БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

              Н А К А З

             22.01.2004 N 22

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   26 січня 2004 р.
                   за N 108/8707


     Про встановлення механізму реалізації Порядку
    виплати щомісячної грошової компенсації сум податку
    з доходів фізичних осіб, що утримуються з грошового
    забезпечення, грошових винагород та інших виплат,
    одержаних військовослужбовцями та особами рядового
    і начальницького складу, затвердженого постановою
     Кабінету Міністрів України від 15.01.2004 N 44


   З метою реалізації положень пунктів 22.2 і 22.7 статті 22
Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) та
статті 48, пункту 44 статті 80 Закону України "Про Державний
бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ), постанови Кабінету
Міністрів  України від 15.01.2004 N 44 ( 44-2004-п ) "Про
затвердження Порядку виплати щомісячної грошової компенсації сум
податку з доходів фізичних осіб, що утримуються з грошового
забезпечення, грошових винагород та інших виплат,  одержаних
військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу"
Н А К А З У Ю:

   1. Встановити такий механізм реалізації Порядку  виплати
щомісячної грошової компенсації сум податку з доходів фізичних
осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород
та  інших  виплат, одержаних військовослужбовцями та особами
рядового і начальницького  складу,  затвердженого  постановою
Кабінету Міністрів України від 15.01.2004 N 44 ( 44-2004-п ) (далі
- Порядок):

   1.1. Щомісячна грошова компенсація сум податку з доходів
фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових
винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та
особами рядового і начальницького складу, виплачується у межах
бюджетних асигнувань відповідно до Порядку ( 44-2004-п ).

   1.2. Установи (організації, підприємства) щомісячно до 25-го
числа  надають до органів Державного казначейства за місцем
обслуговування та органів державної податкової служби за місцем
перебування на податковому обліку звіт про нарахування податку з
доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення,
грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями
та особами рядового і начальницького складу, виплати щомісячної
грошової компенсації втрат у зв'язку з утриманням цього податку,
за формою, визначеною Порядком ( 44-2004-п ), додатково зазначаючи
ідентифікаційний код та інформацію як наростаючим підсумком з
початку року, так і за звітний місяць.
   Зазначені звіти  складаються  установами  (організаціями,
підприємствами) окремо за загальним та  спеціальним  фондами
бюджету.
   Установи (організації, підприємства), які перебувають поза
казначейським обслуговуванням, подають звіти розпорядникам коштів
вищого рівня. Головні розпорядники коштів подають зведені звіти
Державному  казначейству  України  та  Державній  податковій
адміністрації у м. Києві.

   1.3. З метою правильності відображення у звітності  про
виконання державного бюджету проведених операцій органи Державного
казначейства на підставі звітів, отриманих від розпорядників
бюджетних коштів, відображають:
   - суму нарахованого податку з доходів фізичних осіб, що
утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших
виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і
начальницького складу, як доходи загального фонду державного
бюджету за кодом бюджетної класифікації 11010800 "Податок з
доходів фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і
начальницького складу органів внутрішніх справ, органів і установ
виконання покарань, податкової міліції";
   - суму неперерахованого розпорядниками  бюджетних  коштів
податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового
забезпечення, грошових винагород та інших виплат,  одержаних
військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу,
як здійснені видатки загального та/або  спеціального  фондів
державного бюджету в межах бюджетних асигнувань.

   1.4. Механізм   відображення  зазначених  операцій  у
бухгалтерському обліку розпорядників бюджетних коштів наведено у
додатку.

   1.5. Органи державної податкової служби на підставі даних
звітів  та  інформації,  отриманої  від  органів  Державного
казначейства про доходи державного бюджету, відображають ці доходи
у звітності про виконання дохідної частини державного бюджету.

   1.6. Розпорядники  бюджетних  коштів  звіт  щодо  сум
нарахованого, утриманого та компенсованого податку з доходів
фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових
винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та
особами рядового і начальницького  складу,  надають  органам
Державного казначейства за формою та у терміни, встановлені
Державним казначейством України.

   1.7. Державне казначейство:
   - на  підставі  звітів, поданих розпорядниками бюджетних
коштів, консолідує інформацію щодо сум податку з доходів фізичних
осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород
та інших виплат, одержаних військовослужбовцями  та  особами
рядового і начальницького складу, та щомісячно до 5-го числа
місяця, що настає за звітним,  надає  зазначену  інформацію
Міністерству фінансів України;
   - передбачає у формах звітності  відображення  операцій,
зазначених у п. 1.3.

   1.8. Державне казначейство України та Державна податкова
адміністрація проводять звірку доходів за податком з доходів
фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових
винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та
особами  рядового  і начальницького складу, який нарахований
розпорядниками бюджетних коштів.

   2. Довести цей наказ для застосування у роботі:
   Державному казначейству  України - управлінням Державного
казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі;
   Державній податковій адміністрації  України  -  Державним
податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі.

   3. Державному казначейству у тижневий термін розробити форму
звіту щодо сум нарахованого, утриманого та компенсованого податку
з доходів фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення,
грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями
та особами рядового і начальницького складу.

   4. Департаменту зведеного бюджету забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та
довести його до застосування у роботі головним розпорядникам
бюджетних коштів.

   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра фінансів Ярошенка Ф.О., Голову Державного
казначейства  Петрашка  П.Г.,  Голову  Державної  податкової
адміністрації Кравченка Ю.Ф.

 Перший віце-прем'єр-міністр України,
 Міністр фінансів України                М.Я.Азаров

 ПОГОДЖЕНО:

 Голова Державного
 казначейства України                 П.Г.Петрашко

 Голова Державної податкової
 адміністрації України                Ю.Ф.Кравченко


                   Додаток
                   до наказу Міністерства
                   фінансів України
                   22.01.2004 N 22


               МЕХАНІЗМ
     відображення операцій в бухгалтерському обліку
    виконання кошторису розпорядниками бюджетних коштів


   1. Бухгалтерський облік операцій з надходження і витрачання
коштів  здійснюється на єдиному балансі відповідно до Плану
рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку
застосування  Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних
установ, затверджених наказом Головного управління Державного
казначейства  України  від 10.12.99 N 114 ( z0890-99 ) та
зареєстрованих у Міністерстві  юстиції  України  20.12.99  за
N 890/4183.
   Бухгалтерські проведення  щодо  нарахування   грошового
забезпечення та інших виплат, утримання податків, виплат за
розрахунками із працівниками визначено у розділі 5 Інструкції про
кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення
основних  господарських  операцій  бюджетними  установами,
затвердженої  наказом  Державного  казначейства  України  від
10.07.2000 N 61 ( z0497-00 ) та зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 14.08.2000 за N 497/4718.

   2. Суми нарахованого податку з доходів фізичних осіб, що
утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших
виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і
начальницького складу, за рахунок якого буде виплачена грошова
компенсація  сум  податку з грошового забезпечення, грошових
винагород та  інших  виплат,  на  підставі  поданого  звіту
відображаються як сплачені суми податку в дохід бюджету та
отримані доходи для проведення видатків такими бухгалтерськими
проведеннями:

   2.1. На підставі поданого звіту відображається проведення
операцій, які здійснюються за рахунок коштів загального фонду:
   сплачені суми податку з доходів фізичних осіб, що утримуються
з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат,
одержаних  військовослужбовцями  та  особами  рядового  і
начальницького складу, в дохід бюджету:
   Дебет 641 "Розрахунки за платежами і податками в бюджет";
   Кредит 311 "Поточні рахунки на видатки установи"
      321 "Реєстраційні рахунки";
   одночасно:
   отримані асигнування для проведення видатків:
   Дебет 311 "Поточні рахунки на видатки установи"
      321 "Реєстраційні рахунки";
   Кредит 701 "Асигнування з  державного бюджету на видатки
        установи та інші заходи".

   2.2. На підставі поданого звіту відображається проведення
операцій,  які  здійснюються  за  рахунок  інших  надходжень
спеціального фонду:
   сплачені суми податку з доходів фізичних осіб, що утримуються
з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат,
одержаних  військовослужбовцями  та  особами  рядового  і
начальницького складу, в дохід бюджету:
   Дебет 641 "Розрахунки за платежами і податками в бюджет";
   Кредит 316 "Поточні рахунки для  обліку інших надходжень
        спеціального фонду"
      326 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших
        надходжень спеціального фонду";
   одночасно:
   отримані кошти для проведення видатків:
   Дебет 316 "Поточні рахунки для  обліку інших надходжень
        спеціального фонду"
      326 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших
        надходжень спеціального фонду";
   Кредит 713 "Доходи за іншими  надходженнями  спеціального
        фонду".