БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 24 квітня 2019 р. № 355
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 і від 20 серпня 2014 р. № 459

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 (85-2014-п) "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814; 2015 р., № 86, ст. 2882; 2016 р., № 71, ст. 2374; 2018 р., № 61, ст. 2108, № 92, ст. 3054) і від 20 серпня 2014 р. № 459 (459-2014-п) "Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі" (Офіційний вісник України, 2014 р., № 77, ст. 2183; 2015 р., № 34, ст. 1010, № 48, ст. 1541, № 78, ст. 2603; 2016 р., № 6, ст. 303, № 70, ст. 2355, № 71, ст. 2374; 2017 р., № 4, ст. 118) зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
В.ГРОЙСМАН
Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 квітня 2019 р. № 355

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 і від 20 серпня 2014 р. № 459

1. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 (85-2014-п) у позиції "Мінекономрозвитку" цифри "903" і "903" замінити відповідно цифрами "930" і "930".
2. У Положенні про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (459-2014-п) , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 459:
1) абзац третій пункту 1 після слів "державну промислову політику" доповнити словами ", державну військово-промислову політику";
2) підпункт 1 пункту 3 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
"державної військово-промислової політики;".
У зв’язку з цим абзаци п’ятий - двадцятий вважати відповідно абзацами шостим - двадцять першим;
3) пункт 4 доповнити підпунктами 49-1 і 50-1 такого змісту:
"49-1) визначає разом з іншими органами сектору безпеки і оборони пріоритетні напрями розвитку оборонно-промислового комплексу, забезпечує нормативно-правове регулювання у зазначеній сфері, аналізує стан та тенденції розвитку оборонно-промислового комплексу України, розробляє та організовує виконання державних програм розвитку оборонно-промислового комплексу;";
"50-1) проводить в установленому законодавством порядку огляд оборонно-промислового комплексу, розробляє Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України (442-2018-р) ;".