БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
НАКАЗ
15.03.2019 № 267

Про внесення змін у додатки до наказу Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 12 червня 2017 року № 945

На виконання Закону України "Про адміністративні послуги" (5203-17) та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 року № 128 (128-2019-п) "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" НАКАЗУЮ:
1. Внести у додатки до наказу Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 12 червня 2017 року № 945 (v0945816-17) "Про затвердження інформаційних і технологічних карток адміністративних послуг щодо виконання підготовчих та будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (у редакції наказу Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 05 вересня 2018 року № 1129) такі зміни:
1) у тексті додатків 7, 8, 18, 19 після слів "органи з питань державного архітектурно-будівельного контролю" доповнити словами "; або щодо об'єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" (2059-19) ;
2) у додатку 7:
у позиції 5 слова та цифри "від 07.06.2017 № 404 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466" замінити словами та цифрами "від 23.01.2019 № 128 (128-2019-п) "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України";
позицію 6 після слів "у межах населених пунктів" доповнити словами ", або підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" (2059-19) ;
позицію 7 доповнити пунктом 8 такого змісту:
"8. Результати оцінки впливу на довкілля у випадках, визначених Законом України "Про оцінку впливу на довкілля" (2059-19) .";
позицію 11 доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4) результати оцінки впливу на довкілля у випадках, визначених Законом України "Про оцінку впливу на довкілля" (2059-19) .".
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Перший заступник
Голови Державної
архітектурно-будівельної
інспекції України
В. Філончук
Додаток 7
до наказу Держархбудінспекції
12.06.2017 № 945

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги з видачі дозволу на виконання будівельних робіт

( Див. текст дозволу на виконання будівельних робіт (466-2011-п) )
(щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, розташованих за межами населених пунктів і на території кількох адміністративно-територіальних одиниць, щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми наслідками (СС2), розташованих у межах сіл, селищ та міст (крім міст, які є адміністративними центрами областей, міст з чисельністю населення понад 50 тисяч, міст Києва та Севастополя), а також щодо всіх об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із значними наслідками (СС3), розташованих у межах населених пунктів, а також на територіях, де сільські, селищні, міські ради не утворили виконавчі органи з питань державного архітектурно-будівельного контролю; або щодо об'єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" (2059-19) )
Державна архітектурно-будівельна інспекція України
Інформація про суб'єкт надання адміністративної послуги
1.
Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги
Держархбудінспекція, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, 01133
2.
Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги
Понеділок - четвер з 9- 00 до 18- 00,
п'ятниця з 9- 00 до 16- 45,
перерва з 13- 00 до 13- 45
3.
Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги
тел. 291-69-40 / факс 291-69-68,
dabi@dabi.gov.ua,
www.dabi.gov.ua
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4.
Закони України
Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" (3038-17)
, стаття 37
5.
Акти Кабінету Міністрів України
Порядок виконання підготовчих та будівельних робіт (466-2011-п)
, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466 "Деякі питання виконання підготовчих та будівельних робіт" (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 № 128 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України")
Умови отримання адміністративної послуги
6.
Підстава для одержання адміністративної послуги
Початок виконання будівельних робіт на об'єктах, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, розташованих за межами населених пунктів і на території кількох адміністративно-територіальних одиниць, щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми наслідками (СС2), розташованих у межах сіл, селищ та міст (крім міст, які є адміністративними центрами областей, міст з чисельністю населення понад 50 тисяч, міст Києва та Севастополя), а також щодо всіх об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із значними наслідками (СС3), розташованих у межах населених пунктів, або підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" (2059-19)
7.
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них
1. Заява про отримання дозволу відповідно до вимог частини третьої статті 37 Закону (3038-17)
України за формою встановленого зразка;
2. Копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію;
3. Копія розпорядчого документа щодо комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду у разі здійснення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування на відповідних землях державної чи комунальної власності (замість копії документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою);
4. Проектна документація на будівництво, розроблена та затверджена в установленому законодавством порядку;
5. Копія документа, що посвідчує право власності на будинок чи споруду, або згода його власника, засвідчена у встановленому законодавством порядку, на проведення будівельних робіт у разі здійснення реконструкції, реставрації чи капітального ремонту;
6. Копії документів про призначення осіб, відповідальних за виконання будівельних робіт, та осіб, які здійснюють авторський і технічний нагляд;
7. Інформація про ліцензію, що дає право на виконання будівельних робіт, та кваліфікаційні сертифікати;
8. Результати оцінки впливу на довкілля у випадках, визначених Законом України "Про оцінку впливу на довкілля" (2059-19)
.
8.
Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги
Через центр надання адміністративних послуг або подається особисто замовником (його уповноваженою особою), або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення чи через електронну систему здійснення декларативних та дозвільних процедур у будівництві
9.
Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги
Безоплатно
У разі платності:
9.1
Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата
9.2
Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу
9.3
Розрахунковий рахунок для внесення плати
10.
Строк надання адміністративної послуги
Десять робочих днів з дня реєстрації заяви
11.
Перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги
1) неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу такого дозволу;
2) невідповідність поданих документів вимогам законодавства;
3) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;
4) результати оцінки впливу на довкілля у випадках, визначених Законом України "Про оцінку впливу на довкілля" (2059-19)
.
12.
Результат надання адміністративної послуги
Видача дозволу на виконання будівельних робіт
13.
Способи отримання відповіді (результату)
Через центр надання адміністративних послуг, або дозвіл на виконання будівельних робіт направляється замовнику засобами поштового зв'язку. Інформація щодо виданого дозволу на виконання будівельних робіт розміщується на офіційному сайті Держархбудінспекції у розділі "Реєстр дозвільних документів" в єдиному реєстрі документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів
14.
Примітка
Додаток 8
до наказу Держархбудінспекції
12.06.2017 № 945

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги із зміни даних у виданому дозволі на виконання будівельних робіт

( Див. текст дозволу на виконання будівельних робіт (466-2011-п) )
(щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, розташованих за межами населених пунктів і на території кількох адміністративно-територіальних одиниць, щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми наслідками (СС2), розташованих у межах сіл, селищ та міст (крім міст, які є адміністративними центрами областей, міст з чисельністю населення понад 50 тисяч, міст Києва та Севастополя), а також щодо всіх об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із значними наслідками (СС3), розташованих у межах населених пунктів, а також на територіях, де сільські, селищні, міські ради не утворили виконавчі органи з питань державного архітектурно-будівельного контролю; або щодо об'єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" (2059-19) )
Державна архітектурно-будівельна інспекція України
Інформація про суб'єкт на днин я адміністративної послуги
1.
Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги
Держархбудінспекція, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, 01133
2.
Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги
Понеділок - четвер з 9- 00 до 18- 00,
п'ятниця з 9- 00 до 16- 45,
перерва з 13- 00 до 13- 45
3.
Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги
тел. 291-69-40 / факс 291-69-68,
dabi@dabi. gov. ua,
www. dabi.gov. ua
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4.
Закони України
Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" (3038-17)
, стаття 37
5.
Акти Кабінету Міністрів України
п. 33 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466 (466-2011-п)
"Деякі питання виконання підготовчих та будівельних робіт" (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 № 404 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466")
Умови отримання адміністративної послуги
6.
Підстава для одержання адміністративної послуги
У разі коли право на будівництво об'єкта передано іншому замовникові або змінено генерального підрядника чи підрядника (якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників), чи змінено осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, або відповідальних виконавців робіт, а також у разі коригування проектної документації
7.
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них
1. Заява про зміну даних у виданому дозволі про виконання будівельних робіт за формою встановленого зразка;
2. Засвідчені у встановленому порядку копії документів, що підтверджують зазначені зміни
8.
Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги
Подається особисто замовником (його уповноваженою особою)
9.
Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги
Безоплатно
У разі платності:
9.1
Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата
9.2.
Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу
9.3
Розрахунковий рахунок для внесення плати
10.
Строк надання адміністративної послуги
З дня надходження заяви
11.
Перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги
12.
Результат надання адміністративної послуги
Внесення достовірних даних у дозвіл та до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів
13.
Способи отримання відповіді (результату)
Інформація розміщується на офіційному сайті Держархбудінспекції у розділі "Реєстр дозвільних документів" в єдиному реєстрі документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів
14.
Примітка
Додаток 18
до наказу Держархбудінспекції
12.06.2017 № 945

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги з видачі дозволу на виконання будівельних робіт

( Див. текст дозволу на виконання будівельних робіт (466-2011-п) )
(щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, розташованих за межами населених пунктів і на території кількох адміністративно-територіальних одиниць, щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми наслідками (СС2), розташованих у межах сіл, селищ та міст (крім міст, які є адміністративними центрами областей, міст з чисельністю населення понад 50 тисяч, міст Києва та Севастополя), а також щодо всіх об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із значними наслідками (СС3), розташованих у межах населених пунктів, а також на територіях, де сільські, селищні, міські ради не утворили виконавчі органи з питань державного архітектурно-будівельного контролю; або щодо об'єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" (2059-19) )
Державна архітектурно-будівельна інспекція України
Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги
Відповідальна посадова особа
Структурні підрозділи, відповідальні за етапи (дію, рішення)
Строки виконання етапів (дії, рішення)
1.
Реєстрація документів, поданих одержувачем адміністративної послуги
Головні спеціалісти Відділу документообігу Управління роботи з персоналом та документообігу Держархбудінспекції
Відділ документообігу Управління роботи з персоналом та документообігу Держархбудінспекції
Один робочий день
2.
Розгляд документів, у тому числі із залученням постійних консультативних або дорадчих органів, які діють при Держархбудінспекції
Заступник директора департаменту - начальник відділу методології та нагляду за видачею дозволів на виконання будівельних робіт Держархбудінспекції
Відділ методології та нагляду за видачею дозволів на виконання будівельних робіт Держархбудінспекції
Сім робочих днів
3.
Оформлення дозволу на виконання будівельних робіт та його направлення одержувачу адміністративної послуги
Заступник директора департаменту - начальник відділу методології та нагляду за видачею дозволів на виконання будівельних робіт Держархбудінспекції
Відділ методології та нагляду за видачею дозволів на виконання будівельних робіт Держархбудінспекції
Два робочі дні
Додаток 19
до наказу Держархбудінспекції
12.06.2017 № 945

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги із зміни даних у виданому дозволі на виконання будівельних робіт

( Див. текст дозволу на виконання будівельних робіт (466-2011-п) )
(щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, розташованих за межами населених пунктів і на території кількох адміністративно-територіальних одиниць, щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми наслідками (СС2), розташованих у межах сіл, селищ та міст (крім міст, які є адміністративними центрами областей, міст з чисельністю населення понад 50 тисяч, міст Києва та Севастополя), а також щодо всіх об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із значними наслідками (СС3), розташованих у межах населених пунктів, а також на територіях, де сільські, селищні, міські ради не утворили виконавчі органи з питань державного архітектурно-будівельного контролю; або щодо об'єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" (2059-19) )
Державна архітектурно-будівельна інспекція України
Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги
Відповідальна посадова особа
Структурні підрозділи, відповідальні за етапи (дію, рішення)
Строки виконання етапів (дії, рішення)
1.
Реєстрація документів, поданих одержувачем адміністративної послуги
Головні спеціалісти Відділу документообігу Управління роботи з персоналом та документообігу Держархбудінспекції
Відділ документообігу Управління роботи з персоналом та документообігу Держархбудінспекції
Один робочий день
2.
Виключення з єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів,
відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів (далі - єдиний реєстр) відомостей щодо внесення даних, зазначених у дозволі
Заступник директора департаменту - начальник відділу методології та нагляду за видачею дозволів на виконання будівельних робіт Держархбудінспекції
Відділ методології та нагляду за видачею дозволів на виконання будівельних робіт Держархбудінспекції
Один робочий день
3.
Внесення достовірних даних у дозвіл та до єдиного реєстру
Заступник директора департаменту - начальник відділу методології та нагляду за видачею дозволів на виконання будівельних робіт Держархбудінспекції
Відділ методології та нагляду за видачею дозволів на виконання будівельних робіт Держархбудінспекції
Один робочий день
( Текст взято з сайту Держархбудінспекції України http://www.dabi.gov.ua )