БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
РІШЕННЯ
28.02.2019 № 482
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 березня 2019 р.
за № 324/33295

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних інтересів вкладників

Відповідно до пункту 13 частини другої статті 4, пункту 10 частини першої статті 12 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (4452-17) виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників (z0874-16) , затвердженої рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26 травня 2016 року № 825, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 червня 2016 року за № 874/29004, що додаються.
2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора-розпорядника Оленчика А.Я.
В.о. директора-розпорядника
А.Я. Оленчик
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
28 лютого 2019 року № 482
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 березня 2019 р.
за № 324/33295

ЗМІНИ

до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників

1. Перше речення підпункту 4 пункту 2 розділу II викласти в такій редакції: "до укладення договору банківського вкладу, банківського рахунку одержати довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб, форму якої наведено у додатку до цієї Інструкції (далі - Довідка), у письмовій (паперовій або електронній) формі, якщо фізична особа не має поточних та/або вкладних (депозитних) рахунків у цьому банку.".
2. У розділі III:
1) підпункт 2 пункту 2 викласти в такій редакції:
"2) надавати вкладнику Довідку:
до укладення договору банківського вкладу, банківського рахунку, якщо фізична особа не має поточних та/або вкладних (депозитних) рахунків у цьому банку.
Довідка має зберігатися у банку у справі з юридичного оформлення рахунку. Якщо банком надано Довідку за допомогою засобів інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем в електронній формі, у банку має бути повідомлення вкладника про її одержання;
після укладення договору - не рідше ніж один раз на рік у спосіб, що визначать сторони у договорі;";
2) абзац третій пункту 3 викласти в такій редакції:
"2) вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти, відповідно до Закону (4452-17) .".
3. У додатку до Інструкції (z0874-16) слова та цифри:
"
Контактна інформація 04053, м. Київ, вулиця Січових Стрільців, 17 тел. (044) 333-35-56, (044) 333-35-63 тел. 0-800-308-108 (для довідок) e-mail: fgvfo@fg.gov.ua
Докладніша інформація http://www.fg.gov.ua
Підтвердження одержання вкладником ________________________________ (підпис)
"
замінити словами та цифрами:
"
Контактна інформація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 04053, м. Київ, вулиця Січових Стрільців, 17 Гаряча лінія Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: 0-800-308-108 (044) 333-36-55
Докладніша інформація http://www.fg.gov.ua
Підтвердження одержання вкладником _____________________________ (підпис вкладника)
".
Заступник начальника
відділу стратегії
та нормативно-методологічного
забезпечення
Т.В. Овчаренко