БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
17.04.2019 N 1632/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо оподаткування ПДВ операцій з постачання посередницьких послуг і визначення ставки єдиного податку у разі обрання спрощеної системи оподаткування та, керуючись статтею 52 розділом II Податкового кодексу (2755-17) України (далі - ПКУ (2755-17) ), повідомляє.
Як зазначено у зверненні, товариство має намір заключній контракт з нерезидентом щодо надання посередницьких послуг у торгівлі біопаливними матеріалами та отримувати дохід з кожної тони проданої власником товару третім особам, яких знайдено товариством.
Щодо оподаткування ПДВ
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ (2755-17) .
Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ (2755-17) об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ (2755-17) розташоване на митній території України.
Під постачанням послуг відповідно до підпункту 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу V ПКУ (2755-17) розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.
Пунктами 186.2 - 186.4 статті 186 розділу V ПКУ (2755-17) визначено категорії послуг, місце постачання яких визначається залежно від місця реєстрації постачальника або отримувача відповідних послуг або від місця фактичного надання відповідних послуг.
Так, місцем постачання послуг, зазначених у підпунктах "а" - "ж" пункту 186.3 статті 186 розділу V ПКУ (2755-17) вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання або - у разі відсутності такого місця - місце постійного чи переважного його проживання.
При цьому, якщо платником надаються посередницькі послуги від імені та за рахунок іншої особи або від свого імені, але за рахунок іншої особи, якщо забезпечується надання покупцю послуг, перерахованих у пункті 186.3 статті 186 розділу V ПКУ (2755-17) , місце надання визначається у відповідності з пунктом 186.3 статті 186 розділу V ПКУ (2755-17) .
Місцем постачання послуг, крім операцій, зазначених у пунктах 186.2 і 186.3 статті 186 розділу V ПКУ (2755-17) , є місце реєстрації постачальника (пункт 186.4 статті 186 розділу V ПКУ (2755-17) ).
Отже, порядок оподаткування ПДВ операцій платника податку з постачання послуг безпосередньо залежить від місця постачання таких послуг.
У разі, якщо вказані у зверненні послуги відносяться до категорії послуг, перерахованих у пункті 186.3 статті 186 розділу V ПКУ (2755-17) , то для цілей оподаткування ПДВ місцем постачання зазначених у зверненні послуг вважається місце, в якому отримувач таких послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання або - у разі відсутності такого місця - місце постійного чи переважного його проживання. При цьому якщо отримувачем таких послуг є нерезидент, який не має в Україні постійного представництва, місце постачання таких послуг знаходиться поза межами митної території України, і обсяг таких послуг не включається до об'єкта оподаткування ПДВ на підставі підпункту "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ (2755-17) . Податкові зобов'язання з ПДВ за такою операцією не визначаються та відповідно податкові накладні не складаються.
У разі, якщо вказані у зверненні послуги не відносяться до категорії послуг, перерахованих у пункті 186.3 статті 186 розділу V ПКУ (2755-17) , то для цілей оподаткування ПДВ місце постачання зазначених у зверненні послуг є місце реєстрації їх постачальника. У цьому випадку операції з постачання послуг, вказаних у зверненні, є об'єктом оподаткування ПДВ та оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за основною ставкою 20 відсотків.
Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові зобов'язання (стаття 36 розділу І ПКУ (2755-17) ) та повинні самостійно визначати відповідність здійснених ними операцій тим, які визначені ПКУ (2755-17) .
Також інформуємо, що класифікація видів господарської діяльності платника податку не відноситься до компетенції ДФС, а тому з питання віднесення наведених у зверненні послуг до певної категорії, рекомендуємо звернутись до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, яке є центральним органом виконавчої влади у сфері формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері технічного регулювання (стандартизації, метрології, сертифікації, оцінки (підтвердження) відповідності, акредитації органів з оцінки відповідності, управління якістю.
Щодо визначення ставки єдиного податку у разі обрання спрощеної системи оподаткування
Застосування спрощеної системи оподаткування визначається розділом XIV ПКУ (2755-17) . Пунктом 293.3 статті 293 розділу XIV ПКУ (2755-17) для платників єдиного податку третьої групи встановлені ставки 3 відс. доходу - у разі сплати ПДВ згідно з ПКУ (2755-17) та 5 відс. - у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.
Ставки єдиного податку встановлені незалежно від виду діяльності суб'єкта господарювання.
Умови обрання ставок визначені частиною четвертою пункту 293.8 статті 293 розділу XIV ПКУ (2755-17) . ПКУ (2755-17) передбачені окремі порядки застосування ставок єдиного податку у разі порушення юридичними особами умов перебування на спрощеній системі оподаткування (пункти 293.5,293.8 статті 293 розділ XIV ПКУ (2755-17) ).
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 розділу II ПКУ (2755-17) податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.