БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 30 січня 2019 р. № 343
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 974 від 27.11.2019 (974-2019-п) )

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
В.ГРОЙСМАН
Інд. 19
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 січня 2019 р. № 343

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У підпункті 5-3 пункту 1 переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності (796-2010-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 67, ст. 2410; 2017 р., № 38, ст. 1208; 2018 р., № 68, ст. 2289), слова "(крім випадків видачі посвідчення особі, яка має один із визначених документів, що підтверджують вільне володіння державною мовою)" виключити.
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 301 (301-2017-п) "Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою" (Офіційний вісник України, 2017 р., № 38, ст. 1208, № 88, ст. 2700):
1) у пункті 2 постанови (301-2017-п) слова "вищими навчальними закладами" замінити словами "закладами вищої освіти";
2) у Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою (301-2017-п) , затвердженому зазначеною постановою:
у пункті 56:
підпункти 1 і 2 викласти в такій редакції:
"1) документи державного зразка про повну загальну середню освіту, видані до 2000 року, з оцінкою "5" за вивчення або за складання випускного іспиту з української мови та/або української мови та літератури;
2) документи державного зразка про повну загальну середню освіту, видані після 2000 року, з балом не менше 10 за вивчення або підсумкову державну атестацію з української мови;";
у першому реченні абзацу шостого слова "на безоплатній основі" виключити;
у тексті Порядку (301-2017-п) слова "вищий навчальний заклад" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "заклад вищої освіти" у відповідному відмінку і числі;
у додатку 3 до Порядку (301-2017-п) слова "вищого навчального закладу" замінити словами "закладу вищої освіти".
3. В абзаці другому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 818 (818-2017-п) "Деякі питання проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою" (Офіційний вісник України, 2017 р., № 88, ст. 2700) слова "вищих навчальних закладів" замінити словами "закладів вищої освіти".