БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
25.04.2019 № 752

Про схвалення доопрацьованого проекту розпорядження Нацкомфінпослуг "Про затвердження форми інформації про стан накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, що надається Пенсійним фондом України"

Відповідно до пункту 13 частини третьої статті 64 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
постановила:
1. Схвалити доопрацьований проект розпорядження Нацкомфінпослуг "Про затвердження форми інформації про стан накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, що надається Пенсійним фондом України" (далі - проект розпорядження), що додається.
2. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення проекту розпорядження,
3. Департаменту державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг забезпечити подання проекту розпорядження до заінтересованих органів.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О.М.
Голова Комісії
І. Пашко
Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення Комісії
Протокол № 36 засідання
Комісії від 25.04.2019
СХВАЛЕНО
Розпорядження Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
25.04.2019 № 752
ПРОЕКТ

Про затвердження форми інформації про стан накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, що надається Пенсійним фондом України

Відповідно до пункту 13 частини третьої статті 64 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
постановила:
1. Затвердити форму інформації про стан накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, що надається Пенсійним фондом України, що додається.
2. Департаменту державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг разом з департаментом юридичного забезпечення подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.
4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О. М.
Г олова Комісії
І. Пашко
Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення Комісії
Протокол № ______ засідання
Комісії від _____________
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
_____________ № _________
ПРОЕКТ

Форма інформації про стан накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, що надається Пенсійним фондом України

1. Форма інформації про стан накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, що надається Пенсійним фондом України (далі - Форма), розроблена відповідно до пункту 13 частини третьої статті 64 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
2. Пенсійний фонд України надає Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, таку інформацію:
1) інформація про стан накопичувальної системи пенсійного страхування, згідно з додатком;
2) склад та структура активів Накопичувального пенсійного фонду;
3) сума інвестиційного доходу від інвестування активів Накопичувального пенсійного фонду, млн. грн;
4) сума витрат, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів, млн. грн;
5) структура витрат, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів;
6) сума коштів, що переведена до суб'єкта другого рівня системи недержавного пенсійного забезпечення, млн. грн;
7) інформація про суб'єкт другого рівня системи недержавного пенсійного забезпечення, до якого переведено кошти застрахованої особи (у разі переведення):
повне та скорочене (за наявності) найменування;
код за ЄДРПОУ;
місцезнаходження;
поштова адреса;
інформація щодо адміністратора і зберігана у разі переведення пенсійних коштів до недержавного пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня:
повне та скорочене (за наявності) найменування;
код за ЄДРПОУ;
місцезнаходження;
поштова адреса;
номер контактного телефону;
адреса електронної пошти;
8) інформація щодо чистої вартості пенсійних активів Накопичувального пенсійного фонду;
9) інформація щодо чистої вартості одиниці пенсійних активів Накопичувального пенсійного фонду.
3. Інформація надається наростаючим підсумком.
Інформація, зазначена у підпунктах 1-7 пункту 2 Форми, надається:
щоквартально у термін не пізніше 25 числа місяця, наступного за кварталом, за який надається інформація;
за рік - до 28 лютого року, наступного за роком, за який надається інформація.
Інформація, зазначена у підпунктах 8 та 9 пункту 2 Форми, надається кожного робочого дня.
Інформація щодо чистої вартості пенсійних активів Накопичувального пенсійного фонду надається згідно з додатком до Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 серпня 2004 року № 339 (z0096-05) , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2005 року за № 96/10376 (z0096-05) (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 лютого 2012 року № 333 (z0874-12) ).
4. Форма заповнюється Пенсійним фондом України на підставі звітності та інформації, встановленої Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (1058-15) ;
5. Інформація передається засобами системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ) у вигляді електронних документів.
6. Обов'язковим реквізитом таких електронних документів, відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) , є кваліфікований електронний підпис.
7. Інформація, що передається, обробляється з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та використовується Нацкомфінпослуг з метою реалізації встановлених повноважень та не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом.
8. У разі виявлення помилки, що міститься в раніше поданій інформації, Пенсійний фонд України подає уточнену інформацію протягом п'яти робочих днів з дня виявлення помилки.
Директор департаменту державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
н. Лех
Додаток
до Форми інформації про стан накопичувальної
системи загальнообов'язкового державного
пенсійного страхування, що надається
виконавчою дирекцією Пенсійного фонду України

Інформація про стан накопичувальної системи пенсійного страхування:

Таблиця
№ п/п
Назва показника
Всього
У тому числі чоловіки
У тому числі жінки
У тому числі по регіонах
до 25 років
від 25 до 50 років
від 50 до 60 років
старші 60 років
до 25 років
від 25 до 50 років
від 50 до 60 років
старіш 60 років
Автономна республіка Крим
Вінницька область
Волинська область
1.
Загальна кількість учасників накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, осіб
2.
Кількість укладених пенсійних контрактів, тис. шт.
3.
Загальна сума страхових внесків, сплачених до Накопичувального пенсійного фонду, млн. грн
4.
Загальна вартість пенсійних активів, млн. грн
5.
Кількість осіб, що отримали / отримують пенсійні виплати, тис. осіб, в т.ч.:
пенсій на визначений строк, тис. шт.
одноразових пенсійних виплат, тис. шт.
6.
Здійснено пенсійних виплат, млн. грн, у т.ч.:
пенсії на визначений строк, млн. грн
одноразові пенсійні виплати, млн. грн
виплати сплачені спадкоємцю застрахованої особи, млн. грн
Продовження таблиці
№ п/п
Назва показника
У тому числі по регіонах
Дніпро петровська область
Донецька область
Житомирська область
Закарпатська область
Запорізька область
Івано- Франківська область
Київська область
Кіровоградська область
Луганська область
Львівська область
Миколаївська область
1.
Загальна кількість учасників накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, осіб
2.
Кількість укладених пенсійних контрактів, тис. шт.
3.
Загальна сума страхових внесків, сплачених до Накопичувального пенсійного фонду, млн. грн
4.
Загальна вартість пенсійних активів, млн. грн
5.
Кількість осіб, що отримали / отримують пенсійні виплати, тис. осіб, у т.ч.:
пенсій на визначений строк, тис. шт.
одноразових пенсійних виплат, тис. шт.
6.
Здійснено пенсійних виплат, млн. грн, у т.ч.:
пенсії на визначений строк, млн. грн
одноразові пенсійні виплати, млн.грн
виплати сплачені спадкоємцю застрахованої особи, млн. грн
Продовження таблиці
№ п/п
Назва показника
У тому числі по регіонах
Одеська область
Полтавська область
Рівненська область
Сумська область
Тернопільська область
Харківська область
Херсонська область
Хмельницька область
Черкаська область
Чернівецька область
Чернігівська область
місто Київ
місто Севастополь
1.
Загальна кількість учасників накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, осіб
2.
Кількість укладених пенсійних контрактів, тис. шт.
3.
Загальна сума страхових внесків, сплачених до Накопичувального пенсійного фонду, млн. грн
4.
Загальна вартість пенсійних активів, млн. грн
5.
Кількість осіб, ЩО отримали / отримують пенсійні виплати, тис. осіб, у т.ч.:
пенсій на визначений строк, тис. шт.
одноразових пенсійних виплат, тис. шт.
6.
Здійснено пенсійних виплат, млн. грн, у т.ч.:
пенсії на визначений сірок, млн. грн
одноразові пенсійні виплати, млн. грн
виплати сплачені спадкоємцю застрахованої особи, млн. грн
Директор департаменту державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
Н. Лех
(Текст взято з сайту НКРЕКП http://www.nerc.gov.ua)