БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 29 березня 2017 року N 344

Про проведення відкритого відбору кандидатів на посаду головного лікаря Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" МОЗ України

Відповідно до підпункту 14 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 N 267, з метою забезпечення прозорості та відкритості прийняття рішення щодо призначення керівника Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" МОЗ України наказую:

1. Провести відкритий відбір кандидатів на посаду головного лікаря Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" МОЗ України.

2. Затвердити Порядок роботи Комісії з проведення відкритого відбору кандидатів на посаду головного лікаря Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" МОЗ України (далі - Порядок), що додається.

3. Затвердити склад Комісії з проведення відкритого відбору кандидатів на посаду головного лікаря Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" МОЗ України, що додається.

4. Перше засідання Комісії провести 29 березня 2017 року, на якому визначити терміни проведення відкритого відбору, строк подання заяв кандидатами, вимоги до кандидатів на посаду головного лікаря Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" МОЗ України, перелік документів, які повинен надати кандидат на посаду головного лікаря Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" МОЗ України.

5. Комісії забезпечити проведення відкритого відбору кандидатів на посаду головного лікаря Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" МОЗ України у затвердженому Порядку.

6. Управлінню організації роботи керівництва Міністерства забезпечити оприлюднення на сайті МОЗ інформації про проведення відкритого відбору кандидатів на посаду головного лікаря Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" МОЗ України.

7. У разі тимчасової відсутності члена Комісії (відрядження, відпустка, лікарняний тощо), його обов'язки покладаються на працівника, що його заміщує.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Сивак О. В.

 

В. о. Міністра

У. Супрун

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
29 березня 2017 року N 344

Порядок
роботи Комісії з проведення відкритого відбору кандидатів на посаду головного лікаря Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" МОЗ України

1. Цей Порядок визначає процедуру відкритого відбору на посаду головного лікаря Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" МОЗ України (далі - відкритий відбір).

2. Підставою для оголошення відкритого відбору є рішення (наказ) МОЗ.

3. Для проведення відкритого відбору МОЗ утворює Комісію з проведення відкритого відбору кандидатів на посаду головного лікаря Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" МОЗ України (далі - комісія).

Склад комісії затверджується відповідним рішенням МОЗ.

4. У своїй діяльності комісія керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Порядком.

5. Члени комісії розглядають документи і пропозиції, внесені особами, що виявили бажання взяти участь у відкритому відборі (далі - претенденти), та його учасниками.

Права і обов'язки Комісії

6. Комісія:

оприлюднює на офіційному сайті МОЗ не пізніше ніж протягом 10 днів після прийняття рішення (наказу), зазначеного у пункті 2 цього Порядку, оголошення про проведення відкритого відбору на посаду головного лікаря Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" МОЗ України (далі - заклад), яка стала вакантною (далі - оголошення), та результати відкритого відбору не пізніше ніж протягом трьох днів з дати його завершення;

приймає, реєструє та перевіряє на відповідність вимогам цього Порядку документи, подані претендентами;

ухвалює рішення про допуск претендентів до відкритого відбору або відхилення їх кандидатур;

приймає і реєструє пропозиції, внесені учасниками відкритого відбору;

забезпечує прозорість відкритого відбору та за результатами розгляду зазначених пропозицій визначає його переможця;

розробляє та затверджує вимоги до претендентів для участі у відкритому відборі на посаду головного лікаря Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" МОЗ України.

визначає перелік документів, які повинен надати претендент на посаду головного лікаря Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" МОЗ України.

7. Засідання комісії є правоможним у разі участі в ньому не менш як двох третин її складу.

Рішення комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні її членів і оформляється протоколом.

Рішення комісії щодо переможця відкритого відбору кандидатів на посаду головного лікаря Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" МОЗ України приймається шляхом консенсусу (одноголосно) всіма членами комісії, присутніми на засіданні, про що зазначається у протоколі.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні комісії.

8. Тривалість відкритого відбору не може перевищувати 30 календарних днів. Початком відбору вважається дата, на яку призначено засідання комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.

9. Відкритий відбір вважається таким, що закінчився, з дня ухвалення комісією рішення про затвердження його результатів.

Підготовка та проведення відкритого відбору

10. В оголошенні зазначаються такі відомості:

найменування та місцезнаходження закладу, основні напрями його діяльності з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом;

строк і місце приймання заяв на участь у відкритому відборі (далі - заяви) та номер телефону для довідок;

перелік документів, що подаються претендентом, та вимоги щодо їх оформлення;

дата і місце проведення відкритого відбору та оприлюднення його результатів;

вимоги до претендента та конкурсної пропозиції;

адреса, на яку претендент надсилає заяву для участі у відкритому відборі, та інші документи, визначені комісією.

Заяви приймаються у строк не менше 14 календарних днів, після дати оприлюднення оголошення та реєструються в Управлінні організаційного забезпечення роботи апарату МОЗ.

11. Зміст заяви та інших документів, поданих претендентами, не розголошується до початку засідання комісії, на якому проводиться їх розгляд.

Проведення відкритого відбору

12. Обов'язковою умовою проведення відкритого відбору є його відкритість.

Представники засобів масової інформації мають право бути присутніми на засіданнях комісії під час розкриття пакетів документів, поданих претендентами, їх розгляду та оголошення переможця.

13. За рішенням комісії претендент не допускається до участі у відкритому відборі в разі:

неподання ним одного із документів, що є обов'язковими згідно з переліком документів, визначених комісією;

невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;

наявності у претендента не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності.

14. Претенденти, допущені до участі у відкритому відборі, є його учасниками.

15. Учасники відкритого відбору подають пропозиції з управління закладом - конкурсні пропозиції.

16. Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу, в якому передбачаються:

заходи з виконання статутних завдань закладу та результати аналізу можливих ризиків, підвищення ефективності його діяльності;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу та ін.

17. Комісія заслуховує на закритому засіданні конкурсну пропозицію учасника відкритого відбору та враховує відповідність учасника та його конкурсної пропозиції встановленим вимогам. За рішенням комісії на її засіданні під час заслуховування конкурсних пропозицій учасників можуть бути присутніми представники засобів масової інформації та громадськості за умови згоди всіх учасників відкритого відбору, які подали пропозиції з управління закладом.

Переможцем відкритого відбору визнається учасник, пропозиція якого визнана комісією найкращою. Комісія має право прийняти вмотивоване рішення про відхилення всіх пропозицій учасників та про повторне проведення відкритого відбору. У разі подання пропозиції лише від одного учасника відбір не проводиться, при цьому оголошується повторне проведення відкритого відбору.

18. Переможець відкритого відбору оголошується на засіданні комісії з дотриманням вимог 12 цього Порядку.

19. Результати відбору оприлюднюються на офіційному сайті МОЗ.

20. Рішення комісії є підставою для укладення контракту між суб'єктом управління та переможцем відкритого відбору.

Погодження призначення переможця відкритого відбору головою місцевої держадміністрації проводиться в установленому порядку.

 

Директор Департаменту
управління персоналом та
кадрової політики

О. Азябіна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
29 березня 2017 року N 344

Склад Комісії з проведення відкритого відбору кандидатів на посаду головного лікаря Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" МОЗ України

Голова Комісії

Супрун Уляна, в. о. Міністра охорони здоров'я України;

Заступник голови Комісії

Сивак Оксана Василівна, заступник Міністра з питань європейської інтеграції;

Члени Комісії

Гаврилюк Андрій Олександрович, в. о. директора Медичного департаменту;

Азябіна Ольга Олександрівна, директор Департаменту управління персоналом та кадрової політики;

Демшевська Людмила Анатоліївна, начальник Управління правового забезпечення;

Левченко Олена Миколаївна, в. о. завідувача Сектора оцінки та усунення корупційних ризиків;

Литовченко Ирина Андріївна, член правління міжнародного благодійного фонду "Таблеточки", співзасновник (за згодою);

Юрчишин Ярослав Романович, виконавчий директор "Transparency International Ukraine", (за згодою);

Устінова Олександра Юріївна, член правління ГО "Центр протидії Корупції" (за згодою);

Гопко Ганна Миколаївна, народний депутат України (за згодою);

Корчинська Оксана Анатоліївна, народний депутат України, (за згодою);

Лапій Федір Іванович, головний імунолог міста Києва, (за згодою);

Секретар Комісії

Волкова Аліна Миколаївна, головний спеціаліст відділу управління керівними кадрами Департаменту управління персоналом та кадрової політики.

 

Директор Департаменту
управління персоналом та
кадрової політики

О. Азябіна