БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
22.04.2019 № 587

Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 11 грудня 2018 року № 1817

Відповідно до законів України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (1540-19) , "Про теплопостачання" (2633-15) та статті 17 Закону України "Про електроенергетику" (575/97-ВР) , Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках (v0991874-17) , затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 01 серпня 2017 року № 991, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 11 грудня 2018 року № 1817 (v1817874-18) "Про встановлення тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" такі зміни:
1) у пункті 1 цифри "208,31" замінити цифрами "185,82";
2) додаток 1 до постанови викласти в новій редакції, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 травня 2019 року та діє до 01 липня 2019 року.
Голова НКРЕКП
О. Кривенко
Додаток 1
до постанови НКРЕКП
11.12.2018 № 1817
(у редакції постанови НКРЕКП
від 22.04.2019 № 587)

СТРУКТУРА

тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ"

Без ПДВ
Найменування показників Електрична енергія Теплова енергія
тис.грн коп/кВт·год тис.грн грн/Гкал
Виробнича собiвартiсть, у т.ч.: 1 668 781,7 210,04 988 602,1 824,23
виробничі послуги 28 316,5 3,56 16 346,9 13,63
сировина і допоміжні матеріали 25 692,6 3,23 14 832,1 12,37
паливо 1 409 912,7 177,46 839 159,7 699,64
допоміжні та інші матеріали 4 910,6 0,62 2 834,8 2,36
витрати на оплату праці 75 141,2 9,46 43 378,0 36,17
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 16 531,1 2,08 9 543,2 7,96
амортизаційні відрахування 35 267,4 4,44 20 359,6 16,97
інші витрати 73 009,6 9,19 42 147,9 35,14
Адміністративні витрати, у т.ч.: 18 153,2 2,28 10 479,7 8,74
матеріальні витрати 465,2 0,06 268,6 0,22
витрати на оплату праці 11 770,6 1,48 6 795,0 5,67
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2 589,5 0,33 1 494,9 1,25
амортизаційні відрахування 344,0 0,04 198,6 0,17
інші витрати 2 983,9 0,38 1 722,6 1,44
Інші операційні витрати, у т.ч.: 768,2 0,10 443,5 0,37
на дослідження і розробку 0,0 0,00 0,0 0,00
на соціальний розвиток 667,4 0,08 385,3 0,32
інші 100,8 0,01 58,2 0,05
Усього операційні витрати 1 687 703,1 212,42 999 525,3 833,34
відсоток за кредит 0,0 0,00 0,0 0,00
Усього витрат 1 687 703,1 212,42 999 525,3 833,34
Прибуток 59 418,8 7,48 15 352,4 12,80
Податок на прибуток 10 695,4 1,35 2 763,4 2,30
Нерозподілений прибуток, у т.ч.: 48 723,4 6,13 12 589,0 10,50
виплата дивідендів 0,0 0,00 0,0 0,00
резервний капітал 0,0 0,00 0,0 0,00
інше використання прибутку 48723,4 6,13 12589,0 10,50
Товарна продукція 1 747 121,9 219,90 1 014 877,7 846,14
Зміна товарної продукції (згідно з актом перевірки тощо)* -63 958,9 -34,08 0,0 0,00
Товарна продукція з урахуванням зміни 1 683 162,9 185,82 1 014 877,7 846,14
Корисний відпуск енергії, млн кВт·год, тис. Гкал 794,5 x 1199,4 x
Тариф на відпуск електричної енергії x 185,82 x x
Тариф на виробництво теплової енергії, що використовується: x x x x
для виробництва та надання населенню послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води x x x 835,88
для виробництва та надання релігійним організаціям послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води x x x 872,04
для виробництва та надання установам, що фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів, послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води x x x 895,16
іншими споживачами x x x 879,98
__________
* Звернення Ради ОРЕ, додатково отриманий дохід від відпуску електричної енергії за рахунок зменшення витрат на паливо за період з 01 листопада по 31 грудня 2018 року у розрахунку на перші 6 місяців 2019 року.
Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері енергетики
А. Гудаченко