БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.03.2019 № 145
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 квітня 2019 р.
за № 378/33349

Про внесення змін до Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Службі зовнішньої розвідки України

Відповідно до Закону України "Про розвідувальні органи України" (2331-14) , Дисциплінарного статуту Збройних Сил України (551-14) , у зв’язку з організаційно-штатними змінами у Службі зовнішньої розвідки України НАКАЗУЮ:
1. Внести до Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Службі зовнішньої розвідки України (z0326-13) , затвердженої наказом Служби зовнішньої розвідки України від 06 лютого 2013 року № 35, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2013 року за № 326/22858 (зі змінами), такі зміни:
1) розділ I після пункту 1.2 доповнити новим пунктом 1.3 такого змісту:
"1.3. Начальники (керівники) усіх рівнів зобов’язані повною мірою використовувати дисциплінарну владу, надану їм Дисциплінарним статутом Збройних Сил України.
Службове розслідування проводиться лише у разі, якщо відповідному начальнику (керівнику) протягом десяти діб з дня, коли йому стало відомо про правопорушення, не вдалося встановити причини й умови, що сприяли його вчиненню, та ступінь вини військовослужбовця.".
У зв’язку з цим пункт 1.3 вважати пунктом 1.4;
2) пункт 2.3 розділу II після слова "повідомленнями" доповнити словами ", якщо вони не стосуються питань порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" (1700-18) ;
3) у розділі III:
абзац сьомий пункту 3.1 виключити;
перше речення пункту 3.2 викласти в такій редакції: "З метою дотримання законності під час прийняття рішення про призначення службового розслідування службовий документ, зазначений у пункті 3.1 цього розділу, перед поданням посадовій особі, уповноваженій на його призначення, обов’язково погоджується з підрозділом, до компетенції якого належить організація проведення службових розслідувань, та Юридичним управлінням з метою визначення наявності підстав для призначення службового розслідування.";
пункт 3.4викласти в такій редакції:
"3.4. Проведення службового розслідування організовує підрозділ, до компетенції якого належить організація проведення службових розслідувань, керівник якого доповідає посадовій особі, уповноваженій на призначення службового розслідування, проект наказу про призначення службового розслідування.";
4) в абзаці першому пункту 6.7 розділу VI слова "Організаційно-інспекторському управлінні" замінити словами "підрозділі, до компетенції якого належить організація проведення службових розслідувань,".
2. Юридичному управлінню подати цей наказ у встановленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Т.в.о. Голови Служби
А. Алєксєєнко