БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
               Протокол
     між Міністерством культури і мистецтв України та
     Міністерством культури Республіки Болгарія про
        співробітництво у галузі культури


   Дата підписання:    30.01.2003
   Дата набрання чинності: 30.01.2003

   Міністерство культури і мистецтв України та Міністерство
культури Республіки Болгарія (далі - Сторони),
   визнаючи, що  культурне   співробітництво   слугуватиме
поглибленню взаєморозуміння та зміцненню дружніх відносин між
народами України та Республіки Болгарія,
   та відповідно  до  Угоди  між Урядом України та Урядом
Республіки Болгарія про співробітництво у галузях освіти, науки і
культури від 5 жовтня 1992 року ( 100_001 ),
   домовились про таке:

               Стаття 1

   Сторони сприятимуть  обміну  мистецькими  колективами  за
запрошенням іншої Сторони та для участі у міжнародних фестивалях і
важливих культурних заходах.
   Сторони домовляються, що відбір мистецьких колективів, їх
репертуар, програма, а також терміни  і  маршрут  гастролей
визначатимуться на основі взаємності.
   При відборі мистецьких колективів буде враховуватись думка
експертів іншої Сторони.

               Стаття 2

   Сторони сприятимуть обміну виставками сучасного мистецтва та
музейними виставками на умовах взаємності.

               Стаття 3

   З метою активізації культурного  співробітництва  Сторони
сприятимуть обміну делегаціями спеціалістів, експертів та митців.
Склад, терміни і програму делегацій Сторони  погоджуватимуть
додатково.

               Стаття 4

   Сторони співробітничатимуть  у  галузі захисту культурної
спадщини. Шляхи співпраці, визначення груп експертів та їх робота
обумовлюватимуться окремими угодами між відповідними державними
установами України та Республіки Болгарія.

               Стаття 5

   Керуючись нормами міжнародного права і законодавства України
та Республіки Болгарія, Сторони розвиватимуть співробітництво щодо
виявлення культурних цінностей держави однієї Сторони, які в
результаті незаконного вивезення опинилися на території держави
іншої Сторони.
   Сторони, в межах своєї компетенції, вживатимуть заходи щодо
запобігання незаконному ввезенню і вивезенню культурних цінностей.
Обмінюватимуться  інформацією  з  цих  питань та сприятимуть
поверненню незаконно вивезених культурних цінностей.

               Стаття 6

   Сторони сприятимуть створенню умов для розвитку національної
самобутності осіб української національності, що є громадянами
Республіки  Болгарія  та,  відповідно,  осіб  болгарської
національності, що є громадянами України.
   З цією метою кожна із Сторін, відповідно до законодавства
своєї держави та в межах своєї компетенції підтримуватиме на
території своєї держави діяльність культурних спілок та товариств,
надаючи їм методичну допомогу у підготовці працівників культури
для українських культурних спілок і товариств у  Республіці
Болгарія та болгарських культурних спілок в Україні.

               Стаття 7

   Сторони сприятимуть  безпосередньому  співробітництву  між
музеями,  концертними  організаціями,  бібліотеками,  творчими
спілками та товариствами, іншими культурними закладами.
   Форми і способи  такого  співробітництва  визначатимуться
окремими угодами між зацікавленими організаціями.

               Стаття 8

   Сторони надаватимуть важливого значення участі в культурних
заходах  своїх  країн  представників  української культури в
Республіці  Болгарія  та, відповідно, болгарської культури в
Україні.
   Протягом дії Протоколу Сторони сприятимуть:
   - книгообміну та популяризації літератури іншої Сторони;
   - підтримці і заохоченню театральної діяльності;
   - підтримці та сприянню ініціативам і заходам в галузі
музичного і танцювального мистецтва.

               Стаття 9

   Сторони співпрацюватимуть у галузі кіномистецтва:
   - організовуватимуть ретроспективний показ кінофільмів іншої
Сторони;
   - здійснюватимуть обмін інформацією про кінофестивалі, які
проводяться на їхній території та пропонуватимуть для участі в них
свої національні фільми;
   - сприятимуть встановленню контактів та обміну інформацією в
галузі виробництва фільмів та про кіностудії з метою спільного
виробництва фільмів;
   - створюватимуть можливості для участі у ярмарках фільмів між
двома державами, що підвищить торговельний обмін телевізійного та
кінопрокату.

              Стаття 10

   При здійсненні  обміну  окремими  фахівцями  Сторона, що
направляє, надає Стороні, що приймає, не пізніше ніж за 2 місяці
необхідні біографічні дані про кандидатів та їх робочу програму
перебування.
   Сторона, що приймає, надає Стороні, що направляє, відповідь
не пізніше ніж за 15 днів до початку попередньо визначеної дати
поїздки.

              Стаття 11

   Культурне співробітництво  відповідно  до цього Протоколу
здійснюватиметься між Сторонами згідно з такими  фінансовими
умовами:
   Обмін делегаціями та окремими фахівцями:
   - Сторона,  що  направляє, сплачує витрати, пов'язані з
проїздом та перевезенням художнього реквізиту до столиці Сторони,
що приймає, та у зворотному напрямку, медичним страхуванням,
виплатою  можливого  гонорару,  за  винятком  випадків,  які
обумовлюватимуться окремою угодою;
   - Сторона, що приймає, сплачує  витрати,  пов'язані  із
перебуванням  на  території своєї держави осіб Сторони, яка
направляє, що включає: внутрішній транспорт відповідно до робочої
програми, оренду залів та технічне обслуговування, культурну
програму, послуги перекладача, харчування (або кишенькові) та
готель згідно з чинним законодавством своєї держави;
   - при здійсненні персонального обміну на виконання цього
Протоколу Сторона, що приймає, при необхідності, надає безплатну
медичну допомогу для усунення небезпеки життю хворого. Усі інші
медичні  послуги  вирішуються згідно з чинним законодавством
Сторони, що приймає.

              Стаття 12

   Сторони домовились, що умови обміну мистецькими колективами,
проведення музейних виставок та виставок сучасного мистецтва
обумовлюватимуться окремими  угодами  між  безпосередніми  їх
організаторами.

              Стаття 13

   Сторони домовились, що в разі необхідності для здійснення
вищезгаданих культурних обмінів кожні два роки буде розроблятися
робоча Програма.

              Стаття 14

   Цей Протокол набуває чинності з дня його підписання. Цей
Протокол укладається строком на 5 років, його дія автоматично
продовжуватиметься на наступні п'ятирічні періоди за умови, якщо
одна із Сторін не повідомить письмово іншу Сторону про свій намір
припинити її дію не пізніше ніж за 6 місяців до закінчення
відповідного періоду.

   Вчинено у м. Київ 30 січня 2003 року у двох примірниках,
кожен українською та болгарською мовою, при цьому обидва тексти
мають однакову силу.

 За Міністерство культури         За Міністерство культури
 і мистецтв України            Республіки Болгарія