БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
13.05.2020 № 386/208
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 травня 2020 р.
за № 446/34729

Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України та Міністра фінансів України

Відповідно до пункту 40 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України (2456-17) , статті 8 Закону України "Про верифікацію та моніторинг державних виплат" (324-20) , підпункту 18 пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878 (878-2015-п) (зі змінами), підпункту 5, підпункту 24-1 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375 (375-2014-п) (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2018 року № 1024 (1024-2018-п) "Про затвердження Положення про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ та переліку її пріоритетних інформаційних ресурсів", Положення про Єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (299-2015-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 року № 299, Порядку адміністрування Інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу (137-2016-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 137 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2017 року № 771) (зі змінами), пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 691 (691-2019-п) "Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини" (зі змінами) та з метою забезпечення електронної інформаційної взаємодії Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України та Міністра фінансів України, НАКАЗУЄМО:
1. Затвердити Порядок електронної інформаційної взаємодії Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України та Міністра фінансів України, що додається.
2. Департаменту інформатизації Міністерства внутрішніх справ України (Бондаренко І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників міністрів відповідно до розподілу обов’язків.
Міністр
внутрішніх справ України
А. Аваков
Міністр фінансів України
С. Марченко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної
міграційної служби України
Голова Державної
казначейської служби України
Уповноважений
Верховної Ради України з прав людини
Голова Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації України
Голова Державної митної служби України
Голова Державної податкової служби України
Голова Державної служби
фінансового моніторингу України
Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України
Національна поліція України
Адміністрація Державної
прикордонної служби України
М.Ю. Соколюк
Т. Слюз
Л. Денісова
В. Петров
М. Нефьодов
С. Верланов
І. Черкаський
О. Вискуб
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України,
Міністерства фінансів України
13 травня 2020 року № 386/208
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 травня 2020 р.
за № 446/34729

ПОРЯДОК

електронної інформаційної взаємодії Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України та Міністра фінансів України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм електронної інформаційної взаємодії Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України, під час обміну інформацією для здійснення повноважень, визначених законодавством.
2. Інформаційну взаємодію відповідно до цього Порядку здійснюють Міністерство внутрішніх справ України, Державна міграційна служба України, Національна поліція України, Державна прикордонна служба України, Міністерство фінансів України, Державна податкова служба України, Державна митна служба України, Державна служба фінансового моніторингу України та Державна казначейська служба України (далі - суб’єкти інформаційних відносин).
3. Суб’єкти інформаційних відносин передають та приймають інформаційні файли в обсягах та за змістом, необхідних для надання адміністративних послуг або здійснення інших повноважень відповідно до покладених на них завдань.
Відомості надаються на обґрунтовані запити у визначених законодавством випадках для виконання завдань суб’єктами інформаційних відносин і досягнення законної мети.

II. Регламент автоматизованого обміну інформацією

1. Структура та формат інформаційних файлів, що передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем (далі - інформаційні системи), механізм та канали обміну інформацією, процедури взаємодії інформаційних систем, форми журналів обліку інформаційних файлів обміну встановлюються відповідними суб’єктами інформаційних відносин відповідно до цього Порядку шляхом прийняття спільних рішень, які оформлюються протоколами, відповідно до їх повноважень, визначених законодавством.
Перелік відомостей, що передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії інформаційних систем, наведено в додатку до цього Порядку.
2. Обмін інформацією в порядку інформаційної взаємодії здійснюється в електронній формі з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" (851-15) , "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) , "Про захист персональних даних" (2297-17) , "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (80/94-ВР) .
3. Інформаційна взаємодія здійснюється з використанням інформаційних систем суб’єктів інформаційних відносин засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів або через канали зв’язку спеціальної інформаційної телекомунікаційної системи органів виконавчої влади, що входить до складу Національної системи конфіденційного зв’язку.
У разі відсутності технічної можливості передачі даних з використанням каналів зв’язку систем, визначених в абзаці першому цього пункту, інформаційна взаємодія суб’єктів інформаційних відносин може здійснюватися з використанням інших інформаційно-телекомунікаційних систем із застосуванням в них відповідних комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю за результатами державної експертизи в порядку, встановленому законодавством.
4. У разі відсутності можливості забезпечення доступу до інформації в ресурсах суб’єктів інформаційних відносин з використанням систем, визначених в абзаці першому пункту 3 розділу II цього Порядку, доступ може надаватися з урахуванням установлених законодавством вимог та з дотриманням визначених суб’єктами інформаційних відносин процедур доступу до таких систем.
5. У разі виникнення обставин, що унеможливлюють виконання положень цього Порядку, суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані інформувати про це один одного протягом двох робочих днів, що настають за днем виникнення таких обставин.

III. Захист інформації під час автоматизованого обміну інформацією

1. При автоматизованому обміні інформацією відповідно до цього Порядку суб’єкти інформаційних відносин упроваджують організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист інформації, що передається, з урахуванням ступеня обмеження доступу до неї та відповідно до законодавства у сфері захисту інформації.
2. Для захисту інформації використовуються засоби захисту інформації, які мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері технічного та/або криптографічного захисту інформації.
3. Інформація, що передається, обробляється з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та використовується суб’єктами інформаційних відносин виключно з метою реалізації ними своїх функцій та повноважень, передбачених законодавством, і не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом.
Директор
Департаменту інформатизації
Міністерства внутрішніх справ
України
І. Бондаренко
Директор Департаменту
моніторингу баз даних
та верифікації виплат
Міністерства фінансів України
І. Москалевська
Додаток
до Порядку електронної інформаційної
взаємодії Міністерства внутрішніх
справ України, Міністерства фінансів
України та центральних органів
виконавчої влади, діяльність яких
спрямовується та координується
Кабінетом Міністрів України
через Міністра внутрішніх справ України
та Міністра фінансів України
(пункт 1 розділу ІІ)

ПЕРЕЛІК

відомостей, що передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії інформаційних систем

№ з/п
Відомості стосовно
Розпорядник інформаційного ресурсу
Одержувач інформаційного ресурсу
1
2
3
4
1.
Зареєстрованих транспортних засобів, їх власників та належних користувачів
МВС
Мінфін
ДПС
Держмитслужба
Держфінмоніторинг
2.
Наборів даних щодо:
ідентифікації особи, унікалього номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, та реквізитів документів, виданих особі, або законному представнику/уповноваженій особі адміністрації установи виконання покарань або закладу Міністерства охорони здоров’я України закритого типу, а також документів, на підставі яких видані такі документи (тип, назва документа, серія, номер, дата видачі та уповноважений суб’єкт, що видав документ, строк дії документа), викрадених (втрачених) документів, місця проживання особи, відомостей про батьків (усиновителів), опікунів, піклувальників, та інших представників, а також реквізити документів таких осіб
МВС
ДМС
Мінфін
ДПС
Держмитслужба
Держфінмоніторинг
3.
Виявлених кримінальних та адміністративних правопорушень, осіб, які їх учинили, руху кримінальних проваджень;
обвинувачених, обвинувальний акт щодо яких направлено до суду;
осіб, яким повідомлено про підозру в учиненні кримінального правопорушення, та осіб, яких засуджено за вчинення кримінального правопорушення; розшуку підозрюваних, обвинувачених (підсудних) осіб, які ухиляються від відбування покарання або вироку суду;
осіб, зниклих безвісти
МВС
Мінфін
Держфінмоніторинг
Держмитслужба
4.
Контролю осіб, які перетинають державний кордон України;
осіб, які порушили прикордонний режим, режим у пунктах пропуску через державний кордон України або режимні правила в контрольних пунктах в’їзду-виїзду;
транзитного проїзду через територію України, невиконання рішення про заборону в’їзду в Україну
МВС
Адміністрація Держприкордонслужби
ДМС
Мінфін
Держфінмоніторинг
ДПС
Держмитслужба
5.
Митного оформлення ввезених на митну територію України транспортних засобів, їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери
Держмитслужба
МВС
6.
Виписки з бюджетних рахунків для зарахування надходжень щодо сплати особою штрафу за вчинення кримінального чи адміністративного порушення
Казначейство
МВС
7.
Джерел доходів, отриманих фізичними особами від податкових агентів, або ознаки наявності доходу, отриманого фізичною особою від здійснення підприємницької або провадження незалежної професійної діяльності
ДПС
МВС
Національна поліція
Мінфін
Держфінмоніторинг
8.
Транспортних засобів та осіб, стосовно яких органами доходів і зборів виявлено порушення строків тимчасового ввезення транспортних засобів та/або строків переміщення транспортних засобів у митному режимі транзиту;
транспортних засобів особистого користування, тимчасово ввезених на митну територію України та/або поміщених у митний режим транзиту та громадян, які їх ввозили чи поміщували в митний режим транзиту
Держмитслужба
МВС
Адміністрація
Держприкордонслужби
Національна поліція
9.
Реєстраційного номера облікової картки платника податків під час оформлення паспорта громадянина України
ДПС
МВС
ДМС