БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
19.03.2019 № 379
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 квітня 2019 р.
за № 397/33368

Про внесення змін до Додаткових вимог до договорів страхування життя

Відповідно до частини п’ятої статті 16 Закону України "Про страхування" (85/96-ВР) , абзацу третього частини першої статті 6 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (2664-14) та підпункту 23 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070 (1070/2011) , Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:
1. Унести до розділу III Додаткових вимог до договорів страхування життя (z0963-17) , затверджених розпорядженням Нацкомфінпослуг від 01 червня 2017 року № 2172, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 04 серпня 2017 року за № 963/30831, такі зміни:
пункти 3, 4 викласти у такій редакції:
"3. У разі якщо грошові зобов’язання за договорами страхування життя визначено в іноземній валюті, розмір страхових сум, розмір страхових платежів (внесків), розмір страхових виплат та розмір викупних сум має бути визначено в одній і тій самій іноземній валюті.
У разі визначення розміру страхових сум, страхових виплат, а також розмірів викупних сум в іноземній валюті страхова виплата та виплата викупної суми за такими договорами страхування життя розраховується за офіційним курсом Національного банку України на дату здійснення виплати, якщо інше не передбачено договором страхування життя.
У разі визначення договором страхування життя страхових платежів (внесків) в іноземній валюті сума страхового платежу (внеску), що підлягає сплаті, розраховується за офіційним курсом Національного банку України на дату сплати страхового платежу (внеску), якщо інше не передбачено договором страхування життя.
У разі якщо договором страхування життя передбачено сплату страхових платежів (внесків) в іноземній валюті, розмір страхових платежів (внесків), розмір страхових сум, розмір страхових виплат та розмір викупних сум має бути визначено і страхову виплату та виплату викупної суми проведено в тій самій іноземній валюті, якою передбачено сплату страхових платежів (внесків).
4. У разі якщо договором страхування життя грошові зобов’язання сторін визначено в розрахункових величинах, відмінних від національної валюти та від іноземної валюти:
1) розмір страхових платежів (внесків), розмір страхових сум (виплат) та розмір викупних сум за такими договорами страхування життя має бути визначено в одній і тій самій розрахунковій величині;
2) таким договором страхування життя має бути визначено вартість такої розрахункової величини в національній валюті на дату укладання договору страхування життя;
3) таким договором страхування життя має бути визначено розмір першого страхового внеску (страхового платежу, що підлягає сплаті одноразово) в національній валюті;
4) таким договором страхування життя має бути передбачено порядок визначення вартості такої розрахункової величини в національній валюті протягом строку дії договору страхування життя станом на кожен день його дії, а також порядок отримання страхувальником (застрахованою особою, вигодонабувачем) інформації про вартість такої розрахункової величини, розмір страхових сум (виплат) та викупних сум за таким договором страхування життя в національній валюті на будь-яку дату дії такого договору;
5) страхова виплата та виплата викупної суми за таким договором страхування життя здійснюється страховиком в національній валюті з урахуванням вартості такої розрахункової величини в національній валюті на дату здійснення такої виплати.".
2. Департаменту державного регулювання та методології на ринках фінансових послуг разом з департаментом юридичного забезпечення подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Гурбич О.І.
Голова
І. Пашко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної регуляторної служби України
К. Ляпіна