БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Служби зовнішньої
розвідки України
29 березня 2019 року № 154 (z0383-19)
        
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 квітня 2019 р.
за № 384/33355

ЗМІНИ

до Порядку визначення розміру грошового забезпечення для перерахунку раніше призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" пенсій особам, які проходили службу в Службі зовнішньої розвідки України, розвідувальних підрозділах органів державної безпеки колишнього Союзу РСР та Служби безпеки України, і членам їх сімей, яким призначена пенсія в разі втрати годувальника

( Див. текст Порядку визначення розміру грошового забезпечення для перерахунку раніше призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" пенсій особам, які проходили службу в Службі зовнішньої розвідки України, розвідувальних підрозділах органів державної безпеки колишнього Союзу РСР та Служби безпеки України, і членам їх сімей, яким призначена пенсія в разі втрати годувальника (z0260-08) )
1. У розділі II:
1) пункти 2.1, 2.2 викласти в такій редакції:
"2.1. Посадовий оклад особам офіцерського складу визначається за відповідною посадою згідно із Схемою тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Служби зовнішньої розвідки України, затвердженою наказом Служби зовнішньої розвідки України від 05 березня 2018 року № 66/ДСК, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16 березня 2018 року за № 323/31775 (далі - наказ Служби зовнішньої розвідки України № 66/ДСК).
2.2. Посадовий оклад особам сержантського і старшинського складу визначається за відповідною посадою згідно із Схемою тарифних розрядів за посадами осіб сержантського і старшинського складу Служби зовнішньої розвідки України, затвердженою наказом Служби зовнішньої розвідки України № 66/ДСК.";
2) пункти 2.5-2.9 виключити.
2. У розділі III:
1) абзаци перший, другий пункту 3.1 викласти в такій редакції:
"3.1. Відповідною(ими) вважається(ються) посада (посади), визначена(і) Схемою тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Служби зовнішньої розвідки України чи Схемою тарифних розрядів за посадами осіб сержантського і старшинського складу Служби зовнішньої розвідки України, затвердженими наказом Служби зовнішньої розвідки України № 66/ДСК, назва(и) якої(яких) повністю збігається(ються) з назвою посади, з якої було звільнено особу.
У разі якщо назва посади, з якої було звільнено особу, не збігається з назвою жодної з посад, що визначені Схемою тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Служби зовнішньої розвідки України чи Схемою тарифних розрядів за посадами осіб сержантського і старшинського складу Служби зовнішньої розвідки України, затвердженими наказом Служби зовнішньої розвідки України № 66/ДСК, відповідна посада (посади) визначається(ються), виходячи з посадового окладу, функціональності, граничного військового звання, що може бути присвоєне за посадою, тощо.";
2) абзац другий пункту 3.2 викласти в такій редакції:
"У разі якщо назва посади, з якої було звільнено особу, не збігається з назвою жодної з посад, що визначені Схемою тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Служби зовнішньої розвідки України чи Схемою тарифних розрядів за посадами осіб сержантського і старшинського складу Служби зовнішньої розвідки України, затвердженими наказом Служби зовнішньої розвідки України № 66/ДСК, визначення відповідної посади (посад) здійснюється Управлінням кадрів за письмовим запитом Фінансово-економічного управління.".
Перший
заступник начальника
Фінансово-економічного
управління Служби
зовнішньої розвідки України
полковник
Д. Томко