БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
11.03.2019 № 104
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 квітня 2019 р.
за № 372/33343

Про внесення змін у додаток до Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів

Відповідно до підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України (375-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, та з метою удосконалення оперативного обліку податків, зборів, митних платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до додатка до Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів (z0974-15) , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 липня 2015 року № 666, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2015 року за № 974/27419 (із змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Департаменту моніторингу баз даних та верифікації виплат в установленому законодавством порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в.о. Голови Державної фіскальної служби України Власова О.С.
Міністр
О. Маркарова
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державної фіскальної
служби України
Голова Державної казначейської
служби України
Голова Національного банку України
В.о. Голови Фонду Державного
майна України
Голова Державної регуляторної
служби України
О. Власов
Т. Слюз
Я. Смолій
В. Трубаров
К. Ляпіна
Додаток
до Порядку заповнення документів
на переказ у разі сплати (стягнення)
податків, зборів, митних платежів,
єдиного внеску, здійснення
бюджетного відшкодування податку
на додану вартість, повернення
помилково або надміру зарахованих
коштів
(пункт 10)

ПЕРЕЛІК

кодів видів сплати

Код виду сплати
Вид сплати
Використовуються під час заповнення документів на переказ платниками податків
101
Сплата суми податків і зборів / єдиного внеску
109
Оплата податкового векселя
058
Проведення взаєморозрахунків з погашення податкового боргу та/або розстрочених (відстрочених) грошових зобов’язань
121
Сплата адміністративного штрафу
125
Авансові внески, нараховані на суму дивідендів та прирівняних до них платежів
128
Сплата грошових зобов’язань / сум єдиного внеску, визначених за результатами камеральної перевірки підрозділів податків і зборів з фізичних осіб
130
Сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами камеральної перевірки підрозділів податків і зборів з юридичних осіб
131
Сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами документальної/фактичної перевірки підрозділів аудиту
133
Сплата грошових зобов’язань / сум єдиного внеску, пені, визначених за результатами документальної/фактичної перевірки підрозділів податків і зборів з фізичних осіб
134
Сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами перевірки підрозділів аудиту (інші надходження)
135
Сплата фінансових санкцій, визначених підрозділом податків і зборів з юридичних осіб
136
Сплата грошового зобов’язання, визначеного територіальним органом ДФС за результатами роботи підрозділів погашення боргу
137
Сплата грошового зобов’язання, визначеного територіальним органом ДФС за результатами роботи інших підрозділів
138
Сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами перевірки підрозділів податків і зборів з фізичних осіб (інші надходження)
140
Надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу / недоїмки з єдиного внеску
145
Надходження розстрочених (відстрочених) сум
244
Сплата податкового зобов’язання за уточнюючим розрахунком у разі застосування податкового компромісу
246
Сплата податкового зобов’язання за податковим повідомленням-рішенням у разі застосування податкового компромісу
350
Передоплата (доплата) митних платежів
Використовуються під час заповнення документів на переказ органами виконавчої влади
107
(-) Повернення сум податків і зборів, помилково або надміру зарахованих до бюджету / єдиного внеску
108
(-) Перерахування коштів з одного бюджетного рахунку на інший
058
Проведення взаєморозрахунків з погашення податкового боргу та/або розстрочених (відстрочених) грошових зобов’язань
114
(-) Повернення з бюджету сум податків, зборів та інших платежів за рішеннями судів
10С
(-) Повернення на електронний рахунок платника надміру сплачених сум ПДВ
09Ї
(-) Відшкодовано ПДВ на поточний рахунок платника за рішенням суду
10К
(-) Відшкодовано ПДВ у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу з інших платежів за рішенням суду
110
(-) Відшкодування ПДВ на рахунок платника
111
(-) Відшкодування процентів за бюджетною заборгованістю
117
Надходження до бюджету коштів платника податків, щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство
129
Повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку з доходів фізичних осіб, які розраховуються контролюючим органом на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік
141
Надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу/недоїмки з єдиного внеску
147
Стягнення в межах виконавчого провадження
148
Надходження в бюджет коштів від погашення податкового боргу в міжнародних правовідносинах
149
Надходження в бюджет коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі, а також скарбів
240
(+) Надходження до бюджету коштів з рахунку в системі електронного адміністрування реалізації пального
242
(+) Надходження до бюджету коштів з рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ
248
(-) Відшкодовано ПДВ у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу з інших платежів
258
Стягнення податкового боргу з ПДВ за рішенням суду в системі електронного адміністрування ПДВ
351
Перерахування до бюджету суми митних платежів
358
Сплата грошових зобов’язань з митних платежів, визначених за результатами контрольно-перевірочної роботи підрозділів податків і зборів з фізичних осіб
420
(+) Надходження сум бюджетного відшкодування ПДВ у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу з інших платежів