БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 27 березня 2019 р. № 340
Київ

Про внесення змін до Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України (1071-2017-п) , затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1071 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 6, ст. 248), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
В.ГРОЙСМАН
Інд. 82
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 березня 2019 р. № 340

ЗМІНИ,

що вносяться до Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України

1. Розділ "Очікувані результати виконання Програми, ефективність Програми" викласти в такій редакції:
"Очікувані результати виконання Програми, ефективність Програми
Результатом виконання Програми стане зростання темпів соціально-економічного розвитку територіальних громад східних регіонів України.
Відновлення та розбудова миру в східних регіонах України здійснюватимуться за трьома стратегічними напрямами:
відновлення критичної інфраструктури та соціальних послуг в основних сферах;
економічне відновлення;
підвищення соціальної стійкості, розбудова миру та громадської безпеки.
Очікуваними результатами виконання Програми є (показники соціально-економічного стану східних регіонів України наведені у відсотках до попереднього року):
індекс валового внутрішнього регіонального продукту - 103,5;
експорт товарів і послуг - 110,9;
імпорт товарів і послуг - 111,5;
продуктивність праці - 102,7;
рівень безробіття населення (за методологією Міжнародної організації праці) - 8,35.
У результаті здійснення заходів Програми передбачається досягнення до 2020 року основних цільових індикаторів та показників, які відіграють важливу роль у відстеженні процесу відновлення та розвитку регіонів, на які спрямована дія Програми:
протяжність відремонтованих автомобільних доріг - 267,581 кілометра;
протяжність відремонтованих мостів - 188,68 метра;
протяжність збудованої залізничної гілки - 65 кілометрів;
кількість відремонтованих/реконструйованих об’єктів водопостачання та водовідведення - 100;
протяжність побудованих тепломереж - 970 метрів;
кількість новозбудованих котелень - 15;
протяжність реконструйованих та відремонтованих мереж водопостачання та водовідведення - 419,068 кілометра;
кількість проведених навчальних, просвітницьких та інформаційних заходів для підтримки малого та середнього підприємництва - 189;
кількість освітніх закладів з покращеними умовами перебування дітей та педагогів - 217;
площа відремонтованих/реконструйованих закладів освіти - 31284,99 кв. метра;
кількість оновлених об’єктів та закладів у сфері охорони здоров’я - 108;
кількість відновлених багатоквартирних будинків та реконструйованих під житло об’єктів - 239;
площа відремонтованих/реконструйованих об’єктів та закладів у сфері соціальних послуг та соціального захисту - 45063,9 кв. метра;
придбання пасажирського рухомого складу (автобусів, тролейбусів) - 166 одиниць;
кількість збудованих/модернізованих об’єктів спортивної інфраструктури - 33;
площа відремонтованих/реконструйованих об’єктів спортивної інфраструктури - 61536,99 кв. метра;
кількість осіб, які пройдуть профорієнтацію та професійне навчання, - 3 тис. осіб;
кількість підготовлених спеціалістів із врегулювання конфліктів - 620 осіб;
кількість психологів, які пройдуть навчання для роботи з різними групами населення, - 150 осіб;
кількість отримувачів послуг центрів підтримки сім’ї в м. Маріуполі Донецької області - 24 тис. осіб;
кількість придбаних автомобілів з протимінної діяльності - 50;
кількість інформаційних заходів з протимінної діяльності - 200.
Показники очікуваних результатів виконання Програми визначені у додатку 3.
Оцінка ефективності Програми проводитиметься на підставі проведеного аналізу стану досягнення очікуваних результатів та виконання заходів Програми відповідно до методики оцінки ефективності її виконання, яка затверджується МТОТ.".
2. Абзац перший розділу "Обсяги та джерела фінансування" викласти в такій редакції:
"Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 10333,08 млн. гривень, у тому числі 5709,841 млн. гривень - за рахунок коштів державного бюджету, 3304,497 млн. гривень - місцевих бюджетів, 1318,742 млн. гривень - за рахунок інших джерел.".
3. Пункт 7 додатка 1 до Програми (1071-2017-п) викласти в такій редакції:
"7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:
Джерела фінансування
Обсяг фінансування, млн. гривень
У тому числі за роками
2017
2018
2019
2020
Державний бюджет
5709,841
3182,295
2027,956
499,59
Місцевий бюджет
3304,497
200,534
2532,066
425,574
146,323
Інші джерела
1318,742
54,506
641,336
429,369
193,531
__________
Усього
10333,08
255,04
6355,697
2882,899
839,444".
4. У додатку 2 до Програми (1071-2017-п) :
( Зміни до додатку 2 ) ( Див. текст (340-2019-пF59) )
5. Додаток 3 до Програми (1071-2017-п) викласти в такій редакції:
"Додаток 3
до Програми
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 27 березня 2019 р. № 340)
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України
Найменування завдання
Найменування показника виконання завдання
Одиниця виміру
Значення показника
за роками
усього
2017
2018
2019
2020
Пріоритетний напрям I. Відновлення критичної інфраструктури та соціальних послуг в основних сферах
Освіта
1. Капітальний ремонт освітніх закладів, зокрема відбудова з покращенням в регіонах, що постраждали від збройного конфлікту
соціальний: кількість освітніх закладів з покращеними умовами перебування дітей та педагогів
одиниць
217
138
77
2
Охорона здоров’я
2. Капітальний ремонт закладів охорони здоров’я, зокрема відбудова з покращенням в регіонах, що постраждали від збройного конфлікту
соціальний: кількість медичних закладів з покращеними умовами
-"-
90
60
30
3. Відновлення ушкодженої інфраструктури охорони здоров’я
в регіонах, що постраждали від збройного конфлікту
соціальний: кількість відновлених об’єктів охорони здоров’я
одиниць
14
14
4. Укомплектування обладнанням лабораторних центрів
соціальний: кількість лабораторій доукомплектованих обладнанням
-"-
4
3
1
Соціальний захист
5. Реконструкція та ремонт об’єктів соціального захисту для надання та розподілу соціальної допомоги та пільг
соціальний: кількість реконструйованих, відремонтованих та створених об’єктів соціального захисту
-"-
11
7
4
Об’єкти соціальної інфраструктури
6. Відновлення житлового фонду комунальної власності, зокрема для проживання внутрішньо переміщених осіб
соціальний: кількість відновлених багатоквартирних будинків та реконструйованих під житло об’єктів
-"-
239
156
51
32
Енергетика, тепло- та газопостачання
7. Відновлення критичної енергетичної інфраструктури
соціальний: кількість населених пунктів з відновленими мережами вуличного освітлення
-"-
13
11
2
соціальний: кількість реконструйованих котелень для підвищення якості надання послуг
-"-
24
15
9
економічний: протяжність збудованої електролінії
кілометрів
200
10
190
економічний: протяжність збудованих тепломереж
пог. метрів
970
970
економічний: кількість збудованих котелень
одиниць
15
15
Транспорт
8. Капітальний ремонт автомобільних доріг місцевого значення
економічний: протяжність відремонтованих автомобільних доріг
кілометрів
34,6
5,5
11
18,1
9. Капітальний ремонт мостів
економічний: протяжність відремонтованих мостів
пог. метрів
183,28
183,28
10. Поточний, середній ремонт автомобільних доріг місцевого значення
економічний: протяжність відремонтованих автомобільних доріг
кілометрів
98,5
65,8
24,5
8,2
11. Відновлення та реконструкція критичної транспортної інфраструктури комунальної власності
економічний: покращення транспортної доступності населених пунктів
кількість населених пунктів
38
1
32
5
економічний: протяжність відремонтованих автомобільних доріг
кілометрів
130,395
1,295
116,5
12,6
12. Відновлення інфраструктури залізничного транспорту
економічний: протяжність збудованої залізничної гілки
кілометрів
65
20
45
економічний: кількість реконструйованих розподільчих пристроїв
одиниць
4
2
2
13. Удосконалення системи пасажироперевезень у населених пунктах
соціальний: кількість відновлених контактних мереж електротранспорту, трамвайних колій
кілометрів
80,448
3,3
52,04
9,771
15,337
соціальний: кількість передбаченого пасажирського рухомого складу (автобуси, тролейбуси)
одиниць
166
108
29
29
Водопостачання та водовідведення
14. Відновлення критичної інфраструктури систем водопостачання та водовідведення
економічний: кількість відремонтованих/реконструйованих об’єктів водопостачання та водовідведення
-"-
100
89
7
4
економічний: протяжність реконструйованих та відремонтованих мереж водопостачання та водовідведення
кілометрів
423,553
165,753
155,8
102
екологічний: кількість відремонтованих свердловин
одиниць
5
2
1
2
економічний: кількість реконструйованих гідровузлів
-"-
1
1
Екологія та охорона навколишнього природного середовища
15. Підвищення національної спроможності щодо захисту навколишнього природного середовища
екологічний: кількість збудованих та реконструйованих полігонів твердих побутових відходів
-"-
4
4
екологічний: будівництво сміттєпереробного заводу
-"-
1
1
екологічний: протяжність очищених берегів р. Айдар
кілометрів
0,5
0,25
0,25
екологічний: протяжність очищених берегів р. Казенний Торець
-"-
36,7
36,7
екологічний: протяжність очищених берегів р. Бахмутка
-"-
78,8
78,8
Фізична культура та спорт
16. Створення доступної спортивної інфраструктури
соціальний: кількість збудованих/ модернізованих об’єктів спортивної інфраструктури
одиниць
33
2
23
7
1
Пріоритетний напрям II. Економічне відновлення
Розвиток спроможності у сфері місцевого економічного планування
1. Оцінка конкурентоспроможності постраждалих регіонів
економічний: кількість підготовлених звітів щодо оцінки економічного потенціалу та перспективних напрямів розвитку бізнесу
одиниць
4
2
2
2. Відновлення інфраструктури зрошувальних систем Донецької та Луганської областей
екологічний: площа обстеження стану інфраструктури зрошувальних меліоративних систем
тис. гектарів
60
18
24
18
3. Прискорення економічного зростання шляхом посилення потенціалу територіальних громад
економічний: кількість розроблених генеральних планів, планів зонування території міст Луганської області
одиниць
46
1
11
34
економічний: забезпечення функціонування геопорталу економічного та соціального відновлення Донбасу
-"-
1
1
економічний: кількість проведених навчальних та просвітницьких заходів, зокрема з надання методичної допомоги
-"-
25
9
9
7
4. Забезпечення належного рівня біологічної безпеки шляхом створення державних лабораторій з визначення показників безпечності та окремих показників якості на об’єктах санітарних заходів, а також підвищення спроможності державних спеціалізованих підприємств з видалення, знищення або утилізації відходів тваринного походження під час вирощування тварин, забою та переробки продукції тваринництва
економічний: кількість створених сучасних державних акредитованих лабораторій Держпродспоживслужби
одиниць
2
2
економічний: модернізація мережі державних лабораторій Держпродспоживслужби
-"-
1
1
економічний: модернізація філії державного підприємства "Укрветсанзавод"
-"-
1
1
Подолання інформаційних бар’єрів для підтримки малого та середнього підприємництва
5. Підвищення рівня поінформованості населення, зокрема внутрішньо переміщених осіб, про програми/проекти, спрямовані на розвиток малого та середнього підприємництва
економічний: кількість проведених навчальних, просвітницьких та інформаційних заходів
-"-
21
7
7
7
6. Стимулювання відновлення та розвитку приватного сектору в регіонах, що постраждали внаслідок збройного конфлікту
економічний: кількість проведених тренінгів з метою підвищення рівня фінансової грамотності серед малого та середнього підприємництва
одиниць
60
20
20
20
7. Створення умов для залучення сільського населення до підприємницької діяльності та надання послуг у сільській місцевості
економічний: кількість проведених інформаційно-консультативних та навчальних заходів
-"-
108
36
36
36
Створення умов для підвищення рівня зайнятості населення
8. Посилення людського потенціалу східних регіонів з метою підвищення рівня зайнятості
соціальний: кількість осіб, які пройшли профорієнтацію та професійне навчання
осіб
3000
1000
1000
1000
соціальний: розроблення та запровадження програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідно до потреб регіонального та місцевого ринку праці
одиниць
3
1
1
1
соціальний: кількість осіб, забезпечених роботою за сприяння державної служби зайнятості
тис. осіб
651
215
217
219
9. Створення нових робочих місць та підвищення рівня зайнятості населення, насамперед найбільш вразливих груп
соціальний: кількість жінок, які розпочали власну справу
осіб
200
100
100
соціальний: кількість осіб, які підвищили свої навички
-"-
910
910
економічний: кількість бенефіціарів (отримувачів грантів)
-"-
702
702
Надання підтримки мікро-, малому і середньому бізнесу та розширення доступу до фінансових послуг
10. Сприяння розвитку сучасної інфраструктури для надання якісних послуг бізнесу та населенню
економічний: кількість заходів, спрямованих на підтримку малого та середнього підприємництва аграрного сектору східних областей України
одиниць
3
1
1
1
економічний: забезпечення функціонування центру розвитку бізнесу у м. Маріуполі Донецької області
-"-
1
1
11. Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації
економічний: створення та відновлення діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
одиниць
25
7
8
10
12. Фінансова підтримка малого і середнього бізнесу у Донецькій та Луганській областях, зокрема заснованого внутрішньо переміщеними особами
економічний: кількість документів (нормативно-правових актів) щодо запровадження механізмів фінансування малого та середнього підприємництва
-"-
2
1
1
економічний: кількість запроваджених механізмів щодо фінансування малого та середнього підприємництва
-"-
2
1
1
економічний: кількість документів (нормативно-правових актів), розроблених рекомендацій щодо механізмів фінансування малого та середнього підприємництва
-"-
1
1
економічний: кількість документів (звітів) з проведення дослідження світової практики роботи фондів підтримки малого та середнього підприємництва для окремих категорій населення
одиниць
1
1
13. Здійснення структурних змін та надання підтримки мікро-, малому і середньому бізнесу
економічний: утворення центру надання комплексу послуг населенню
-"-
1
1
Розвиток промисловості, будівництва, сільського господарства та інших сфер економічної діяльності на засадах інноваційного розвитку та переведення їх на сучасні технологічні платформи
14. Стимулювання експортної діяльності підприємств Донецької та Луганської областей
економічний: кількість заходів щодо залучення підприємств Донецької та Луганської областей до участі у виставках, конференціях, бізнес-місіях
-"-
6
2
2
2
Пріоритетний напрям III. Соціальна стійкість, розбудова миру
Вироблення механізму досягнення соціальної єдності та відбудови довіри
1. Сприяння розбудові довіри в територіальних громадах, що безпосередньо постраждали від збройного конфлікту
соціальний: кількість звітів щодо моніторингової оцінки з розбудови миру
-"-
3
1
1
1
соціальний: кількість проведених загальнонаціональних медійних комунікаційних кампаній
одиниць
6
2
2
2
соціальний: кількість проведених просвітницьких заходів
-"-
3
1
1
1
2. Підвищення рівня ефективності діалогів з питань примирення в територіальних громадах
соціальний: кількість заходів із залучення організацій громадянського суспільства у структурований суспільний діалог з питань примирення
-"-
20
5
5
5
5
соціальний: кількість проведених тренінгів з метою створення груп посередників, що надають допомогу у вирішенні конфлікту (медіаторів), та осіб, що надають успішну групову комунікацію (фасилітаторів)
-"-
5
3
2
соціальний: кількість навчених спеціалістів з попередження та врегулювання конфліктів
осіб
500
300
200
3. Підвищення спроможності територіальних громад з питань управління процесами попередження та врегулювання конфліктів
соціальний: розроблення циклу тренінгів "Розбудова миру, попередження та врегулювання конфліктів"
одиниць
1
1
соціальний: кількість навчених спеціалістів з попередження та врегулювання конфліктів за програмою "Розбудова миру, попередження та врегулювання конфліктів"
осіб
120
20
50
50
соціальний: кількість заходів з підвищення спроможності представників органів місцевого самоврядування та установ, що надають соціальні послуги з питань врегулювання збройного конфлікту
одиниць
8
2
2
2
2
Сприяння культурному діалогу та вихованню толерантності
4. Підвищення ефективності діалогу з питань культури та толерантності
соціальний: кількість проведених культурних заходів, діалогів та обговорень
-"-
18
6
6
6
5. Збереження та розвиток історико-культурної та духовної спадщини
соціальний: утворення центрів культури, дозвілля та розвитку творчої діяльності територіальних громад
-"-
7
4
3
Посилення ролі інститутів громадянського суспільства в регіонах, що постраждали від збройного конфлікту
6. Залучення громадських організацій до процесів відновлення та розбудови миру
соціальний: кількість проведених конференцій з розбудови мережі організацій з питань відновлення та розбудови миру
одиниць
3
1
1
1
соціальний: кількість проведених круглих столів з розбудови мережі організацій з питань відновлення та розбудови миру
-"-
30
10
10
10
соціальний: кількість проведених круглих столів з метою врегулювання конфліктів для громадських організацій
-"-
5
5
7. Розвиток потенціалу системи надання соціально-психологічних послуг
соціальний: кількість проведених тренінгів з метою підвищення спроможності місцевих установ щодо чутливості до конфлікту в регіонах
-"-
5
5
Забезпечення психологічної та соціальної підтримки населення, яке постраждало від збройного конфлікту
8. Створення сучасної системи психологічної та соціальної підтримки населення, яке постраждало від збройного конфлікту
соціальний: кількість психологів, які пройшли навчання для роботи з різними групами населення
осіб
150
100
50
соціальний: кількість проведених тренінгів для розбудови шкільних служб порозуміння
осіб
25
5
20
соціальний: створення та забезпечення функціонування центру соціально-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та членів їх сімей у м. Маріуполі Донецької області
-"-
1
1
соціальний: кількість отримувачів послуг центрів підтримки сім’ї в
м. Маріуполі Донецької області
-"-
24000
6000
6000
6000
6000
соціальний: створення та забезпечення функціонування центрів соціально-психологічної підтримки населення, яке постраждало від збройного конфлікту
одиниць
5
2
3
соціальний: кількість осіб, які отримують послуги Центру надання допомоги жінкам, які постраждали від насильства
осіб
1200
400
400
400
Розвиток місцевого самоврядування в контексті децентралізації, створення самодостатніх територіальних громад, здатних до саморозвитку
9. Підвищення спроможності органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади
соціальний: кількість осіб, що пройшли навчання з питань публічного управління, проектного менеджменту та планування розвитку територіальних громад
осіб
450
150
150
150
соціальний: кількість проведених тренінгів з підвищення спроможності місцевих органів влади до здійснення гендерно чутливого планування та бюджетування
одиниць
10
5
5
10. Розширення можливостей для залучення внутрішньо переміщених осіб та інших осіб, постраждалих від збройного конфлікту, зокрема жінок, до участі у процесах прийняття рішень
соціальний: кількість проведених тренінгів з метою залучення громадськості до процесу формування та прийняття управлінських рішень
-"-
10
5
5
Захист населення, що постраждало від збройного конфлікту. Громадська безпека. Доступ до правосуддя
11. Забезпечення моніторингу безпеки в територіальних громадах, які перебувають в безпосередній близькості до лінії зіткнення
соціальний: розроблення та запровадження системи раннього попередження конфліктів у територіальних громадах
одиниць
1
1
12. Сприяння розбудові довіри між громадянами та представниками органів безпеки (поліції, військових, служб охорони безпеки)
соціальний: кількість заходів, спрямованих на розвиток спроможності правоохоронних органів у сфері забезпечення дотримання міжнародного гуманітарного права і зобов’язань у галузі прав людини
-"-
5
5
соціальний: кількість заходів, спрямованих на запровадження системи соціального партнерства між поліцією, населенням та органами місцевого самоврядування
-"-
6
6
13. Впровадження комплексу заходів щодо протимінної діяльності на територіях Донецької та Луганської областей
соціальний: кількість розроблених нормативно-правових актів та/або стандартів, що сприяють захисту прав осіб, постраждалих від мін та вибухонебезпечних предметів, що залишилися після проведення антитерористичної операції
-"-
1
1
безпека: кількість придбаних спеціальних вантажних автомобілів легкого та важкого типу для перевезення вибухових матеріалів та вибухонебезпечних предметів
одиниць
25
10
10
5
безпека: кількість оперативно-піротехнічних автомобілів підвищеної прохідності для перевезення персоналу піротехнічного розрахунку та оснащення
-"-
25
10
10
5
соціальний: кількість навчених тренерів
осіб
50
30
20
соціальний: кількість інформаційних заходів
одиниць
200
100
70
30
соціальний: кількість інформаційних матеріалів
тис. одиниць
168
82
65
21
соціальний: впровадження системи управління інформацією у сфері протимінної діяльності (IMCMA) для інформаційного забезпечення проведення операцій з гуманітарного розмінування
одиниць
1
1
безпека: площа обстеження територій та акваторій Донецької та Луганської областей з метою забезпечення проведення гуманітарного розмінування
тис. гектарів
700
233
233
234
14. Захист населення від впливу можливого хімічного забруднення
безпека: кількість придбаних протигазів та фільтрувальних коробок з метою забезпечення населення засобами індивідуального захисту органів дихання
одиниць
377908
377908
15. Посилення безпеки в територіальних громадах та здійснення заходів щодо запобігання гендерно обумовленому насильству
безпека: кількість підготовлених тренерів з питань безпеки в територіальних громадах, а також запобігання та реагування на гендерно обумовлене насильство
осіб
20
20
соціальний: кількість місцевих представників правоохоронних органів, які пройшли навчання з питань гендерно обумовленого насильства
-"-
300
300
соціальний: кількість навчальних тренінгів для представників місцевих засобів масової інформації та громадських організацій, які опікуються внутрішньо переміщеними особами та питаннями протидії гендерно обумовленому насильству, проведених у Донецькій та Луганській областях
одиниць
8
8
соціальний: кількість проведених круглих столів для посилення безпеки в територіальних громадах та запобігання гендерно обумовленому насильству
-"-
2
2".