БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
25.04.2019 № 1831/6/99-99-15-02-01-15/ІПК

Щодо відображення у податковій звітності з податку на прибуток підприємств вартості товарів, придбаних у нерезидентів

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо відображення у податковій звітності з податку на прибуток підприємств вартості товарів, придбаних у нерезидентів, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (2755-17) (далі - ПКУ), повідомляє.
Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ (2755-17) об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ (2755-17) .
Форма Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (z1415-15) затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 р. № 897 із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 р. № 897 (далі - Декларація).
Різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ (2755-17) , відображаються у додатку РІ (z1415-15) до рядка 03 РІ Декларації (далі - додаток РІ).
Підпунктом 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 ПКУ (2755-17) визначено різниці, на які збільшується фінансовий результат до оподаткування податкового (звітного) періоду, зокрема, на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів (крім активів з права користування за договорами оренди), робіт та послуг (крім операцій, зазначених у п. 140.2 та пп. 140.5.6 п. 140.5 ст. 140 ПКУ (2755-17) , та операцій, визнаних контрольованими відповідно до ст. 39 ПКУ (2755-17) ), придбаних у:
- нерезидентів (у тому числі пов'язаних осіб - нерезидентів) , зареєстрованих у державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ (2755-17) - така різниця відображається у рядку 3.1.6.1 додатка РІ (z1415-15) ;
- нерезидентів, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до пп. "г" пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ (2755-17) , які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи - така різниця відображається у рядку 3.1.6.2 додатка РІ (z1415-15) .
Перелік держав (територій (1045-2017-п) ), які відповідають критеріям, установленим пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ (2755-17) затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 р. № 1045 (далі - Перелік № 1045).
Перелік організаційно-правових форм нерезидентів (480-2017-п) , які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 р. № 480 (далі - Перелік № 480).
Зазначенні у запиті держави Об'єднані Арабські Емірати та Республіка Сінгапур включено до Переліку № 1045 (1045-2017-п) та до Переліку № 480 (480-2017-п) з відповідними організаційно-правовими формами.
З метою забезпечення правильного відображення у додатку РІ (z1415-15) операцій з придбання товарів, робіт та послуг у нерезидентів зазначених держав та недопущення задвоєння таких операцій у складі різниць, на які збільшується фінансовий результат до оподаткування, рекомендуємо:
у рядку р. 3.1.6.2 додатка РІ (z1415-15) відображати суму 30 відсотків вартості товарів, робіт та послуг, придбаних у нерезидентів Об'єднаних Арабських Еміратів та Республіки Сінгапур, якщо організаційно-правові форми таких нерезидентів включені до Переліку № 480 (480-2017-п) .
Одночасно зазначаємо, що вимоги пп. 140.5.4п. 140.5 ст. 140 ПКУ (2755-17) не застосовуються платником податку, якщо операція не є контрольованою та сума таких витрат підтверджується платником податку за цінами, визначеними за принципом ''витягнутої руки'' відповідно до процедури, встановленої ст. 39 ПКУ (2755-17) , але без подання звіту.
При цьому, якщо ціна придбання товарів, у тому числі необоротних активів (крім активів з права користування за договорами оренди), робіт та послуг перевищує їх ціну, визначену за принципом ''витягнутої руки'' відповідно до процедури, встановленої ст. 39 ПКУ (2755-17) , коригування фінансового результату до оподаткування здійснюється на розмір різниці між вартістю придбання та вартістю, визначеною виходячи з рівня ціни, визначеної за принципом ''витягнутої руки'' - така різниця відображається у рядку 3.1.7 додатка РІ (z1415-15) .
Крім цього, платник має право скористатися нормами п. 46.4 ст. 46 ПКУ (2755-17) щодо подання доповнення до Декларації (z1415-15) , яке може бути складено за довільною формою та буде використано контролюючим органом при аналізі показників такої Декларації. У такому разі платник зазначає про цей факт у спеціально відведеному місці Декларації.
Відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ (2755-17) індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.