БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
12.12.2019 № 25-рп
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 січня 2020 р.
за № 20/34303

Про затвердження Змін до Положення про концентрацію

Відповідно до пункту 11 частини третьої статті 7, пункту 4 частини першої статті 13 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (3659-12) , абзацу другого пункту 4 розділу II Прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедури проведення фінансової реструктуризації" (112-20) Антимонопольний комітет України ПОСТАНОВИВ:
1. Затвердити Зміни до Положення про порядок подання та розгляду заяв про попереднє отримання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію суб'єктів господарювання (z0284-02) , затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 лютого 2002 року № 33-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2002 року за № 284/6572 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 21 червня 2016 року № 14-рп), що додаються.
2. Юридичному департаменту забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Голова Комітету
Ю. Терентьєв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Антимонопольного комітету
України
12 грудня 2019 року № 25-рп
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 січня 2020 р.
за № 20/34303

ЗМІНИ

до Положення про порядок подання та розгляду заяв про попереднє отримання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію суб'єктів господарювання

1. Пункт 3 розділу I після абзацу восьмого доповнити новим абзацом дев'ятим такого змісту:
"єдиний майновий комплекс - усі види майна, що сукупно забезпечують господарську діяльність суб'єкта господарювання, у тому числі будівлі, споруди, устаткування, інвентар, сировина, продукція, права вимоги, борги, а також право на торговельну марку або інше позначення та інші права, включаючи права на земельні ділянки, у тому числі цілісний майновий комплекс;".
У зв'язку з цим абзаци дев'ятий-тридцятий вважати відповідно абзацами десятим-тридцять першим.
2. У розділі II:
в абзаці другому підпункту 2 пункту 2 слово "цілісного" замінити словом "єдиного";
в абзаці першому пункту 3 слово "цілісного" замінити словом "єдиного".
Пункт 4 доповнити новим підпунктом такого змісту:
"5) набуття у власність банком чи іншою фінансовою установою активів у вигляді єдиного майнового комплексу, часток (акцій, паїв) суб'єкта господарювання у разі, якщо таке набуття у власність передбачено планом реструктуризації, затвердженим відповідно до Закону України "Про фінансову реструктуризацію" (1414-19) , шляхом звернення стягнення на предмет застави (іпотеки) чи іншого забезпечувального обтяження, за умови їх наступного відчуження суб'єктам господарювання, не пов'язаним відносинами контролю з цим банком чи з цією фінансовою установою, протягом двох років з дня такого набуття у власність.".
3. У пункті 2 розділу VIII слово "цілісного" замінити словами "єдиного (цілісного)".
4. У розділі IX:
в абзаці сьомому підпункту 12 пункту 2 слово "цілісний" замінити словами "єдиний (цілісний)";
у пункті 3 після слів "копія дозволу органу Комітету на концентрацію у вигляді одержання в оренду" слово "цілісного" замінити словом "єдиного".
5. У підпункті 3 пункту 9 розділу XII слово "цілісного "замінити словом "єдиного".
6. У підпункті 9 пункту 2 розділу XIV слово "цілісного" замінити словом "єдиного".
7. У додатку 3 до Положення (z0284-02) слово "цілісного" у всіх відмінках та числах замінити словами "єдиного (цілісного)" у відповідних відмінках та числах.
Заступник директора
Юридичного департаменту -
начальник відділу
А. Максименко