БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
22.04.2019 № 581

Про внесення зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії

Відповідно до законів України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (222-19) , "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (1540-19) , "Про ринок електричної енергії" (2019-19) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Главу 1 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1467 (v1467874-17) , доповнити новим пунктом такого змісту:
"1.8. Якщо здобувач ліцензії відповідає таким критеріям:
має чинну ліцензію на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, видану до дня набрання чинності Законом України "Про ринок електричної енергії" (2019-19) ;
не змінює місць та засобів провадження господарської діяльності відповідно до чинної ліцензії;
відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 309 (v0309874-17) "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії" подав до НКРЕКП документи і відомості, визначені частиною третьою статті 15 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (222-19) ,
то для отримання нової ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії з дати початку дії нового ринку електричної енергії здобувач ліцензії до заяви про отримання ліцензії додає:
1) відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії за формою, наведеною в додатку 2 до цих Ліцензійних умов;
2) заяву про анулювання чинної на момент звернення ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії з дати набрання чинності новою ліцензією.".
2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур’єр".
Голова НКРЕКП
О. Кривенко