БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 14 листопада 2018 р. № 1201
Київ

Про затвердження Порядку забезпечення Державною іпотечною установою поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту житлом на умовах фінансового лізингу

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 370 від 17.04.2019 (370-2019-п) )
Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Порядок забезпечення Державною іпотечною установою поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту житлом на умовах фінансового лізингу, що додається.
Прем'єр-міністр України
В.ГРОЙСМАН
Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 листопада 2018 р. № 1201

ПОРЯДОК

забезпечення Державною іпотечною установою поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту житлом на умовах фінансового лізингу

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення ДІУ поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту житлом на умовах фінансового лізингу та компенсації частини лізингових платежів за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.
2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
договір про компенсацію частини лізингових платежів - тристоронній договір, що укладається між ДІУ, заявником та відповідним органом забезпечення житлом, яким визначається механізм компенсації частини лізингових платежів за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, відповідно до цього Порядку;
договір фінансового лізингу - договір фінансового лізингу, який укладається між ДІУ та заявником відповідно до вимог Цивільного кодексу України (435-15) , Законів України "Про фінансовий лізинг" (723/97-ВР) , "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (2664-14) та з урахуванням вимог цього Порядку;
житло - квартира в житловому будинку, прийнятому в установленому порядку в експлуатацію, призначена та придатна для постійного проживання та в якій виконані всі передбачені проектною документацією роботи згідно з будівельними нормами, стандартами і правилами;
( Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 370 від 17.04.2019 (370-2019-п) )
забезпечення житлом на умовах фінансового лізингу - отримання відповідно до цього Порядку від ДІУ житла у платне користування з подальшим переходом права власності на це житло за умови повного виконання зобов’язань за договором фінансового лізингу;
( Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 370 від 17.04.2019 (370-2019-п) )
заявник - поліцейський або особа рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту, що подали заяву про отримання житла на умовах фінансового лізингу відповідно до цього Порядку;
( Абзац шостий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 370 від 17.04.2019 (370-2019-п) )
лізингодавець - ДІУ, яка уклала договір фінансового лізингу та передає лізингоодержувачу право володіння і користування житлом;
лізингоодержувач - заявник, який уклав договір фінансового лізингу та отримує від лізингодавця право володіння і користування житлом;
органи забезпечення житлом - центральний орган управління Національною поліцією, ДСНС, їх територіальні (у тому числі міжрегіональні) органи, установи, заклади та організації, що належать до сфери управління таких центральних органів виконавчої влади, де заявник проходить службу, а також органи державної влади, установи та організації, до яких у встановленому порядку відряджені поліцейські;
уповноважений підрозділ - структурний підрозділ апарату МВС, ДСНС, центрального органу управління Національною поліцією, уповноважений на здійснення організації роботи, пов’язаної з виконанням цього Порядку.
( Абзац десятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 370 від 17.04.2019 (370-2019-п) )
3. Поліцейський або особа рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту має право на забезпечення житлом на умовах фінансового лізингу в разі:
( Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ № 370 від 17.04.2019 (370-2019-п) ) ( Підпункт 1 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 370 від 17.04.2019 (370-2019-п) )
2) наявності вислуги не менше ніж два роки, крім осіб, які мають статус учасника бойових дій;
( Підпункт 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 370 від 17.04.2019 (370-2019-п) )
3) якщо до досягнення граничного віку перебування на службі залишилося не менше ніж п’ять років.
( Підпункт 3 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 370 від 17.04.2019 (370-2019-п) )
4. Договори фінансового лізингу та про компенсацію частини лізингових платежів укладаються на строк до дати досягнення лізингоодержувачем граничного віку перебування на службі. Строк дії таких договорів не повинен бути менше ніж п’ять років та не може перевищувати 20 років.
5. У фінансовий лізинг передається житло, що перебувало в експлуатації не більш як протягом 20 років чи реконструкцію (капітальний ремонт) якого здійснено не більш як за 10 років до укладення договору фінансового лізингу та яке відповідає нормативній площі житла, яка становить не більш як 21 кв. метр загальної площі на одну особу та додатково 10,5 кв. метра загальної площі житла на сім’ю, але не більш як 94,5 кв. метра.
Нормативна площа житла, що є однокімнатною квартирою та надається для сім’ї з однієї особи (одинока особа), становить не більш як 52,5 кв. метра загальної площі.
У разі перевищення нормативної площі житла вартість понаднормативної площі житла лізингоодержувач сплачує авансовим платежем за власний рахунок згідно з умовами договору фінансового лізингу.
( Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 370 від 17.04.2019 (370-2019-п) )
6. Вартість 1 кв. метра загальної площі житла, що передається у фінансовий лізинг, не може перевищувати опосередковану вартість спорудження житла за регіонами України, визначену Мінрегіоном та збільшену для:
1) мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова - у 1,75 раза;
2) міст - обласних центрів, міст обласного значення з населенням понад 300 тис. осіб та населених пунктів, які розташовані в районах, прилеглих до меж мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова, - у 1,5 раза;
( Підпункт 2 пункту 6 в редакції Постанови КМ № 370 від 17.04.2019 (370-2019-п) )
3) міст обласного значення з населенням від 100 тис. до 300 тис. - у 1,25 раза;
4) інших населених пунктів - у межах опосередкованої вартості у відповідній області.
( Пункт 6 доповнено підпунктои 4 згідно з Постановою КМ № 370 від 17.04.2019 (370-2019-п) )
6-1. Орган забезпечення житлом веде облік заявників (далі - облік) у книзі обліку. Книга обліку повинна бути пронумерована, прошнурована, підписана керівником органу забезпечення житлом або його заступником і скріплена печаткою цього органу.
Заявники беруться на облік з дати реєстрації у службі діловодства відповідного органу забезпечення житлом заяви про отримання житла на умовах фінансового лізингу з усіма необхідними документами відповідно до цього Порядку.
Заявники, які перебувають на обліку і переведені для подальшого проходження служби до іншого органу забезпечення житлом, беруться на облік за новим місцем служби з урахуванням дати взяття на такий облік за попереднім місцем служби.
Заявник знімається з обліку у разі:
укладення договору фінансового лізингу відповідно до цього Порядку;
звільнення із служби;
коли до дати досягнення граничного віку перебування на службі залишилося менш як п’ять років;
подання заявником заяви про зняття з такого обліку;
смерті.
Орган забезпечення житлом повідомляє заявнику про зняття його з обліку протягом п’яти робочих днів з дати зняття з такого обліку (крім випадку його смерті).
( Порядок доповнено пунктом 6-1 згідно з Постановою КМ № 370 від 17.04.2019 (370-2019-п) )
7. Для забезпечення житлом на умовах фінансового лізингу поліцейський або особа рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту відповідно до цього Порядку подає органу забезпечення житлом за місцем проходження служби або відрядження заяву про отримання житла на умовах фінансового лізингу за формою, визначеною ДІУ, в якій зазначає специфікацію житла, яке бажає отримати, зокрема:
найменування населеного пункту;
загальну площу та кількість кімнат;
інші характеристики, зокрема щодо доступу до житла (для осіб з особливими потребами), місце розташування житла (за бажанням).
До заяви заявник додає такі документи:
копію паспорта громадянина України;
копію документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті);
копії довідок про реєстрацію місця проживання заявника та кожного члена його сім’ї, який проживає разом з ним, видані органом реєстрації;
копії свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану (про шлюб, розірвання шлюбу, про народження тощо), інших документів, що підтверджують родинні стосунки (за наявності);
копію посвідчення учасника бойових дій (за наявності).
У разі коли обидва з подружжя мають право на забезпечення житлом на умовах фінансового лізингу, заяву про отримання житла на умовах фінансового лізингу подає один з подружжя. У такому разі, крім передбачених цим пунктом документів, такий заявник додатково подає:
документ, в якому визначено стаж служби іншого з подружжя;
документ, що підтверджує неперебування іншого з подружжя на обліку.
( Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 370 від 17.04.2019 (370-2019-п) )
8. Орган забезпечення житлом протягом 10 робочих днів розглядає подані заявником документи та у разі, коли:
1) документи відповідають умовам цього Порядку:
бере заявника на облік, про що письмово його інформує;
надсилає уповноваженому підрозділу інформацію про заявника, специфікацію житла, яке він бажає отримати на умовах фінансового лізингу, та документ, в якому визначено дату досягнення заявником граничного віку перебування на службі;
( Підпункт 1 пункту 8 в редакції Постанови КМ № 370 від 17.04.2019 (370-2019-п) )
2) подані заявником документи не відповідають умовам цього Порядку, повертає заявнику отримані документи з відповідним обґрунтуванням.
9. Уповноважений підрозділ щомісяця до 25 числа передає ДІУ узагальнену інформацію про заявників, специфікацію житла, яке вони бажають отримати на умовах фінансового лізингу, та про відповідні органи забезпечення житлом за визначеною ДІУ формою.
( Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 370 від 17.04.2019 (370-2019-п) )
Узагальнена інформація про заявників формується уповноваженим підрозділом окремо за кожним органом забезпечення житлом у порядку черговості взяття їх на облік.
( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 370 від 17.04.2019 (370-2019-п) )
10. ДІУ протягом 30 календарних днів розглядає отримані документи і повідомляє відповідним уповноваженим підрозділам:
( Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 370 від 17.04.2019 (370-2019-п) )
1) про наявність у власності житла для передачі у фінансовий лізинг відповідно до цього Порядку із зазначенням:
( Абзац перший підпункту 1 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 370 від 17.04.2019 (370-2019-п) )
місця розташування житла (повної адреси);
кількості кімнат у житлі;
загальної та житлової площі житла;
загальної вартості та вартості 1 кв. метра житла;
відомостей про суми лізингового платежу та інші істотні умови договору фінансового лізингу;
2) про відсутність у власності необхідного житла для передачі у фінансовий лізинг відповідно до цього Порядку та очікувані строки його придбання в установленому законодавством порядку.
11. Уповноважений підрозділ після отримання від ДІУ інформації про наявність житла для передачі у фінансовий лізинг повідомляє про це протягом п’яти робочих днів відповідному органу забезпечення житлом для подальшого інформування заявника протягом п’яти робочих днів.
( Пункт 11 в редакції Постанови КМ № 370 від 17.04.2019 (370-2019-п) )
12. Заявник протягом 10 робочих днів з дня отримання інформації проводить огляд житла, запропонованого ДІУ. У разі виявлення бажання отримати це житло на умовах фінансового лізингу заявник для укладення договорів про компенсацію частини лізингових платежів та фінансового лізингу подає органу забезпечення житлом заяву про передачу запропонованого житла у фінансовий лізинг за формою, установленою ДІУ, та довідку про доходи членів сім’ї за останні шість місяців, а так само документи, передбачені пунктом 7 цього Порядку, у разі зміни інформації, зазначеної в цих документах.
( Пункт 12 в редакції Постанови КМ № 370 від 17.04.2019 (370-2019-п) )
13. Орган забезпечення житлом протягом 10 робочих днів розглядає отримані від заявника документи та в разі їх відповідності встановленим цим Порядком вимогам і за умови наявності для компенсації частини лізингових платежів бюджетних асигнувань, установлених кошторисом, або коштів інших джерел, не заборонених законодавством, з урахуванням черговості взяття на облік:
( Абзац перший пункту 13 в редакції Постанови КМ № 370 від 17.04.2019 (370-2019-п) )
1) укладає з ДІУ та заявником договір про компенсацію частини лізингових платежів з відкладальною обставиною.
Відкладальною обставиною в договорі про компенсацію частини лізингових платежів, за якою такий договір набере чинності, буде укладення між ДІУ та заявником договору фінансового лізингу;
2) подає ДІУ для укладення договору фінансового лізингу отримані від заявника документи, а також довідку про доходи заявника за останні шість місяців.
14. ДІУ на підставі отриманих від органу забезпечення житлом документів укладає з відповідним заявником договір фінансового лізингу.
За договором фінансового лізингу лізингодавець передає належне йому на праві власності житло у платне користування та володіння лізингоодержувачу.
( Абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 370 від 17.04.2019 (370-2019-п) )
Обов’язковою умовою договору фінансового лізингу є перехід права власності на житло від лізингодавця до лізингоодержувача за умови повного виконання лізингоодержувачем зобов’язань за цим договором та на визначених у договорі умовах.
( Абзац третій пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 370 від 17.04.2019 (370-2019-п) )
15. Вартість житла протягом строку дії договору фінансового лізингу не змінюється.
16. ДІУ протягом п’яти робочих днів після укладення договору фінансового лізингу надсилає його копію відповідному органу забезпечення житлом.
У разі перевищення нормативної площі житла додатково подається інформація про сплату лізингоодержувачем авансового платежу.
17. Орган забезпечення житлом щомісяця інформує відповідний уповноважений підрозділ про укладені договори.
18. Лізингові платежі включають:
1) суму, яка відшкодовує частину вартості житла;
2) суму винагороди лізингодавцю за отримане в лізинг житло за фіксованою відсотковою ставкою, розмір якої визначається з урахуванням вартості залучених (запозичених) фінансових ресурсів, але не більше ставки рефінансування, установленої для ДІУ.
19. Розмір лізингових платежів, які сплачуються лізингоодержувачем, зменшується на суму компенсації частини лізингових платежів, яку перераховує на рахунок ДІУ орган забезпечення житлом.
20. Сума компенсації частини лізингових платежів включає частину суми, яка відшкодовує частину вартості житла, та в повному обсязі суму винагороди лізингодавцю.
Розмір частини суми, яка відшкодовує частину вартості житла, визначається з урахуванням стажу служби лізингоодержувача:
( Абзац другий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 370 від 17.04.2019 (370-2019-п) ) ( Абзац третій пункту 20 виключено на підставі Постанови КМ № 370 від 17.04.2019 (370-2019-п) )
- від 5 до 10 років вислуги - 10 відсотків щомісячної суми, яка відшкодовує частину вартості житла;
- від 10 до 15 років вислуги - 20 відсотків щомісячної суми, яка відшкодовує частину вартості житла;
- від 15 і більше років вислуги - 30 відсотків щомісячної суми, яка відшкодовує частину вартості житла.
Розмір частини щомісячної суми, яка відшкодовує частину вартості житла, збільшується на:
( Абзац сьомий пункту 20 в редакції Постанови КМ № 370 від 17.04.2019 (370-2019-п) )
5 відсотків на кожну дитину віком до 18 років, яка проживає разом із лізингоодержувачем, але не більш як на 10 відсотків;
( Абзац пункту 20 в редакції Постанови КМ № 370 від 17.04.2019 (370-2019-п) )
на відповідний відсоток, визначений згідно з цим пунктом, залежно від стажу служби іншого з подружжя (у разі, коли дружина/чоловік заявника є поліцейським або особою рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту).
( Абзац пункту 20 в редакції Постанови КМ № 370 від 17.04.2019 (370-2019-п) )
21. Лізингоодержувач протягом строку дії договору фінансового лізингу несе витрати на утримання житла, пов’язані з його експлуатацією, технічним обслуговуванням, ремонтом, у тому числі витрати за спожиті житлово-комунальні послуги.
22. Лізингоодержувач письмово повідомляє лізингодавцю та органу забезпечення житлом про зміну складу сім’ї/сімейного стану.
( Абзац перший пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 370 від 17.04.2019 (370-2019-п) )
Після отримання зазначеного повідомлення до договору про компенсацію частини лізингових платежів у разі потреби вносяться зміни.
У разі переведення лізингоодержувача для подальшого проходження служби до іншого органу забезпечення житлом до договору про компенсацію частини лізингових платежів вносяться зміни щодо заміни органу забезпечення житлом.
23. ДІУ подає щомісяця відповідним уповноваженим підрозділам інформацію про залишок невідшкодованої частини вартості житла та розміри лізингових платежів за кожним договором фінансового лізингу, а також щокварталу відомості про суми коштів, які можна використати на придбання житла для передачі у фінансовий лізинг відповідно до цього Порядку.
( Пункт 23 в редакції Постанови КМ № 370 від 17.04.2019 (370-2019-п) )
24. Несплачені лізингові платежі в повному обсязі погашаються лізингодавцю органом забезпечення житлом у разі:
1) звільнення лізингоодержувача із служби у зв’язку з пораненням (травмою, каліцтвом, контузією), отриманим під час виконання службових обов’язків, унаслідок чого йому встановлено інвалідність I групи, крім випадків, коли поранення (травма, каліцтво або контузія) є наслідком навмисного спричинення собі тілесного ушкодження, іншої шкоди своєму здоров’ю, вчинення діяння, яке є кримінальним чи адміністративним правопорушенням, або дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння.
У разі настання зазначених обставин до органу забезпечення житлом подаються такі засвідчені в установленому порядку документи:
копія виписки з акта огляду медико-соціальною експертною комісією щодо встановлення лізингоодержувачу I групи інвалідності;
копія постанови відповідної військово-лікарської комісії щодо встановлення причинного зв’язку поранення (травми, каліцтва або контузії);
копії акта розслідування нещасного випадку та акта про нещасний випадок (у тому числі поранення), складених відповідно за формами Н-5 (1232-2011-п) і Н-1 (1232-2011-п) ;
2) загибелі лізингоодержувача під час виконання службових обов’язків або смерті внаслідок отримання поранення (травми, каліцтва, контузії) за зазначених обставин за умови наявності в лізингоодержувача членів сім’ї, які проживали разом з ним.
( Абзац перший підпункту 2 пункту 24 в редакції Постанови КМ № 370 від 17.04.2019 (370-2019-п) )
У разі настання зазначених обставин до органу забезпечення житлом подаються такі засвідчені в установленому порядку документи:
витяг з наказу про виключення загиблого (померлого) лізингоодержувача із списків особового складу;
копії акта розслідування нещасного випадку та акта про нещасний випадок (у тому числі поранення), складених відповідно за формами Н-5 (1232-2011-п) і Н-1 (1232-2011-п) ;
копія свідоцтва про смерть лізингоодержувача;
копія відповідного рішення суду в разі доведення особи до самогубства.
У разі загибелі лізингоодержувача внаслідок самогубства (крім випадку доведення особи до самогубства, який установлено судом) або загибелі (смерті) внаслідок вчинення ним діяння, яке є кримінальним чи адміністративним правопорушенням, або дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння, не сплачені лізингоодержувачем лізингові платежі органом забезпечення житлом не погашаються.
( Пункт 24 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 370 від 17.04.2019 (370-2019-п) )
25. Договір фінансового лізингу може бути достроково розірвано з ініціативи лізингодавця у разі:
прострочення лізингоодержувачем сплати лізингових платежів більше ніж на 90 днів;
надання лізингоодержувачем житла в сублізинг, наймання (оренду), а також у разі іншого нецільового використання житла;
( Абзац третій пункту 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 370 від 17.04.2019 (370-2019-п) )
в інших випадках, передбачених договором фінансового лізингу та Законом України "Про фінансовий лізинг" (723/97-ВР) .
Договір фінансового лізингу не може бути достроково розірвано з ініціативи лізингодавця в разі настання випадків, передбачених пунктом 24 цього Порядку, а також у разі виникнення заборгованості за договором про компенсацію частини лізингових платежів з боку органу забезпечення житлом через відсутність відповідних бюджетних призначень.
26. Договір про компенсацію частини лізингових платежів припиняє свою дію у разі:
1) звільнення лізингоодержувача із служби (крім випадків, зазначених у пункті 24 цього Порядку);
( Підпункт 2 пункту 26 виключено на підставі Постанови КМ № 370 від 17.04.2019 (370-2019-п) )
3) дострокового розірвання договору фінансового лізингу;
4) в інших випадках, передбачених договором про компенсацію частини лізингових платежів.
27. У разі припинення дії договору про компенсацію частини лізингових платежів:
1) за лізингоодержувачем зберігається право користування, володіння та право на викуп житла (предмета лізингу) на умовах договору фінансового лізингу;
( Підпункт 1 пункту 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 370 від 17.04.2019 (370-2019-п) )
2) до договору фінансового лізингу вносяться зміни в частині встановлення суми винагороди лізингодавцю за отримане в лізинг житло на рівні діючої ставки ДІУ із забезпечення житлом громадян на умовах фінансового лізингу з першого числа місяця, наступного за місяцем, коли договір про компенсацію частини лізингових платежів було достроково розірвано чи припинено.
28. У разі припинення дії договору про компенсацію частини лізингових платежів у зв’язку з достроковим розірванням договору фінансового лізингу ДІУ протягом 10 банківських днів повертає органу забезпечення житлом частину суми, яка відшкодовує частину вартості житла, сплачену ним згідно з договором про компенсацію частини лізингових платежів.
( Пункт 28 в редакції Постанови КМ № 370 від 17.04.2019 (370-2019-п) )
29. Сума коштів державного бюджету, повернутих органу забезпечення житлом відповідно до пункту 28 цього Порядку, зараховується до спеціального фонду державного бюджету та використовується таким органом відповідно до кошторису для розрахунку за іншими договорами про компенсацію частини лізингових платежів.
30. Після виконання умов договорів фінансового лізингу та про компенсацію частини лізингових платежів ДІУ:
1) передає лізингоодержувачу право власності на житло, для державної реєстрації права власності на яке подає необхідні документи, включаючи довідку про факт виконання умов договорів фінансового лізингу та про компенсацію частини лізингових платежів;
2) надсилає відповідному органу забезпечення житлом повідомлення про передачу лізингоодержувачу документів для державної реєстрації права власності на житло.
( Підпункт 2 пункту 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 370 від 17.04.2019 (370-2019-п) ) ( Пункт 31 виключено на підставі Постанови КМ № 370 від 17.04.2019 (370-2019-п) )
32. У разі укладення заявником договору фінансового лізингу виплати компенсації за найом (піднайом, оренду) житла, передбачені іншими нормативно-правовими актами, не здійснюються.
33. Виплата компенсації частини лізингових платежів здійснюється в межах відповідних бюджетних призначень, передбачених органу забезпечення житлом на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.
( Пункт 34 виключено на підставі Постанови КМ № 370 від 17.04.2019 (370-2019-п) )
35. Поліцейський або особа рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту може отримати житло у власність (спільну власність) відповідно до цього Порядку один раз.
( Пункт 35 в редакції Постанови КМ № 370 від 17.04.2019 (370-2019-п) )