БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 17 квітня 2019 р. № 338
Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальної середньої освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (877-16) Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальної середньої освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти, що додаються.
Прем'єр-міністр України
В.ГРОЙСМАН
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 квітня 2019 р. № 338

КРИТЕРІЇ,

за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальної середньої освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти

1. До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальної середньої освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти, належать:
строк провадження господарської діяльності у сфері загальної середньої освіти;
кількість порушень вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;
дата проведення у закладі загальної середньої освіти останнього заходу державного нагляду (контролю).
2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері загальної середньої освіти визначено у додатку 1.
3. Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальної середньої освіти, їх показники, кількість балів за кожним показником визначено у додатку 2.
4. Віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.
5. Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти здійснюються у формі інституційного аудиту один раз на десять років щодо суб’єктів господарювання, які обираються з переліку суб’єктів господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю), в порядку зменшення нарахованих сум балів.
Додаток 1
до критеріїв

РИЗИКИ

настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері загальної середньої освіти

Цілі державного нагляду (контролю) (код)
Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності
Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальної середньої освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти
подія, що містить ризик настання негативних наслідків
негативний наслідок
1. Належна якість продукції, робіт та послуг (немайнові блага) (О2)
відсутність організаційно-правових засад діяльності у сфері загальної середньої освіти
моральна шкода, заподіяна здобувачеві освіти у сфері загальної середньої освіти
строк провадження господарської діяльності у сфері загальної середньої освіти
незабезпечення належного формування закладом загальної середньої освіти контингенту здобувачів освіти
моральна шкода, заподіяна особі внаслідок порушення її права на отримання загальної середньої освіти за місцем проживання
кількість порушень вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду
дата проведення у закладі загальної середньої освіти останнього заходу державного нагляду (контролю)
недотримання закладом загальної середньої освіти вимог державних стандартів загальної середньої освіти
моральна шкода, заподіяна здобувачеві загальної середньої освіти внаслідок неотримання якісних освітніх послуг
незабезпечення закладом загальної середньої освіти належної організації освітньої діяльності
моральна шкода, заподіяна здобувачеві загальної середньої освіти внаслідок неотримання якісних освітніх послуг у зв’язку з неналежною організацією освітньої діяльності
неналежне забезпечення закладу загальної середньої освіти педагогічними працівниками
моральна шкода, заподіяна здобувачеві загальної середньої освіти внаслідок неотримання якісних освітніх послуг у зв’язку з відсутністю у закладі загальної середньої освіти належного забезпечення педагогічними працівниками
відсутність у закладі загальної середньої освіти належної матеріально-технічної та навчально-методичної бази, доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
моральна шкода, заподіяна здобувачеві загальної середньої освіти внаслідок неотримання якісних освітніх послуг у зв’язку з відсутністю належної матеріально-технічної та навчально-методичної бази, доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
недотримання керівництвом закладу загальної середньої освіти вимог законодавства
моральна шкода, заподіяна здобувачеві загальної середньої освіти
2. Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (О3)
відсутність організаційно-правових засад діяльності у сфері загальної середньої освіти
збитки, завдані здобувачеві загальної середньої освіти
строк провадження господарської діяльності у сфері загальної середньої освіти
незабезпечення належного формування закладом загальної середньої освіти контингенту здобувачів освіти
збитки, завдані особі внаслідок порушення права на отримання загальної середньої освіти за місцем проживання
кількість порушень вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду
дата проведення у закладі загальної середньої освіти останнього заходу державного нагляду (контролю)
недотримання закладом загальної середньої освіти вимог державних стандартів загальної середньої освіти
збитки, завдані здобувачеві загальної середньої освіти внаслідок неотримання якісних освітніх послуг
незабезпечення закладом загальної середньої освіти належної організації освітньої діяльності
збитки, завдані здобувачеві загальної середньої освіти внаслідок неотримання якісних освітніх послуг у зв’язку з неналежною організацією освітньої діяльності
неналежне забезпечення закладу загальної середньої освіти педагогічними працівниками
збитки, завдані здобувачеві загальної середньої освіти внаслідок неотримання якісних освітніх послуг у зв’язку з відсутністю у закладі загальної середньої освіти належного забезпечення педагогічними працівниками
Додаток 2
до критеріїв

ПЕРЕЛІК

критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальної середньої освіти, їх показники, кількість балів за кожним показником

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальної середньої освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти
Показники критеріїв
Кількість балів
1. Строк провадження господарської діяльності у сфері загальної середньої освіти
менше п’яти років
20
від п’яти до десяти років включно
5
більше десяти років
0
2. Кількість порушень вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду
відсутні порушення
0
від одного до трьох порушень включно
15
більше трьох порушень
30
3. Дата проведення у закладі загальної середньої освіти останнього заходу державного нагляду (контролю)
більше десяти років
30
від п’яти до десяти років включно
20
менше п’яти років
5