БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.03.2019 № 180
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 квітня 2019 р.
за № 388/33359

Про внесення змін до Інструкції про грошове забезпечення та компенсаційні виплати військовослужбовцям Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 178 (178-2019-п) "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1995 р. № 1037" НАКАЗУЮ:
1. Внести до Інструкції про грошове забезпечення та компенсаційні виплати військовослужбовцям Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (z0404-18) , затвердженої наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 13 березня 2018 року № 151, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2018 року за № 404/31856 (із змінами), такі зміни:
1) абзац другий пункту 1 розділу I після слів та цифр "від 11 серпня 1995 року № 648 "Про умови оплати праці осіб, які працюють в гірських районах" доповнити словами та цифрами ", від 22 грудня 1995 року № 1037 (1037-95-п) "Про надбавки до посадових окладів осіб, зайнятих на шифрувальній роботі";
2) розділ III доповнити новою главою 15 такого змісту:
"15. Надбавка за безперервний стаж на шифрувальній роботі
1. Військовослужбовцям, які безпосередньо зайняті на шифрувальній роботі, що передбачено їх посадовими інструкціями та номенклатурою посад, за якими надається допуск до шифрувальної роботи, затвердженою Адміністрацією, виплачується надбавка за безперервний стаж на шифрувальній роботі до посадових окладів у таких розмірах:
від 1 до 3 років - 10 відсотків;
від 3 до 5 років - 15 відсотків;
понад 5 років - 20 відсотків.
2. Надбавка за безперервний стаж на шифрувальній роботі виплачується військовослужбовцю щомісяця з дня досягнення ним відповідного строку безперервного стажу.
3. Надбавка за безперервний стаж на шифрувальній роботі встановлюється військовослужбовцям наказом по особовому складу на підставі рапортів начальників, погоджених з органами спеціального зв’язку (в Адміністрації - із Центральним органом спеціального зв’язку Держспецзв’язку), та висновків про обчислення безперервного стажу на шифрувальній роботі.
4. У разі призначення військовослужбовця на іншу посаду або покладення на нього тимчасового виконання обов’язків надбавка за безперервний стаж на шифрувальній роботі переустановлюється з дотриманням вимог пункту 3 цієї глави.
5. Виплата надбавки за безперервний стаж на шифрувальній роботі припиняється:
з дня призначення військовослужбовця на іншу посаду, за якою надбавку не встановлено;
з дня скасування (припинення) допуску до шифрувальної роботи.
Поновлення виплати надбавки за безперервний стаж на шифрувальній роботі, а також збільшення її розміру здійснюються у порядку, визначеному для встановлення вказаної надбавки.".
2. Фінансово-економічному департаменту Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 178 (178-2019-п) "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1995 р. № 1037".
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Служби
Л.О. Євдоченко
ПОГОДЖЕНО:
Міністр соціальної політики України
А. Рева