БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
від 17 квітня 2019 року № 830

Про окремі питання діяльності окружної виборчої комісії з виборів Президента України територіального виборчого округу № 59

До Центральної виборчої комісії 16 квітня 2019 року надійшло звернення окружної виборчої комісії з виборів Президента України територіального виборчого округу № 59 (далі - окружна виборча комісія), в якому йдеться про неможливість формування складу дільничних виборчих комісій з виборів Президента України для організації підготовки та проведення повторного голосування 21 квітня 2019 року з чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року (далі - дільнична виборча комісія) в указаному окрузі. До окружної виборчої комісії надійшла недостатня кількість подань від кандидатів на пост Президента України з кандидатурами до складу дільничних виборчих комісій територіального виборчого округу, а також голові окружної виборчої комісії не було внесено належної кількості пропозицій членами цієї комісії щодо таких кандидатур.
Така ситуація виникла внаслідок того, що територія вказаного виборчого округу розташована безпосередньо в зоні проведення операції Об’єднаних сил.
Станом на момент розгляду цього питання на засіданні Центральної виборчої комісії від окружної виборчої комісії інформації про формування складу дільничних виборчих комісій у відповідному окрузі не надійшло, відповідних рішень указаною виборчою комісією не надано.
Згідно з частиною першою статті 16 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (1932-15) Комісія має право розглянути за власною ініціативою питання, що належать до її повноважень, та прийняти з цього приводу рішення в установленому зазначеним Законом (1932-15) порядку, якщо Комісії стане відомо про порушення законодавства України про вибори, виборчих прав громадян України з результатів проведених нею перевірок або із засобів масової інформації чи інших джерел, що не суперечать законодавству України.
Пунктом 3 статті 17, пунктами 3, 17 частини першої статті 18 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (1932-15) , пунктом 2 частини другої статті 25 Закону України "Про вибори Президента України" (474-14) до повноважень Центральної виборчої комісії віднесено здійснення контролю за додержанням і однаковим застосуванням законодавства про вибори Президента України, зокрема, окружними і дільничними виборчими комісіями та їх членами.
На виконання своїх повноважень, передбачених наведеними нормами законодавства, Центральна виборча комісія, вивчивши викладені обставини та інші наявні в неї документи, вважає за необхідне зазначити таке.
Комісія постановою від 7 квітня 2019 року № 759 (v0759359-19) призначила повторне голосування з чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року на неділю, 21 квітня 2019 року.
Порядок формування складу дільничних виборчих комісій для проведення повторного голосування з виборів Президента України визначено положеннями статті 85 Закону (474-14) .
Так, відповідно до частини восьмої статті 85 Закону (474-14) окружна виборча комісія не пізніш як за п’ять днів до дня повторного голосування за поданням кандидатів на пост Президента України, які включені до виборчого бюлетеня для повторного голосування, формує новий склад дільничної виборчої комісії.
Частиною дев’ятою статті 85 Закону (474-14) визначено, що кандидати на пост Президента України, які включені до виборчого бюлетеня для повторного голосування або їх довірені особи у відповідних територіальних округах, не пізніш як за вісім днів до дня повторного голосування вносять до окружної виборчої комісії подання стосовно кандидатур до складу дільничних виборчих комісій.
При цьому в разі, якщо кандидат на пост Президента України не використав можливість подати встановлену кількість кандидатур до складу відповідної дільничної виборчої комісії у строки, передбачені частиною дев’ятою цієї статті, окружна виборча комісія формує склад дільничної виборчої комісії у кількості, визначеній частиною восьмою цієї статті, за поданням голови відповідної окружної виборчої комісії на підставі пропозицій членів окружної виборчої комісії.
Отже, Законом (474-14) установлено спосіб внесення кандидатур до складу дільничної виборчої комісії в разі, якщо кандидатур, поданих кандидатами на пост Президента України до складу відповідної дільничної виборчої комісії недостатньо, щоб сформувати склад такої дільничної виборчої комісії згідно з вимогами частини восьмої статті 85 Закону (474-14) .
Разом з тим невнесення у встановлені Законом (474-14) порядку та спосіб кандидатур до складу дільничних виборчих комісій не звільняє окружну виборчу комісію від обов’язку сформувати склад дільничних виборчих комісій відповідного територіального виборчого округу.
Натомість надана Центральній виборчій комісії інформація свідчить, що окружна виборча комісія не сформувала складу дільничних виборчих комісій територіального виборчого округу № 59, що є порушенням вимог частини восьмої статті 85 Закону (474-14) .
На дільничну виборчу комісію Законом (474-14) покладено повноваження щодо організації та проведення виборів, зокрема, організацію голосування на виборчій дільниці, проведення підрахунку голосів виборців, поданих на виборчій дільниці, складання протоколу про підрахунок голосів виборців.
Таким чином, відсутність дільничних виборчих комісій унеможливить організацію та проведення повторного голосування 21 квітня 2019 року з чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року на дільницях територіального виборчого округу № 59.
Згідно з частиною восьмою статті 28 Закону (474-14) виборча комісія за рішенням виборчої комісії вищого рівня зобов’язана розглянути на своєму засіданні питання, що відносяться до її повноважень, не пізніш як у триденний строк, але не пізніше дня виборів, а в день виборів, крім дільничної виборчої комісії, - невідкладно.
З огляду на вказані обставини Центральна виборча комісія вважає за необхідне зобов’язати окружну виборчу комісію сформувати склад дільничних виборчих комісій у межах територіального виборчого округу № 59.
Центральна виборча комісія також зазначає, що встановлений, зокрема, частиною восьмою статті 85 Закону (474-14) припинювальний строк не може бути застосований у разі допущення бездіяльності окружною виборчою комісією та у зв’язку з цим вчинення дій/прийняття рішення, спрямованих на поновлення порушених прав, на виконання рішення Центральної виборчої комісії, яке є обов’язковим для виконання всіма суб’єктами виборчого процесу, в тому числі виборчими комісіями нижчого рівня, згідно зі статтею 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (1932-15) .
Враховуючи викладене, відповідно до частин першої, восьмої статті 28, частин восьмої - дванадцятої статті 85 Закону України "Про вибори Президента України" (474-14) , керуючись статтями 11 - 13, частиною першою статті 16, пунктами 3, 13 частини першої статті 17, пунктами 3, 17 частини першої статті 18 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (1932-15) , Центральна виборча комісія постановляє:
1. Зобов’язати окружну виборчу комісію з виборів Президента України територіального виборчого округу № 59:
до 24 години 17 квітня 2019 року включно сформувати склад дільничних виборчих комісій з виборів Президента України в межах територіального виборчого округу № 59;
до 12 години 18 квітня 2019 року включно надіслати Центральній виборчій комісії всі постанови вказаної окружної виборчої комісії щодо формування складу дільничних виборчих комісій з виборів Президента України в межах територіального виборчого округу № 59.
2. Копію цієї постанови надіслати окружній виборчій комісії з виборів Президента України територіального виборчого округу № 59.
3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.
Голова
Центральної виборчої комісії
Т.СЛІПАЧУК