціальність 06.01.03;

5. Бабаянц Ольга Вадимівна, д. б. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення НААН, спеціальність 06.01.11;

6. Бобро Михайло Архипович, д. с.-г. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, спеціальність 06.01.09;

7. Воротинцева Людмила Іванівна, к. с.-г. н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, ННЦ "Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського" НААН, спеціальність 06.01.03;

8. Гопцій Тетяна Іванівна, д. с.-г. н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, спеціальність 06.01.09;

9. Горін Микола Олександрович, д. б. н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, спеціальність 06.01.03;

10. Гринченко Тімур Олександрович, д. с.-г. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, спеціальність 06.01.03;

11. Казюта Олександр Миколайович, к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, спеціальність 06.01.03;

12. Колупаєв Юрій Євгенович, д. б. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, спеціальність 06.01.11;

13. Кулєшов Анатолій Володимирович, к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, спеціальність 06.01.11;

14. Міхєєв Валентин Григорович, к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, спеціальність 06.01.09;

15. Музафаров Наіль Мініярович, к. с.-г. н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН, спеціальність 06.01.09;

16. Огурцов Євген Миколайович, к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, спеціальність 06.01.09;

17. Онищенко Ольга Іванівна, к. с.-г. н., старший науковий співробітник, вчений секретар, Інститут овочівництва і баштанництва НААН, спеціальність 16.00.11;

18. Петренкова Віра Павлівна, д. с.-г. н., професор, завідувач лабораторії, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН, спеціальність 16.00.11;

19. Пузік Володимир Кузьмич, д. с.-г. н., професор, ректор, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, спеціальність 06.01.11;

20. Рожков Артур Олександрович, д. с.-г. н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, спеціальність 06.01.09;

21. Рябчун Наталія Іванівна, д. с.-г. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН, спеціальність 06.01.09;

22. Скрильник Євген Володимирович, д. с.-г. н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, ННЦ "Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського" НААН, спеціальність 06.01.03;

23. Тихоненко Дмитро Григорович, д. с.-г. н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, спеціальність 06.01.03;

24. Філон Василь Іванович, д. с.-г. н., доцент, завідувач кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, спеціальність 06.01.03;

25. Яровий Григорій Іванович, д. с.-г. н., старший науковий співробітник, завідувач кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, спеціальність 16.01.11.

 

Директор департаменту атестації
кадрів вищої кваліфікації

С. Д. Криштоф

 

Додаток 8
до наказу Міністерства освіти і науки України
16.05.2016 N 515

Склад
спеціалізованої вченої ради К 26.452.05 Інституту педагогіки НАПН України

Голова ради:

1. Топузов Олег Михайлович, д. пед. н., професор, директор, Інститут педагогіки НАПН України, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (географія)".

Заступник голови:

2. Величко Людмила Петрівна, д. пед. н., професор, завідувач відділу, Інститут педагогіки НАПН України, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (хімія)".

Вчений секретар:

3. Назаренко Тетяна Геннадіївна, д. пед. н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу, Інститут педагогіки НАПН України, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (географія)".

Члени ради:

4. Буринська Ніна Миколаївна, д. пед. н., професор, головний науковий співробітник відділу, Інститут педагогіки НАПН України, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (хімія)";

5. Ващенко Лідія Семенівна, к. пед. н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Інститут педагогіки НАПН України, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (біологія)";

6. Вішнікіна Любов Петрівна, к. пед. н., доцент кафедри, доцент кафедри, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (географія)";

7. Вороненко Тетяна Іванівна, к. пед. н., старший науковий співробітник відділу, Інститут педагогіки НАПН України, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (хімія)";

8. Гриньова Марина Вікторівна, д. пед. н., професор, завідувач кафедри, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (хімія)";

9. Ільченко Віра Романівна, д. пед. н., професор, завідувач відділу, Інститут педагогіки НАПН України, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (хімія)";

10. Ісаєнко Володимир Миколайович, д. б. н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут педагогіки НАПН України, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (біологія)";

11. Кизенко Василь Іванович, к. пед. н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Інститут педагогіки НАПН України, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (хімія)";

12. Коршевнюк Тетяна Валеріївна, к. пед. н., старший науковий співробітник, науковий співробітник, Інститут педагогіки НАПН України, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (біологія)";

13. Криловець Микола Григорович, д. пед. н., професор, провідний науковий співробітник відділу, Інститут педагогіки НАПН України, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (географія)";

14. Лукашова Ніна Іванівна, д. пед. н., професор, професор кафедри, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (хімія)";

15. Матяш Надія Юріївна, к. пед. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, Інститут педагогіки НАПН України, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (біологія)";

16. Надтока Олександр Федорович, к. пед. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут педагогіки НАПН України, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (географія)";

17. Нехомяж Оксана Сергіївна, к. пед. н., старший науковий співробітник відділу, Інститут педагогіки НАПН України, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (географія)";

18. Піддячий Микола Іванович, д. пед. н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу, Інститут педагогіки НАПН України, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (географія)";

19. Покась Лілія Антонівна, к. пед. н., доцент, старший науковий співробітник відділу, Інститут педагогіки НАПН України, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (географія)";

20. Рибалко Ліна Миколаївна, д. пед. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, Інститут педагогіки НАПН України, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (біологія)";

21. Рудишин Сергій Дмитрович, д. пед. н., професор, завідувач кафедри, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (біологія)";

22. Сосса Ростислав Іванович, д. географ. н., професор, директор, Державне науково-виробниче підприємство "Картографія", спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (географія)";

23. Тименко Людмила Василівна, к. пед. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Апарат Президії НАПН України, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (географія)";

24. Чернов Борис Олексійович, к. пед. н., професор, професор кафедри, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (географія)".

 

Директор департаменту атестації
кадрів вищої кваліфікації

С. Д. Криштоф

 

Додаток 9
до наказу Міністерства освіти і науки України
16.05.2016 N 515

Зміни
до складу спеціалізованих вчених рад для проведення разового захисту дисертацій

N
з/п

Назва установи, шифр спецради, прізвище, ім'я, по батькові голови спецради

П. І. Б. здобувача

Назва дисертації, шифр спеціальності, науковий ступінь

П. І .Б. фахівців, що додатково вводяться до складу спецради

1

2

3

4

5

1

ДУ "Інститут фармакології та токсикології НАМН України",
Д 26.550.01

Зінов'єва Марина Людомирівна

Токсичні властивості 7-гідроксикумарину та його комбінована дія з етиловим спиртом (експериментальні дослідження),
14.03.06 "Токсикологія" (біологічні науки),
кандидат біологічних наук

Вважати фахівцями зі спеціальності 14.03.06 "Токсикологія" (біологічні науки) таких членів ради:
доктора біологічних наук, професора, Бондаренко Ларису Борисівну, головного наукового співробітника відділу ДУ "Інститут фармакології та токсикології НАМН України";
доктора біологічних наук, професора, Бєленічева Ігоря Федоровича, завідувача кафедри Запорізького державного медичного університету МОЗ України;
доктора біологічних наук професора, Коваленко Валентину Миколаївну, завідувача відділу ДУ "Інститут фармакології та токсикології НАМН України";
доктора біологічних наук Ядловського Олега Євгеновича, головного наукового співробітника відділу ДУ "Інститут фармакології та токсикології НАМН України"

2

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,
Д 20.052.06

Андришин Володимир Павлович

Оцінка ефективності експортної діяльності деревообробних підприємств,
(деревообробні підприємства),
08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)",
кандидат економічних наук

Включити до складу ради фахівців зі спеціальності 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (вид економічної діяльності деревообробні підприємства):
доктора економічних наук, професора Крикавського Євгена Васильовича, завідувача кафедри Національного університету "Львівська політехніка";
доктора економічних наук, професора Ліпич Любов Григорівну, професора кафедри Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;
доктора економічних наук, професора Мельник Ольгу Григорівну, завідувача кафедри Національного університету "Львівська політехніка";
доктора економічних наук, професора Мікловду Василя Петровича, завідувача кафедри ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

3

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.07

Ольховая Юлія Ігорівна

"Військово-географічний аналіз миротворчих місій збройних сил України",
20.02.04 "Військова географія",
кандидат географічних наук

Ввести до складу ради фахівців зі спеціальності 20.02.04 "Військова географія":
доктора географічних наук, професора Степаненка Анатолія Васильовича, завідувача відділу ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України";
доктора географічних наук, професора Масляка Петра Олексійовича, професора кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
доктора географічних наук, доцента Соссу Ростислава Івановича, старшого наукового співробітника факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
доктора військових наук, професора Шарого Володимира Івановича, провідного наукового співробітника центру Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
доктора політичних наук, професора Храбана Ігоря Анатолійовича, начальника кафедри Воєнно-дипломатичної академії імені Євгенія Березняка;
доктора політичних наук, професора Смолянюка Володимира Федоровича, завідувача кафедри ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

 

Директор департаменту атестації
кадрів вищої кваліфікації

С. Д. Криштоф

 

Додаток 10
до наказу Міністерства освіти і науки України
16.05.2016 N 515

Зміни
до складу спеціалізованих вчених рад

N
з/п

Назва установи, шифр спецради

Суть змін

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

1.

Інститут математики НАН України,
Д 26.206.01

1. Увільнити від обов'язків голови спеціалізованої вченої ради і залишити у складі ради членом ради доктора фізико-математичних наук, академіка НАН України Самойленка Юрія Стефановича, завідувача відділу Інституту математики НАН України, спеціальність 01.01.01 "Математичний аналіз".
2. Призначити головою ради члена ради, доктора фізико-математичних наук, члена-кореспондента НАН України Кочубея Анатолія Наумовича, завідувача відділу Інституту математики НАН України, спеціальність 01.01.01 "Математичний аналіз"

2.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
Д 64.051.02

1. Вивести зі складу ради доктора фізико-математичних наук, професора Дудінова Володимира Миколайовича, спеціальність 01.03.02 "Астрофізика, радіоастрономія".
2. Ввести до складу ради доктора фізико-математичних наук, професора Лупішка Дмитра Федоровича, провідного наукового співробітника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, спеціальність 01.03.02 "Астрофізика, радіоастрономія"

3.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
Д 64.051.13

1. Вивести зі складу ради:
заступника голови ради доктора біологічних наук, професора, члена-кореспондента НАН України Гордієнка Євгена Олександровича, спеціальність 03.00.02 "Біофізика";
доктора фізико-математичних наук, професора Ємця Бориса Григоровича, спеціальність 03.00.02 "Біофізика".
2. Призначити заступником голови ради члена ради, доктора фізико-математичних наук, професора Горбенко Галину Петрівну, професора Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, спеціальність 03.00.02 "Біофізика".
3. Ввести до складу ради:
доктора фізико-математичних наук, доцента Кізілову Наталію Миколаївну, професора кафедри Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, спеціальність 03.00.02 "Біофізика";
доктора фізико-математичних наук, професора Нємченка Костянтина Едуардовича, декана Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, спеціальність 03.00.02 "Біофізика"

ХІМІЧНІ НАУКИ

4.

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України,
Д 26.218.01

1. Вивести зі складу ради голову спеціалізованої вченої ради, доктора хімічних наук, професора, академіка НАН України Волкова Сергія Васильовича, спеціальність 02.00.01 "Неорганічна хімія".
2. Призначити головою спеціалізованої вченої ради заступника голови ради, доктора хімічних наук, професора, академіка НАН України Білоуса Анатолія Григоровича, завідувача відділу Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського, спеціальність 02.00.01 "Неорганічна хімія"

5.

Інститут органічної хімії НАН України,
Д 26.217.01

1. Вивести зі складу ради вченого секретаря ради, доктора хімічних наук, професора, Пашинника Валерія Юхимовича, спеціальність 02.00.03 "Органічна хімія".
2. Ввести до складу ради доктора хімічних наук, старшого наукового співробітника Рассукану Юлію Вікторівну, старшого наукового співробітника відділу Інституту органічної хімії НАН України, 02.00.03 "Органічна хімія" та призначити вченим секретарем спеціалізованої вченої ради

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

6.

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,
Д 20.052.01

1. Вивести зі складу ради доктора геолого-мінералогічних наук, професора Лизуна Степана Олексійовича, спеціальність 04.00.22 "Геофізика".
2. Ввести до складу ради доктора фізико-математичних наук, професора Стародуба Юрія Петровича, завідувача кафедри Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 04.00.22 "Геофізика"

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

7.

Державний університет телекомунікацій,
Д 26.861.01

1. Вивести зі складу ради:
доктора технічних наук, старшого наукового співробітника Наконечного Володимира Сергійовича, спеціальність 05.12.13 "Радіотехнічні системи та засоби телекомунікацій";
доктора технічних наук, професора Шевченка Віктора Леонідовича, директора навчально-наукового інституту Державного університету телекомунікацій, спеціальність 05.12.13 "Радіотехнічні системи та засоби телекомунікацій".
2. Ввести до складу ради:
доктора технічних наук, доцента Пархомея Ігоря Ростиславовича, завідувача кафедри Державного університету телекомунікацій, спеціальність 05.12.13 "Радіотехнічні системи та засоби телекомунікацій"

8.

Національний авіаційний університет,
К 26.062.12

1. Звільнити від обов'язків вченого секретаря ради та залишити у складі ради членом ради доктора технічних наук, старшого наукового співробітника Прусова Дмитра Едуардовича, спеціальність 05.23.01 "Будівельні конструкції, будівлі та споруди";
2. Покласти обов'язки вченого секретаря ради на члена ради, кандидата технічних наук, доцента Степанчука Олександра Васильовича, доцента кафедри Національного авіаційного університету, спеціальність 05.22.11 "Автомобільні шляхи та аеродроми"

9.

Київський національний університет будівництва і архітектури,
Д 26.056.03

1. Вивести зі складу ради доктора технічних наук, професора Білощицького Андрія Олександровича, спеціальність 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

10.

Київський національний університет будівництва і архітектури,
Д 26.056.05

1. Вивести зі ради доктора технічних наук, професора Тугая Анатолія Михайловича, спеціальність 21.06.01 "Екологічна безпека".
2. Ввести до складу ради доктора технічних наук, доцента Касьянова Миколу Анатолійовича, професора кафедри Київського національного університету будівництва і архітектури, спеціальність 21.06.01 "Екологічна безпека"

11.

Національний університет харчових технологій,
Д 26.058.04

1. Звільнити від обов'язків заступника голови ради доктора технічних наук, доцента Логвіна Володимира Матвійовича, спеціальність 05.18.05 "Технологія цукристих речовин".
2. Призначити заступником голови ради члена ради, доктора технічних наук, професора Реву Леоніда Павловича, професора кафедри Національного університету харчових технологій, спеціальність 05.18.05 "Технологія цукристих речовин"

12.

ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет",
Д 08.078.04

1. Вивести зі складу ради:
вченого секретаря ради кандидата технічних наук, доцента Шевцову Ксенію Вікторівну, спеціальність 05.17.06 "Технологія полімерних та композиційних матеріалів";
доктора технічних наук, професора Лінючеву Ольгу Володимирівну, спеціальність 05.17.03 "Технічна електрохімія".
2. Ввести до складу ради:
доктора технічних наук, професора Кунтого Ореста Івановича, професора кафедри Національного університету "Львівська політехніка", спеціальність 05.17.03 "Технічна електрохімія";
доктора технічних наук, доцента Сухого Костянтина Михайловича, професора кафедри ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет", спеціальність 05.17.06 "Технологія полімерних та композиційних матеріалів" та призначити його вченим секретарем ради.

13.

Інститут космічних досліджень НАН України та Державного космічного агентства України,
Д 26.205.01

1 Вивести зі складу ради вченого секретаря ради кандидата технічних наук Скакуна Сергія Васильовича, спеціальність 05.07.12 "Дистанційні аерокосмічні дослідження" (технічні науки).
2. Ввести до складу ради кандидата технічних наук Колос Людмилу Миколаївну, наукового співробітника відділу, Інститут космічних досліджень НАН України та Державного космічного агентства України, спеціальність 05.07.12 "Дистанційні аерокосмічні дослідження" (технічні науки) призначити її вченим секретарем ради

14.

Вінницький національний аграрний університет,
К 05.854.02

1. Вивести зі складу ради доктора технічних наук, професора Скрябіна Сергія Олександровича, спеціальність 05.05.11 "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва".
2. Ввести до складу ради доктора технічних наук, професора Котова Бориса Івановича, професора кафедри Вінницького національного аграрного університету, спеціальність 05.05.11 "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва"

15.

Державний економіко-технологічний університет транспорту,
К 26.820.01

1. Ввести до складу ради доктора фізико-математичних наук, професора Вербицького Володимира Григоровича, професора кафедри Державного економіко-технологічного університету транспорту, спеціальність 05.22.06 "Залізнична колія".
2. Вважати члена ради, доктора технічних наук, професора Гришка Валентина Григоровича, професора кафедри Державного економіко-технологічного університету транспорту, фахівцем зі спеціальності 05.22.01 "Транспортні системи"

16.

Луцький національний технічний університет,
К 32.075.06

1. Вивести зі складу ради:
доктора технічних наук, професора Божидарніка Віктора Володимировича, спеціальність 05.02.08 "Технологія машинобудування";
доктора технічних наук, професора Тараненка Віктора Анатолійовича, спеціальність 05.02.08 "Технологія машинобудування";
кандидата технічних наук, доцента Михалевича Володимира Теофіловича, спеціальність 05.02.08 "Технологія машинобудування".
2. Ввести до складу ради:
доктора технічних наук, доцента Пастернака Ярослава Михайловича, доцента кафедри Луцького національного технічного університету, спеціальність 05.02.08 "Технологія машинобудування";
доктора технічних наук, професора Шабайковича Віктора Антоновича, доцента кафедри Луцького національного технічного університету, спеціальність 05.02.08 "Технологія машинобудування";
кандидата технічних наук, доцента Мороза Сергія Анатолійовича, доцента кафедри Луцького національного технічного університету, спеціальність 05.02.08 "Технологія машинобудування"

17.

Національний транспортний університет,
Д 26.059.01

1. Вивести зі складу ради:
доктора технічних наук, професора Карандакова Геннадія Васильовича, спеціальність 05.13.06 "Інформаційні технології";
доктора технічних наук, професора Матейчика Василя Петровича, спеціальність 05.13.22 "Управління проектами і програмами".
2. Ввести до складу ради:
доктора технічних наук, доцента Хрутьбу Вікторію Олександрівну, завідувача кафедри Національного транспортного університету, спеціальність 05.13.22 "Управління проектами і програмами";
доктора технічних наук, професора Баранова Георгія Леонідовича, професора кафедри Національного транспортного університету, спеціальність 05.13.06 "Інформаційні технології"

18.

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут",
Д 26.002.07

1. Вивести зі складу ради доктора технічних наук, професора Самотокіна Бориса Борисовича, спеціальність 05.11.03 "Гіроскопи та навігаційні системи".
2. Ввести до складу ради доктора технічних наук, старшого наукового співробітника Гордієнка Валентина Івановича, заступника генерального директора-головного конструктора Науково-виробничого комплексу "Фотоприлад", спеціальність 05.13.22 "Управління проектами і програмами"

19.

Одеський національний політехнічний університет,
Д 41.052.01

1. Увільнити від обов'язків заступника голови ради та залишити у складі ради доктора технічних наук, професора Копитчука Миколи Борисовича, спеціальність 05.13.05 "Комп'ютерні системи та компоненти".
2. Призначити заступником голови ради члена ради, доктора технічних наук, професора Максимова Максима Віталійовича, завідувача кафедри Одеського національного політехнічного університету, спеціальність 05.13.07 "Автоматизація процесів керування"

20.

Одеський національний політехнічний університет,
Д 41.052.09

1. Вивести зі складу ради доктора технічних наук, професора Копитчука Миколи Борисовича, спеціальність 05.13.22 "Управління проектами і програмами".
2. Ввести до складу ради:
доктора технічних наук, доцента Колеснікову Катерину Вікторівну, професора кафедри Одеського національного політехнічного університету, спеціальність 05.13.22 "Управління проектами і програмами";
доктора технічних наук, доцента Прокоповича Ігоря Валентиновича, доцента кафедри Одеського національного політехнічного університету, спеціальність 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення"

21.

Одеський національний політехнічний університет,
К 41.052.11

1. Вивести зі складу ради:
доктора технічних наук, професора Баранова Порфирія Юхимовича, спеціальність 05.13.21 "Системи захисту інформації";
кандидата технічних наук, доцента Контрераса Дмитра Едгаровича, спеціальність 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи".
2. Ввести до складу ради:
доктора технічних наук, професора Маєвського Дмитра Андрійовича, завідувачі кафедри Одеського національного політехнічного університету, спеціальність 05.13.21 "Системи захисту інформації";
кандидата технічних наук, Сперанського Віктора Олександровича, доцента кафедри Одеського національного політехнічного університету, спеціальність 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи"

22.

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова,
Д 38.060.01

1. Увільнити від обов'язків заступника голови і залишити у складі ради доктора технічних наук, професора Кошкіна Костянтина Вікторовича, завідувача кафедри Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, спеціальність 05.13.22 "Управління проектами і програмами".
2. Призначити заступником голови ради члена ради, доктора технічних наук, доцента Харитонова Юрія Миколайовича, декана Національного університет кораблебудування імені адмірала Макарова, спеціальність 05.13.22 "Управління проектами і програмами"

23.

Херсонський національний технічний університет,
Д 67.052.01

1. Вивести зі складу ради:
доктора технічних наук, професора Петрова Едуарда Георгійовича, спеціальність 05.13.06 "Інформаційні технології";
доктора технічних наук, професора Крючковського Віктора Володимировича, спеціальність 05.13.06 "Інформаційні технології".
2. Ввести до складу ради:
доктора технічних наук, доцента Рудакову Ганну Володимирівну, завідувача кафедри Херсонського національного технічного університету, спеціальність 05.13.07 "Автоматизація процесів керування";
доктора технічних наук, професора Сиса В'ячеслава Борисовича, професора кафедри Херсонського національного технічного університету, спеціальність 05.13.07 "Автоматизація процесів керування".
3. Увільнити від обов'язків заступника голови ради і залишити членом ради доктора технічних наук, професора Рожкова Сергія Олександровича, професора Херсонської державної морська академія, спеціальність 05.13.07 "Автоматизація процесів керування".
4. Призначити заступником голови ради члена ради, доктора технічних наук, професора Марсанова Володимира Васильовича, завідувача кафедри Херсонського національного технічного університету, спеціальність 05.13.07 "Автоматизація процесів керування"

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

24.

ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка",
К 29.053.06

1. Вивести зі складу ради:
доктора історичних наук, професора Машевського Олега Петровича, спеціальність 07.00.02 "Всесвітня історія";
кандидата історичних наук, доцента Зеленцову Світлану Миколаївну, спеціальність 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни".
2. Ввести до складу ради:
доктора історичних наук, професора Надтоку Геннадія Михайловича, професора кафедри Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність 07.00.02 "Всесвітня історія";
кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника Магу Ірину Миколаївну, директора Центрального державного архіву зарубіжної україніки, спеціальність 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни"

25.

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та Львівський національний університет імені Івана Франка,
Д 35.051.25

1. Вивести зі складу ради доктора історичних наук, професора Гулу Руслана Володимировича, спеціальність 20.02.22 "Військова історія".
2. Ввести до складу ради доктора історичних наук, професора Зашкільняка Леоніда Опанасовича, завідувача кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка, спеціальність 20.02.22 "Військова історія"

26.

Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України,
Д 26.373.01

1. Вивести зі складу ради доктора історичних наук, професора Панченка Петра Пантелеймоновича, спеціальність 07.00.07 "Історія науки й техніки".
2. Ввести до складу ради доктора історичних наук, старшого наукового співробітника Коваленко Наталію Петрівну, завідувача сектору Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України, спеціальність 07.00.07 "Історія науки й техніки"

27.

Чорноморський державний університет імені Петра Могили,
Д 38.053.02

1. Вивести зі складу ради доктора наук з державного управління, доцента Сороку Світлану Вікторівну, спеціальність 07.00.02 "Всесвітня історія".
2. Ввести до складу ради доктора історичних наук, професора Земського Юрія Сергійовича, професора кафедри Білоцерківського національного аграрного університету, спеціальність 07.00.02 "Всесвітня історія"

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

28.

Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний університет",
К 17.051.08

1. Вивести зі складу ради доктора економічних наук, професора Анісімову Ольгу Миколаївну, спеціальність 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)".
2. Ввести до складу ради доктора економічних наук, доцента Гончар Ольгу Іванівну, професора кафедри Хмельницького національного університету, спеціальність 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

29.

Державний економіко-технологічний університет транспорту,
Д 26.820.03

1. Вивести зі складу ради:
доктора економічних наук, професора Ільчука Валерія Петровича, спеціальність 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)";
доктора економічних наук, професора Сафонова Юрія Миколайовича, спеціальність 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)".
2. Ввести до складу ради:
доктора економічних наук, професора Жаворонкову Галину Василівну, професора кафедри Національного авіаційного університету, спеціальність 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)";
доктора економічних наук, професора Садловську Ірину Петрівну, начальника управління Міністерства інфраструктури України, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

30.

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна,
Д 08.820.03

1. Вивести зі складу ради доктора економічних наук, професора Ткача Анатолія Арсентійовича, спеціальність 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)".
2. Ввести до складу ради доктора економічних наук, професора Бобиля Володимира Володимировича, доцента кафедри Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, спеціальність 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

31.

Донбаська державна машинобудівна академія,
Д 12.105.03

1. Вивести зі складу ради доктора економічних наук, професора Волощенко Ларису Михайлівну, спеціальність 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит".
2. Ввести до складу ради доктора економічних наук, професора Лисяк Любов Валентинівну, завідувача кафедри Університету митної справи та фінансів, спеціальність 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

32.

Донецький національний університет (м. Вінниця),
Д 11.051.03

1. Вивести зі складу ради доктора економічних наук, професора Бузько Ірину Романівну, спеціальність 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини".
2. Ввести до складу ради доктора економічних наук, професора Сидорову Антоніну Василівну, завідувача кафедри Донецького національного університету (м. Вінниця), спеціальність 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

33.

Інститут економіки промисловості НАН України,
Д 11.151.01

1. Ввести до складу ради:
доктора економічних наук, професора Єлецьких Світлану Яківну, завідувача кафедри Донбаської державної машинобудівної академії, спеціальність 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)";
доктора економічних наук, професора Швеця Василя Яковича, завідувача кафедри ДВНЗ "Національний гірничий університет", спеціальність 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

34.

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України,
К 26.891.01

1. Вивести зі складу ради доктора економічних наук, професора Ємельяненко Ларису Михайлівну, спеціальність 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством".
2. Ввести до складу ради доктора економічних наук, доцента Алімпієва Євгена Володимировича, професора кафедри ПВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", спеціальність 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

35.

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України,
Д 41.177.02

1. Вивести зі складу ради доктора економічних наук, професора Галушкіну Тетяну Павлівну, спеціальність 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка".
2. Ввести до складу ради доктора економічних наук, професора Уманець Тетяну Василівну, старшого наукового співробітника відділу Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, спеціальність 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

36.

Київський національний торговельно-економічний університет,
Д 26.055.01

1. Вивести зі складу ради доктора економічних наук, професора Мельник Тетяну Миколаївну, спеціальність 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

37.

Класичний приватний університет,
Д 17.127.01

1. Вивести зі складу ради:
доктора економічних наук, професора Бакурову Анну Володимирівну, спеціальність 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)";
доктора економічних наук, професора Корінєва Валентина Леонідовича, спеціальність 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)".
2. Ввести до складу ради:
доктора економічних наук, професора Пасічника Юрія Васильовича, професора кафедри Класичного приватного університету, спеціальність 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)";
доктора економічних наук Тімарцева Олексія Юрійовича, професора кафедри Класичного приватного університету, спеціальність 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)".
3. Вважати члена ради, доктора економічних наук, професора Порохню Василя Михайловича фахівцем зі спеціальності 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

38.

Львівська комерційна академія Укоопспілки,
Д 35.840.01

1. Вивести зі складу ради доктора економічних наук, професора Іляш Ольгу Ігорівну, спеціальність 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством".
2. Ввести до складу ради доктора економічних наук, професора Копилюк Оксану Іванівну, завідувача кафедри Львівської комерційної академії Укоопспілки, спеціальність 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)".
3. Вважати вченого секретаря ради, доктора економічних наук, доцента Барну Марту Юріївну фахівцем зі спеціальності 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

39.

Національна академія статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики України,
Д 26.870.01

1. Вивести зі складу ради доктора економічних наук, професора Бондарук Таїсію Григорівну, спеціальність 08.00.10 "Статистика".
2. Ввести до складу ради доктора економічних наук, доцента Каменську Тетяну Олександрівну, завідувача центру Національної академії статистики, обліку та аудиту, спеціальність 08.00.10 "Статистика"

40.

Національний університет біоресурсів і природокористування України,
Д 26.004.01

1. Ввести до складу ради доктора економічних наук, професора Шинкарук Лідію Василівну, професора кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України, спеціальність 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

41.

Національний університет водного господарства та природокористування,
К 47.104.03

1. Вивести зі складу ради заступника голови ради, доктора економічних наук, професора Павлова Володимира Івановича, спеціальність 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища".
2. Призначити заступником голови ради члена ради, доктора економічних наук, професора Ханіна Ігоря Григоровича, професора кафедри Національного університету водного господарства та природокористування, спеціальність 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством".
3. Ввести до складу ради доктора економічних наук, доцента Якимчук Аліну Юріївну, професора кафедри Національного університету водного господарства та природокористування, спеціальність 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища"

42.

Київський національний університет технологій та дизайну,
Д 26.102.05

1. Вивести зі складу ради заступника голови ради, доктора економічних наук, професора Ігнатьєву Ірину Анатоліївну, спеціальність 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)".
2. Призначити заступником голови ради члена ради, доктора економічних наук, професора Гончарова Юрія Вікторовича, професора кафедри Київського національного університету технологій та дизайну, спеціальність 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

43.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.19

1. Вивести зі складу ради доктора філологічних наук, професора Собуцького Михайла Анатолійовича, завідувач кафедри національного університету "Києво-Могилянська академія", спеціальність 10.02.14 "Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови".
2. Ввести до складу ради доктора філософських наук, доцента Литвинова Володимира Дмитровича, провідного наукового співробітника Інституту філософії імені Г. С. Сковороди, спеціальність 10.02.14 "Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови"

44.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
Д 64.051.27

1. Вивести зі складу ради доктора філологічних наук Ребрія Олександра Володимировича, завідувача кафедри Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, спеціальність 10.02.04 "Германські мови"

45.

Херсонський державний університет,
К 67.051.05

1. Вивести зі складу ради доктора філологічних наук, професора Олексенка Володимира Павловича, спеціальність 10.02.16 "Перекладознавство".
2. Ввести до складу ради доктора філологічних наук, доцента Романову Наталю Василівну, доцента кафедри Херсонського державного університету, спеціальність 10.02.16 "Перекладознавство"

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

46.

ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна",
Д 26.139.01

1. Увільнити від обов'язків голови ради та призначити заступником голови ради доктора юридичних наук, професора Олефіра Віктора Івановича, спеціальність 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право".
2. Увільнити від обов'язків заступника голови ради та призначити головою ради доктора юридичних наук, професора Мурашина Олександра Геннадійовича, спеціальність 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень"

47.

ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом",
Д 26.142.02

1. Вивести зі складу ради вченого секретаря ради, кандидата юридичних наук Христинченко Надію Петрівну, спеціальність 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право".
2. Ввести до складу ради та призначити вченим секретарем ради кандидата юридичних наук, доцента Ковальчук Аллу Юріївну, завідувача кафедри ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом", спеціальність 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

48.

ДВНЗ "Запорізький національний університет",
Д 17.051.07

1. Вивести зі складу ради доктора юридичних наук, доцента Удовику Ларису Григорівну, спеціальність 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право".
2. Ввести до складу ради доктора юридичних наук, професора Курінного Євгена Володимировича, професора кафедри ДВНЗ "Запорізький національний університет", спеціальність 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

49.

ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана",
К 26.006.09

1. Вивести зі складу ради вченого секретаря ради, кандидата юридичних наук Літошенко Олену Святославівну, спеціальність 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право".
2. Призначити вченим секретарем ради члена ради, кандидата юридичних наук, доцента Кожуру Людмилу Олександрівну, доцента кафедри ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", спеціальність 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право".
3. Ввести до складу ради кандидата юридичних наук, доцента Пожидаєву Марію Анатоліївну, доцента кафедри ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", спеціальність 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

50.

Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького,
К 20.149.01

1. Увільнити від обов'язків голови ради та залишити у складі ради членом ради доктора юридичних наук, професора Рябошапка Леоніда Івановича, спеціальність 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень".
2. Призначити головою ради члена ради, доктора юридичних наук, доцента Луцького Андрія Івановича, ректора Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, спеціальність 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право".
3. Вивести зі складу ради доктора юридичних наук, професора Мацькевича Миколу Михайловича, спеціальність 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право".
4. Ввести до складу ради кандидата юридичних наук, доцента Луцького Мирослава Івановича, першого проректора Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, спеціальність 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень"

51.

Класичний приватний університет,
К 17.127.09

1. Увільнити від обов'язків вченого секретаря ради та вивести зі складу ради кандидата юридичних наук, Аніщенка Михайла Анатолійовича, спеціальність 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право".
2. Ввести до складу ради та призначити вченим секретарем ради кандидата юридичних наук, доцента Слабко Світлану Миколаївну, доцента кафедри Класичного приватного університету, спеціальність 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

52.

Національний університет "Одеська юридична академія",
Д 41.086.04

1. Вивести зі складу ради доктора юридичних наук, професора Вишнякова Олександра Костянтиновича, спеціальність 12.00.04 "Господарське право, господарсько-процесуальне право".
2. Ввести до складу ради доктора юридичних наук, доцента Олюху Віталія Георгійовича, завідувача кафедри Криворізького факультету Національного університету "Одеська юридична академія", спеціальність 12.00.04 "Господарське право, господарсько-процесуальне право"

53.

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України,
К 64.700.08

1. Вивести зі складу ради доктора юридичних наук, професора Мічуріна Євгена Олександровича, спеціальність 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право".
2. Ввести до складу ради доктора юридичних наук, доцента Синєгубова Олега Васильовича, декана факультету Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право"

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

54.

ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет",
К 12.112.01

1. Вивести зі складу ради кандидата педагогічних наук, доцента Пристинського Володимира Миколайовича, спеціальність 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти".
2. Ввести до складу ради доктора педагогічних наук, доцента Гаврілову Людмилу Гаврилівну, професора кафедри ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет", спеціальність 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

55.

ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника",
К 20.051.01

1. Ввести до складу ради:
доктора педагогічних наук, професора Благун Наталію Михайлівну, професора кафедри ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", спеціальність 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти";
доктора педагогічних наук, доцента Стражнікову Інну Василівну, доцента кафедри ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", спеціальність 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

56.

Національний авіаційний університет,
Д 26.062.15

1. Вивести зі складу ради доктора педагогічних наук, професора Лавріненка Олександра Андрійовича, спеціальність 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

57.

Національний університет водного господарства та природокористування,
К 47.104.08

1. Вивести зі складу ради:
доктора економічних наук, професора Савіну Наталію Борисівну, спеціальність 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти";
доктора педагогічних наук, професора Пелеха Юрія Володимировича, спеціальність 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти".
2. Ввести до складу ради:
доктора педагогічних наук, професора Борисова Вячеслава Вікторовича, професора кафедри Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, спеціальність 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" "Теорія і методика професійної освіти";
доктора педагогічних наук, професора Стешенка Володимира Васильовича, завідувача кафедри ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет", спеціальність 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

58.

Українська інженерно-педагогічна академія,
Д 64.108.01

1. Вивести зі складу ради доктора педагогічних наук, професора Гребенюка Георгія Євгенійовича, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)".
2. Ввести до складу ради доктора педагогічних наук, професора Єльникову Галину Василівну, професора кафедри Української інженерно-педагогічної академії, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)"

59.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького,
Д 73.053.02

1. Увільнити від виконання обов'язків голови та вивести зі складу ради доктора педагогічних наук, професора Кузьмінського Анатолія Івановича, спеціальність 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти".
2. Призначити головою ради члена ради, доктора педагогічних наук, професора Десятова Тимофія Михайловича, спеціальність 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки".
3. Увільнити від виконання обов'язків заступника голови та залишити у складі ради доктора педагогічних наук, професора Тарасенкову Ніну Анатоліївну, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (математика)".
4. Призначити заступником голови ради члена ради, доктора педагогічних наук, професора Остапенко Наталію Миколаївну, спеціальність 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки".
5. Вивести зі складу ради:
вченого секретаря доктора педагогічних наук, професора Савченко Олену Павлівну, спеціальність 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки";
доктора педагогічних наук, професора Біду Олену Анатоліївну, спеціальність 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти".
6. Призначити вченим секретарем ради члена ради, доктора педагогічних наук, професора Симоненко Тетяну Володимирівну, спеціальність 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки".
7. Ввести до складу ради:
доктора педагогічних наук, доцента Вовк Олену Іванівну, професора кафедри Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти";
доктора педагогічних наук, професора Добрянського Ігоря Анатолійовича, професора кафедри Відокремленого структурного підрозділу Національного авіаційного університету "Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету", спеціальність 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки";
доктора педагогічних наук, професора Радул Ольгу Сергіївну, професора кафедри Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, спеціальність 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки";
доктора педагогічних наук, професора Чашечникову Ольгу Серафимівну, професора Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (математика)"

60.

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка,
Д 79.053.02

1. Вивести зі складу ради доктора психологічних наук, професора Скребця Василя Олексійовича, спеціальність 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я")"

МЕДИЧНІ НАУКИ

61.

ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет" МОЗ України,
К 76.600.01

1. Увільнити від виконання обов'язків голови ради та призначити заступником голови ради доктора медичних наук, професора Іващука Олександра Івановича, спеціальність 14.01.03 "Хірургія".
2. Увільнити від виконання обов'язків заступника голови ради та призначити головою ради доктора медичних наук, професора Макара Богдана Григоровича, спеціальність 14.03.01 "Нормальна анатомія"

62.

ДУ "Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України",
Д 64.564.01

1. Ввести до складу ради доктора медичних наук, старшого наукового співробітника Тихонову Тетяну Михайлівну, старшого наукового співробітника ДУ "Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України", спеціальність 14.01.14 "Ендокринологія"

63.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України,
Д 26.003.02

1. Вивести зі складу ради доктора медичних наук, професора Глухенького Бориса Тихоновича, спеціальність 14.01.20 "Шкірні та венеричні хвороби".
2. Ввести до складу ради доктора медичних наук, професора Гичку Сергія Григоровича, завідувача кафедри Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.20 "Шкірні та венеричні хвороби"

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ

64.

Національний фармацевтичний університет МОЗ України,
Д 64.605.03

1. Увільнити від виконання обов'язків заступника голови ради та залишити членом ради доктора медичних наук, професора Зайченко Ганну Володимирівну, спеціальність 14.03.05 "Фармакологія" (медичні науки).
2. Призначити заступником голови ради члена ради, доктора фармацевтичних наук, професора Цубанову Наталю Анатоліївну, спеціальність 14.03.05 "Фармакологія" (фармацевтичні науки)

АРХІТЕКТУРА

65.

Національний університет "Львівська політехніка",
Д 35.052.11

1. Ввести до складу ради:
доктора архітектури, доцента Гнеся Ігоря Петровича, професора кафедри Національного університету "Львівська політехніка", спеціальність 18.00.02 "Архітектура будівель та споруд";
доктора архітектури, доцента Дибу Юрія Романовича, доцента кафедри Національного університету "Львівська політехніка", спеціальність 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

66.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.34

1. Увільнити від виконання обов'язків вченого секретаря ради та вивести зі складу ради кандидата філологічних наук, доцента Корнєєва Віталія Михайловича, спеціальність 27.00.01 "Теорія та історія соціальних комунікацій".
2. Ввести до складу ради та призначити вченим секретарем ради кандидата технічних наук Скотникову Тетяну Володимирівну, завідувача навчальної лабораторії Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 27.00.01 "Теорія та історія соціальних комунікацій"

 

Директор департаменту атестації
кадрів вищої кваліфікації

С. Д. Криштоф

 

Додаток 11
до наказу Міністерства освіти і науки України
16.05.2016 N 515

Список
друкованих періодичних видань, стосовно яких вносяться зміни до Переліку наукових фахових видань України

N
з/п

Назва друкованого періодичного видання

Засновник
(співзасновники)

Галузі науки та рік включення до Переліку фахових видань

1.

Науковий збірник "Зрошуване землеробство"

Інститут зрошуваного землеробства НААН України

сільськогосподарські (2015)

2.

Науковий погляд: економіка та управління

Університет митної справи та фінансів

економічні (2015)

3.

Правова позиція

Університет митної справи та фінансів

юридичні (2014)

 

Директор департаменту атестації
кадрів вищої кваліфікації

С. Д. Криштоф

 

Додаток 12
до наказу Міністерства освіти і науки України
16.05.2016 N 515

Список
друкованих (електронних) періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України

I. Друковані періодичні видання

N
з/п

Назва друкованого періодичного видання

Засновник (співзасновники)

Галузі науки

1.

Experimental Oncology

Національна академія наук України, Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України

медичні

2.

Information technology and security
(інформаційні технології та безпека)

ДЗ "Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

технічні

3.

Аграрна наука та харчові технології

Вінницький національний аграрний університет, Академія сільськогосподарських наук Грузії

сільськогосподарські (зоотехнія)

4.

Адаптивні системи автоматичного управління. Міжвідомчий науково-технічний збірник

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

технічні

5.

Актуальні питання іноземної філології

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

філологічні

6.

Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

ВДНЗ "Буковинський державний медичний університет", Сучавський університет ім. Штефана чел Маре

історичні

7.

Архів клінічної медицини

ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет"

медичні

8.

Будівельне виробництво
Строительное производство

ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва", Київський національний університет будівництва і архітектури

технічні

9.

Будівельні матеріали та вироби
Строительные материалы и изделия

ДП "Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів "НДІБМВ",
Акціонерне товариство "Київміськбудматеріали"

технічні

10.

Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання
Вентиляция, освещение и теплогазоснабжение

Київський національний університет будівництва і архітектури

технічні

11.

Високі технології в машинобудуванні

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

технічні

12.

Витоки педагогічної майстерності

Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

педагогічні

13.

Вісник аграрної науки Причорномор'я
Ukrainian Black Sea region agrarian science

Миколаївський національний аграрний університет

технічні

14.

Вісник Запорізького національного університету
(фізичне виховання та спорт)

ДВНЗ "Запорізький національний університет"

фізичне виховання та спорт

15.

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Серія: Українознавство

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

філософські

16.

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (історія)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

історичні

17.

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

філологічні

18.

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

географічні

19.

Вісник Книжкової плати

Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова", Харківська державна академія культури

соціальні комунікації

20.

Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

технічні

21.

Вісник Львівського національного аграрного університету (економіка АПК)

Львівський національний аграрний університет

економічні

22.

Вісник Львівського університету. Серія філологічна

Львівський національний університет імені Івана Франка

філологічні

23.

Вісник Національного університету "Юридична академія імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

філософські

24.

Вісник Приазовського державного технічного університету, серія: "Економічні науки"

ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет"

економічні

25.

Вісник Сумського національного аграрного університету (Ветеринарна медицина)

Сумський національний аграрний університет

ветеринарні

26.

Вісник Сумського національного аграрного університету (Тваринництво)

Сумський національний аграрний університет

сільськогосподарські

27.

Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

історичні економічні

28.

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи"
Visnyk of V.N.Karazin Kharkiv National University series "Sociological studies of contemporary society: methodology, theory, methods"

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

соціологічні

29.

Вісті Харківського ентомологічного товариства
Известия Харьковского энтомологического общества
The Kharkov Entomological Society Gazette

Харківське ентомологічне товариство, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

сільськогосподарські

30.

Волинь - Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем

Житомирський державний університет імені Івана Франка

філологічні

31.

Географія та туризм

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

географічні

32.

Геодинаміка

Національний університет "Львівська політехніка", Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру України, Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львівське астрономо-геодезичне товариство

технічні

33.

Гідробіологічний журнал. Гидробиологический журнал
Hydrobiological journal

Національна академія наук України, Інститут гідробіології НАН України

біологічні

34.

Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

географічні

35.

Гірнича електромеханіка та автоматика

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

технічні

36.

Досягнення біології та медицини
Достижения биологии и медицины
Achievements of biology and medicine

Національна академія наук України, НАМН України, Одеський державний медичний університет

медичні
біологічні
(за групами спеціальностей 14.01.00 - 14.03.00)

37.

Екологічна безпека

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

технічні

38.

Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

технічні

39.

Економіка і управління

ПВНЗ "Європейський університет", Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності

економічні

40.

Економічна та продовольча безпека України
Экономическая и продовольственная безопасность Украины
Economic and food security of Ukraine

Одеська національна академія харчових технологій

економічні

41.

Економічна та соціальна географія

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

географічні

42.

Економічна теорія та право

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

юридичні

43.

Економічний вісник Державного вищого навчального закладу "Український державний хіміко-технологічний університет"

ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет"

економічні

44.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

технічні

45.

Журнал ветеринарної медицини, біотехнології та біобезпеки
Journal for Veterinary Medicine, Biotechnology and Biosafety

ННЦ "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини"

біологічні

46.

Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії
Журнал математической физики анализа геометрии
Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry

Національна академія наук України, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України

фізико-математичні

47.

Журнал органічної та фармацевтичної хімії
Журнал органической и фармацевтической химии
Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry

Національна академія наук України, Інститут органічної хімії НАН України, МОЗ України, Національний фармацевтичний університет

хімічні
фармацевтичні

48.

Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

технічні

49.

Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України

Національна академія Національної гвардії України

технічні

50.

Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету
"Інноватика у вихованні"

Рівненський державний гуманітарний університет

педагогічні

51.

Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту

ДП Український державний геологорозвідувальний інститут

геологічні
технічні

52.

Історична панорама

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

історичні

53.

Історичні і політологічні дослідження

Донецький національний університет

історичні

54.

Історіографічні дослідження в Україні

Національна академія наук України, Інститут історії України НАН України

історичні

55.

Клінічна онкологія

Національний інститут раку, ТОВ "Моріон"

медичні

56.

Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво

Луцький національний технічний університет

технічні

57.

Лінгвістичні студії
Linguistic Studies

Донецький національний університет

філологічні

58.

Лінгвостилістичні студії

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

філологічні

59.

Літературознавство. Фольклористика. Культурологія

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

філологічні

60.

Металознавство та термічна обробка металів
Металловедение и термическая обработка металлов

ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"

технічні

61.

Металофізика та новітні технології
Металлофизика и новейшие технологии

Національна академія наук України, Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України

фізико-математичні
технічні

62.

Міжнародний техніко-економічний журнал "Українська залізниця"
Международный технико-экономический журнал "Украинская железная дорога"
International technical and economic magazine "Ukrainian Railway"

ТОВ "Центр інформації транспорту", Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

технічні

63.

Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки

Національна академія наук України, Інститут історії України НАН України

історичні

64.

Мінеральні ресурси України (МРУ)

Державна служба геології та надр України, ДП Український державний геологорозвідувальний інститут

геологічні

65.

Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології

Національна академія наук України, Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України

фізико-математичні
технічні

66.

Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія "Педагогіка та психологія"

Мукачівський державний університет

педагогічні

67.

Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського

ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського"

педагогічні

68.

Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (історичні науки)

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

історичні

69.

Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (педагогічні науки)

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

педагогічні

70.

Науковий вісник Ужгородського університету
Серія "Філологія"

ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

філологічні

71.

Науковий Вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Історія
History Journal of Yurii Fedkovych Chernivtsi National University

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

історичні

72.

Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека
Научный вестник: Гражданская защита и пожарная безопасность
Scientific bulletin: Civil protection and fire safety

Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

технічні

73.

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова.
Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

педагогічні

74.

Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
Серія: філологія

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

філологічні (мовознавство)

75.

Наукові записки Національного університету "Острозька академія" (історичні науки)

Національний університет "Острозька академія"

історичні

76.

Наукові записки Національного університету "Острозька академія", серія "Економіка"
Научные записки Национального университета "Острожская академия", серия "Экономика"

Національний університет "Острозька академія"

економічні

77.

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: мовознавство

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

філологічні

78.

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: літературознавство

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

філологічні

79.

Наукові зошити історичного факультету Львівського університету

Львівський національний університет імені Івана Франка

історичні

80.

Наукові праці (філософія)

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

філософські

81.

Наукові праці (техногенна безпека)

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

біологічні

82.

Наукові праці Донецького національного технічного університету.
Серія: "Економічна"

ДВНЗ "Донецький національний технічний університет"

економічні

83.

Нові технології в будівництві
Новые технологии в строительстве

ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва", Академія будівництва України, Київський національний університет будівництва і архітектури

технічні

84.

Обрії

Івано-Франківський обласний інститут післядипломної освіти, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

педагогічні

85.

Одеський медичний журнал
Одесский медицинский журнал

МОЗ України, Одеський національний медичний університет МОЗ України

медичні
біологічні
(за групами спеціальностей 14.01.00 - 14.03.00)

86.

Онкологія
Онкология

Національна академія наук України, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, ТОВ "Моріон"

медичні

87.

Педагогічний часопис Волині

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

педагогічні

88.

Питання історії України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

історичні

89.

Підводні технології

Київський національний університет будівництва і архітектури

технічні

90.

Порошкова металургія
Порошковая металлургия

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України

фізико-математичні
технічні

91.

Правова держава. Щорічник наукових праць

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

юридичні

92.

Приватне право і підприємництво
Частное право и предпринимательство
Privat Law and Business

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака

юридичні

93.

Причорноморські економічні студії
Black Sea Economic Studies

Приватна установа "Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій"

економічні

94.

Проблеми військової охорони здоров'я

Українська військово-медична академія

медичні

95.

Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія "Історія"

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

історичні

96.

Проблеми інженерно-педагогічної освіти

Українська інженерно-педагогічна академія

педагогічні

97.

Проблеми історії України XIX - початку XX ст.

Національна академія наук України, Інститут історії України НАН України

історичні

98.

Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія

Чернігівський національний технологічний університет

філософські

99.

Психіатрія, неврологія та медична психологія
Психиатрия, неврология и медицинская психология
Psychiatry, Neurology and Medical Psychology

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

медичні

100.

Психологічні перспективи

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

психологічні

101.

Публічне право
Публичное право
Public Law

ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни"

юридичні

102.

Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України

Тернопільський національний економічний університет

економічні

103.

Резание и инструменты в технологических системах

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

технічні

104.

Релігія та Соціум

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

філософські

105.

Світ фінансів

Тернопільський національний економічний університет

економічні

106.

Сіверщина в історії України

Національний заповідник "Глухів", Центр пам'яткознавства Національної академії наук України і Українського товариства охорони пам'яток історії та культури

історичні

107.

Сільське господарство та лісівництво
Agriculture and forestry
Сельское хозяйство и лесоводство

Вінницький національний аграрний університет

сільськогосподарські

108.

Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин
Сортоизучение и охрана прав на сорта растений
Plant Varieties Studying and Protection

Український інститут експертизи сортів рослин, Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України

біологічні
сільськогосподарські

109.

Стратегічні пріоритети

Національний інститут стратегічних досліджень

політичні

110.

Строительство, материаловедение, машиностроение
Безопасность жизнедеятельности

ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"

технічні

111.

Строительство, материаловедение, машиностроение
Компьютерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении

ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"

технічні

112.

Строительство, материаловедение, машиностроение
Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения

ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"

технічні

113.

Строительство, материаловедение, машиностроение
Интенсификация рабочих процессов строительных и дорожных машин: подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование

ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"

технічні

114.

Строительство, материаловедение, машиностроение
Создание высокотехнологических экокомплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития

ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"

технічні

115.

Строительство, материаловедение, машиностроение
Энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве

ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"

технічні

116.

Строительство, материаловедение, машиностроение. Стародубовские чтения

ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"

технічні

117.

Студії мистецтвознавчі
Researches of Fine Arts

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

мистецтвознавство

118.

Сумська старовина

Сумський державний університет, Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

історичні

119.

Сучасна спеціальна техніка
Современная специальная техника
Modern Special Technics

Державний науково-дослідний інститут МВС України, Національна академія внутрішніх справ, Національний авіаційний університет

технічні

120.

Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

технічні

121.

Сучасні технології в машинобудуванні
Современные технологии в машиностроении
Modern Technologies in mechanical engineering

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

технічні

122.

Теоретична і дидактична філологія
(серія: педагогіка)

ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

педагогічні

123.

Теоретична і дидактична філологія
(серія: філологія)

ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

філологічні

124.

Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики
Теоретические и прикладные аспекты геоинформатики
Theoretical and applied aspects of geoinformatics

Всеукраїнська асоціація геоінформатики, Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Інституту геологічних наук НАН України

фізико-математичні
геологічні (геологічна інформатика)

125.

Теорія і практика металургії

Відділення матеріалознавства і металургії Академії інженерних наук України, Національна металургійна академія України

технічні

126.

Техніка, енергетика, транспорт АПК

Вінницький національний аграрний університет

технічні

127.

Традиції і новації у вищій архітектурно-художній освіті

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

мистецтвознавство

128.

Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії

Національна академія наук України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

мистецтвознавство

129.

Упаковка

Національний університет харчових технологій, ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "Упаковка"

технічні

130.

Управління проектами та розвиток виробництва

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

економічні
технічні

131.

Успіхи фізики металів
Успехи физики металлов

Національна академія наук України, Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України

технічні

132.

Успіхи фізики металів
Успехи физики металлов

Національна академія наук України, Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України

фізико-математичні

133.

Фізика низьких температур
Физика низких температур
Fizika Nizkikh Temperatur

Національна академія наук України, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України

фізико-математичні

134.

Фізична географія та геоморфологія

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

географічні

135.

Філософія освіти
Philosophy of education

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Інститут вищої освіти НАПН України

філософські

136.

Фотобіологія та фотомедицина

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

біологічні

137.

Хімія, фізика та технологія поверхні
Химия, физика и технология поверхности
Chemistry, Physics and Technology of Surface

Національна академія наук України, Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України

фізико-математичні

138.

Часопис економічних реформ
Time description of economics reforms

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

економічні

139.

Часопис картографії

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

географічні

140.

Часопис цивільного і кримінального судочинства

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Інститут законодавства Верховної Ради України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

юридичні

141.

Шевченків світ

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

філологічні

II. Електронні періодичні видання

N
з/п

Назва електронного періодичного видання

Засновник (співзасновники)

Галузі науки

1.

Inter collegas

Харківський національний медичний університет

медичні

2.

Журнал європейського і порівняльного права

Київський національний університет імені Тараса

юридичні

3.

Східна Європа: економіка, бізнес та управління

ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"

економічні

4.

Державне управління: теорія та практика

Національна академія державного управління при Президентові України

державне управління

 

Директор департаменту атестації
кадрів вищої кваліфікації

С. Д. Криштоф