БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
               Угода
     між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь
    про співробітництво в галузі ветеринарної медицини

      ( Угоду затверджено Постановою КМ 
       N 1786 ( 1786-2002-п ) від 16.11.2002 )


   
   Уряд (Кабінет Міністрів) України і Уряд Республіки Білорусь,
далі - "Сторони",
   прагнучи розвивати  взаємне  співробітництво  в  галузі
ветеринарної медицини з метою захисту територій від заразних і
паразитарних хвороб тварин, у тому числі хвороб, спільних для
тварин і людини,
   керуючись бажанням  удосконалювати  форми  ветеринарного
контролю при перевезенні тварин, сировини і продуктів тваринного
походження;
   домовились про таке:

               Стаття 1

   Вжиті в цій Угоді терміни означають:
   1. "Ветеринарна діяльність" - система державних ветеринарних,
ветеринарно-санітарних і протиепізоотичних заходів, спрямованих на
попередження виникнення, поширення і ліквідацію заразних хвороб
тварин, попередження і лікування незаразних хвороб тварин, захист
людей від хвороб, спільних для людей і тварин, забезпечення
контролю за виробництвом продуктів тваринного походження й охорону
території держав Сторін від занесення збудників заразних хвороб
тварин з інших держав.
   2. "Тварини" - біологічні об'єкти, що відносяться до фауни:
сільськогосподарські, домашні, дикі, у тому числі домашня і дика
птиця, хутрові, лабораторні, зоопаркові, циркові, риба, раки,
молюски, жаби, бджоли, шовкопряди тощо, а також сперма, зиготи,
запліднена ікра, інкубаційні яйця, ембріони тощо.
   3. "Продукти тваринного походження" - м'ясо і м'ясопродукти,
молоко і молокопродукти, яйця, яєчний порошок, меланж, риба,
рибопродукти, мед, інші продукти бджільництва тощо.
   4. "Сировина тваринного походження" - м'ясо, молоко, яйця,
яєчна маса, риба, тваринні жири, легені, печінка, інші м'якушеві
субпродукти, кишки, кров, жовч, шкіра, вовна, волос, щетина,
хутро, пух, пір'я, залози внутрішньої секреції та їх виділення,
роги, копита, кістки, вощина, кокони шовкопрядів тощо.
   5. "Корми":
   корми рослинного походження - комплекс поживних речовин,
основу яких становить білок рослинного походження, в тому числі
зерно  фуражне,  комбікорми,  кормові суміші, макуха, шроти,
коренеплоди, бульбоплоди, сіно, сінаж тощо;
   корми тваринного походження - комплекс поживних речовин,
основу яких становить білок тваринного походження, в тому числі
борошно рибне, живі корми для риб, молочні продукти та їх похідні
тощо (не заборонені національним законодавством держав Сторін);
   кормові добавки - поживні органічні та неорганічні речовини,
у тому числі: ферментні препарати, білки, амінокислоти, вітаміни,
мікро- та макроелементи, кормові дріжджі, жири та їх суміші тощо,
що вносяться у корми тваринам окремо або комплексно (не заборонені
національним законодавством держав Сторін).

               Стаття 2

   1. Сторони  в рамках діючого законодавства своїх держав
вживатимуть заходів по охороні територій своїх  держав  від
занесення  і поширення заразних хвороб тварин при ввезенні,
вивезенні і транзиті на територію держави однієї Сторони з
території держави іншої Сторони тварин, продуктів і сировини
тваринного походження, кормів та іншої продукції, які можуть бути
переносниками збудників заразних хвороб тварин.
   2. Сторони регулярно повідомлятимуть одна одну про появу,
поширення і ліквідацію на територіях своїх держав заразних хвороб
тварин, занесених до списку "А", який визначається Міжнародним
епізоотичним бюро, у терміни і способами, регламентованими цим
бюро. В повідомленні обов'язково вказуються регіони, де виникли
хвороби, види і кількість захворілих тварин, вжиті заходи по
локалізації і ліквідації, причини і передбачувані шляхи занесення
інфекції.
   3. Сторони будуть регулярно повідомляти одна одну  про появу
на територіях своїх держав заразних хвороб, занесених до списку
"Б" Міжнародного епізоотичного бюро, шляхом обміну щомісячними
епізоотичними бюлетенями або іншою спеціальною інформацією.
   4. При необхідності Сторони будуть надавати взаємну допомогу
в діагностиці хвороб, що з'явилися на територіях держав Сторін,
захворювань тварин і проведенні профілактичних заходів при загрозі
виникнення заразних хвороб тварин шляхом обміну бактеріологічними
препаратами (вакцинами) у порядку, передбаченому законодавством
своїх держав.

               Стаття 3

   1. Сторони  будуть  повідомляти  одна одну про умови і
можливості застосування на території держави однієї  Сторони
інструкцій і програм профілактики і боротьби проти заразних і
паразитарних хвороб тварин держави іншої Сторони.
   2. Сторони  погодилися  обмінюватися  інформацією  про
ветеринарно-санітарні вимоги при вивезенні, ввезенні і транзиті з
території держави однієї Сторони на територію держави іншої
Сторони тварин, продуктів і сировини тваринного походження, кормів
та  іншої продукції, що можуть бути переносниками збудників
заразних хвороб тварин.

               Стаття 4

   Сторони в рамках діючого законодавства своїх держав будуть
здійснювати:
   обмін нормативною документацією і спеціальними публікаціями,
зв'язаними з ветеринарною діяльністю;
   співробітництво в галузі підвищення кваліфікації фахівців
ветеринарної медицини;
   створення  взаємосприятливих умов  для торгового  обміну
лікарськими,   протипаразитарними,   імунобіологічними   і
діагностичними засобами для потреб  ветеринарної  діяльності,
виробленими на підприємствах держав Сторін, а також створення
спільних виробництв або торгових підприємств  у  цій  сфері
діяльності.

               Стаття 5

   1. Витрати  при  обміні  інформацією  і  документацією,
зазначеними в статтях 3 і 4 цієї Угоди, будуть здійснюватися за
рахунок Сторони, що відправляє цю інформацію і документацію.
   2. Підвищення кваліфікації фахівців ветеринарної медицини
буде  здійснюватися  за  взаємною домовленістю між Державним
департаментом ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики
України  та  Головним  управлінням  ветеринарії  з Державною
ветеринарною інспекцією Міністерства сільського господарства і
продовольства Республіки Білорусь.

               Стаття 6

   Сторони письмово будуть повідомляти одна одну про прикордонні
пункти, через які Сторонами будуть здійснюватися  вивезення,
ввезення і транзитні перевезення тварин, продуктів і сировини
тваринного походження, кормів та іншої продукції, що можуть бути
переносниками збудників заразних хвороб тварин.

               Стаття 7

   1. Тварини, продукти і сировина тваринного походження, корма
та інша продукція, що можуть бути переносниками збудників заразних
хвороб тварин, які будуть перевозитись з території держави однієї
Сторони  на  територію  держави  іншої  Сторони,  повинні
супроводжуватися  ветеринарними  свідоцтвами, що видаються на
окремий транспортний засіб (посилку).
   2. Видача ветеринарних свідоцтв повинна здійснюватися тільки
державними  органами  ветеринарної  медицини  держав  Сторін.
Ветеринарне  свідоцтво повинно бути в оригіналі і заповнене
текстами на російській і українській мовах без виправлень і змін у
тексті.
   3. Транзит  тварин,  продуктів  і  сировини  тваринного
походження, кормів та іншої продукції, що може бути переносником
збудників заразних хвороб тварин, однією Стороною через територію
держави іншої Сторони дозволяється, якщо вантаж супроводжується
ветеринарним сертифікатом країни-виробника.

               Стаття 8

   1. Ввезення, вивезення і транзит тварин, продуктів і сировини
тваринного походження, кормів та іншої продукції, що можуть бути
переносниками  збудників заразних хвороб тварин, з території
держави однієї Сторони на територію держави іншої Сторони повинен
здійснюватися  після  письмового  дозволу  державних  органів
ветеринарної медицини держав Сторін.
   2. При виникненні на території держави  однієї  Сторони
заразної хвороби, занесеної в список "А", який визначається
Міжнародним епізоотичним бюро, інша Сторона може заборонити або
обмежити  ввезення  (транзит)  тварин,  продуктів і сировини
тваринного походження, кормів та іншої продукції, що може бути
переносником збудників заразних хвороб тварин, про що повідомляє
відповідну Сторону.

               Стаття 9

   Якщо при прикордонному ветеринарному огляді транспортного
засобу (посилки), що виходить з території держави однієї Сторони
на територію держави іншої Сторони, з тваринами, продуктами і
сировиною тваринного походження, кормами та іншою продукцією, що
можуть  бути переносниками збудників заразних хвороб тварин,
встановлюється, що вантаж не відповідає ветеринарному сертифікату
або що він перевозиться з порушенням ветеринарно-санітарних вимог
держав  Сторін,  державний  орган  ветеринарної  медицини
Сторони-імпорту  вживає  відповідних  заходів  по запобіганню
занесенню і поширенню заразних хвороб і негайно повідомляє про це
державний орган ветеринарної медицини Сторони-експорту.

              Стаття 10

   У випадку  виникнення  спорів  стосовно  тлумачення  або
застосування положень цієї Угоди Сторони проводитимуть взаємні
консультації для їх вирішення.

              Стаття 11

   Ця Угода не зачіпає прав і зобов'язань Сторін, що витікають з
інших міжнародних договорів, учасниками яких вони є.

              Стаття 12

   Ця Угода укладається Сторонами на п'ять років. Термін її дії
буде автоматично подовжуватись на наступні п'ятирічні періоди,
якщо жодна з Сторін не пізніше ніж за шість місяців до закінчення
відповідного  періоду  не  повідомить  у  письмовій  формі
дипломатичними каналами іншу Сторону про свій намір припинити її
дію.

              Стаття 13

   За згодою Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені зміни та
доповнення, які оформляються у вигляді протоколів і становитимуть
невід'ємну частину цієї Угоди.

              Стаття 14

   Ця Угода  набуває чинності з дати одержання останнього
письмового   повідомлення   про   виконання   Сторонами
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності.

   Вчинено в м. Мозир 1 серпня 2002 року в двох примірниках,
кожний українською і російською мовами, при цьому обидва тексти є
автентичними. У випадку розбіжностей відносно тлумачення цієї
Угоди Сторони звертатимуться до тексту, викладеного російською
мовою.

 За Уряд                    За Уряд
 України                    Республіки Білорусь