БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
24.04.2019 N 1785/6/99-99-12-02-03-15/ІПК

Про перебування на спрощеній системі оподаткування

Державна фіскальна служба України на звернення Товариства щодо перебування на спрощеній системі оподаткування, керуючись ст. 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс), повідомляє.
Товариство поінформувало, що є платником єдиного податку третьої групи зі ставкою 5 відс., з 01.02.2019 р. відповідно до Посвідчення N 5563 є розповсюджувачем держаної грошової миттєвої лотереї УНЛ, підприємство "Українська національна лотерея" є оператором державних лотерей, що підтверджено ліцензією Мінфіну. Відповідно до умов договору, ставка винагороди Товариства та розмір понесених витрат встановлені у процентному співвідношенні до суми платежів, отриманих за продаж лотерейних квитків.
Товариство запитує, (1) яка база оподаткування має застосовуватися для розрахунку єдиного податку, (2) на кого покладено обов'язок сплати податку на доходи громадян у разі виплати виграшів державної лотерей.
1. Відповідно до частини першої п. 291.5 ст. 291 Кодексу (2755-17) не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора).
Миттєва лотерея - лотерея, в якій інформація, яка дозволяє визначити виграшні лотерейні білети (інші засоби, які передбачені умовами лотерей, які дозволяють засвідчити участь у лотереї), закладається випадковим характером на стадії їх виготовлення, тобто до розповсюдження серед гравців лотереї. При проведенні миттєвої лотереї гравець може безпосередньо після внесення ставки визначити, чи є його лотерейний білет або інший засіб, який дозволяє засвідчити участь у грі, виграшним чи ні (ст. 1 Закону України від 06 вересня 2012 р. N 5204-VI "Про державні лотереї в Україні" (далі - Закон N 5204).
Розповсюджувач державної лотереї - юридична або фізична особа, яка за дорученням оператора державних лотерей здійснює у сукупності або окремо прийняття ставок безпосередньо у гравців, виплату призів, а також інші операції, пов'язані з розповсюдженням державних лотерей (ст. 1 ЗаконуN 5204).
Товариство відповідно до умов ст. 9 Закону N 5204 є розповсюджувачем державних лотерей, що не суперечить умовам застосування спрощеної системи оподаткування.
Відповідно до пп. 2 п. 292.1 ст. 292 Кодексу (2755-17) доходом платника єдиного податку для юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Кодексу (2755-17) .
Врахування витрат при визначенні доходу Кодексом не передбачено.
Дохід обліковується згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та/або іншими нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України з питань бухгалтерського обліку.
Отже, об'єктом оподаткування єдиним податком для Товариства є кошти, які Товариство отримує як винагороду, розмір якої визначений укладеним з оператором державної лотереї договором.
2. Основні засади державного регулювання лотерейної сфери в Україні регламентуються Законом N 5204 (5204-17) .
Пунктом 11 частини першої ст. 1 Закону N 5204 встановлено, що оператор державних лотерей - це юридична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, що одержала право на проведення державних лотерей у порядку, визначеному Законом N 5204 (5204-17) .
Виключними напрямами діяльності операторів державних лотерей є, зокрема, розроблення та затвердження умов проведення державних лотерей (випуск державних лотерей), створення належних умов для гравців у державні лотереї, створення мережі прийому ставок та видачі призів, проведення державних лотерей, визначення переможців державних лотерей відповідно до умов проведення державних лотерей (частина третя ст. 6 Закону N 5204).
При цьому операторами державних лотерей ведеться і подається статистична та бухгалтерська звітність щодо проведення державних лотерей, руху лотерейних білетів та коштів у порядку, визначеному законодавством (частина четверта ст. 6 Закону N 5204).
Виплата призів здійснюється за рахунок коштів призового (виграшного) фонду, накопиченого оператором державних лотерей.
Оператор забезпечує наявність на банківському рахунку коштів в обсязі сформованого призового (виграшного) фонду на кожну звітну дату (частина перша ст. 12 Закону N 5204).
Водночас слід зазначити, що виплата призів здійснюється через каси операторів державних лотерей (їх відокремлених підрозділів чи уповноважених ними осіб), а у випадках, передбачених умовами проведення державної лотереї, - через розповсюджувачів державних лотерей у готівковому вигляді або за бажанням переможця у безготівковому вигляді на його рахунок за рахунок суми призу (частина шоста ст. 12 Закону N 5204).
Відповідно до п. 12 частини першої ст. 1 Закону N 5204 розповсюджувач державної лотереї - це юридична або фізична особа, яка за дорученням оператора державних лотерей здійснює у сукупності або окремо прийняття ставок безпосередньо у гравців, виплату призів, а також інші операції, пов'язані з розповсюдженням державних лотерей.
Розповсюджувач державної лотереї виконує, зокрема, функції з видачі (виплати) призів переможцям державних лотерей у випадках, передбачених умовами проведення державної лотереї, та інші функції, визначені в укладеному між розповсюджувачем та оператором договорі про розповсюдження державних лотерей (частина перша ст. 9 Закону N 5204).
Із розповсюджувачами державної лотереї - юридичними чи фізичними особами оператор державних лотерей укладає письмові договори (частина друга ст. 9 Закону N 5204).
Згідно зі ст. 297 Господарського кодексуУкраїни (далі - ГКУ (436-15) ) за агентським договором одна сторона (комерційний агент) зобов'язується надати послуги другій стороні (суб'єкту, якого представляє агент) з укладення угод чи сприяти їх укладенню (надання фактичних послуг) від імені цього суб'єкта і за його рахунок. При цьому агентський договір повинен визначати сферу, характер і порядок виконання комерційним агентом посередницьких послуг, права та обов'язки сторін, умови і розмір винагороди комерційному агентові, строк дії договору, санкції у разі порушення сторонами умов договору, інші необхідні умови, визначені сторонами.
Комерційним агентом може бути суб'єкт господарювання (громадянин або юридична особа), який за повноваженням, визначеним у агентському договорі, здійснює комерційне посередництво (частина друга ст. 295 ГКУ).
Частиною першою ст. 295 ГКУ передбачено, що комерційне посередництво (агентська діяльність) є підприємницькою діяльністю, що полягає в наданні комерційним агентом послуг суб'єктам господарювання при здійсненні ними господарської діяльності шляхом посередництва від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб'єкта, якого він представляє.
Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу (2755-17) , відповідно до пп. 162.1.1 п. 162.1 ст. 162 якого платником податку є, зокрема, фізична особа - резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.
Згідно з пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 Кодексу (2755-17) об'єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.
До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються доходи у вигляді виграшів, призів (пп. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 Кодексу (2755-17) ).
Оподаткування виграшів та призів регулюється п. 170.6 ст. 170 Кодексу (2755-17) , згідно з пп. 170.6.1 якого податковим агентом платника податку під час нарахування (виплати, надання) на його користь доходу у вигляді виграшів у лотерею є особа, яка здійснює таке нарахування (виплату).
Відповідно до пп. 170.6.2 п. 170.6 ст. 170 Кодексу (2755-17) податковим агентом - оператором лотереї у строки, визначені цим Кодексом для місячного податкового періоду, до бюджету сплачується (перераховується) загальна сума податку, нарахованого за ставкою, визначеною п. 167.1 ст. 167 Кодексу (2755-17) , із загальної суми виграшів (призів), виплачених за податковий (звітний) місяць гравцям у лотерею.
Податкові агенти - оператори лотереї у податковому розрахунку, подання якого передбачено пп. "б" п. 176.2 ст. 176 Кодексу (2755-17) , відображають загальну суму нарахованих (виплачених) у звітному податковому періоді доходів у вигляді виграшів (призів) та загальну суму утриманого з них податку. При цьому у податковому розрахунку не зазначається інформація про суми окремого виграшу, суми нарахованого на нього податку, а також відомості про фізичну особу - платника податку, яка одержала дохід у вигляді виграшу (призу).
При цьому згідно з пп. 170.6.3 п. 170.6 ст. 170 Кодексу (2755-17) оподаткування доходів у вигляді виграшів та призів, інших, ніж виграш (приз) у лотерею, здійснюється у загальному порядку, встановленому цим Кодексом для доходів, що остаточно оподатковуються під час їх нарахування, за ставкою 18 відс., визначеною в абзаці першому п. 167.1 ст. 167 Кодексу (2755-17) .
Враховуючи викладене, оскільки розповсюджувач державної лотереї на підставі агентського договору діє від імені і за рахунок оператора державної лотереї, то оператор, який нараховує платнику податку - фізичній особі доходи у формі виграшу в державну грошову лотерею, має виконати усі функції податкового агента, встановлені Кодексом (2755-17) . Тобто нарахування, утримання та сплата (перерахування) податку на доходи фізичних осіб до бюджету здійснюються виключно оператором державної лотереї.
Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу (2755-17) ).