БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 6 березня 2019 р. № 368
Київ

Про внесення змін до Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію

З метою забезпечення можливості оформлення довгострокових віз іноземцям та особам без громадянства на території України Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію (118-2017-п) , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 118 (Офіційний вісник України, 2017 p., № 22, ст. 623), зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності через 60 днів з дня її опублікування.
Прем'єр-міністр України
В.ГРОЙСМАН
Інд. 27
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 березня 2019 р. № 368

ЗМІНИ,

що вносяться до Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію

1. У пункті 4:
1) абзац сьомий викласти в такій редакції:
"Довгострокова віза оформляється закордонною дипломатичною установою України або департаментом консульської служби МЗС як багаторазова на 90 днів, якщо інше не передбачено законодавством чи міжнародними договорами України.";
2) доповнити пункт після абзацу сьомого новими абзацами такого змісту:
"Довгострокова віза може оформлятися департаментом консульської служби МЗС виключно для іноземців або осіб без громадянства, які можуть в’їжджати в Україну без візи відповідно до законодавства України чи міжнародного договору України та отримують довгострокову візу:
для працевлаштування; або
для участі в реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих в установленому порядку; або
для роботи у представництвах іноземних суб’єктів господарювання в Україні, зареєстрованих в установленому порядку; або
для роботи у філіях або представництвах іноземних банків, зареєстрованих в установленому порядку; або
для провадження культурної, наукової, освітньої діяльності на підставах і в порядку, встановлених міжнародними договорами України або спеціальними програмами, а також для іноземців або осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою участі в міжнародних та регіональних волонтерських програмах чи участі в діяльності організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів відповідно до Закону України "Про волонтерську діяльність" (3236-17) , інформація про які розміщена на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики; або
як засновники та/або учасники, та/або бенефіціарні власники (контролери) юридичної особи, зареєстрованої в Україні, та розмір частки власності яких або іноземної юридичної особи, бенефіціаром (контролером) якої такі іноземці або особи без громадянства є, у статутному капіталі української юридичної особи становить не менше 100 тис. євро за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком на дату внесення іноземної інвестиції; або
з метою навчання.".
У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом шістнадцятим.
2. Абзац другий пункту 9 викласти в такій редакції:
"Подання відповідних документів закордонним дипломатичним установам України, департаменту консульської служби МЗС чи зовнішньому постачальнику послуг здійснюється особисто, через уповноваженого представника або з використанням засобів поштового зв’язку після попередньої реєстрації візової анкети у візовій інформаційно-телекомунікаційній системі, крім випадків, передбачених пунктом 12 цих Правил.".
3. Абзац перший пункту 19 викласти в такій редакції:
"19. Строк оформлення візи у закордонній дипломатичній установі України або у департаменті консульської служби МЗС становить:".
4. Пункт 25 викласти в такій редакції:
"25. За оформлення віз у пунктах пропуску через державний кордон або департаментом консульської служби МЗС:
справляється консульський збір у розмірі 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
подвійна тарифна ставка консульського збору не застосовується у пунктах пропуску через державний кордон.".