БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
НАКАЗ
05.09.2018 № 1129

Про внесення змін до наказу Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 12 червня 2017 року № 945

На виконання Закону України від 06.09.2012 № 5203-VI (5203-17) "Про адміністративні послуги" та відповідно до Закону України від 22.03.2018 № 2363-VIII (2363-19) "Про внесення зміни до пункту 9 розділу V "Прикінцеві положення" Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо продовження терміну прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт", наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03.07.2018 № 158 (z0976-18) "Про затвердження Порядку проведення технічного обстеження і прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, будівель і споруд сільськогосподарського призначення, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2018 року за № 976/32428 НАКАЗУЮ:
1. Внести до наказу Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 12 червня 2017 року № 945 (v0945816-17) "Про затвердження інформаційних і технологічних карток адміністративних послуг щодо виконання підготовчих та будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" такі зміни:
1) пункт 1 доповнити новим абзацом дванадцятим такого змісту:
"реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації (відповідно до пункту 9 розділу V "Прикінцеві положення" Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (3038-17) ) (додаток 10-1);".
У зв'язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом тринадцятим;
2) пункт 2 доповнити новим абзацом дванадцятим такого змісту:
"реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації (відповідно до пункту 9 розділу V "Прикінцеві положення" Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (3038-17) ) (додаток 21-1);".
У зв'язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом тринадцятим.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Державної
архітектурно-будівельної
інспекції України
О. Кудрявцев
Додаток 10-1
до наказу Держархбудінспекції
12.06.2017 № 945
(у редакції наказу Держархбудінспекції
05.09.2018 № 1129)

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги з реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації

( Див. текст декларації про готовність об'єкта до експлуатації (461-2011-п) )
(щодо об'єктів будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельних ділянках відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт (а саме: індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, а також господарських (присадибних) будівель і споруд загальною площею до 300 квадратних метрів, збудованих у період з 05 серпня 1992 року по 09 квітня 2015 року; будівель і споруд сільськогосподарського призначення, збудованих до 12 березня 2011 року), розташованих за межами населених пунктів і на території кількох адміністративно-територіальних одиниць, а також на територіях, де сільські, селищні, міські ради не утворили виконавчі органи з питань державного архітектурно-будівельного контролю)
Державна архітектурно-будівельна інспекція України
Інформація про суб'єкт надання адміністративної послуги
1.
Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги
Держархбудінспекція,
м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, 01133
2.
Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги
Понеділок - четвер з 9- 00 до 18- 00,
п'ятниця з 9- 00 до 16- 45,
перерва з 13- 00 до 13- 45
3.
Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги
тел. 291-69-40 / факс 291-69-68,
dabi@dabi.gov.ua,
www.dabi.gov.ua
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4.
Закони України
Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності", п ункт 9 (3038-17)
розділу V "Прикінцеві положення"
5.
Акти центральних органів виконавчої влади
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03.07.2018 № 158 (z0976-18)
"Про затвердження Порядку проведення технічного обстеження і прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, будівель і споруд сільськогосподарського призначення, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2018 року за № 976/32428
Умови отримання адміністративної послуги
6.
Підстава для одержання адміністративної послуги
Прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельних ділянках відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт, а саме: індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, а також господарських (присадибних) будівель і споруд загальною площею до 300 квадратних метрів, збудованих у період з 05 серпня 1992 року по 09 квітня 2015 року; будівель і споруд сільськогосподарського призначення, збудованих до 12 березня 2011 року
7.
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них
Заява про прийняття в експлуатацію об'єкта, до якої додаються:
1) один примірник заповненої декларації;
2) звіт (крім випадків прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів включно, а також господарських (присадибних) будівель і споруд загальною площею до 100 квадратних метрів включно);
3) засвідчені в установленому порядку копії:
- документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою відповідного цільового призначення, на якій розміщено об'єкт;
- технічного паспорта (з відміткою про проведення технічного обстеження - у випадку прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів включно, а також господарських (присадибних) будівель і споруд загальною площею до 100 квадратних метрів включно).
Технічні паспорти, складені до 31 серпня 2018 року щодо індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів включно, а також господарських (присадибних) будівель і споруд загальною площею до 100 квадратних метрів включно подаються за умови проставлення в них відповідної відмітки про проведення їх технічного обстеження.
Заяву про прийняття в експлуатацію об'єкта підписують також співвласники земельної ділянки та/або зазначеного об'єкта (у разі їх наявності).
8.
Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги
Через центр надання адміністративних послуг. Подається замовником (або уповноваженою особою)
9.
Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги
Безоплатно
У разі платності:
9.1
Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата
9.2
Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу
9.3
Розрахунковий рахунок для внесення плати
10.
Строк надання адміністративної послуги
Десять робочих днів з дня подання відповідної заяви та документів
11.
Перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги
Подання чи оформлення декларації та поданих документів з порушенням установлених вимог, у тому числі у разі виявлення невідповідності поданих документів вимогам законодавства, недостовірних відомостей у поданих документах.
12.
Результат надання адміністративної послуги
Реєстрація декларації про готовність об'єкта до експлуатації та внесення даних до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів.
13.
Способи отримання відповіді (результату)
Інформація щодо зареєстрованої декларації про готовність об'єкта до експлуатації розміщується на офіційному сайті Держархбудінспекції у розділі "Реєстр дозвільних документів" в єдиному реєстрі документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів.
14.
Примітка
Реєстрацію декларації може бути скасовано:
- у разі виявлення Держархбудінспекцією недостовірних даних (встановлення факту, що на дату реєстрації декларації інформація, яка зазначалася в ній, не відповідала дійсності, та/або виявлення розбіжностей між даними, зазначеними в декларації), наведених у зареєстрованій декларації;
- відповідно до рішення суду щодо скасування реєстрації декларації, що набрало законної сили.
Додаток 21-1
до наказу Держархбудінспекції
12.06.2017 № 945
(у редакції наказу Держархбудінспекції
05.09.2018 № 1129)

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги з реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації

( Див. текст декларації про готовність об'єкта до експлуатації (461-2011-п) )
(щодо об'єктів будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельних ділянках відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт (а саме: індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, а також господарських (присадибних) будівель і споруд загальною площею до 300 квадратних метрів, збудованих у період з 05 серпня 1992 року по 09 квітня 2015 року; будівель і споруд сільськогосподарського призначення, збудованих до 12 березня 2011 року), розташованих за межами населених пунктів і на території кількох адміністративно-територіальних одиниць, а також на територіях, де сільські, селищні, міські ради не утворили виконавчі органи з питань державного архітектурно-будівельного контролю)
Державна архітектурно-будівельна інспекція України
Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги
Відповідальна посадова особа
Структурні підрозділи, відповідальні за етапи (дію, рішення)
Строки виконання етапів (дії, рішення)
1.
Реєстрація документів, отриманих через центр надання адміністративних послуг
Головні спеціалісти Відділу документообігу Управління роботи з персоналом та документообігу Держархбудінспекції
Відділ документообігу Управління роботи з персоналом та документообігу Держархбудінспекції
Один робочий день
2.
Розгляд декларації
Начальник відділу методології та нагляду за здійсненням декларативних процедур Департаменту дозвільних процедур Держархбудінспекції
Відділ методології та нагляду за здійсненням декларативних процедур Департаменту дозвільних процедур Держархбудінспекції
Сім робочих днів
3.
Реєстрація декларації
Головний інспектор будівельного нагляду відділу методології та нагляду за здійсненням декларативних процедур Департаменту дозвільних процедур Держархбудінспекції
Відділ методології та нагляду за здійсненням декларативних процедур Департаменту дозвільних процедур Держархбудінспекції
Два робочі дні
( Текст взято з сайту Держархбудінспекції України http://www.dabi.gov.ua )