БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
22.04.2019 № 590

Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 10 грудня 2018 року № 1698

Відповідно до законів України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (1540-19) , "Про теплопостачання" (2633-15) та статті 17 Закону України "Про електроенергетику" (575/97-ВР) , Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках (v0991874-17) , затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 01 серпня 2017 року № 991, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 грудня 2018 року № 1698 (v1698874-18) "Про встановлення тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО" такі зміни:
1) у пункті 1 цифри "207,14" замінити цифрами "195,31";
2) додаток 1 до постанови викласти в новій редакції, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 травня 2019 року та діє до 01 липня 2019 року.
Голова НКРЕКП
О. Кривенко
Додаток 1
до постанови НКРЕКП
10.12.2018 № 1698
(у редакції постанови НКРЕКП
від 22.04.2019 № 590)

СТРУКТУРА

тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО"

Без ПДВ
Найменування показників
Електрична енергія
Теплова енергія
тис.грн
коп/кВт·год
тис.грн
грн/Гкал
Виробнича собiвартiсть, у т.ч.:
1 446 330,1
204,89
600 504,3
806,05
виробничі послуги
38 730,1
5,49
16 080,4
21,58
сировина і допоміжні матеріали
20 844,7
2,95
8 654,6
11,62
паливо
1 183 407,0
167,65
491 341,6
659,52
допоміжні та інші матеріали
1 406,7
0,20
584,0
0,78
витрати на оплату праці
79 884,8
11,32
33 166,8
44,52
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
17 574,7
2,49
7 296,7
9,79
амортизаційні відрахування
34 774,9
4,93
14 438,3
19,38
інші витрати
69 707,2
9,87
28 941,9
38,85
Адміністративні витрати, у т.ч.:
17 752,1
2,51
7 370,5
9,89
матеріальні витрати
757,4
0,11
314,5
0,42
витрати на оплату праці
12 037,0
1,71
4 997,6
6,71
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
2 648,1
0,38
1 099,5
1,48
амортизаційні відрахування
76,4
0,01
31,7
0,04
інші витрати
2 233,2
0,32
927,2
1,24
Інші операційні витрати, у т.ч.:
1 139,6
0,16
473,1
0,64
на дослідження і розробку
0,0
0,00
0,0
0,00
на соціальний розвиток
275,8
0,04
114,5
0,15
інші
863,8
0,12
358,6
0,48
Усього операційні витрати
1 465 221,8
207,57
608 347,9
816,57
відсоток за кредит
0,0
0,00
0,0
0,00
Усього витрат
1 465 221,8
207,57
608 347,9
816,57
Прибуток
35 737,1
5,06
2 530,4
3,40
Податок на прибуток
6 432,7
0,91
455,5
0,61
Нерозподілений прибуток, у т.ч.:
29 304,4
4,15
2 074,9
2,79
виплата дивідендів
0,0
0,00
0,0
0,00
резервний капітал
0,0
0,00
0,0
0,00
інше використання прибутку
29304,4
4,15
2074,9
2,79
Товарна продукція
1 500 958,9
212,63
610 878,2
819,97
Зміна товарної продукції (згідно з актом перевірки тощо)*
-30 249,3
-17,32
0,0
0,00
Товарна продукція з урахуванням зміни
1 470 709,6
195,31
610 878,2
819,97
Корисний відпуск енергії, млн кВт·год, тис. Гкал
705,9
x
745,0
x
Тариф на відпуск електричної енергії
x
195,31
x
x
Тариф на виробництво теплової енергії, що використовується:
x
x
x
x
для виробництва та надання населенню послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води
x
x
x
817,13
для виробництва та надання релігійним організаціям послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води
x
x
x
830,88
для виробництва та надання установам, що фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів, послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води
x
x
x
833,74
іншими споживачами
x
x
x
833,77
__________
* Звернення Ради ОРЕ, додатково отриманий дохід від відпуску електричної енергії за рахунок зменшення витрат на паливо за період з 01 листопада по 31 грудня 2018 року у розрахунку на перші 6 місяців 2019 року.
Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері енергетики
А. Гудаченко