БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
29.03.2019 № 230
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 квітня 2019 р.
за № 391/33362

Про затвердження Змін до Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 2 Закону України "Про Національну гвардію України" (876-18) , абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 (731-92-п) "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади", з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог чинного законодавства України НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України (z0320-16) , затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 02 лютого 2016 року № 74, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 березня 2016 року за № 320/28450, що додаються.
2. Головному управлінню Національної гвардії України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра внутрішніх справ України Ярового С.А.
Міністр
А.Б. Аваков
ПОГОДЖЕНО:
Голова Національної поліції України
Міністр закордонних справ України
С.М. Князєв
П.А. Клімкін
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
29 березня 2019 року № 230
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 квітня 2019 р.
за № 391/33362

ЗМІНИ

до Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України

1. У розділі I:
1) пункт 2 глави 2 після слів "командира військової частини" доповнити словами "та здійснюється доповідь старшому начальнику за підпорядкованістю";
2) у главі 3:
в абзаці другому пункту 3 слова "система охорони,", "та джерела фінансування" виключити;
пункт 7 викласти в такій редакції:
"7. План охорони дипломатичного представництва (установи) складається з характеристики об’єкта, що охороняється, табеля постів, бойового розрахунку.
У характеристиці об’єкта, що охороняється, зазначаються:
опис дипломатичного представництва (установи) (територіальне розміщення будівель та прилеглої території, обладнання інженерно-технічними засобами охорони);
маршрути піших патрулів та патрулів на транспортних засобах;
місця розташування найближчих сусідніх постів охорони порядку, територіальних органів поліції (далі - ТОП) та правоохоронних органів, з якими здійснюється взаємодія (за наявності), на карті (схемі) населеного пункту; система охорони об’єкта на плані-схемі;
порядок взаємодії і зв’язку.
У табелі постів визначаються:
склад, озброєння та екіпіровка особового складу військового наряду за звичайним та посиленим варіантом несення служби;
обов’язки посадових осіб військового наряду з урахуванням особливостей кожного поста та умов виконання завдань на ньому;
порядок застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї, порядок виконання службових завдань за посиленим варіантом несення служби.
У бойовому розрахунку зазначаються:
можливі надзвичайні ситуації на кожному посту;
порядок дій у разі ускладнення оперативної обстановки.";
пункт 9 викласти в такій редакції:
"9. Для кожного поста охорони порядку штаб військової частини розробляє службову документацію:
довідкові відомості про дипломатичне представництво (установу), главу представництва (установи), персонал представництва (установи), службові автомобілі;
інструкції для осіб військового наряду;
погодинні графіки виконання службових завдань військовослужбовцями;
номери телефонів правоохоронних органів з якими здійснюється взаємодія;
зразки допусків на право перевірки;
зразок рапорту на передачу затриманого до ТОП;
інструкція щодо дотримання заходів безпеки під час виконання службових завдань тощо.".
2. Пункт 8 глави 5 розділу II викласти в такій редакції:
"8. Підготовка військових нарядів включає:
інструктаж особового складу військових нарядів;
інструктивні заняття з особовим складом військових нарядів (за рішенням командира військової частини);
матеріально-технічне, медичне та психологічне забезпечення особового складу військових нарядів.
Під час проведення інструктажу:
оголошується склад військових нарядів;
визначаються завдання, порядок їх виконання, використання засобів зв’язку і транспортних засобів;
здійснюється оперативне інформування особового складу;
визначається порядок взаємодії i зв’язку із сусідніми військовими нарядами та нарядами ТОП;
нагадуються вимоги щодо дотримання законності, військової дисципліни, порядку поводження з табельною вогнепальною зброєю, спеціальними засобами та щодо заходів безпеки під час виконання службових завдань;
перевіряється зовнiшнiй вигляд особового складу військових нарядів, знання особовим складом своїх обов’язків, уміння діяти в разі ускладнення оперативної обстановки.
Інструктивні заняття з особовим складом військових нарядів проводяться за рішенням командира військової частини відповідно до плану підготовки особового складу батальйону (роти) до виконання службових завдань на навчальних містечках, у класах, приміщеннях, на транспортних засобах з урахуванням особливостей завдання, яке виконуватиметься, з використанням службових документів, а також схем, макетів та навчальних посібників.
Під час інструктивних занять відпрацьовуються:
практичні дії військовослужбовців під час виконання службових завдань у разі ускладнення оперативної обстановки та під час надзвичайних ситуацій (подій);
нормативи з тактичної підготовки;
прийоми рукопашного бою і самозахисту.
Матеріально-технічне, медичне та психологічне забезпечення особового складу військових нарядів включає:
отримання табельної вогнепальної зброї, спеціальних засобів (за рішенням командира військової частини), службової документації (патрульно-постова відомість сектору охорони (додаток 5), патрульно-постова відомість патруля (додаток 6), патрульно-постова відомість поста охорони порядку (додаток 7));
проходження медичного огляду та перевірки психологічної готовності до виконання службових завдань, про що робиться запис у патрульно-постовій відомості військового наряду. Особи, які визнаються медичним працівником чи психологом непридатними до виконання службових завдань, замінюються.".
3. Пункт 11 глави 10 розділу III викласти в такій редакції:
"11. Рух автомобілів з особовим складом з військової частини до місця служби i назад проводиться тільки за затвердженим командиром військової частини маршрутом. При перевезенні військових нарядів на спеціально обладнаних для перевезення особового складу транспортних засобах старшими призначаються офіцери.".
4. У главі 1 розділу IV:
1) у пункті 4:
слова "схеми поста охорони порядку (додаток 9)" виключити;
слова "витягу з таблиці позивних посадових осіб, переговорної таблиці" замінити словами "номерів телефонів правоохоронних органів, з якими здійснюється взаємодія";
2) у пункті 5 слова "витягу з таблиці позивних посадових осіб, переговорної таблиці" замінити словами "списку телефонів правоохоронних органів, з якими здійснюється взаємодія";
3) у пункті 6 слова "витягу з таблиці позивних посадових осіб, переговорної таблиці" виключити.
5. У додатках до Положення (z0320-16) :
1) додаток 5 після пункту 3 доповнити новим пунктом 4 такого змісту:
"4. Оцінка психологічної готовності.".
У зв’язку із цим пункти 4-9 вважати відповідно пунктами 5-10;
2) додаток 6 після пункту 3 доповнити новим пунктом 4 такого змісту:
"4. Оцінка психологічної готовності.".
У зв’язку із цим пункти 4-11 вважати відповідно пунктами 5-12;
3) додаток 7 після пункту 2 доповнити новим пунктом 3 такого змісту:
"3. Оцінка психологічної готовності.".
У зв’язку із цим пункти 3-8 вважати відповідно пунктами 4-9;
4) додаток 9 виключити.
У зв’язку з цим додатки 10-15 вважати відповідно додатками 9-14.
У тексті Положення посилання на додатки 10-15 замінити відповідно посиланнями на додатки 9-14;
5) примітки додатка 10 викласти в такій редакції:
"1. На схемі маршрутної картки пішого патруля відображаються маршрут руху патруля, об’єкти, що охороняються, підрозділи територіальних органів поліції, сусідні маршрути (пости охорони порядку).
2. В описовій частині розкриваються інформація, зазначена на схемі, обов’язки осіб військового наряду та погодинний графік патрулювання, пункт обігріву.
3. Крім того, в описовій частині зазначаються номери телефонів екстрених служб, правоохоронних органів, з якими здійснюється взаємодія.";
6) примітки додатка 11 викласти в такій редакції:
"1. На схемі маршрутної картки патруля на транспортному засобі відображаються маршрут руху патруля, об’єкти, що охороняються, підрозділи територіальних органів поліції, сусідні маршрути (пости охорони порядку).
2. В описовій частині розкриваються інформація, зазначена на схемі, обов’язки осіб військового наряду та погодинний графік патрулювання, пункт обігріву.
3. Крім того, в описовій частині зазначаються номери телефонів екстрених служб, правоохоронних органів, з якими здійснюється взаємодія.".
Т.в.о. начальника
Управління взаємодії
з Національною гвардією
України
В.В. Михайловський