БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
          МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З

           29.01.2004 N 10/5/68

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   29 січня 2004 р.
                   за N 123/8722


       Про затвердження Положення про стипендію
    Міністерства юстиції України студентам факультету
     юстиції Національної юридичної академії України
           імені Ярослава Мудрого


   Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від
14 січня 2004 року N 17-р ( 17-2004-р  )  "Про  стипендію
Міністерства юстиції України" Н А К А З У Є М О:

   1. Затвердити Положення про стипендію Міністерства юстиції
України студентам факультету юстиції  Національної  юридичної
академії України імені Ярослава Мудрого (далі - Положення), що
додається.

   2. Подати Положення на державну реєстрацію в установленому
порядку.

   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра юстиції України Л.М.Горбунову.

 Міністр юстиції
 України                      О.В.Лавринович

 Міністр освіти
 і науки України                    В.Г.Кремень

 ПОГОДЖЕНО:

 Заступник Міністра
 фінансів України                 А.І.Мярковський


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства юстиції
                   України,
                   Міністерства освіти
                   і науки України
                   29.01.2004 N 10/5/68

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   29 січня 2004 р.
                   за N 123/8722


              ПОЛОЖЕННЯ
      про стипендію Міністерства юстиції України
    студентам факультету юстиції Національної юридичної
       академії України імені Ярослава Мудрого


   1. Стипендія  Міністерства  юстиції  України  студентам
факультету юстиції Національної юридичної академії України імені
Ярослава Мудрого (далі -  стипендія)  призначається  спільно
Міністерством юстиції та Міністерством освіти і науки студентам
II-V курсів, які найбільше відзначилися в навчальній та творчій
роботі.

   2. Кандидати на отримання стипендії висуваються Вченою радою
Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого
(далі - Академія) двічі на рік за результатами екзаменаційної
сесії.

   3. Вчена рада Академії надсилає протягом двох тижнів після
закінчення  екзаменаційної  сесії  Міністерству  юстиції  та
Міністерству освіти і науки мотивоване подання, в якому відзначає
успішність кандидата, його творчу роботу та участь у громадському
житті вищого навчального закладу, а також витяг з протоколу
засідання Вченої ради.

   4. Міністерство  юстиції  здійснює  відбір кандидатів на
здобуття стипендії протягом двох тижнів з моменту отримання
подання Вченої ради Академії і направляє затверджений список
кандидатур до Міністерства освіти і науки. МОН України протягом
тижня видає наказ про призначення стипендії.

   5. Стипендія виплачується з першого числа місяця, що настає
після  закінчення  екзаменаційної  сесії  в  межах  видатків
спеціального  фонду,  передбачених  у  кошторисі Академії на
стипендіальне забезпечення  студентів,  виходячи  з  розміру,
встановленого для  студентів вищих навчальних закладів III-IV
рівнів акредитації, які навчаються на "відмінно", з коефіцієнтом
2,5.

   6. Позбавлення студента стипендії може бути здійснено наказом
МОН України за поданням відповідного рішення Вченої ради Академії
за погодженням з Міністерством юстиції України.

 Директор Департаменту
 соціального, трудового та
 гуманітарного законодавства
 Міністерства юстиції України            Н.І.Копачовець

 Директор Департаменту вищої
 освіти Міністерства освіти
 і науки України                    Я.Я.Болюбаш