БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
               Угода
       між агентствами УКРІНФОРМ та ІТАР-ТАСС
       про співробітництво у сфері інформації


   Дата підписання:    28.01.2003
   Дата набрання чинності: 28.01.2003

   Відповідно до міждержавних Угод між Україною і Російською
Федерацією про багатогранне співробітництво двох країн,
   констатуючи багаторічні і плідні відносини між Українським
національним інформаційним агентством  УКРІНФОРМ і державним
інформаційним агентством Росії ІТАР-ТАСС,
   прагнучи до подальшого розвитку  традиційних  професійних
зв'язків УКРІНФОРМУ та ІТАР-ТАСС в інтересах зміцнення дружби і
взаєморозуміння між народами України і Росії,
   бажаючи зміцнити  позиції  УКРІНФОРМУ  та  ІТАР-ТАСС  на
міжнародному  інформаційному  просторі  як  головних  джерел
об'єктивної,  достовірної і оперативної інформації про життя
народів України і Росії,
   УКРІНФОРМ та  ІТАР-ТАСС (що іменуються надалі "Сторони")
підписали цю Угоду про нижченаведене:

               Стаття 1

   Сторони зобов'язуються надавати одна одній якомога повнішу,
актуальну і достовірну інформацію про політичне, економічне,
наукове і культурне життя народів своїх країн, використовуючи
сучасні засоби комунікації.

               Стаття 2

   Сторони широко висвітлюватимуть у своїх країнах і за кордоном
події, пов'язані з взаємними візитами керівників двох країн, а
також із заходами, що проводитимуться Україною в Росії та Росією в
Україні.

               Стаття 3

   Сторони, за  наявності  у  них  відповідних  технічних
можливостей,  сприятимуть  одна одній у поширенні інформації
УКРІНФОРМУ в Росії, ІТАР-ТАСС в Україні та в третіх країнах, а
також у поширенні інформації в третіх країнах на умовах, що
підлягають узгодженню між Сторонами в кожному конкретному випадку.

               Стаття 4

   Кожна з  Сторін  надаватиме  сприяння  у  своїй  країні
акредитованим  кореспондентам іншої Сторони в їх професійній
діяльності.

               Стаття 5

   Сторони, у  рамках  своїх  можливостей,  надаватимуть
інформаційну підтримку україномовним засобам масової інформації в
Росії і засобам масової інформації, що виходять в  Україні
російською мовою.

               Стаття 6

   Сторони продовжуватимуть здійснювати щорічні взаємні візити
делегацій журналістів, фотокореспондентів, технічних та інших
спеціалістів  для  обміну  досвідом  у творчій діяльності і
використанні нових інформаційних технологій.

               Стаття 7

   Сторони регулярно інформуватимуть одна одну про проведення на
території своїх країн міжнародних конференцій і семінарів з питань
інформації та інформаційних технологій, що становлять взаємний
інтерес, і заохочуватимуть участь у них другої Сторони.

               Стаття 8

   Сторони домовилися проводити, по можливості, узгоджені дії,
беручи участь у пов'язаних з інформацією та  інформаційними
технологіями міжнародних конференціях, семінарах та інших заходах,
у тому числі організованих ЮНЕСКО та відповідними органами системи
ООН.

               Стаття 9

   Сторони сприятимуть  налагодженню  прямих  зв'язків  та
поглибленню співробітництва між засобами  масової  інформації
України і Росії.

              Стаття 10

   Сторони братимуть  активну участь у діяльності Асоціації
національних інформаційних агентств  Співдружності  Незалежних
Держав (АНІА), у формуванні стрічки новин АНІА та її якомога
ширшому розповсюдженню у своїх країнах і за їх межами.

              Стаття 11

   Сторони, беручи участь у діяльності Європейського альянсу
інформаційних  агентств  (ЄАІА), домовляються, по можливості,
координувати свої дії та ініціативи в інтересах обох Сторін і
національних агентств Співдружності Незалежних Держав, що входять
до ЄАІА.

              Стаття 12

   Для сприяння вільному і збалансованому міжнародному обміну
інформацією  Сторони прагнутимуть брати участь у відповідних
регіональних об'єднаннях інформаційних агентств і у формуванні
інформаційних продуктів, що випускатимуться ними.

              Стаття 13

   За взаємною домовленістю Сторін може бути здійснено й інші
заходи, що відповідатимуть меті та завданням цієї Угоди.
   Якщо при здійсненні цієї Угоди одна з Сторін побажає внести
до неї будь-які зміни, то ці питання вирішуватимуться шляхом
консультацій між Сторонами.

              Стаття 14

   Ця Угода набуває чинності з дня її підписання Сторонами і діє
до 31 грудня 2005 року, після чого вона автоматично продовжується
на кожний наступний рік, якщо одна із Сторін не повідомить
письмово іншу Сторону за три місяці до закінчення чергового року
про свій намір припинити дію цієї Угоди.
   За взаємною домовленістю Сторін цю Угоду може бути змінено
і/або доповнено у будь-який час.

   Вчинено у Києві 28 січня 2003 року у двох примірниках, кожний
українською і російською мовами, причому обидва тексти мають
однакову силу.

 За УКРІНФОРМ                 За ІТАР-ТАСС

 Віктор Чамара                Віталій Ігнатенко

 Генеральний директор             Генеральний директор