БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
від 20 квітня 2019 року № 850

Про скаргу Вікман О.В., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 20 квітня 2019 року за № 21-30-13568

До Центральної виборчої комісії 20 квітня 2019 року надійшла скарга Вікман Олени Валеріївни, в якій вона просить "визнати рішення № 19 від 16.04.2019 р. ОВК № 59 таким, що не відповідає вимогам законодавства; скасувати рішення № 19 від 16.04.2019 р. ОВК № 59; зобов’язати ОВК № 59 зареєструвати офіційних спостерігачів від Народно-демократичної ліги молоді, вказаних у поданні від 15.04.2019 р. в ОВК № 59; зобов’язати ОВК № 59 здійснити передбачені законодавством, що регулює організацію та порядок проведення виборів Президента України, дії, які випливають із факту скасування рішення, визнання оскаржених дій або бездіяльності протиправними або поновити іншим способом порушені виборчі права та законні інтереси".
Свої вимоги суб’єкт звернення обґрунтовує тим, що до окружної виборчої комісії з виборів Президента України територіального виборчого округу № 59 (далі - окружна виборча комісія № 59) Народно-демократичною лігою молоді подано всі визначені статтею 69 Закону України "Про вибори Президента України" (474-14) (далі - Закон) документи, необхідні для реєстрації офіційних спостерігачів. Однак на порушення вказаної статті Закону (474-14) окружна виборча комісія № 59 з посиланням на недодання до подання вказаної громадської організації щодо реєстрації офіційних спостерігачів копії рішення Центральної виборчої комісії про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час виборів Президента України безпідставно відмовила в їх реєстрації.
На підтвердження викладених у скарзі обставин до неї, зокрема, додано копію постанови окружної виборчої комісії № 59 від 16 квітня 2019 року № 19 "Про розгляд подання щодо реєстрації офіційних спостерігачів від Народно-демократичної ліги молоді на чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року повторного голосування 21 квітня 2019 року в територіальному виборчому окрузі № 59", копію подання Народно-демократичної ліги молоді про реєстрацію офіційних спостерігачів, адресованого окружній виборчій комісії № 59, з відмітками про його прийняття.
На виконання частини п’ятої статті 96 Закону (474-14) копію скарги надіслано суб’єкту оскарження, якого повідомлено про можливість подати письмові пояснення по суті скарги.
До Центральної виборчої комісії 20 квітня 2019 року надійшли пояснення окружної виборчої комісії № 59, в яких указана комісія інформує, що до неї надійшло подання стосовно реєстрації офіційних спостерігачів від Народно-демократичної ліги молоді. Однак на порушення частини шостої статті 69 Закону (474-14) зазначена громадська організація до подання не додала копії рішення Центральної виборчої комісії про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час виборів Президента України. У зв’язку з цим на виконання абзацу другого частини сьомої статті 69 Закону (474-14) Народно-демократичній лізі молоді було відмовлено в реєстрації офіційних спостерігачів у територіальному виборчому окрузі № 59.
Розглянувши скаргу, додані до неї матеріали, пояснення суб’єкта оскарження, а також беручи до уваги іншу наявну в Комісії інформацію, Центральна виборча комісія встановила.
Постановою Комісії від 18 лютого 2019 року № 331 (v0331359-19) утворено окружну виборчу комісію № 59 на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року. Для організації підготовки та проведення повторного голосування 21 квітня 2019 року з чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року сформовано склад, зокрема, окружної виборчої комісії № 59.
За змістом частини першої статті 91 Закону (474-14) та пункту 2.1 Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з виборів Президента України, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 28 березня 2014 року № 114 (v0114359-14) (зі змінами) (далі - Порядок), суб’єктом звернення зі скаргою до виборчої комісії у передбачених законом випадках можуть бути, зокрема, виборець - громадянин України, який відповідно до статті 2 Закону (474-14) має право голосу на виборах Президента України, в разі, якщо рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта оскарження порушено його особисті виборчі права або охоронювані законом інтереси щодо участі у виборчому процесі.
Вікман О.В. є виборцем, що підтверджується доданою до скарги копією її паспорта громадянина України.
Разом з тим частиною шостою статті 93 Закону (474-14) та пунктом 3.4 Порядку (v0114359-14) передбачено, що рішення, дії чи бездіяльність окружної виборчої комісії, її члена може бути оскаржено до Центральної виборчої комісії.
Загальний строк оскарження встановлено частиною першою статті 94 Закону (474-14) , відповідно до якої скарга, що стосується підготовки та проведення виборів Президента України, може бути подана протягом п’яти днів після дня прийняття рішення, вчинення дії чи бездіяльності.
Скарга щодо порушення, яке мало місце до дня виборів, може бути подана у строк, установлений частиною першою цієї статті, але не пізніше 22 години дня, що передує дню виборів (частина третя статті 94 Закону (474-14) ).
Днем подачі скарги вважається день фактичного отримання скарги суб’єктом розгляду скарги (частина друга статті 96 Закону (474-14) , підпункт 6 пункту 4.3 Порядку (v0114359-14) ).
Строк подання скарги продовженню або поновленню не підлягає, крім випадку повторного подання скарги після усунення її недоліків не пізніше наступного дня після дня її повернення виборчою комісією без розгляду (частина п’ята статті 94 Закону (474-14) , підпункт 4 пункту 4.3 Порядку (v0114359-14) ).
Таким чином, Центральна виборча комісія констатує, що скаргу подано належним суб’єктом звернення зі скаргою до належного суб’єкта розгляду скарги та з дотриманням строків оскарження.
Порядок реєстрації офіційних спостерігачів визначено положеннями статті 69 Закону (474-14) .
Так, відповідно до частини п’ятої вказаної статті Закону (474-14) про реєстрацію офіційного спостерігача, зокрема, від громадської організації рішення приймається окружною виборчою комісією за поданням керівника відповідної громадської організації.
У поданні про реєстрацію офіційних спостерігачів зазначаються їх прізвища, імена, по батькові, громадянство, дата народження, місце проживання та адреса житла, місце роботи, посада (заняття), номери контактних телефонів. До подання додаються заяви про згоду цих осіб бути офіційними спостерігачами від відповідної партії, кандидата на пост Президента України чи громадської організації та ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України або ксерокопія тимчасового посвідчення громадянина України (для осіб недавно прийнятих до громадянства України). До подання від громадської організації подається також копія рішення Центральної виборчої комісії про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час виборів Президента України (частина шоста статті 69 Закону (474-14) ).
Частиною сьомою зазначеної статті Закону (474-14) встановлено, що подання про реєстрацію офіційного спостерігача за підписом керівника відповідної громадської організації вноситься до відповідної окружної виборчої комісії не пізніш як за п’ять днів до дня виборів.
Підставою для відмови в реєстрації офіційного спостерігача може бути лише порушення вимог частин першої, другої, п’ятої та шостої статті 69 Закону (474-14) .
Окружна виборча комісія № 59 постановою від 16 квітня 2019 року № 19 відмовила Народно-демократичній лізі молоді в задоволенні подання про реєстрацію офіційних спостерігачів у територіальному виборчому окрузі № 59, обґрунтувавши це відсутністю копії рішення Центральної виборчої комісії про надання дозволу вказаній громадській організації мати офіційних спостерігачів, яка мала бути додана до подання цієї громадської організації про реєстрацію офіційних спостерігачів.
Водночас у скарзі стверджується, що Народно-демократична ліга молоді 15 квітня 2019 року до окружної виборчої комісії № 59 разом з поданням про реєстрацію офіційними спостерігачами 164 осіб подала також і копію постанови Центральної виборчої комісії про надання їй дозволу мати офіційних спостерігачів, що підтверджується наданою копією вказаного подання з відміткою про його отримання окружною виборчою комісією № 59.
Натомість доданими до скарги доказами не підтверджується, що копія постанови Комісії від 22 січня 2019 року № 95 (v0095359-19) , якою надано дозвіл цій громадській організації мати офіційних спостерігачів, була подана до окружної виборчої комісії № 59 разом з поданням та іншими документами для реєстрації офіційних спостерігачів від указаної громадської організації.
Згідно з пунктом 9.11 Порядку (v0114359-14) виборча комісія відмовляє в задоволенні скарги, якщо суб’єктом звернення зі скаргою не доведено порушення суб’єктом оскарження законодавства про вибори Президента України, а наявних у матеріалах скарги доказів недостатньо для встановлення цього факту суб’єктом розгляду скарги.
Отже, вимога про визнання такою, що не відповідає вимогам законодавства, постанови окружної виборчої комісії № 59 від 16 квітня 2019 року № 19 не підлягає задоволенню, внаслідок чого також відсутні підстави для задоволення вимоги щодо скасування вказаної постанови.
З огляду на зазначене, похідні вимоги скарги зобов’язати окружну виборчу комісію № 59 зареєструвати офіційних спостерігачів від Народно-демократичної ліги молоді та здійснити дії, які випливають із факту скасування рішення, визнання оскаржуваних дій або бездіяльності протиправними, або поновити іншим способом порушені виборчі права та законні інтереси також не підлягають задоволенню.
Враховуючи викладене, відповідно до статей 91, 97, 98 Закону України "Про вибори Президента України" (474-14) , Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з виборів Президента України (v0114359-14) , затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 28 березня 2014 року № 114, керуючись статтями 11 - 13, частиною четвертою статті 14, частиною четвертою статті 15 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (1932-15) , Центральна виборча комісія постановляє:
1. У задоволенні скарги Вікман Олени Валеріївни, зареєстрованої в Центральній виборчій комісії 20 квітня 2019 року за № 21-30-13568, відмовити.
2. Копію цієї постанови надіслати Вікман О.В., Народно-демократичній лізі молоді та окружній виборчій комісії з виборів Президента України територіального виборчого округу № 59.
3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.
Голова
Центральної виборчої комісії
Т.СЛІПАЧУК