БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
26.04.2019 № 635

Про затвердження Методики формування цін на допоміжні послуги

Відповідно до законів України "Про ринок електричної енергії" (2019-19) , "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (1540-19) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Методику формування цін на допоміжні послуги, що додається.
2. Державному підприємству "Енергоринок" щомісяця до дати запровадження нового ринку електричної енергії здійснювати розрахунок середньозваженої ціни продажу електричної енергії виробниками в Оптовий ринок електричної енергії України (далі - ОРЕ) (без урахування електричної енергії, проданої в ОРЕ виробниками, що здійснюють виробництво електричної енергії з альтернативних джерел енергії) за 12 календарних місяців, що передують місяцю розрахунку, та надавати величину такої ціни ДП "НЕК "УКРЕНЕРГО".
3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур’єр".
Голова НКРЕКП
О. Кривенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
26.04.2019 № 635

МЕТОДИКА

формування цін на допоміжні послуги

( Див. текст (v0635874-19d) )
Начальник
Управління енергоринку
Ю. Власенко
Додаток 1
до Методики формування цін
на допоміжні послуги

ЗАЯВА

про встановлення (перегляд) ціни на допоміжну послугу

( Див. текст (v0635874-19F92) )
Додаток 2
до Методики формування цін
на допоміжні послуги

РОЗРАХУНОК ЦІНИ

на допоміжну послугу із забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій

№ з/п
Найменування показників
Одиниця виміру
Усього на плановий період
Послуга із забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій
попередній період
плановий період
1
Планова кількість годин надання допоміжної послуги із забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій
год
2
Виробнича собівартість, у тому числі:
грн
2.1
сировина і допоміжні матеріали
грн
2.2
витрати на оплату праці
грн
2.3
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
грн
2.4
амортизаційні відрахування
грн
2.5
експлуатаційні витрати, ремонт
грн
2.6
електрична енергія зі сторони
грн
2.7
інші витрати
грн
3
Фінансові витрати (% за кредит)
грн
4
Плановий прибуток
грн
5
Податок на прибуток
грн
6
Нерозподілений прибуток, у тому числі:
грн
6.1
відрахування частини прибутку до державного бюджету (дивіденди)
грн
6.2
погашення кредитів
грн
6.3
інше використання прибутку
грн
7
Витрати на сплату податків та зборів
грн
8
Товарна продукція
грн
9
Зміна товарної продукції (згідно з актом перевірки тощо)
грн
10
Ціна за надання допоміжної послуги із забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій
грн/год
___________________________
(ПІБ Керівника ПДП)
___________________
(підпис)