БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
24.04.2019 N 1783/6/99-99-13-02-03-15/ІПК
Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексуУкраїни від 02 грудня 2010 року N 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ (2755-17) ), розглянула звернення щодо ведення обліку витрат фізичною особою - підприємцем на загальній системі оподаткування та з урахуванням фактичних обставин, викладених у зверненні, в межах компетенції повідомляє таке.
Порядок оподаткування доходів фізичних осіб - підприємців визначений статтею 177 ПКУ.
Згідно з п. 177.2 ст. 177 ПКУ об'єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та не грошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю фізичної особи - підприємця.
Перелік витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування визначено п. 177.4 ст. 177 ПКУ.
Відповідно до п. 177.10 ст. 177 ПКУ фізичні особи - підприємці на загальній системі оподаткування зобов'язані вести Книгу обліку доходів і витрат (далі - Книга), у якій за підсумком робочого дня, протягом якого отримано дохід, на підставі первинних документів здійснюються записи про отримані доходи та документально підтверджені витрати.
Порядок ведення Книги фізичними особами - підприємцями на загальній системі оподаткування встановлений наказом Міндоходів від 16.09.2013 р. N 481 (z1686-13) (далі - Порядок).
Відповідно до п. 5 Порядку записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід.
У графі 6 "Сума витрат, пов'язаних з придбанням товарів (робіт, послуг)" Книги відображається сума витрат, які документально підтверджені та безпосередньо пов'язані з отриманням доходу за підсумками дня (п. 6 Порядку).
Отже, об'єкт оподаткування доходів фізичних осіб - підприємців на загальній системі оподаткування визначається як різниця між загальним оподатковуваним доходом і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи - підприємця.
Крім цього, ведення залишку товарних запасів фізичними особами - підприємцями на загальній системі оподаткування Порядком ведення Книги обліку доходів і витрат не передбачено.
Поняття "запаси" визначено Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку "3апаси", яке затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. N 246 (z0751-99) .
Пунктом 2 статті 3 Закону України від 16 липня 1999 року N 996-ХIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"(далі - Закон N 996) визначено, що бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться підприємством.
Враховуючи викладене вище, дія Закону N 996 (996-14) не поширюється на таку категорію суб'єктів господарювання як фізичні особи - підприємці, відповідно законодавством не передбачено ведення обліку товарних запасів фізичними особами - підприємцями. При цьому фізична особа - підприємець на загальній системі оподаткування за власним бажанням може вести окремий облік товарних запасів. Разом з цим, об'єкт оподаткування (чистий оподатковуваний дохід) фізичної особи - підприємця на загальній системі оподаткування визначається відповідно до вимог ст. 177 ПКУ на підставі даних Книги обліку доходів і витрат.
Зазначаємо, що відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.