БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
22.04.2019 № 588

Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 10 грудня 2018 року № 1692

Відповідно до законів України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (1540-19) , "Про теплопостачання" (2633-15) та статті 17 Закону України "Про електроенергетику" (575/97-ВР) , Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках (v0991874-17) , затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 01 серпня 2017 року № 991, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 грудня 2018 року № 1692 (v1692874-18) "Про встановлення тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії ТОВ "СУМИТЕПЛОЕНЕРГО" такі зміни:
1) у пункті 1 цифри "187,19" замінити цифрами "185,65";
2) додаток 1 до постанови викласти в новій редакції, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 травня 2019 року та діє до 01 липня 2019 року.
Голова НКРЕКП
О. Кривенко
Додаток 1
до постанови НКРЕКП
10.12.2018 № 1692
(у редакції постанови НКРЕКП
від 22.04.2019 № 588)

СТРУКТУРА

тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУМИТЕПЛОЕНЕРГО"

Без ПДВ
Найменування показників Електрична енергія Теплова енергія
тис.грн коп/кВт·год тис.грн грн/Гкал
Виробнича собiвартiсть, у т.ч.: 215 828,9 188,83 486 243,9 825,43
виробничі послуги 5 766,8 5,05 12 571,6 21,34
сировина і допоміжні матеріали 3 001,9 2,63 6 544,1 11,11
паливо 178 341,2 156,03 404 523,3 686,71
допоміжні та інші матеріали 84,9 0,07 185,0 0,31
витрати на оплату праці 14 026,8 12,27 30 576,6 51,91
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 3 085,9 2,70 6 726,9 11,42
амортизаційні відрахування 5 299,2 4,64 11 552,2 19,61
інші витрати 6 222,2 5,44 13 564,3 23,03
Адміністративні витрати, у т.ч.: 3 479,7 3,04 7 585,3 12,88
матеріальні витрати 341,3 0,30 744,0 1,26
витрати на оплату праці 2 074,8 1,82 4 522,8 7,68
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 456,5 0,40 995,0 1,69
амортизаційні відрахування 154,4 0,14 336,6 0,57
інші витрати 452,7 0,40 986,9 1,68
Інші операційні витрати, у т.ч.: 48,3 0,04 105,3 0,18
на дослідження і розробку 0,0 0,00 0,0 0,00
на соціальний розвиток 48,3 0,04 105,3 0,18
інші 0,0 0,00 0,0 0,00
Усього операційні витрати 219 356,9 191,91 493 934,5 838,49
відсоток за кредит 0,0 0,00 0,0 0,00
Усього витрат 219 356,9 191,91 493 934,5 838,49
Прибуток 5 350,1 4,68 2 461,5 4,18
Податок на прибуток 963,0 0,84 443,1 0,75
Нерозподілений прибуток, у т.ч.: 4 387,1 3,84 2 018,4 3,43
виплата дивідендів 0,0 0,00 0,0 0,00
резервний капітал 0,0 0,00 0,0 0,00
інше використання прибутку 4387,1 3,84 2018,4 3,43
Товарна продукція 224 707,0 196,59 496 396,1 842,67
Зміна товарної продукції (згідно з актом перевірки тощо)* -5 986,0 -10,94 0,0 0,00
Товарна продукція з урахуванням зміни 218 721,0 185,65 496 396,1 842,67
Корисний відпуск енергії, млн кВт·год, тис. Гкал 114,3 x 589,1 x
Тариф на відпуск електричної енергії x 185,65 x x
Тариф на виробництво теплової енергії, що використовується: x x x x
для виробництва та надання населенню послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води x x x 838,22
для виробництва та надання релігійним організаціям послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води x x x 859,36
для виробництва та надання установам, що фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів, послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води x x x 859,65
іншими споживачами x x x 860,59
__________
* Звернення Ради ОРЕ, додатково отриманий дохід від відпуску електричної енергії за рахунок зменшення витрат на паливо за період з 01 листопада по 31 грудня 2018 року у розрахунку на перші 6 місяців 2019 року.
Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері енергетики
А. Гудаченко