БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
              Меморандум
  про взаєморозуміння між Міністерством транспорту України та
  Державною морською адміністрацією Республіки Азербайджан про
  визнання Україною дипломів (сертифікатів) моряків Республіки
  Азербайджан відповідно до вимог Правила I/10 Міжнародної
  конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення
       вахти 1978 року, з поправками 1995 року


   Дата підписання:    24.01.2003
   Дата набрання чинності: 24.01.2003

   ВИЗНАННЯ АЗЕРБАЙДЖАНСЬКИХ МОРЯКІВ

   Міністерство транспорту  України  та  Державна  морська
адміністрація Республіки Азербайджан (далі - "Сторони"),
   відповідно до вимог Правила I/10 Міжнародної конвенції про
підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року
( 995_053 ), з поправками 1995 року (далі - Конвенція ПДНВ),
   керуючись вказівками щодо заходів між Сторонами Конвенції
ПДНВ (Циркуляр MSC/Circ. N 950 від 30 травня 2000 р., ухвалений
72-ю сесією Комітету з безпеки на морі Міжнародної морської
організації (ІМО),
   домовились про таке:

               Стаття 1

            Визначення термінів

   1.1. Термін "Адміністрація" означає Міністерство транспорту
України - компетентний орган, уповноважений у відповідності з
чинним законодавством України, що визнає дипломи (сертифікати).
   1.2. Термін "Сторона, що видає дипломи (сертифікати)" означає
Державну  морську  адміністрацію  Республіки  Азербайджан,
уповноважену  відповідно  до чинного законодавства Республіки
Азербайджан.
   1.3. Контактна адреса Адміністрації:

   Міністерство транспорту України
   03680, Україна, місто Київ, вулиця Щорса, 7/9
   Тел.: +38 (044) 269-35-43, 268-16-63;
   Факс: +38 (044) 268-10-41, 268-22-02.

   1.4. Контактна  адреса  Сторони,  що  видає  дипломи
(сертифікати):

   Державна морська адміністрація
   370001, Республіка Азербайджан, місто Баку, вул. Р. Зорге, 8
   Тел.: (99412) 98-78-22
   Факс: (99412) 98-78-13
   e-mail: info@ardda.org.

   1.5. Термін "Посадова особа Адміністрації" означає посадову
особу України, що несе відповідальність за виконання  цього
Меморандуму, якою є начальник Інспекції з питань підготовки та
дипломування моряків.
   1.6. Контактна адреса Посадової особи Адміністрації:

   Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків
   04073, Україна, місто Київ, вулиця Оленівська, 25
   Тел.: +38 (044) 463-68-36, 463-72-50
   Факс: +38 (044) 463-71-56
   e-mail: itcskiev@kv.ukrtel.net.

   1.7. Термін  "Посадова  особа Сторони, що видає дипломи
(сертифікати)" означає посадову особу Республіки Азербайджан, що
несе відповідальність за виконання цього Меморандуму та діє від
імені Сторони, що видає дипломи (сертифікати), якою є начальник
Департаменту з питань екіпажу морських суден.
   1.8. Контактна адреса Посадової особи Сторони, що видає
дипломи (сертифікати):

   370001, Республіка Азербайджан, місто Баку, вул. Р. Зорге, 8
   Тел.: +(99412) 98-78-22
   Факс: +(99412) 98-78-13
   e-mail: agamailyev@ardda.org.

   1.9. Термін "засоби та процедури" означає  підприємства,
установи та організації, діяльність яких пов'язана з виконанням
зобов'язань та системою контролю відповідно до вимог Конвенції
ПДНВ.
   1.10. Термін "Диплом (сертифікат)" означає дійсний документ,
яку б назву він не мав, виданий Стороною, що видає дипломи
(сертифікати), або за її уповноваженням,  який  надає  його
власникові право на зайняття посади, зазначеної в цьому дипломі
(сертифікаті), або дозволеної національним законодавством.
   1.11. Термін "Підтвердження" означає дійсний документ, що
засвідчує визнання диплома на підставі положень Конвенції ПДНВ,
виданий Адміністрацією на підтвердження того, що його власник має
право займати посади відповідно до чинного законодавства України.

               Стаття 2

       Умови визнання дипломів (сертифікатів)

   Відповідно до вимог правила I/10 Конвенції ПДНВ та Кодексу
ПДНВ Адміністрація зобов'язується визнавати дипломи (сертифікати)
шляхом підтвердження, якщо задовольняються наступні умови:
   2.1. Сторона, що видає дипломи (сертифікати) гарантує, що
підготовка  та  оцінка  кваліфікації  моряків  виконана  та
проконтрольована відповідно до положень розділу A-I/6 Кодексу ПДНВ
та вимог Конвенції ПДНВ.
   2.2. Сторона, що видає дипломи (сертифікати) гарантує, що
дипломи (сертифікати) належним чином зареєстровані та завірені,
про що свідчать написи на документі.
   2.3. Сторона, що видає дипломи (сертифікати), гарантує, що
особи, які відповідають за підготовку та оцінку кваліфікації
моряків, мають кваліфікацію відповідно до положень розділу A-I/6
Кодексу ПДНВ.
   2.4. Сторона, що видає дипломи  (сертифікати),  дозволяє
відповідно до правила I/10 Конвенції ПДНВ відвідування своїх
засобів та процедур з метою перевірки та нагляду. Перевірка може
проводитись Адміністрацією стосовно виконання вимог Конвенції
ПДНВ, а саме:
   - стандартів компетентності;
   - видачі, підтвердження,  продовження  термінів  дії  та
анулювання дипломів (сертифікатів);
   - реєстрації дипломів (сертифікатів);
   - стандартів медичної придатності моряків;
   - обміну  інформацією  щодо  питань  дійсності  дипломів
(сертифікатів).
   2.5. Сторона, що видає дипломи (сертифікати), зобов'язана
повідомити Адміністрацію щодо будь-яких значних змін у системі
підготовки та видачі  дипломів  (сертифікатів)  протягом  90
(дев'яноста) днів. Під значними змінами слід розуміти:
   - зміну посади або адреси Посадової особи Сторони, що видає
дипломи (сертифікати);
   - зміни, що впливають  на  процедури,  передбачені  цим
Меморандумом;
   - суттєві зміни щодо  інформації,  наданої  Генеральному
секретареві Міжнародної морської організації згідно з розділом
A-I/7 Кодексу ПДНВ.
   2.6. Сторона, що видає дипломи (сертифікати), зобов'язується
інформувати Адміністрацію щодо анулювання або припинення дії
дипломів  (сертифікатів) з дисциплінарних причин протягом 30
(тридцяти) днів.
   2.7. Адміністрація зобов'язується інформувати Сторону, що
видає дипломи (сертифікати), щодо анулювання або припинення дії
Підтвердження  про  визнання протягом 30 (тридцяти) днів із
зазначенням причини такого анулювання або припинення.
   2.8. Сторона,  що  видає дипломи (сертифікати), гарантує
Адміністрації, що оцінка стандартів компетентності відповідає
вимогам правила I/8 Конвенції ПДНВ.

               Стаття 3

           Процедура відвідування

   Порядок відвідування  Адміністрацією засобів та перевірки
процедур Сторони, що видає дипломи (сертифікати), передбачає
надсилання повідомлення факсом або електронною поштою від імені
Посадової особи Адміністрації на ім'я Посадової особи Сторони, що
видає дипломи (сертифікати), за 30 (тридцять) днів до очікуваної
дати візиту з таким змістом:
   - мета візиту;
   - засоби та процедури, які Адміністрація має намір відвідати
та перевірити;
   - перелік посадових осіб Адміністрації, які мають здійснювати
візит.

               Стаття 4

            Процедура перевірки

   4.1. Адміністрація відповідно до вимог Конвенції ПДНВ має
право перевіряти дійсність та зміст дипломів (сертифікатів). Запит
щодо дійсності диплома (сертифіката) надсилається Посадовою особою
Адміністрації Посадовій  особі  Сторони,  що  видає  дипломи
(сертифікати),  у письмовому та електронному (info@ardda.org,
agamailyev@ardda.org) вигляді.
   4.2. Сторона, що видає дипломи (сертифікати), зобов'язана
протягом 2 (двох) наступних робочих днів дати відповідь на
зазначений запит у письмовому та електронному вигляді.

               Стаття 5

             Вирішення спорів

   Будь-які спори, що випливають із цього Меморандуму, мають
вирішуватися Сторонами шляхом переговорів.

               Стаття 6

            Прикінцеві положення

   6.1. Цей Меморандум укладається терміном на 5 (п'ять) років
та набуває чинності з дати його підписання Сторонами.
   6.2. Дія цього Меморандуму буде автоматично продовжуватися на
наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна зі Сторін не заявить про
своє бажання переглянути Меморандум чи будь-яке з його положень
шляхом надання письмового повідомлення іншій Стороні, не менш як
за 6 (шість) місяців до закінчення відповідного періоду.
   6.3. Повідомлення щодо припинення дії цього Меморандуму має
бути умотивоване. Дія Меморандуму припиняється через 6 (шість)
місяців з дати отримання такого повідомлення іншою Стороною.

   Вчинено 24  січня  2003  р. у двох примірниках, кожний
українською, азербайджанською та англійською мовами, при цьому всі
тексти є автентичними.
   У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні переважну силу
матиме текст англійською мовою.

 За Міністерство транспорту        За Державну морську
 України                 адміністрацію Республіки
                     Азербайджан

 С.В. Симоненко              Капітан Айдин Баширов

 Заступник Державного           Начальник Державної
 секретаря Міністерства          морської адміністрації
 транспорту України